Tại Luận Văn 24, chúng tôi cung cấp các bản sửa lỗi miễn phí để đảm bảo đơn đặt hàng của bạn được hoàn thành theo hướng dẫn của bạn và đáp ứng các tiêu chuẩn cao của bài viết học thuật. Tất cả các bản sửa đổi được cung cấp theo chính sách bảo hành sau đây.

Thời gian bảo hành

Thời gian bảo hành kể từ thời điểm khách hàng đặt hàng và thanh toán chi phí cho Trung tâm Luận Văn 24 đến khi khóa luận của bạn đã được chấm điểm và bảo vệ. Vui lòng nhớ rằng bạn có trách nhiệm cung cấp địa chỉ email đang hoạt động và chính xác để giao hàng, tải Sản phẩm xuống kịp thời và xem lại sản phẩm cho phù hợp.

Nội dung bảo hành

Khi bạn nhận kết quả bài luận văn từ Luanvan24.com và phát hiện ra bất kỳ điểm gì chưa hài lòng như sai chính tả, sai cấu trúc câu từ, trùng lặp ý tưởng,… do chúng tôi gây ra hoặc có yêu cầu sửa từ giảng viên hướng dẫn, bạn có thể gửi bài đến chúng tôi để chỉnh sửa, Trung tâm Luận Văn 24 sẽ hoàn thành nhanh nhất bài luận để gửi lại cho bạn nhằm đảm bảo đúng tiến độ.

4/5 (1 Review)