Cảm ơn bạn đã chọn trở thành một phần của cộng đồng của chúng tôi tại Trung tâm Luận Văn 24. Khi bạn truy cập website luanvan24.com và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng chúng tôi và cung cấp thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết thực hiện chính sách của bạn một cách nghiêm túc. Thông báo bảo mật này sẽ mô tả chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn dành một chút thời gian để đọc kỹ nó, vì nó rất quan trọng.

Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký tại website thể hiện mong muốn có được thông tin về chúng tôi hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm những điều sau:

Dữ liệu tên và liên hệ: Chúng tôi thu thập họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại của bạn.

Dữ liệu thanh toán: Chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin thanh toán của bạn trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ.

Dữ liệu mạng xã hội: Trong trường hợp bạn liên hệ với chung tôi qua mạng xã hội như Fanpage Facebook.

Mục đích sử dụng thông tin của khách hàng

Thực hiện và quản lý dịch vụ của bạn: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để thực hiện và quản lý dịch vụ, thanh toán, giao bài và trao đổi của bạn được thực hiện thông qua email.

Yêu cầu phản hồi: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để yêu cầu phản hồi trong quá trình thực hiện và quản lý dịch vụ, thanh toán, giao bài và trao đổi của bạn được thực hiện thông qua email.

Để thực thi các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Tổng đài viết thuê luận văn Luận Văn 24 cam kết giữ vững chữ tínđảm bảo bảo mật thông tin tuyệt đối với mỗi khách hàng. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp được thiết kế để bảo vệ tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi xử lý. Sẽ không có bất kỳ hoạt động trao đổi hay mua bán thông tin vì mục đích thương mại cho bên thứ ba. 

Tuy nhiên, chính sách bảo mật của Tổng đài Luận Văn 24 chỉ có hiệu lực đối với thông tin mà quý khách đăng ký trên luanvan24.com, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có trường hợp rò rỉ thông tin ra ngoài khi không thuộc phạm vi quản lý của Luận Văn 24.

0/5 (0 Reviews)