• Phân tích ưu, nhược điểm của các công cụ của chính sách tiền tệ

    Để thực thi Chính sách tiền tệ theo hướng mở rộng hay thắt chặt thì Ngân Hàng Trung Ương (NHTW) cần phải sử dụng các các công cụ điều tiết sau: >>>Xem thêm bài viết liên quan: + Lý thuyết chung về thị trường cạnh tranh hoàn hảo + Các chủ thể tham gia thị […]