Chúng tôi đánh giá cao khách hàng của chúng tôi và đánh giá cao sự tin tưởng của bạn. Do đó, chính sách hoàn tiền của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo bạn đang thanh toán cho các dịch vụ chất lượng caonhận được sản phẩm mà bạn hài lòng. Dưới đây là danh sách đầy đủ các điều kiện, theo đó bạn có thể nhận được tiền hoàn lại.

Trường hợp bạn muốn hủy đơn đặt hàng của mình

Trong trường hợp bạn liên hệ với nhóm hỗ trợ bằng bất kỳ kênh liên lạc có sẵn nào và thông báo với họ rằng bạn muốn hủy đơn đặt hàng của mình trước khi người viết bắt đầu làm việc, bạn có thể nhận được khoản hoàn trả đầy đủ

Trong trường hợp người viết đã bắt đầu thực hiện đơn đặt hàng của bạn, bạn sẽ không thể hoàn lại toàn bộ tiền. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể được bồi thường một phần. Số tiền có thể được trả lại cho bạn tùy thuộc vào số tiền mà người viết đã hoàn thành vào thời điểm yêu cầu hoàn lại tiền của bạn. 

Xin lưu ý rằng nếu đơn đặt hàng của bạn đã được hoàn thành, nó không thể bị hủy bỏ.

Nếu không có CTV phù hợp nào được tìm thấy

Mặc dù có hàng trăm CTV thường xuyên có mặt, chúng tôi vẫn có thể không tìm được một CTV có sẵn đủ tiêu chuẩn để hoàn thành bài tập của bạn. Điều này đôi khi có thể xảy ra với các đơn đặt hàng kỹ thuật và các giấy tờ lớn cần thiết trong thời gian ngắn. Xin lưu ý rằng những đơn đặt hàng như vậy được chúng tôi ưu tiên hàng đầu và chúng tôi thường sẽ làm mọi cách để có được một CTV phù hợp làm công việc của bạn. Tuy nhiên, nếu công ty không thể tìm được người viết bài cho bạn, bạn có quyền được hoàn lại toàn bộ tiền.

Yêu cầu hoàn tiền vì bất kỳ lý do nào ngoài những lý do nêu trên sẽ bị từ chối.

3.5/5 (6 Reviews)