Các từ nối trong essay giúp viết essay hay và logic hơn

4.5/5 - (4 bình chọn)

Để gia tăng tính liên kết cho bài essay, bạn cần sử dụng đúng và nhuần nhuyễn các từ nối trong essay. Một bài essay được đánh giá là tốt không chỉ bởi ý tưởng hay, đúng cấu trúc và bám sát đề bài, mà còn phụ thuộc vào cách hành văn mạch lạc và liên kết chặt chẽ.

Hinh-anh-tu-noi-trong-essay-1

Tuy nhiên, rất nhiều bạn sinh viên còn cảm thấy bối rối về điều này và không biết cách sử dụng từ nối như thế nào cho bài essay của mình. Luận Văn 24 sẽ tổng hợp giúp bạn và hướng dẫn kỹ càng cách sử dụng các từ nối ăn điểm trong bài essay, nhằm giúp mạch văn của bạn trở nên mạch lạc và chặt chẽ hơn.

1. Từ nối trong essay là gì?

Từ nối trong essay là những từ giúp cung cấp các dấu hiệu chỉ nguyên nhân hệ quả, thêm thông tin, thứ tự, so sánh, đồng tình, đối lập, khẳng định, tổng quát, cụ thể, tổng kết, đưa ví dụ, chỉ địa điểm, sự nhắc lại, thời gian… nhằm để diễn giải, liên kết các ý tưởng của người viết một cách logic và mạch lạc.

Ví dụ:

Để nêu lên các ý tưởng một cách tuần tự theo thứ tự, bạn có thể dùng: 

 • Firstly, nêu ý tưởng 1. Diễn giải
 • Secondly,  nêu ý tưởng 2. Diễn giải
 • Thirdly,  nêu ý tưởng 3. Diễn giải

Để đúc kết lại hệ quả của vấn đề, bạn có thể dùng từ “Vì vậy”, các từ nối trong essay có nghĩa này được dùng trong văn viết là: Thus,…/ Therefore,…/ Hence,…/ As a results,…

2. Các từ nối để viết essay

Một bài essay luôn được viết theo cấu trúc 3 phần bao gồm: mở bài (Introduction), thân bài (Body paragraphs) và kết luận (Conclusion paragraph). Ở từng phần, bạn cần sử dụng những từ nối trong essay để khơi gợi, triển khai, và tổng kết các nội dung muốn trình bày.  

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những từ nối thường được dùng theo từng phần của cấu trúc bài essay nhé.

Hinh-anh-tu-noi-trong-essay-2

2.1. Mở bài (Introduction)

Mở bài của essay thường bao gồm 2 phần là: dẫn dắt vấn đề và nêu lên vấn đề. Các từ nối trong essay thông dụng để viết mục này gồm những từ sau:

Dẫn dắt vấn đề:

 • According to…/ Accordingly (Theo như)
 • Following to… (Theo như)
 • Because…/ Because of… (Bởi vì)
 • In fact/ Factually  (Thực tế là)
 • In reality (Trên thực tế)
 • It is true that….(Thực tế là)
 • Until now… (Cho đến bây giờ)
 • Some people believe that… (Vài người tin rằng)

 Nêu lên vấn đề:

 • Thus,…/ Hence,…/ Therefore,… (Vì vậy/ Vì thế/ Do đó)
 • Consequently,… (Do đó)
 • For this reason,… (Vì lý do này nên)
 • Then,… (Sau đó)
 • That is… (Đó là)

2.2. Thân bài (Body paragraphs)

Phần thân bài sẽ bao gồm nhiều đoạn văn để nêu lên các ý chính và diễn giải để thuyết phục sự đồng tình của người đọc. Vì vậy các từ nối dùng ở thân bài sẽ nhiều hơn và cần được sử dụng khéo léo nhằm gia tăng tính logic cho bài essay. 

Hinh-anh-tu-noi-trong-essay-3

Thông thường chúng ta sẽ sử dụng các từ nối tùy theo từng mục đích như sau:

Liệt kê theo trình tự:

 • Firstly,… → Secondly,… → Thirdly,… →… (Thứ nhất, thứ hai, thứ ba,…)
 • In the first place,… → In the second place,… → In the third place,… →… (Ở nơi thứ nhất, ở nơi thứ hai, ở nơi thứ ba,…)
 • To begin with… → Next… → Finally,… (Bắt đầu với, tiếp theo là, cuối cùng là)
 • On the one hand,… → On the other hand,… (Một mặt thì, mặt khác thì)

Bổ sung thêm luận cứ đồng thuận:

 • In addition,…/ Additionally,… (Thêm vào đó)
 • Beside,…(Bên cạnh đó)
 • Moreover,…/ Furthermore,… (Hơn thế nữa)
 • Then,…(Sau đó)
 • By the same token,… (bằng những bằng chứng tương tự như thế)
 • In the same way,…/ In like manner,… (theo cách giống như thế)
 • Likewise,…/ Similarly,… (tương tự thế)
 • In similar fashion,… (theo cách tương tự thế)

Bổ sung thêm luận cứ đối lập:

 • On the other hand,… (Mặt khác)
 • In contrast,…/ On the contrary,… (Đối lập với)
 • However,…/ Nevertheless,… (tuy nhiên)
 • Instead,…/ Instead of… (Thay vì)
 • But…/ yet… (nhưng)
 • Still (vẫn)
 • Meanwhile,… (Trong khi đó)

Đưa ra ví dụ dẫn chứng:

 • As an example,…/For example,…/ For instance,… (Ví dụ như)
 • Specifically,…(Cụ thể là)
 • To illustrate… (Để minh họa)
Hinh-anh-tu-noi-trong-essay-4
Hiện tại, Luận Văn 24 đang nhận viết thuê luận văn tiếng anh, viết thuê assignment, essay các đề tài thuộc lĩnh vực kinh tế, nếu bạn đang không có điều kiện để tự hoàn thành bài luận của mình, hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn. Chúng tôi cam kết sẽ mang tới cho bạn sản phẩm chất lượng nhất đạt được thành tích tốt nhất.

Nhắc lại một luận cứ nào đó để nhấn mạnh hay để kết lại một đoạn văn:

 • In other words (nói cách khác)
 • To put it differently (nói khác đi thì)
 • In simpler terms (nói một cách đơn giản hơn)
 • To repeat (để nhắc lại)
 • In short (Tóm lại là)

Đề cập đến các mốc thời điểm, thời gian:

Mốc ở quá khứ/ diễn ra trước:

 • In the past (trong quá khứ)
 • Formerly/ Previously (trước đó)
 • Earlier (sớm hơn)

Mốc ở hiện tại/ đang diễn ra:

 • Currently (hiện tại)
 • Until now (cho đến bây giờ)
 • At the same time (cùng thời điểm)
 • Simultaneously (đồng thời, cùng lúc đó)
 • Meanwhile (trong khi đó)
 • In the meantime (trong khi chờ đợi)
 • Immediately (ngay lập tức)

Mốc ở tương lai/ diễn ra sau:

 • In the future (trong tương lai)
 • Afterward (về sau)
 • Subsequently (sau đó)
 • Then (sau đó)
 • Later (muộn hơn)

2.3. Kết luận (Conclusion paragraph)

Phần kết luận có mục đích tóm tắt lại nội dung của toàn bài, nhằm nhấn mạnh những ý chính cốt lõi cần nhớ của bài essay. Đồng thời, gợi mở ra các kiến nghị cần thực hiện để hoàn thiện vấn đề trong tương lai.

Do đó, phần kết luận sẽ bao gồm 3 phần là: Dẫn dắt lại mục tiêu của essay, tóm tắt các luận điểm đã thảo luận hoặc các kết quả đã tìm ra trong bài, nêu lên các dự đoán hoặc kiến nghị của tác giả. 

Hinh-anh-tu-noi-trong-essay-5

Theo đó, những từ nối trong essay sau đây sẽ được trình bày trong phần kết luận:

Dẫn dắt lại & tóm tắt các luận điểm:

 • In conclusion (kết luận lại thì)
 • To summarize/ In sum (Tóm lại)
 • In closing (tóm lại là)
 • To conclude (để kết luận)
 • At last/ Finally (cuối cùng)
 • In brief (nói chung)
 • On the whole (nói chung)
 • After all (sau tất cả)
 • Overall (Nhìn chung)

Đưa dự đoán, kiến nghị của tác giả:

 • Then (Theo đó)
 • Therefore/ Hence/ Thus (Vì thế)
 • Consequently,… (Do đó)
 • For this reason,… (Vì lý do này nên)

3. Bài mẫu với các cụm từ dùng trong essay

Bài essay mẫu dưới đây viết rất ngắn gọn và mạch lạc về các luận điểm của vấn đề cần thảo luận. Bạn hãy chú ý các từ nối/ các cụm từ thường dùng trong essay được in đậm để hiểu thêm tác dụng của những từ này trong viết essay nhé.

Topic: Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would benefit both the individual teenager and society as a whole. Do you agree or disagree?

Hinh-anh-tu-noi-trong-essay-6

Many young people work on a volunteer basis, and this can only be beneficial for both the individual and society as a whole. However, I do not agree that we should therefore force all teenagers to do unpaid work.

Most young people are already under enough pressure with their studies, without being given the added responsibility of working in their spare time. School is just as demanding as a full-time job, and teachers expect their students to do homework and exam revision on top of attending lessons every day. When young people do have some free time, we should encourage them to enjoy it with their friends or to spend it doing sports and other leisure activities. They have many years of work ahead of them when they finish their studies.

At the same time, I do not believe that society has anything to gain from obliging young people to do unpaid work. In fact, I would argue that it goes against the values of a free and fair society to force a group of people to do something against their will. Doing this can only lead to resentment amongst young people, who would feel that they were being used, and parents, who would not want to be told how to raise their children. Currently, nobody is forced to volunteer, and this is surely the best system.

In conclusion, teenagers may choose to work for free and help others, but in my opinion we should not make this compulsory.

Với những hướng dẫn chi tiết về từ nối trong essay bên trên, hy vọng rằng bạn sẽ thấy dễ dàng hơn khi trình bày bài essay của mình một cách logic và mạch lạc. Nếu bạn có những thắc mắc về các từ nối trong essay, hoặc cần hỗ trợ viết essay, hay cần đến dịch vụ luận văn xin vui lòng liên hệ với Luận Văn 24 qua email: luanvan24@gmail.com hoặc số hotline: 098.855.24.24 để được giải đáp sớm nhất.

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan