[CHỌN LỌC] 5 mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học 2022

4.5/5 - (2 bình chọn)

Dưới đây là tổng hợp các nội dung về lời mở đầu, phần tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học kèm các mẫu tóm tắt mới nhất 2022, được Luận Văn 24 biên soạn. Hãy cùng chúng tôi đánh giá chất lượng chia sẻ thông tin hữu ích này nhé. 

1. Mở đầu luận văn thạc sĩ luật học

Mở đầu - tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học
Mở đầu – tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học

1.1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Tính cấp thiết cung cấp một cơ hội cho người đề xuất để giải thích lý do tại sao nghiên cứu cần được bắt đầu và thực thi sớm, song song đưa ra hậu quả có thể xảy ra nếu thực thi chậm trễ.

1.2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Tình hình nghiên cứu đề tài là một cuộc khảo sát về chủ đề mà bạn đã lựa chọn. Tài nguyên nghiên cứu này có thể đến từ kinh nghiệm cá nhân của bạn; Các phương tiện truyền thông in như sách, tài liệu quảng cáo, tạp chí, tạp chí và báo chí; và các nguồn điện tử được tìm thấy trên Internet. Chúng ta cũng có thể đến từ các cuộc phỏng vấn và khảo sát bạn bè hoặc người thân để tiến hành tìm kiếm kết quả. 

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Mục tiêu hoặc đối tượng nghiên cứu mô tả những gì nghiên cứu của bạn đang cố gắng đạt được và giải thích lý do tại sao bạn theo đuổi nó. Bạn tóm tắt cách tiếp cận và mục đích của dự án và giúp tập trung nghiên cứu của bạn. 
 • Phạm vi của một nghiên cứu sẽ xác định mục đích của nghiên cứu, quy mô dân số và đặc điểm, vị trí địa lý, khoảng thời gian mà nghiên cứu sẽ được thực hiện, các lý thuyết mà nghiên cứu sẽ tập trung vào, v.v. Bạn phải cẩn thận khi xác định phạm vi hoặc khu vực tập trung của mình.

1.4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Chúng ta có thể liệt kê ba lý do chính để xây dựng mục tiêu nghiên cứu; Tập trung nghiên cứu của bạn để thu hẹp nó vào những gì quan trọng; Tránh thu thập những thông tin không thực sự cần thiết để hiểu và giải quyết vấn đề; Tổ chức nghiên cứu của bạn thành các  phần hoặc giai đoạn được xác định rõ ràng.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu là một cách giải thích cách thức nhà nghiên cứu dự định tiến hành nghiên cứu của mình. Đó là một kế hoạch hợp lý, có hệ thống để giải quyết một vấn đề nghiên cứu. Một phương pháp chi tiết cho cách tiếp cận của nhà nghiên cứu để đảm bảo các kết quả đáng tin cậy và hợp lệ đáp ứng các mục đích và mục tiêu của anh ta. Điều này bao gồm  dữ liệu nào họ  thu thập và từ đâu cũng như cách thức thu thập và phân tích dữ liệu đó.

1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Ý nghĩa khoa học đề cập đến việc một kết quả nghiên cứu là do ngẫu nhiên hay biến thể mẫu; Ý nghĩa thực tiễn đề cập đến việc  kết quả có hữu ích trong thế giới thực hay không.

1.7. Kết cấu luận văn

Kết cấu luận văn là sự sắp xếp nội dung của bài nghiên cứu. Nó chứa nhiều phần, cũng được chia thành các chương. Nó cần thiết cho dòng ý tưởng nghiên cứu và giúp người đọc định hướng trong tâm trí.

2. Tóm tắt cấu trúc luận văn thạc sĩ luật học

Cấu trúc - Tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học
Cấu trúc – Tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học

Chương 1: Những vấn đề lý luận pháp luật của doanh nghiệp

 • Trong chương này, vấn đề lý luận pháp luật liên quan đến vấn đề của luận án cần được xem xét để làm nổi bật thực trạng và hướng hoàn thiện cho chương tiếp theo. 
 • Trong trường hợp luận án gồm 3 chương thì Chương 1 thường là cơ sở lý luận, Chương 2 là cơ sở pháp lý, Chương 3 là thực trạng pháp lý và hướng giải pháp, hoặc Chương 1 là cơ sở lý luận và pháp lý. thực tế và Chương 3 là hướng giải pháp của pháp luật. 
 • Trước khi bắt đầu phần này, luận án có thể có phần giới thiệu về tính cấp thiết và tầm quan trọng, ý nghĩa của việc nghiên cứu nội dung của chương. 
 • Ví dụ: Các vấn đề về hợp đồng trong kinh doanh rất khác nhau nên việc hiểu cơ sở pháp lý và lý luận của các điều khoản hợp đồng là cần thiết. 
 • Lưu ý. Không đưa vào danh sách những thứ như: “Trong chương này, tác giả phân tích những thứ như:…” hoặc “Chương này bao gồm những thứ như…”. 
 • Tiếp theo là sự sắp xếp của các bộ phận theo thứ tự như hình đính kèm và tổng kết nội dung chương 1 của luận văn. 

Chương 2: Thực trạng pháp luật về vấn đề của đề tài

 • Chương này nên gồm hai phần (Có thể tách thành hai phần riêng biệt hoặc trộn lẫn với nhau theo cách chia nhỏ) 
 • Phần 1: Nêu giới hạn của các quy định đã phân tích ở chương trên của luận án. Làm thế nào là những hạn chế hoặc họ sẽ được? Luận án có thể chỉ ra, với những trường hợp đặc biệt, những tồn tại cụ thể mà cơ quan Công an đã và đang gặp phải.
 • Phần 2: Giải pháp chung của từng quốc gia đối với những hạn chế, bất cập nêu trên. Ví dụ: Nếu phần trên đã phân tích những tồn tại, hạn chế của mục 37 Luật Doanh nghiệp 2005 thì phần này phải đưa vào các giải pháp cụ thể để mục 37 nói cụ thể cách thay đổi, hoàn thiện (Đề xuất quy định về vấn đề đặc biệt) và giải thích, với đề xuất này sẽ không còn khoảng trống nào nữa.

Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật

Đến chương này, bạn đã hoàn tất sự hiểu biết sâu sắc của tổng quan và thực trạng chính của đề tài. Từ đấy, dựa trên kết quả chính của nghiên cứu, rút ​​ra kết luận về mục tiêu của nghiên cứu. Lưu ý khi viết kết luận không nên giải thích nhiều. 

3. KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO (Kích cỡ chữ 16, canh giữa, in đậm)

A. NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG (nếu có) 

Phần này liệt kê các nghị quyết của Đảng nếu được sử dụng trong luận án 

 1. Nghị quyết số …….của Đảng 
 2. Nghị quyết số …….của Đảng 

B. CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Phần này liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật được sử dụng trong luận văn theo thứ tự từ trên xuống dưới (dựa trên giá trị pháp lý theo Văn bản  pháp luật đối thủ). Nếu tài liệu nào không chính xác, hãy viết lại phía sau. Nếu nhiều tài liệu có giá trị như nhau thì sắp xếp theo năm phát hành. 

 1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 
 2. Bộ luật Dân sự năm 2005 (Hết thời hạn) 
 3. Bộ luật Dân sự năm 2015 
 4. Luật Doanh nghiệp năm 2005 
 5. Luật Quảng cáo năm 2012 
 6. Quy định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp/công ty.
 7. Thông tư 20/2015/e.no … hướng dẫn nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp/công ty.

C. SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ

Phần này liệt kê tất cả các sách, báo và tạp chí được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong luận án. Sắp xếp tài liệu theo thứ tự abc theo họ tác giả. 

 Lưu ý: Không ghi số trang tham khảo như trong bài viết mà ghi số tạp chí  ở trang đầu và trang cuối của bài viết. Ví dụ: 

 1. Cao Nhất Linh, Bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động nước ngoài tại Việt Nam, Nghiên cứu Lập pháp, số 5/2009, tr. 23-29 
 2. Nguyễn Thị Mơ và Hoàng Ngọc Thiết (2005), Giáo trình Ban giám khảo Hoạt động kinh tế đối ngoại tháng 8 năm, NXB Giáo dục.

D. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ 

Phần này liệt kê tất cả các tài liệu điện tử có sử dụng trích dẫn luận án theo họ của tác giả theo thứ tự bảng chữ cái và được đánh số liên tiếp với số  tham chiếu phần sách, báo, tạp chí. Ví dụ: 

Phan Trung Hiền, Nên có lộ trình ban hành luật về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất

http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen-va-cuocsong/201507/nen-co-lo-trinh-ban-hanh-luat-ve-boi-thuong-thiet-hai-khi-nha-nuocthu-hoi-dat-598518/ (Ngày: 26-07-2016)

Áp dụng ngay với đề tài luận văn thạc sĩ luật đặc sắc được các thạc sĩ của luận văn 24 chia sẻ. Phần tóm tắt thạc sĩ luật học trên sẽ giúp bạn hoàn thành tốt luận văn cuối khóa và thật ấn tượng đến hội đồng chấm thi nhé. 

4. Mẫu tóm tắt về quyền định đoạt trong kinh doanh

a) Đề tài

Tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học: Quyền tự định đoạt của đương sự trong khi giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại

b) Ảnh mục lục (bìa)

Mẫu bìa tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học về quyền định đoạt trong kinh doanh
Mẫu bìa tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học về quyền định đoạt trong kinh doanh

c) DOWNLOAD FREE: Mẫu 4.pdf

Một mối liên kết chặt chẽ với luật học, luận văn thạc sĩ chính trị học cũng giúp bạn có sự hiểu biết mới mẻ với chủ đề này. Để nghiên cứu chi tiết, bạn có thể tham khảo các đề tài hay nhất từ luận văn 24 nhé. 

5. Mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học quyền trẻ em

a) Đề tài

Tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học: Quyền trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam

b) Nội dung nghiên cứu

Mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học quyền trẻ em
Mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học quyền trẻ em

c) DOWNLOAD FREE: Mẫu 5.pdf

Sau khi tóm tắt bạn cần đưa ra bộ đề cương luận văn thạc sĩ luật thật chuẩn chỉnh và chi tiết. Vì vậy bạn không thể bỏ qua bài biết này. XEM NGAY!

6. Mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học xuất sắc

a) Đề tài

Tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học: Pháp luật về hoạt động mua bán doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài: kinh nghiệm nước ngoài và gợi ý đối với Việt Nam

b) Cấu trúc

Mục lục mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học xuất sắc
Mục lục mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học xuất sắc

c) DOWNLOAD FREE: Mẫu 6.pdf

Nếu như bạn đang gặp phải những vấn đề như Giảng viên giao cho đề tiểu luận quá khó không thể hoàn thành, thời hạn làm bài luận quá ngắn,…khiến bạn không thể hoàn thành bài luận được. Hãy để Luận Văn 24 hỗ trợ viết luận văn cho bạn, đơn vị sẽ giúp bạn hoàn thành bài luận đúng thời hạn và đạt kết quả cao nhất! Liên hệ ngay qua Hotline 0988 55 2424 hoặc nhắn tin trực tiếp để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất.

 

7. Mẫu về luật nhân quyền quốc tế

a) Đề tài

Tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học: Quyền của người bị hại và người làm chứng trong luật nhân quyền quốc tế và luật hình sự Việt Nam

b) Trích mẫu

Luật nhân quyền quốc tế đưa ra các nghĩa vụ mà các quốc gia buộc phải tôn trọng. Bằng cách trở thành các bên tham gia các hiệp ước quốc tế, các quốc gia có nghĩa vụ và nghĩa vụ theo luật quốc tế để tôn trọng, bảo vệ và thực hiện nhân quyền

c) DOWNLOAD FREE: Mẫu 7.pdf

8. Mẫu tóm tắt về pháp luật dân sự Việt Nam

a) Đề tài

Tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học: Pháp luật về hoạt động mua bán doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài: kinh nghiệm nước ngoài và gợi ý đối với việt nam

b) Mục tiêu nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu mẫu tóm tắt luật dân sự
Mục đích nghiên cứu mẫu tóm tắt luật dân sự

c) DOWNLOAD FREE: Mẫu 8.pdf

Bạn vừa đọc xong bài viết chuyên về mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học bao gồm cách thức viết lời mở đầu, nội dung chính (thân bài) và 5 mẫu bài tham khảo được chính luận văn 24 chọn lọc kỹ càng. Hy vọng rằng, bạn sẽ hoàn thành tốt nhất bài luận văn tốt nghiệp cuối khóa từ những thông tin trên nhé.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan