11 bài Tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất!

4.7/5 - (12 bình chọn)

Phương pháp nghiên cứu khoa học là môn học đại cương quan trọng tại nhiều trường đại học. Cùng Luận văn 24 tìm hiểu những điều cần biết về môn học; top mẫu và cách viết tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học đáng tham khảo nhất.

Mục lục ẩn

1. Tổng quan về tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học 

Tong-quan-ve-tieu-luan-mon-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc
Tổng quan về tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học

1.1. Khái niệm 

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học (Research Methods in Science) là cụm từ chỉ toàn bộ các công cụ, cách thức được ứng dụng trong việc nghiên cứu các bộ môn khoa học. Bằng các công cụ, cách thức cụ thể, người nghiên cứu sẽ tiến hành thu thập, tiếp nhận và phân tích dữ liệu để phục vụ cho bài nghiên cứu. 
 • Có nhiều loại phương pháp nghiên cứu khoa học. Phụ thuộc vào vấn đề, hướng tiếp cận vấn đề mà người nghiên cứu sẽ lựa chọn phương pháp phù hợp nhất.
 • Môn phương pháp nghiên cứu khoa học là môn học đại cương tại nhiều trường đại học. Phổ biến nhất là tại các trường có thiên hướng về nghiên cứu như Đại học Quốc gia, Đại học Bách Khoa,…
Khai-niem-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc
Khái niệm phương pháp nghiên cứu khoa học

1.2. 2 nhóm phương pháp nghiên cứu khoa học chính 

Có 2 nhóm phương pháp nghiên cứu khoa học chính là nhóm phương pháp lý thuyết và nhóm phương pháp thực tiễn.

a) Nhóm phương pháp lý thuyết

Phương pháp lý thuyết được nhận định là các thao tác nghiên cứu dựa trên dữ liệu, thông tin có sẵn, được nghiên cứu, khẳng định trước đó.

Nhóm phương pháp lý thuyết bao gồm những phương pháp cụ thể sau

 • Phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết
 • Phương pháp lịch sử
 • Phương pháp giả thuyết
 • Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết
 • Phương pháp mô hình hóa

Nhóm phương pháp này thường được ứng dụng nhiều hơn ở khối ngành xã hội.

nhom-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-chinh
2 nhóm phương pháp nghiên cứu khoa học chính

b) Nhóm phương pháp thực tiễn 

Phương pháp thực tiễn được nhận định là các thao tác nghiên cứu ứng dụng các hành động trực tiếp để đưa ra kết quả nghiên cứu.

Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn bao gồm các phương pháp cụ thể sau: 

 • Phương pháp điều tra
 • Phương pháp quan sát khoa học
 • Phương pháp thực nghiệm khoa học
 • Phương pháp phân tích tổng kết thí nghiệm
 • Phương pháp chuyên gia

Nhóm phương pháp này thường được ứng dụng nhiều hơn ở khối ngành kinh tế, tự nhiên.

1.3. Cấu trúc bài 

 • Một bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học tiêu chuẩn thường gồm 5 phần: Mở bài, nội dung, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục.
 • Cùng tham khảo các yếu tố quan trọng cần có trong mỗi phần qua gợi ý của Luận văn 24.

a) Mở bài 

Trong phần mở bài, người viết cần nêu được: Tính cấp thiết, lý do chọn đề tài; mục đích nghiên cứu đề tài tiểu luận; đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

 • Tính cấp thiết của vấn đề
 • Với tính chất của một sản phẩm nghiên cứu, bài tiểu luận của người viết cần đảm bảo tính cấp thiết và ý nghĩa nhất định về mặt lý luận/ thực tiễn. 
 • Đừng quên tự đặt lại câu hỏi “ Đề tài nghiên cứu có thực sự cần thiết và đáng đánh giá, xem xét không?” sau khi lựa chọn và lên đề tài.
 • Mục đích của đề tài nghiên cứu

Trong phần mục đích của đề tài, người viết cần làm sáng tỏ: mục đích chung và mục đích cụ thể/ chi tiết của bài tiểu luận.

 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Người làm tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học cần xác định cụ thể và liệt kê chi tiết đối tượng và phạm vi nghiên cứu của bài, tránh tình trạng lệch chuẩn khi soi chiếu, đánh giá giữa người viết và người đọc, chấm bài.
 • Với đối tượng nghiên cứu: Người viết cần nêu rõ số lượng, độ tuổi, giới tính (nếu đặc điểm có liên quan đến hướng nghiên cứu và kết luận của bài).
 • Với phạm vi nghiên cứu, người viết cần nêu cụ thể: Không gian, thời gian nghiên cứu

b) Nội dung 

 • Phần nội dung bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học thường gồm 3 chương.
 • Lưu ý: Các chương của bài tiểu luận nên tương đối cân bằng về độ dài, không nên quá chênh lệch giữa các phần.

Chương 1: Các khái niệm và kiến thức liên quan đến đề tài nghiên cứu

 • Trong chương này, người viết cần chỉ ra những khái niệm, lý thuyết đã được công nhận trước đó có cùng quan điểm với hướng đánh giá, nghiên cứu đề tài của cá nhân.
 • Không nên sử dụng các khái niệm từ nguồn không chính thống trên Internet. Không đưa ra các lý thuyết cảm tính, không rõ tác giả.
 • Đánh dấu trích dẫn đầy đủ để tránh tình trạng thiếu phần chú thích hoặc thiếu tên trong mục tài liệu tham khảo, dẫn tới bị đánh giá đạo văn.
 • Không nên sử dụng lý thuyết của các bài nghiên cứu ở mức độ niên luận, khóa luận của sinh viên, khiến cấu trúc nền bài viết trở nên lỏng lẻo và kém đáng tin. 

Chương 2: Thực trạng về vấn đề cần nghiên cứu

 • Trong phần này, người viết sẽ ứng dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể ( thường là các phương pháp thực tiễn) để khảo sát, thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu để nhận định được thực trạng thực tế của vấn đề.
 • Cần nêu rõ, trung thực số liệu và thực trạng của vấn đề nghiên cứu.
 • Nên nêu chi tiết mặt tích cưc và hạn chế của thực trạng vấn đề. 

Chương 3: Giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém của vấn đề nghiên cứu

Trong chương này, người viết cần chỉ ra được nguyên nhân dẫn tới những hạn chế của thực trạng, phân tích và tìm ra cách thức khắc phục, giải pháp cho vấn đề.

c) Kết luận 

 • Phần kết luận cần tóm tắt lại nội dung chính của bài tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học, đưa ra ý kiến, kiến nghị của bản thân ( nếu có) với đề tài nghiên cứu.

d) Tài liệu tham khảo 

Tài liệu tham khảo là mục vô cùng quan trọng trong tất cả các bài nghiên cứu và có thiên hướng học thuật. 

Việc trích dẫn đầy đủ tài liệu tham khảo sẽ giúp người viết:

 • Thể hiện sự tôn trọng với tác giả của tài liệu, lý thuyết.
 • Đảm bảo được điểm trình bày
 • Tránh bị quy lỗi đạo văn

Cần trích dẫn tài liệu tham khảo theo chuẩn quy tắc của đơn vị, trường hoặc theo các chuẩn quốc tế như APA, Harvard,… Bạn có thể tham khảo bài viết Cách trích dẫn tài liệu tham khảo theo 15 loại để biết cách trích dẫn chính xác nhất. 

e) Phụ lục 

 • Phụ lục thường bao gồm danh mục từ viết tắt, danh mục biểu đồ, bảng biểu trong bài hoặc các tài liệu liên quan tới đề tài người viết quan tâm và khuyến nghị bạn đọc nên tham khảo.
 • Với bạn đọc muốn hiểu chi tiết hơn về cấu trúc bài tiểu luận, truy cập ngay Luận văn 24 tham khảo cấu trúc một bài tiểu luận hoàn chỉnh

2. 11 bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học xuất sắc 2022

Top-11-bai-tieu-luan-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-xuat-sac-2021
Top 11 bài tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học xuất sắc 2021

2.1. Bài tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học

a) Đề tài: Tiểu luận môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học “Thiên văn vô tuyến”.

b) Tổng quan

 • Thiên văn vô tuyến là một phân ngành học chuyên nghiên cứu về hạt nguyên tử thiên thể, được phát từ nguồn bức xạ điện tử. 
 • Có nhiều dạng bức xạ năng lượng từ thấp đến cao. Nếu nguồn năng lượng bức xạ cao, có thể gây phá vỡ cân bằng hạt nhân nguyên tử.

c) Link tải: Bài tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học.pdf

2.2. Bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế

a) Đề tài: Môn phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế.

b) Tổng quan:

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế là quá trình thu thập, ghi chép, phân tích và nghiên cứu hoạt động liên quan đến kinh tế. Sử dụng nguồn lực sản xuất của cải vật chất, nhằm nâng cao hiểu biết và chất lượng sống cho con người. 

c) Link tải: Bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế.docx

2.3. Bài tiểu luận phương pháp luận nghiên cứu khoa học

a) Đề tài: Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học.

b) Tổng quan: 

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học là quá trình nhận thức và hoạt động sáng tạo, khám phá của nhà khoa học. Nhằm cải tạo sự vật, sự việc một cách khách quan và phát triển hệ thống tri thức toàn thế giới. 
 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học là hệ thống quan điểm chỉ đạo công tác trong nghiên cứu khoa học, mang màu sắc triết học. Định hướng việc nghiên cứu tìm tòi và vận dụng phương pháp đó. 

c) Link tải: Bài tiểu luận phương pháp luận nghiên cứu khoa học.docx

2.4. Bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

a) Đề tài: Thiết kế và sử dụng website dạy học Vật lý trung học phổ thông.

b) Tổng quan:

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục là các luận điểm được nghiên cứu theo khuynh hướng giáo dục. Quá trình nghiên cứu này sẽ thông qua quá trình tiếp cận vào công tác giảng dạy và học tập. 

c) Link tải: Bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục.docx

2.5. Bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

a) Đề tài: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh.

b) Tổng quan: 

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh là quá trình thu thập tự đánh giá và ghi chép về mục tiêu nghiên cứu hoặc đối tượng phù hợp, nhằm bổ sung các thông tin và đưa ra quyết định kinh doanh. 

c) Link tải: Bài luận phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh.pdf

Có thể bạn quan tâm đến Kho mẫu bài tiểu luận phân tích báo cáo tài chính hay nhất 2021

2.6. Bài tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học luật

a) Đề tài: Tài liệu hướng dẫn học tập: Phương pháp nghiên cứu khoa học luật.

b) Tổng quan

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học luật là hoạt động về luật pháp được nghiên cứu, thu thập các bằng chứng, dữ liệu,… để hỗ trợ sâu sắc trong tính chất lý luận của pháp lý. 

c) Link tải: Bài tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học luật.docx

2.7. Bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học du lịch

a) Đề tài: Báo cáo nghiên cứu khoa học: “Du lịch sinh thái rừng – biển cần giờ TPHCM theo định hướng phát triển thân thiện với môi trường”.

b) Tổng quan:

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học du lịch là khảo sát thực địa; thu thập dữ liệu; phân bố không gian trên bản đồ; thống kê phân tích số liệu và xã hội học thực tiễn các quy hoạch du lịch ở các địa phương. 

c) Link tải: Bài luận phương pháp nghiên cứu khoa học du lịch.pdf

2.8. Bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

a) Đề tài: Nghiên cứu Khoa học xã hội về hành vi: Phương pháp điều chỉnh hành vi “ngôn ngữ @” của học sinh Trường THCS Hòa Trung trong thời đại công nghệ 4.0.

b) Tổng quan

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn là việc nghiên cứu theo định lượng và định tích của lĩnh vực xã hội và nhân văn. Và vấn đề cần quan tâm nhất ở đây là kỹ thuật phân tích các số liệu cơ bản nhằm định hướng theo hệ thống tri thức đến các bậc học sinh, sinh viên. 

c) Link tải: Bài luận phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.docx

2.9. Bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học trong kế toán

a) Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng nhằm giải quyết những sai sót trong công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH thương mại Đông Á.

b) Tổng quan:

 • Kế toán là một dịch vụ cung cấp các thông tin định lượng ngân sách được sử dụng theo quyết định kinh tế của các tổ chức.
 • Nghiên cứu khoa học trong kế toán là quy trình tập trung vào mục đích của kế toán, đưa ra nguyên tắc và quy định kế toán. Nhằm tăng cường hoạch định chính sách, đưa ra kết quả quyết định kinh tế.

c) Link tải: Bài luận phương pháp nghiên cứu khoa học trong kế toán.pdf

2.10. Bài tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học

a) Đề tài: Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học: Năng lượng xanh.

b) Tổng quan: 

 • Năng lượng xanh là nguồn năng lượng thiên nhiên, ít gây ô nhiễm môi trường như mặt trời; gió; nước (thủy điện); thủy triều và nhiệt năng biển; sinh học; hydro;… Năng lượng xanh được tận dụng giảm thiểu những tác hại lên môi trường thiên nhiên, giúp bảo vệ không khí trong lành hơn. 

c) Link tải: Bài tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học.pdf

2.11. Bài tiểu luận nghiên cứu khoa học về môi trường

a) Đề tài: Đánh giá hiện trạng môi trường và ảnh hưởng đến dân sinh của kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đoạn chảy qua cầu Điện Biên Phủ đến hết Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

b) Tổng quan:

 • Nghiên cứu khoa học về môi trường là tìm hiểu về thực trạng cấp bách và nan giải của việc ô nhiễm môi trường ngày nay. 
 • Việc ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Ngoài ra, còn ảnh hưởng thiệt hại kinh tế mạnh mẽ. 

c) Link tải: Bài tiểu luận nghiên cứu khoa học về môi trường.docx

Với bạn đọc đang băn khoăn hay gặp khó khăn trong việc viết bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học như này. Bạn hãy liên hệ tới Luận văn 24 – đơn vị với hơn 17 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ viết thuê tiểu luận, để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé! 

3. Hướng dẫn cách viết tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học

Huong-dan-cach-viet-tieu-luan-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc
Hướng dẫn cách viết tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học

Để quá trình viết tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học được diễn ra khoa học, dễ dàng và tránh sai sót, người viết có thể tham khảo quy trình 8 bước sau:

Bước 1: Chọn đề tài và phân tích đề tài 

 • Trước tiên, người viết cần chọn chủ đề, lên đề tài ( nên dựa theo tính thiết yếu của các vấn đề liên quan chủ đề).
 • Tránh chọn các đề tài trùng lặp nhiều, không mang tính cấp thiết hoặc quá khó/ quá dài so với mức độ một bài tiểu luận.
 • Sau khi lên đề tài, người viết cần phân tích đề, lên ý tưởng, làm sơ đồ tư duy hướng triển khai của bài.

Bước 2: Lên đề cương 

 • Sau khi lên ý tưởng, người viết cần lên đề cương sơ lược và đề cương chi tiết cho bài tiểu luận.
 • Việc lên đề cương sẽ giúp người viết định hướng được chi tiết hơn cách thức triển khai bài viết, tránh tình trạng thiếu ý, thiếu mục.

Bước 3: Viết phần mở đầu 

Bước 4: Viết phần nội dung 

 • Phần nội dung cần được viết chi tiết, cẩn thận. 
 • Phần nội dung nên được trình bày theo thứ tự các chương, giữa các chương cần có sự logic, liên kết.

Bước 5: Viết phần kết luận 

Bước 6: Phần tài liệu tham khảo, viết tắt và phụ lục 

 • Phần tài liệu tham khảo, viết tắt và phụ lục được hoàn thành sau cùng.
 • Cần đảm bảo không bỏ sót trong trích dẫn tài liệu, viết tắt và bảng biểu.

Bước 7: Kiểm tra và soát lỗi

Sau khi hoàn thành bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu, người viết cần kiểm tra lại toàn bài, soát các lỗi:

 • Logic bài, sự liên kết giữa các ý, chương trong bài.
 • Chính tả, văn phong
 • Các luận điểm, lý thuyết, số liệu
 • Trích dẫn tài liệu
 • Đánh số bảng biểu

Bước 8: Chú ý lại yêu cầu về hình thức 

 • Yếu tố trình bày cũng là một trong những yếu tố cộng, trừ điểm của bài tiểu luận.
 • Người viết cần đảm bảo trình bày bài theo chuẩn bố cục, hình thức theo chuẩn quốc tế, hoặc chuẩn của đơn vị, trường nơi bạn theo học.

Trên đây, Luận văn 24 đã giới thiệu qua về phương pháp nghiên cứu khoa học, top mẫu đề tài và cách viết tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học đáng tham khảo nhất. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp hãy liên hệ tới hotline: 098 855 2424 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan