Bật Mí 15 Bài Mẫu Tiểu Luận Marketing & 100 Đề Tài Miễn Phí

5/5 - (1 bình chọn)

Tiểu luận marketing không chỉ là một trách nhiệm học tập mà còn là cơ hội để khám phá sâu rộng về cách doanh nghiệp tương tác và xây dựng thương hiệu. Trong cuộc cạnh tranh ngày nay, hiểu biết sâu sắc về nguyên lý và chiến lược tiếp thị đóng vai trò quyết định đến thành công kinh doanh. Dưới đây là top 10 bài tiểu luận marketing chi tiết và 100 đề tài liên quan giúp các bạn sinh viên tham khảo để hỗ trợ việc nghiên cứu và hoàn thành bài tiểu luận một cách xuất sắc.

Tiểu luận marketing

1. Bài mẫu tiểu luận marketing căn bản Phân tích hỗn hợp marketing của Vinamilk

Tên đề tài: Bài tiểu luận Marketing căn bản Phân tích hỗn hợp marketing của Vinamilk

Mục lục tiểu luận: 

Lời nói đầu

 1. Sản phẩm (Product)
 2. Danh mục sản phẩm của Vinamilk
 3. Mẫu mã, bao bì
 4. Nhãn hiệu
 5. Chất lượng sản phẩm
 6. Nghiên cứu sản phẩm mới
 7. Giá cả (Price)
 8. Nhân tố ảnh hưởng

1.1. Mục tiêu kinh doanh

1.2. Chi phí sản xuất kinh doanh

1.3. Uy tín và chất lượng sản phẩm

1.4. Nhu cầu, tâm lý tiêu dùng sản phẩm sữa

1.5. Giá của đối thủ cạnh tranh

 1. Chiến lược điều chỉnh giá trong thời gian qua

2.1. Ổn định giá trong chính sách giá

2.2. Chính sách đắt tiền hơn để có chất lượng tốt hơn

2.3. Chính sách giữ nguyên giá nhưng chất lượng cao hơn

2.4. Chính sách giá thu mua của Vinamilk

2.5. Chính sách giá bán buôn và bán lẻ

2.6. Tăng tỉ lệ chiết khấu, hoa hồng cho các đại lý, siêu thị và trung tâm thương mại

2.7. Định giá khuyến mại

III. Phân phối (Place)

 1. Chính sách đại lý
 2. Quản lý và xây dựng hệ thống phân phối

2.1. Quản lý kênh phân phối

2.2. Xây dựng mạng lưới phân phối

 1. Đội ngũ quản lý và bán hàng
 2. Chiến lược tiếp thị
 3. Quảng cáo
 4. Khuyến mãi, khuyến mại
 5. Quan hệ công chúng
 6. Chào hàng cá nhân
 7. Marketing trực tiếp
 8. Thông điệp: “Vinamilk luôn muốn tiếp cận trao đổi thông tin với khách hàng.”
 9. Kết luận

2. Bài mẫu tiểu luận marketing sản phẩm OMO trên thị trường Việt Nam

Tên đề tài: Tiểu luận  Marketing sản phẩm OMO trên thị trường Việt Nam

Mục lục tiểu luận: 

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4

 1. SƠ LƯỢC VỀ DOANH NGHIỆP UNILEVER 5
 2. Lịch sử hình thành 5
 3. Hoạt động kinh doanh 8
 • Quá trình kinh doanh: 9
 • Cuộc sáp nhập lịch sử: 10
 • Tình hình hoạt động của Unilever tại Việt Nam: 11
 1. THỰC TRẠNG VỀ SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRƯỜNG 14
 2. Phân tích thị trường 14

1.1. Thực trạng 14

1.2. Thị hiếu 15

1.3. Khả năng đáp ứng 16

 • Phân khúc thị trường 17
 • Định vị trong thị trường 19
 1. Phân tích từ khách hàng 20
 2. Phân tích đối thủ cạnh tranh 23
 3. Phân tích tình hình công ty 27

Điểm mạnh của công ty: 27

Điểm yếu của công ty: 29

Các yếu tố môi trường bên ngoài 29

Cơ hội từ các yếu tố bên ngoài: 29

Thách thức từ các yếu tố môi trường bên ngoài: 30

III. CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX Ở THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 32

Địa điểm phân phối 32

Hệ thống phân phối 32

Sản phẩm 35

Quảng bá 36

Chính sách giá cả: 36

Nguồn nhân lực: 36

Công nghệ: 37

Thương hiệu: 37

 1. NHỮNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CỤ THỂ 37

Chiến thuật “lấy lòng” khách hàng của OMO 38

PR vào cuộc 39

“Lịch sử” đã sang trang? 41

Mẫu “THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG VỀ BỘT GIẶT” 43

Đối tượng thăm dò 46

Kết quả thăm dò 47

Về các loại bột giặt khách hàng từng sử dụng: 47

Các loại bột giặt khách hàng đang sử dụng: 47

Kênh thông tin quảng cáo: 48

Địa điểm khách hàng chọn mua sản phẩm: 48

Mức độ thuận tiện khi mua sản phẩm 49

Dòng bột giặt khách hàng đang sử dụng 49

Chỉ tiêu đánh giá sản phẩm của khách hàng 49

Trọng lượng khách hàng chọn lựa 49

Việc lựa chọn hình thức khuyến mãi: 50

Nhận xét của khách hàng về giá cả loại bột giặt đang dùng 50

 1. ĐÁNH GIÁ CHUNG, KIẾN NGHỊ 51

Đánh giá chung: 51

Giải pháp hoàn thiện 53

Kiến nghị: 54

KẾT LUẬN 56

3. Bài tiểu luận marketing xác định giá cho một số sản phẩm mới của Apple

Tên đề tài: Tiểu luận marketing – Xác định giá cho một số sản phẩm mới của Apple

Mục lục tiểu luận: 

Lời nói đầu 1

Chương I: Cơ sở lý luận 3

1 Xác định giá cho sản phẩm mới 3

1.1 Chiến lược giá “ hớt phần ngon” 3

1.2 Chiến lược giá “ hớt phần ngon” 4

Chương II: Phân tích thực trạng 6

1 Giới thiệu công ty Apple 6

2 Phân tích thực trạng xác định giá cho sản phẩm mới của

các sản phẩm Apple. 10

2.1. Sơ lược hành trình iPod từ những năm đầu 11

2.2 Xác định giá cho sản phẩm iPod Touch 14

2.3 Xác định giá cho sản phẩm iPod Shuffer 17

Chương III Giải pháp 20

Kết luận 21

4. Bài mẫu tiểu luận Marketing căn bản Chính sách Marketing của TH True Milk

Tên đề tài: Tiểu luận Marketing căn bản Chính sách Marketing của TH True Milk

Mục lục tiểu luận: 

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TH TRUE MILK

1.1: Giới thiệu chung về doanh nghiệp

– Tên trụ sở

– Trụ sở

– Lĩnh vực kinh doanh

– Lịch sử hình thành và phát triển

– Doanh mục sản phẩm

– Khách hàng mục tiêu

– Sơ đồ cơ cấu tổ chức

1.2: Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận marketing trong doanh nghiệp

CHƯƠNG II: MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP

2.1: Môi trường bên trong

2.1.1: Môi trường bên ngoài

2.1.2: Chiến lược sản phẩm

2.1.3: Vấn đề nhân lực

2.1.4 Tài chính

2.3: Môi trường vĩ mô

2.3.1: Kinh tế

2.3.2: Chính trị – luật pháp

2.4: XÂY DỰNG MÔ HÌNH SWOT CHO DOANH NGHIỆP

3.2. Chính sách giá

3.3. Chính sách phân phối

3.4. Chính sách xúc tiến

CHƯƠNG IV : ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG CHO CHÍNH SÁCH MARKETING –

MIX CHO DOANH NGHIỆP

4.1. Chính sách sản phẩm

4.1.1. Ưu điểm

4.1.2. Nhược điểm

4.1.3. Giải pháp

4.2. Chính sách giá

4.2.1. Ưu điểm

4.2.2. Nhược điểm

4.2.3. Giải pháp

4.3. Chiến lược phân phối

4.4. Chiến lược xúc tiến

4.4.1. Ưu điểm

4.4.2. Nhược điểm

4.4.3. Giải pháp

5. Bài mẫu tiểu luận Marketing căn bản Phân tích marketing MIX của sản phẩm son dưỡng Công ty HA

Tên đề tài: Tiểu luận Marketing căn bản Phân tích marketing MIX của sản phẩm son dưỡng Công ty HA

Mục tiêu tiểu luận: 

LỜI CẢM ƠN…………………………………………………………………………………………….4

LỜI CAM KẾT…………………………………………………………………………………………..5

MỤC LỤC………………………………………………………………………………………………….6

DANH MỤC CÁC BẢNG…………………………………………………………………………..8

DANH MỤC CÁC HÌNH……………………………………………………………………………9

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………..10

 1. Cơ sở hình thành sản phẩm……………………………………………10
 2. Tiềm năng về sản phẩm………………………………………………..10
 3. Điểm khác biệt của sản phẩm………………………………………..11

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG………………………………………………………………………….12

1.Sản phẩm………………………………………………………………………………………………12

1.1. Mô tả sản phẩm………………………………………………………12

1.2. Phân tích SWOT……………………………………………………..12

1.3. Quy trình sản xuất……………………………………………………15

1.4. Các vật dụng, thiết bị, máy móc dùng trực tiếp cho hoạt động sản xuất

…………………………………………………………………………….17

1.5 Nguồn cung cấp nguyên vật liệu…………………………………….18

1.6 Phân tích khả năng sản xuất của doanh nghiệp……………………..19

1.7 Phân tích khả năng lao động sẵn có………………………………….19

2.Giá sản phẩm………………………………………………………………………………………..19

2.1. Phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp………………………….20

2.2. Phân tích chi phí lao động trực tiếp…………………………………22

2.3. Phân tích tổng chi phí sản xuất và giá vốn sản phẩm………………26

2.4 Chi phí trợ cấp, phụ cấp cho công nhân viên………………………..29

2.5 Các hoạt động trước vận hành và chi phí…………………………..30

2.7. Dự báo doanh thu…………………………………………………….32

3. Kênh phân phối sản phẩm…………………………………………….32

3.1. Phân tích chân dung khách hàng…………………………………….32

3.2. Phân tích nhu cầu khách hàng……………………………………….33

3.3. Phân tích thị trường mục tiêu………………………………………..33

3.4 Dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm…………………………………..35

4. Chương trình xúc tiến sản phẩm…………………………………………..35

4.1. Phương tiện xúc tiến sản phẩm……………………………………..35

4.2. Lựa chọn loại hình doanh nghiệp……………………………………36

4.3. Chiến lược lựa chọn chính sách xúc tiến……………………………36

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ – GIẢI PHÁP……………………………39

1. Kiến nghị – giải pháp…………………………………………………………………….39

2. Kết luận…………………………………………………………………………………….40

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………….42

Hoàn thành một tiểu luận đòi hỏi đầu tư nhiều thời gian vào quá trình nghiên cứu và hoàn thiện bài. Nếu bạn đang gặp khó khăn và thiếu thời gian, Luận văn 24 chuyên cung cấp dịch vụ viết thuê tiểu luận uy tín, chất lượng. Điều này giúp bạn có được một bài tiểu luận xuất sắc và hoàn thành một cách nhanh chóng.

6. Bài mẫu tiểu luận Marketing Chiến lược Marketing của Samsung đối với sản phẩm điện thoại di động trên thị trường Việt Nam

Tên đề tài: Tiểu luận Marketing Chiến lược Marketing của Samsung đối với sản phẩm điện thoại di động trên thị trường Việt Nam

Mục tiêu tiểu luận: Samsung, với văn hóa, giá trị, và mục tiêu doanh nghiệp độc đáo, đã trở thành một khối ngành đa quốc gia và duy trì thị phần lớn ở Việt Nam. Chiến lược quảng cáo và cam kết môi trường giúp công ty xây dựng niềm tin và tạo ra ấn tượng tích cực trong lòng khách hàng.

7. Bài mẫu tiểu luận Marketing đại học ngân hàng

Tên đề tài: Tiểu luận Marketing đại học ngân hàng

Mục lục tiểu luận:

MỤC LỤC ……………………………………………………………………………………………………………… 1

LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………………. 3

 1. Môi trường marketing …………………………………………………………………………… 4
 2. Môi trường vĩ mô ………………………………………………………………………………….. 4

1.1 Dân số …………………………………………………………………………………………………… 4

1.2 Kinh tế ………………………………………………………………………………………………….. 4

1.3 Tự nhiên ………………………………………………………………………………………………. 4

1.4 Công nghệ ……………………………………………………………………………………………. 5

1.5 Pháp luật ……………………………………………………………………………………………… 5

 1. Môi trường vi mô ………………………………………………………………………………….. 7

2.1 Nội bộ doanh nghiệp………………………………………………………………………… 7

2.2 Nhà cung ứng ……………………………………………………………………………………… 7

2.3 Các trung gian marketing ……………………………………………………………….. 7

2.4 Khách hàng …………………………………………………………………………………………. 8

2.5 Đối thủ cạnh tranh ……………………………………………………………………………. 9

2.5.1 Cạnh tranh về giá cả …………………………………………………………………… 9

2.5.2 Cạnh tranh về nhãn hiệu sản phẩm ………………………………………… 9

2.6 Công chúng ………………………………………………………………………………………. 10

 1. Phân khúc thị trường và thị trường tiềm năng ………………………… 12
 2. Phân khúc thị trường ………………………………………………………………………. 12
 3. Thị trường tiềm năng ……………………………………………………………………… 13

III. Chiến lược marketing mix ………………………………………………………………. 14

 1. Chiến lược sản phẩm ……………………………………………………………………….. 14

1.1 Phân loại sản phẩm: ………………………………………………………………………. 14

1.2 Chiến lược sản phẩm: ……………………………………………………………………. 14

1.2.1 Chiến lược tập hợp sản phẩm ……………………………………………….. 14

1.2.2 Chiến lược dòng sản phẩm …………………………………………………….. 15

1.2.3 Chiến lược cho từng sản phẩm cụ thể …………………………………. 16

 1. Chiến lược định giá …………………………………………………………………………… 18

2.1 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng …………………………………………………. 18

2.1.1 Mục tiêu tiếp thị ………………………………………………………………………… 18

2.1.2 Chu kì sống của sản phẩm ………………………………………………………. 19

2.1.3 Chi phí ………………………………………………………………………………………….. 19

2.1.4 Thị trường ………………………………………………………………………………….. 20

2.1.5 Đối thủ cạnh tranh …………………………………………………………………… 20

2.2 Chiến lược định giá ………………………………………………………………………… 22

2.3 Chiến lược thay đổi giá …………………………………………………………………. 23

2.3.1 Chiến lược giảm giá …………………………………………………………………. 23

2.3.2 Chiến lược tăng giá ………………………………………………………………….. 24

 1. Chiến lược phân phối ………………………………………………………………………….. 25
 2. Chiến lược xúc tiến: ……………………………………………………………………………… 28

4.1 Quảng cáo …………………………………………………………………………………………. 28

4.2 Khuyến mãi……………………………………………………………………………………….. 28

4.3 Bán hàng trực tiếp ………………………………………………………………………….. 29

TỔNG KẾT ………………………………………………………………………………………………………… 31

Phụ lục ………………………………………………………………………………………………………………. 32

8. Mẫu tiểu luận Marketing Dịch Vụ xe ôm chuyên nghiệp

Tên đề tài: Tiểu luận Marketing Dịch Vụ xe ôm chuyên nghiệp

Mục tiêu của dự án: 

 • Thời gian: Bắt đầu từ năm thứ hai hoạt động.
 • Giữ vững lượng khách hàng hiện tại và mục tiêu tăng 15-20% khách hàng định kỳ hàng năm.
 • Tăng 30% số lượng đầu xe hàng năm.
 • Mở rộng thị trường thông qua thu hút khách du lịch, khách nước ngoài và ký kết 5 hợp đồng với các đối tác du lịch mỗi tháng

9. Mẫu tiểu luận Marketing ngân hàng Phân tích chiến lược xúc tiến thương mại của ngân hàng Vietinbank

Tên đề tài: Tiểu luận Marketing ngân hàng Phân tích chiến lược xúc tiến thương mại của ngân hàng Vietinbank

Nhiệm vụ tiểu luận: 

 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG VIETINBANK 4
 2. Tầm nhìn 4
 3. Sứ mệnh 4
 4. Giá trị cốt lõi 4
 5. Triết lý kinh doanh 5
 6. Quá trình hình thành và phát triển 5
 7. Cơ cấu tổ chức 6
 8. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CỦA

VIETINBANK 6

1. Quảng cáo 6

1.1. Truyền hình 6

1.2. Biển quảng cáo, áp phích, tờ rơi 7

2. Khuyến mãi 8

2.1. Dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ tiền gửi, thẻ,… 8

2.2. Dành cho khách hàng cá nhân: 8

2.3. Dành cho khách hàng doanh nghiệp: 9

2.4. Các ưu đãi khi sử dụng VietinBank Ipay Mobile 9

3. Quan hệ công chúng (PR) 10

3.1. PR bên trong ngân hàng 10

3.2. PR bên ngoài ngân hàng 11

4. Marketing trực tiếp 13

4.1. Gửi thư SMS trực tiếp cho khách hàng 13

4.2. Gọi điện trực tiếp 14

4.3. Qua mạng xã hội 15

5. Bán hàng cá nhân 17

III. MỘT SỐ NHƯỢC ĐIỂM TRONG CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN

THƯƠNG MẠI CỦA VIETINBANK 19

1.Quảng cáo 19

1.1. Truyền hình 19

1.2. Biển quảng cáo, áp phích 19

2. Khuyến mãi 19

3. Quan hệ công chúng 20

4. Marketing trực tiếp 20

4.1. Qua thư SMS 20

4.2. Gọi điện trực tiếp 21

4.3. Qua mạng xã hội 21

5. Bán hàng cá nhân 21

6. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 22

 1. Tăng cường hoạt động quảng cáo: 22
 2. Tổ chức các chương trình khuyến mại cho khách hàng. 22
 3. Tăng cường mối quan hệ công chúng. 23
 4. Marketing trực tiếp 24
 5. KẾT LUẬN 24

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

10. Mẫu tiểu luận Marketing phi truyền thống

Tên đề tài: Tiểu luận Marketing phi truyền thống

Kết luận tiểu luận: Marketing phi truyền thống, với ưu thế về không gian, thời gian, và tốc độ giao dịch, hiện đang là một hình thức mạnh mẽ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, sự chấp nhận vẫn còn hạn chế do nhiều yếu tố như pháp luật và tâm lý ngại mới. Dù vậy, với sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ, marketing phi truyền thống có thể trở thành xu hướng phổ biến trong tương lai.

11. Mẫu tiểu luận Marketing quốc tế đưa sản phẩm Quýt Hồng Lai Vung thâm nhập vào thị trường Mỹ

Tên đề tài:  Tiểu luận Marketing quốc tế Chiến lược Marketing quốc tế – Đưa sản phẩm Quýt Hồng Lai Vung – Đồng Tháp – Việt Nam thâm nhập vào thị trường Mỹ

Mục lục tiểu luận: 

1. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG…………………………………………………………………5

1.1 Giới thiệu sản phẩm ………………………………………………………………………….5

1.2 Thương hiệu …………………………………………………………………………………….6

1.3 Khả năng cung cấp ……………………………………………………………………………6

1.4 Tình hình thị trường ………………………………………………………………………….6

2. LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG QUỐC GIA MỤC TIÊU……………………………….7

2.1 Thị trường Đức…………………………………………………………………………………8

2.1.1 Tổng quan ……………………………………………………………………………..8

2.1.2 Chỉ số kinh tế …………………………………………………………………………8

2.1.3 Quan hệ kinh tế………………………………………………………………………9

2.1.4 Một số tiêu chuẩn áp dụng cho hàng nhập khẩu vào Đức…………..10

2.1.5 Một số thuận lợi, khó khăn của thị trường Đức…………………………10

2.2 Thị trường Mỹ………………………………………………………………………………..11

2.2.1 Tổng quan ……………………………………………………………………………11

2.2.2 Chỉ số kinh tế ……………………………………………………………………….11

2.2.3 Quan hệ kinh tế…………………………………………………………………….12

2.2.4 Một số tiêu chuẩn áp dụng cho hàng nhập khẩu vào Mỹ ……………13

2.2.5 Một số thuận lợi, khó khăn của thị trường Mỹ………………………….13

2.3 Thị trường Nga……………………………………………………………………………….14

2.3.1 Tổng quan ……………………………………………………………………………14

2.3.2 Chỉ số kinh tế ……………………………………………………………………….15

2.3.3 Quan hệ kinh tế…………………………………………………………………….15

2.3.4 Một số tiêu chuẩn áp dụng cho hàng nhập khẩu vào Nga…………..16

2.3.5 Một số thuận lợi, khó khăn của thị trường Nga…………………………16

2.4 Tiến hành phân tích, đánh giá chọn lựa quốc gia thị trường mục tiêu…….17

2.4.1 Tính toán một số chỉ tiêu so sánh ……………………………………………17

2.4.1.1 Chỉ tiêu dân số (khách hàng tiềm năng)………………………………..17

2.4.1.2 Chỉ tiêu thu nhập (khả năng mua) ………………………………………..18

2.4.2 Lập bảng so sánh, đánh giá thị trường……………………………………..19

2.4.3 Đánh giá và chọn thị trường quốc gia mục tiêu…………………………19

3. XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP …………………………………………….19

3.1 Một số chiến lược thâm nhập phù hợp……………………………………………….19

3.1.1 Chiến lược có mặt đầu tiên trên thị trường (First-In Strategy)…….20

3.1.2 Chiến lược nằm trong tốp xâm nhập thị trường sớm (early-entry Strategy)………..20

3.1.3 Chiến lược xâm nhập-theo sau (Laggard-Entry Strategy)…………..21

3.1.4 Chiến lược thâm nhập thị trường…………………………………………….21

3.2 Các phương thức thâm nhập thị trường …………………………………………….21

3.2.1 Xuất khẩu gián tiếp………………………………………………………………22

3.2.2 Xuất khẩu trực tiếp ……………………………………………………………….22

4. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC STP ………………………………………………………23

4.1 Phân khúc thị trường ……………………………………………………………………….23

4.1.1 Xác định các tiêu thức phân khúc……………………………………………23

4.1.2 Vẽ sơ đồ/lập bảng phân khúc thị trường…………………………………..24

4.2 Đánh giá và lựa chọn thị trường mục tiêu…………………………………………..24

4.2.1 Chọn thị trường mục tiêu……………………………………………………….24

4.2.2 Tính tổng dung lượng thị trường (TOM)………………………………….25

4.2.3 Tính dung lượng thị trường có khả năng khai thác (TAM)…………25

4.2.4 Xác định mục tiêu thị trường từng thời kỳ (SOM)…………………….25

4.3 Định vị sản phẩm ……………………………………………………………………………25

5. CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX……………………………………………………….26

5.1 Chiến lược sản phẩm……………………………………………………………………….26

5.2 Chiến lược giá ………………………………………………………………………………..27

5.3 Chiến lược phân phối và xúc tiến bán hàng………………………………………..27

6. KẾ HOẠCH THỰC THI……………………………………………………………………….28

7. KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………..28

8. KHUYẾN NGHỊ VỀ SẢN XUẤT………………………………………………………….29

PHỤ LỤC……………………………………………………………………………………………….30

MỘT SỐ BẢNG BIỂU …………………………………………………………………………….31

TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………………34

12. Mẫu tiểu luận Marketing sản phẩm trà thảo mộc Dr.Thanh

Tên đề tài: Tiểu luận Marketing sản phẩm trà thảo mộc Dr.Thanh

Mục lục tiểu luận: 

Lời mở đầu 1

I.Môi trường kinh doanh. 3

1.Môi trường vĩ mô. 3

1.1: Nhân khẩu. 3

1.2: Kinh tế. 5

1.3: Tự nhiên. 5

1.4: Công nghệ. 7

1.5: Môi trường. 8

2.Môi trường vi mô. 8

2.1:Môi trường công ty. 8

2.2:Trung gian marketing. 9

2.3: Khách hàng. 9

2.4: Đối thủ cạnh tranh. 10

2.4.1: Cạnh tranh về giá cả. 10

2.4.2:Cạnh tranh về sản phẩm thay thế. 11

2.4.3: Cạnh tranh về chủng loại. 11

2.4.4: Cạnh tranh về thương hiệu. 11

2.5: Công chúng. 12

1. Mục Tiêu. 14

III . Chiến lược kinh doanh. 14

3.1. Trước hết khi nghiên cứu chiến lược tập trung, chúng ta nên tìm hiểu tập

trung là gì ? 14

3.1.1. Tại sao chúng ta cần Tập Trung ? 15

3.1.2. Về người tiêu dùng. 16

3.1.3. Về khách hàng. 16

3.1.4. Về truyền thông. 17

3.1.5. Chất lượng sản phẩm và tính sẵn có của sản phẩm. 17

3.1.6. Về việc triển khai thực hiện. 17

3.2. Khác biệt hoá. 18

3.2.1. Vì sao phải khác biệt? 18

3.3. Những yếu tố khác biệt cần lưu ý: 19

3.3.1. Về sản phẩm: 19

3.3.2.Về bao bì: 19

3.3.3. Về truyền thông: 19

3.3.4. Về quảng cáo: 20

3.3.5.Về tên thương hiệụ : 20

3.3.6. Chọn đúng thời điểm: 20

3.3.7. Đánh mạnh vào truyền thông: 20

IV . Chiến thuật kinh doanh 21

 1. Bảng phân công công việc . 30

13. Mẫu tiểu luận Marketing trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam

Tên đề tài: Tiểu luận Marketing trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam

Kết luận tiểu luận: Hãy nhớ rằng quảng cáo là một đầu tư, không phải chỉ là chi phí. Sử dụng đa dạng các phương tiện quảng cáo có sẵn, nhưng tạo ra quảng cáo ấn tượng và đáng nhớ vẫn là một thách thức. Chọn một phương tiện tại một thời điểm và kiểm tra hiệu quả của thông điệp để chọn ra phương tiện phù hợp nhất. Điều này sẽ giúp thương hiệu của bạn đạt được đỉnh cao.

14. Mẫu tiểu luận Marketing trong kinh doanh khách sạn

Tên đề tài: Tiểu luận Marketing trong kinh doanh khách sạn

Mục tiêu tiểu luận: Đề tài nhấn mạnh sự tương tác giữa chính sách nhà nước và năng lực doanh nghiệp để tối ưu hiệu quả kinh doanh. Tập trung vào sử dụng chiến lược Marketing, đặc biệt là đối với các khách sạn tại Hà Nội, với ưu tiên cho các sự kiện lễ kỷ niệm, đề án này là một phần quan trọng của môn học được thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô giáo Phan Thanh Phúc.

15. 220 đề tài tiểu luận marketing hay nhất

Đề tài tiểu luận marketing

Dưới đây là 100 đề tài tiểu luận về marketing có thể bạn quan tâm:

 1. Chiến lược quảng cáo hiệu quả trên các phương tiện truyền thông xã hội.
 2. Ảnh hưởng của chiến lược giá đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng.
 3. Phân tích chiến lược quảng cáo của các thương hiệu nổi tiếng.
 4. Tầm quan trọng của chiến lược quảng bá trong việc xây dựng thương hiệu.
 5. Sử dụng nền tảng Influencer Marketing trong chiến lược quảng cáo.
 6. Chiến lược quảng cáo tương tác: ảnh hưởng và thách thức.
 7. Quản lý dịch vụ khách hàng và vai trò của nó trong chiến lược tiếp thị.
 8. Chiến lược quảng cáo số và ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng.
 9. Tiếp thị trực tuyến và sự quan trọng của chiến lược nội dung.
 10. Phân tích chiến lược giá trong môi trường thị trường cạnh tranh.
 11. Chiến lược quảng cáo thương hiệu cá nhân và tâm lý tiêu dùng.
 12. Chiến lược quảng bá sản phẩm mới trên thị trường.
 13. Phân tích chiến lược quảng cáo của các công ty công nghệ.
 14. Chiến lược quảng cáo và ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến.
 15. Quản lý dòng sản phẩm và chiến lược quảng cáo liên quan.
 16. Chiến lược quảng cáo trực tuyến và tăng cường giao diện người dùng.
 17. Chiến lược quảng cáo địa phương và tác động lên thị trường địa phương.
 18. Sử dụng chiến lược quảng cáo sáng tạo trong thị trường độc đáo.
 19. Chiến lược quảng cáo của các doanh nghiệp xã hội và ảnh hưởng.
 20. Tiếp thị trực tuyến: Chiến lược tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.
 21. Chiến lược quảng cáo và quản lý thương hiệu trong ngành du lịch.
 22. Sự quan trọng của chiến lược nội dung trong tiếp thị trực tuyến.
 23. Chiến lược quảng cáo và quản lý dự án truyền thông.
 24. Chiến lược quảng cáo và tạo ra sự tương tác với khách hàng.
 25. Tiếp thị trực tuyến và vai trò của video trong chiến lược quảng cáo.
 26. Phân tích chiến lược quảng bá sản phẩm trong thị trường quốc tế.
 27. Chiến lược quảng cáo và tạo dựng cộng đồng trực tuyến.
 28. Chiến lược quảng cáo và quản lý thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục.
 29. Ảnh hưởng của chiến lược quảng cáo đa kênh đến hành vi tiêu dùng.
 30. Chiến lược quảng cáo và tác động của nó đối với hình ảnh công ty.
 31. Tiếp thị nội dung và chiến lược quảng cáo trên các nền tảng phương tiện xã hội.
 32. Chiến lược quảng cáo và hình ảnh thương hiệu trong lĩnh vực thể thao.
 33. Phân tích chiến lược quảng cáo của các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống.
 34. Chiến lược quảng cáo và tác động đối với ngành công nghiệp thời trang.
 35. Tiếp thị nội dung và sự quan trọng của chiến lược nội dung chất lượng.
 36. Chiến lược quảng cáo và xây dựng lòng tin của người tiêu dùng.
 37. Chiến lược quảng cáo và sự quan trọng của hình ảnh thương hiệu.
 38. Phân tích chiến lược quảng cáo của các doanh nghiệp y tế và dược phẩm.
 39. Chiến lược quảng cáo và tác động đối với quyết định mua hàng trực tuyến.
 40. Chiến lược quảng cáo và ảnh hưởng đến thị trường người tiêu dùng thông minh.
 41. Phân tích chiến lược quảng cáo của các doanh nghiệp công nghệ thông tin.
 42. Chiến lược quảng cáo và tác động đối với thị trường xe hơi.
 43. Tiếp thị nội dung và chiến lược quảng cáo trên nền tảng podcast.
 44. Chiến lược quảng cáo và tạo dựng cộng đồng trực tuyến cho thương hiệu.
 45. Chiến lược quảng cáo và quản lý thương hiệu trong lĩnh vực ngân hàng.
 46. Phân tích chiến lược quảng bá sản phẩm trong thị trường chăm sóc sức khỏe.
 47. Chiến lược quảng cáo và tác động đối với quyết định mua hàng trực tiếp.
 48. Tiếp thị nội dung và sự ảnh hưởng của video trực tuyến trong chiến lược quảng cáo.
 49. Chiến lược quảng cáo và xây dựng uy tín thương hiệu trong lĩnh vực nghệ thuật.
 50. Chiến lược quảng cáo và ảnh hưởng đến thị trường đồ công nghệ.
 51. Phân tích chiến lược quảng cáo của các doanh nghiệp thực phẩm hữu cơ.
 52. Chiến lược quảng cáo và tác động đối với thị trường đồ gia dụng.
 53. Tiếp thị nội dung và chiến lược quảng cáo trên các nền tảng thương mại điện tử.
 54. Chiến lược quảng cáo và xây dựng hình ảnh thương hiệu trong lĩnh vực giải trí.
 55. Chiến lược quảng cáo và tác động đối với quyết định mua hàng truyền thống.
 56. Phân tích chiến lược quảng cáo của các doanh nghiệp về môi trường.
 57. Chiến lược quảng cáo và tác động đối với thị trường đồ điện tử tiêu dùng.
 58. Tiếp thị nội dung và sự quan trọng của chiến lược quảng cáo trên di động.
 59. Chiến lược quảng cáo và ảnh hưởng đến thị trường thời trang nữ.
 60. Chiến lược quảng cáo và tác động của nó đối với quyết định mua hàng trực tiếp.
 61. Phân tích chiến lược quảng cáo của các doanh nghiệp công nghệ xanh.
 62. Chiến lược quảng cáo và tác động đối với thị trường đồ gia dụng thông minh.
 63. Tiếp thị nội dung và sự ảnh hưởng của video trực tuyến trong chiến lược quảng cáo.
 64. Chiến lược quảng cáo và xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
 65. Chiến lược quảng cáo và ảnh hưởng đến thị trường đồ đôi và đồ trẻ em.
 66. Phân tích chiến lược quảng cáo của các doanh nghiệp thương mại điện tử.
 67. Chiến lược quảng cáo và tác động đối với thị trường đồ chơi và giải trí.
 68. Tiếp thị nội dung và sự quan trọng của chiến lược quảng cáo trên các trang xã hội.
 69. Chiến lược quảng cáo và ảnh hưởng đến thị trường thực phẩm nhanh.
 70. Chiến lược quảng cáo và tác động của nó đối với quyết định mua hàng truyền thống.
 71. Phân tích chiến lược quảng cáo của các doanh nghiệp thời trang nam.
 72. Chiến lược quảng cáo và tác động đối với thị trường đồ điện tử tiêu dùng.
 73. Tiếp thị nội dung và sự quan trọng của chiến lược quảng cáo trên di động.
 74. Chiến lược quảng cáo và xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa.
 75. Chiến lược quảng cáo và ảnh hưởng đến thị trường đồ dùng cá nhân.
 76. Phân tích chiến lược quảng cáo của các doanh nghiệp công nghệ thông tin.
 77. Chiến lược quảng cáo và tác động đối với thị trường đồ điện tử tiêu dùng.
 78. Tiếp thị nội dung và sự ảnh hưởng của video trực tuyến trong chiến lược quảng cáo.
 79. Chiến lược quảng cáo và xây dựng hình ảnh thương hiệu trong lĩnh vực du lịch.
 80. Chiến lược quảng cáo và ảnh hưởng đối với thị trường đồ chơi và giải trí.
 81. Phân tích chiến lược quảng cáo của các doanh nghiệp thương mại điện tử.
 82. Chiến lược quảng cáo và tác động đối với thị trường thực phẩm nhanh.
 83. Chiến lược quảng cáo và ảnh hưởng đối với thị trường đồ dùng cá nhân.
 84. Phân tích chiến lược quảng cáo của các doanh nghiệp công nghệ thông tin.
 85. Chiến lược quảng cáo và tác động đối với thị trường đồ điện tử tiêu dùng.
 86. Tiếp thị nội dung và sự ảnh hưởng của video trực tuyến trong chiến lược quảng cáo.
 87. Chiến lược quảng cáo và xây dựng hình ảnh thương hiệu trong lĩnh vực du lịch.
 88. Chiến lược quảng cáo và ảnh hưởng đối với thị trường đồ chơi và giải trí.
 89. Phân tích chiến lược quảng cáo của các doanh nghiệp thương mại điện tử.
 90. Chiến lược quảng cáo và tác động đối với thị trường thực phẩm nhanh.
 91. Tiếp thị nội dung và sự quan trọng của chiến lược quảng cáo trên di động.
 92. Chiến lược quảng cáo và ảnh hưởng đối với thị trường đồ dùng cá nhân.
 93. Phân tích chiến lược quảng cáo của các doanh nghiệp công nghệ thông tin.
 94. Chiến lược quảng cáo và tác động đối với thị trường đồ điện tử tiêu dùng.
 95. Tiếp thị nội dung và sự ảnh hưởng của video trực tuyến trong chiến lược quảng cáo.
 96. Chiến lược quảng cáo và xây dựng hình ảnh thương hiệu trong lĩnh vực du lịch.
 97. Chiến lược quảng cáo và ảnh hưởng đối với thị trường đồ chơi và giải trí.
 98. Phân tích chiến lược quảng cáo của các doanh nghiệp thương mại điện tử.
 99. Chiến lược quảng cáo và tạo ảnh hưởng đối với thị trường thời trang và làm đẹp.
 100. Tiếp thị trải nghiệm và vai trò của chiến lược quảng cáo trong ngành hàng tiêu dùng.
 101. Chiến lược quảng cáo và ảnh hưởng đối với thị trường xe hơi và công nghệ ô tô.
 102. Phân tích chiến lược quảng cáo của các doanh nghiệp dược phẩm và chăm sóc sức khỏe.
 103. Chiến lược quảng cáo và tác động đối với thị trường ngành hàng gia dụng.

Như vậy Luận văn 24 đã giới thiệu đến bạn 15 bài tiểu luận marketing và 100 đề tài mới nhất. Chúng tôi hi vọng rằng bạn sẽ tìm thấy nhiều ý tưởng và nguồn cảm hứng để hoàn thành tiểu luận của mình một cách xuất sắc. Hãy tiếp tục theo dõi để cập nhật những thông tin và kiến thức mới nhất trong lĩnh vực này!

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan