100+ đề tài kinh tế lượng tham khảo [ CHỌN LỌC 2021 ] kèm mẫu hay nhất

4.7/5 - (6 bình chọn)

Kinh tế lượng (Econometric) là thuật ngữ biểu hiện mối liên hệ giữa toán kinh tế, kinh tế lượng và thống kê. Hầu hết sinh viên ngành kinh tế đều phải học môn kinh tế lượng. Để hoàn thành và kết thúc môn học này sinh viên phải hoàn thành một bài tiểu tiểu luận. Bài viết dưới đây chứa hơn +100 đề tài kinh tế lượng tham khảo giúp bạn chọn được một đề tài tiểu luận phù hợp.

Mục lục ẩn

1. Đề tài kinh tế lượng tham khảo mới nhất

List đề tài kinh tế lượng tham khảo mới nhất
List đề tài kinh tế lượng tham khảo mới nhất

Hơn 10 đề tài kinh tế lượng mới nhất, được tổng hợp từ những bài tiểu luận đạt kết quả cao, về các chủ đề như: Toàn cầu hóa, định hướng phát triển trong quá trình hội nhập, đặc điểm chất lượng nguồn nhân lực,…

1.1. 10+ đề tài kinh tế lượng mới nhất

 1. Toàn cầu hóa ảnh hướng tích cực hay tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam.
 2. Phát huy tối đa vai trò mối quan hệ giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất trong nền kinh tế.
 3. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Tổng hợp những yếu tố ảnh hưởng đến GDP Việt Nam Trong thời kỳ hội nhập
 4. Nhận định về những yếu tố ảnh hưởng đến gia tăng sản lượng của nền kinh tế Việt Nam.
 5. Đặc điểm của nguồn nhân lực và giải pháp nâng cao nguồn nhân lực trình độ cao tại Việt Nam.
 6. Áp dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ sản xuất phát huy tối đa hiệu quả của nền kinh tế.
 7. Những ảnh hưởng của yếu tố con người đến chất lượng ngành giáo dục Việt Nam.
 8. Nghiên cứu đề xuất những mô hình quản lý phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam.
 9. Những áp dụng đổi mới của Đảng trong thời kỳ đổi mới, dựa trên mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
 10. Phân tích đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nông sản ở nước ta.
 11. Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và vai trò của khoa học kỹ thuật trong nền kinh tế.

Việc sắp xếp trình bày cấu trúc của bài tiểu luận là một yếu tố rất quan trọng, để người đọc đánh giá bài tiểu luận của bạn. Vì vậy, hãy tham khảo tìm hiểu các bài tiểu luận cùng chủ đề để sắp xếp bài tiểu luận một cách hợp lý.

1.2. Mẫu hay nhất cho đề tài kinh tế lượng tham khảo mới của 2021

 • Đề tài: Thiết lập mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của một số biến vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ.
 • Mục tiêu: 
 • Ước lượng mô hình hàm hồi quy và phân tích ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô trên đến GDP bình quân đầu người. Kiểm định và khắc  phục các khuyết tật của mô hình đã được ước lượng.
 • Gợi ý, đề xuất một số biện pháp tác động đến các biến vĩ mô trên nhằm tác động đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ. 
 • Link tải: 10-Mẫu đề tài liên quan đến kinh tế lượng tốt.docx

Sau khi đã chọn cho mình được 1 đề tài tiểu luận hay rồi, bạn sẽ cần đến phần mở đầu bài tiểu luận và cả cấu trúc cũng như cách viết 1 bài tiểu luận. THAM KHẢO NGAY!

11. Tiểu luận kinh tế lượng là gì?

 • Kinh tế lượng là một môn chuyên ngành thuộc ngành kinh tế học. Nó liên quan tới việc đo lường và ước lượng thông qua sự thống kê các mối quan hệ giữa những biến số kinh tế. Đồng thời vận dụng một số mô hình nghiên cứu vào việc dự báo chi tiết về giá trị của những biến độc lập giúp hỗ trợ đưa ra những quyết định có liên quan tới hoạt động kinh tế.
 • Tiểu luận kinh tế lượng là một nghiên cứu, thu thập số liệu về một số nhân tố kinh tế được trình bày dưới dạng văn bản, nhằm phục vụ một mục đích nào đó. Bài tiểu luận sử dụng các phần mềm như eview, spss, stata,… để phân tích số liệu, từ đó đánh giá kết quả và đưa ra định hướng phát triển trong tương lai. 
 • Mặc dù vậy, bài tiểu luận môn học này vẫn sẽ được làm bám sát theo cấu trúc 1 bài tiểu luận thông thường. Bạn không cần quá lo lắng mà hãy tầm trung hoàn thành tốt từng phần một.

12. Lý do phải làm tiểu luận kinh tế lượng

 • Môn kinh tế lượng sẽ trang bị cho các bạn học viên, sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống các phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp định lượng. Môn học này có tính ứng dụng cao bởi những phép tư duy thực chứng mang tính khoa học gần gũi và được chứng minh rõ rệt trong cuộc sống.
 • Khi làm tiểu luận kinh tế lượng, sinh viên sẽ có khả năng ôn tập, củng cố và tổng hợp lại những kiến thức đã học được trong quá trình học tập và vận dụng vào nghiên cứu. Ngoài ra một bài tiểu luận tốt còn giúp cho các bạn có thêm các kinh nghiệm trong thực tiễn phục vụ cho quá trình đi làm sau khi ra trường.

Hy vọng rằng hơn 100 đề tài kinh tế lượng tham khảo và mẫu chất lượng mà Luận văn 24 đã tổng hợp ở trên, sẽ giúp bạn chọn được một đề tài tiểu luận kinh tế lượng phù hợp. 

 • Đề tài: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007).
 • Mục tiêu: Đánh giá một cách toàn diện và đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến GDP của nước ta trong khoảng 20 năm sau khi mở cửa nền kinh tế. Qua đó đưa ra các biện pháp, giải pháp cải thiện những yếu tố có tỷ lệ đóng góp thấp trong GDP và đồng thời tiếp tục phát huy những thế mạnh của nền kinh tế.
 • Link tải: 9-Mẫu bài về đề tài kinh tế lượng về gdp.docx

10. Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác

Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác
Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác

Tổng hợp những đề tài kinh tế lượng khác đạt kết quả ấn tượng về chủ đề như: Vấn đề của bùng nổ dân số, mức độ cạnh tranh của thị trường, vận dụng các học thuyết kinh tế,…

10.1. 10+ mẫu đề tài khác đạt kết quả cao

 1. Phân tích nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng của tiết kiệm và đầu tư đến sự phát triển của nền kinh tế.
 2. Những nguyên nhân tác động tiêu cực đến lượng giá trị của hàng hóa xuất nhập khẩu.
 3. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Sự hình thành và định hướng phát triển nền kinh tế thị trường ở tại Việt Nam.
 4. Quá trình mở cửa hội nhập kinh tế và những ảnh hưởng quá trình này tác động đến nền kinh tế.
 5. Những ảnh hưởng của bùng nổ dân số đến tốc độ phát triển kinh tế của nền kinh tế Việt Nam.
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thị trường từ đó nâng cao hiệu quả nền kinh tế.
 7. Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội và vận dụng vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta.
 8. Vai trò điều tiết của nhà nước trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường hiện tại.
 9. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng: Mối quan hệ biện chứng giữa hội nhập kinh tế với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.
 10. Những nội dung cơ bản của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của Việt Nam hiện nay.
 11. Nghiên cứu về lạm phát, tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp chống lạm phát trong nền kinh tế thị trường.
 12. Những mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

10.2. Mẫu đề tài liên quan đến kinh tế lượng tốt

 • Đề tài: Thiết lập mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của một số biến vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ.
 • Mục tiêu: 
 • Ước lượng mô hình hàm hồi quy và phân tích ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô trên đến GDP bình quân đầu người. Kiểm định và khắc  phục các khuyết tật của mô hình đã được ước lượng.
 • Gợi ý, đề xuất một số biện pháp tác động đến các biến vĩ mô trên nhằm tác động đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ. 
 • Link tải: 10-Mẫu đề tài liên quan đến kinh tế lượng tốt.docx

Sau khi đã chọn cho mình được 1 đề tài tiểu luận hay rồi, bạn sẽ cần đến phần mở đầu bài tiểu luận và cả cấu trúc cũng như cách viết 1 bài tiểu luận. THAM KHẢO NGAY!

11. Tiểu luận kinh tế lượng là gì?

 • Kinh tế lượng là một môn chuyên ngành thuộc ngành kinh tế học. Nó liên quan tới việc đo lường và ước lượng thông qua sự thống kê các mối quan hệ giữa những biến số kinh tế. Đồng thời vận dụng một số mô hình nghiên cứu vào việc dự báo chi tiết về giá trị của những biến độc lập giúp hỗ trợ đưa ra những quyết định có liên quan tới hoạt động kinh tế.
 • Tiểu luận kinh tế lượng là một nghiên cứu, thu thập số liệu về một số nhân tố kinh tế được trình bày dưới dạng văn bản, nhằm phục vụ một mục đích nào đó. Bài tiểu luận sử dụng các phần mềm như eview, spss, stata,… để phân tích số liệu, từ đó đánh giá kết quả và đưa ra định hướng phát triển trong tương lai. 
 • Mặc dù vậy, bài tiểu luận môn học này vẫn sẽ được làm bám sát theo cấu trúc 1 bài tiểu luận thông thường. Bạn không cần quá lo lắng mà hãy tầm trung hoàn thành tốt từng phần một.

12. Lý do phải làm tiểu luận kinh tế lượng

 • Môn kinh tế lượng sẽ trang bị cho các bạn học viên, sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống các phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp định lượng. Môn học này có tính ứng dụng cao bởi những phép tư duy thực chứng mang tính khoa học gần gũi và được chứng minh rõ rệt trong cuộc sống.
 • Khi làm tiểu luận kinh tế lượng, sinh viên sẽ có khả năng ôn tập, củng cố và tổng hợp lại những kiến thức đã học được trong quá trình học tập và vận dụng vào nghiên cứu. Ngoài ra một bài tiểu luận tốt còn giúp cho các bạn có thêm các kinh nghiệm trong thực tiễn phục vụ cho quá trình đi làm sau khi ra trường.

Hy vọng rằng hơn 100 đề tài kinh tế lượng tham khảo và mẫu chất lượng mà Luận văn 24 đã tổng hợp ở trên, sẽ giúp bạn chọn được một đề tài tiểu luận kinh tế lượng phù hợp. 

 • Đề tài: Chi phí trong kinh tế vận tải hàng không.
 • Mục tiêu: Tìm hiểu rõ hơn về các chi phí vận tải hàng không, các khoản tiền mà các hãng hàng không phải chi ra để sản xuất và bán các sản phẩm hàng không.
 • Link tải: 8-Mẫu điểm giỏi đề tài kinh tế lượng tài chính.docx
Ngoài các đề tài về kinh tế thì tài chính cũng là một đề tài bổ trợ mà bạn không thể bỏ lỡ! Tham khảo ngay TOP mẫu bài tiểu luận phân tích báo cáo tài chính HAY NHẤT 2023!

 

9. Đề tài kinh tế lượng về GDP

Đề tài kinh tế lượng về GDP
Đề tài kinh tế lượng về GDP

Đề tài tiểu luận kinh tế lượng về chủ đề GDP xuất sắc nhất về chủ đề: Ảnh hưởng dịch bệnh đến GDP, tốc độ tăng trưởng GDP, đóng góp của các ngành đến GDP,…

9.1. Tổng hợp 10+ mẫu kinh tế lượng về GDP điểm cao

 1. Phân tích những biến động GDP của TP HCM sau đợt dịch thứ nhất.
 2. Nâng cao mức tăng trưởng GDP và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân ở Việt Nam.
 3. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Mức độ tăng trưởng GDP của Việt Nam và vị trí trong tổng sản phẩm quốc nội xuất khẩu.
 4. Công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
 5. Phát triển mô hình dự báo số thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo GDP – trường hợp Quận Bình Thạnh TP HCM.
 6. Nghiên cứu phân tích biến động tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP tại Việt Nam năm 2021.
 7. Phân tích lý thuyết trong tự động hóa thực chất để cấu thành GDP theo quy trình công nghiệp hóa tại Việt Nam.
 8. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng: Sự phát triển ngành công nghiệp hàng không và ảnh hưởng của nó đến tổng sản phẩm quốc nội.
 9. Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, lạm phát dân số và nợ nước ngoài đến tổng thu nhập quốc nội.
 10. Ước lượng khoản nợ xấu của Việt Nam và những nguy cơ mà nó mang lại.
 11. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh (GDP) của ngành thủy sản tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 10 năm từ năm 2000 đến năm 2009.

9.2. Mẫu bài về đề tài kinh tế lượng về GDP

 • Đề tài: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007).
 • Mục tiêu: Đánh giá một cách toàn diện và đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến GDP của nước ta trong khoảng 20 năm sau khi mở cửa nền kinh tế. Qua đó đưa ra các biện pháp, giải pháp cải thiện những yếu tố có tỷ lệ đóng góp thấp trong GDP và đồng thời tiếp tục phát huy những thế mạnh của nền kinh tế.
 • Link tải: 9-Mẫu bài về đề tài kinh tế lượng về gdp.docx

10. Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác

Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác
Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác

Tổng hợp những đề tài kinh tế lượng khác đạt kết quả ấn tượng về chủ đề như: Vấn đề của bùng nổ dân số, mức độ cạnh tranh của thị trường, vận dụng các học thuyết kinh tế,…

10.1. 10+ mẫu đề tài khác đạt kết quả cao

 1. Phân tích nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng của tiết kiệm và đầu tư đến sự phát triển của nền kinh tế.
 2. Những nguyên nhân tác động tiêu cực đến lượng giá trị của hàng hóa xuất nhập khẩu.
 3. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Sự hình thành và định hướng phát triển nền kinh tế thị trường ở tại Việt Nam.
 4. Quá trình mở cửa hội nhập kinh tế và những ảnh hưởng quá trình này tác động đến nền kinh tế.
 5. Những ảnh hưởng của bùng nổ dân số đến tốc độ phát triển kinh tế của nền kinh tế Việt Nam.
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thị trường từ đó nâng cao hiệu quả nền kinh tế.
 7. Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội và vận dụng vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta.
 8. Vai trò điều tiết của nhà nước trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường hiện tại.
 9. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng: Mối quan hệ biện chứng giữa hội nhập kinh tế với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.
 10. Những nội dung cơ bản của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của Việt Nam hiện nay.
 11. Nghiên cứu về lạm phát, tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp chống lạm phát trong nền kinh tế thị trường.
 12. Những mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

10.2. Mẫu đề tài liên quan đến kinh tế lượng tốt

 • Đề tài: Thiết lập mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của một số biến vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ.
 • Mục tiêu: 
 • Ước lượng mô hình hàm hồi quy và phân tích ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô trên đến GDP bình quân đầu người. Kiểm định và khắc  phục các khuyết tật của mô hình đã được ước lượng.
 • Gợi ý, đề xuất một số biện pháp tác động đến các biến vĩ mô trên nhằm tác động đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ. 
 • Link tải: 10-Mẫu đề tài liên quan đến kinh tế lượng tốt.docx

Sau khi đã chọn cho mình được 1 đề tài tiểu luận hay rồi, bạn sẽ cần đến phần mở đầu bài tiểu luận và cả cấu trúc cũng như cách viết 1 bài tiểu luận. THAM KHẢO NGAY!

11. Tiểu luận kinh tế lượng là gì?

 • Kinh tế lượng là một môn chuyên ngành thuộc ngành kinh tế học. Nó liên quan tới việc đo lường và ước lượng thông qua sự thống kê các mối quan hệ giữa những biến số kinh tế. Đồng thời vận dụng một số mô hình nghiên cứu vào việc dự báo chi tiết về giá trị của những biến độc lập giúp hỗ trợ đưa ra những quyết định có liên quan tới hoạt động kinh tế.
 • Tiểu luận kinh tế lượng là một nghiên cứu, thu thập số liệu về một số nhân tố kinh tế được trình bày dưới dạng văn bản, nhằm phục vụ một mục đích nào đó. Bài tiểu luận sử dụng các phần mềm như eview, spss, stata,… để phân tích số liệu, từ đó đánh giá kết quả và đưa ra định hướng phát triển trong tương lai. 
 • Mặc dù vậy, bài tiểu luận môn học này vẫn sẽ được làm bám sát theo cấu trúc 1 bài tiểu luận thông thường. Bạn không cần quá lo lắng mà hãy tầm trung hoàn thành tốt từng phần một.

12. Lý do phải làm tiểu luận kinh tế lượng

 • Môn kinh tế lượng sẽ trang bị cho các bạn học viên, sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống các phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp định lượng. Môn học này có tính ứng dụng cao bởi những phép tư duy thực chứng mang tính khoa học gần gũi và được chứng minh rõ rệt trong cuộc sống.
 • Khi làm tiểu luận kinh tế lượng, sinh viên sẽ có khả năng ôn tập, củng cố và tổng hợp lại những kiến thức đã học được trong quá trình học tập và vận dụng vào nghiên cứu. Ngoài ra một bài tiểu luận tốt còn giúp cho các bạn có thêm các kinh nghiệm trong thực tiễn phục vụ cho quá trình đi làm sau khi ra trường.

Hy vọng rằng hơn 100 đề tài kinh tế lượng tham khảo và mẫu chất lượng mà Luận văn 24 đã tổng hợp ở trên, sẽ giúp bạn chọn được một đề tài tiểu luận kinh tế lượng phù hợp. 

 • Đề tài: Phân tích ưu điểm và khuyết tật của cơ chế thị trường. Liên hệ thực tiễn Việt Nam.
 • Mục tiêu: Nghiên cứu, nắm chắc khái niệm, đặc trưng cùng với những ưu –khuyết tật của cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường. Từ đó liên hệ thực tế đến Việt Nam, vai trò và giải pháp của Nhà nước trong việc phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết tật của nền kinh tế thị trường.
 • Link tải: 7-Mẫu hay cho đề tài thực hành kinh tế lượng.docx

8. Đề tài kinh tế lượng tài chính

Đề tài kinh tế lượng tài chính
Đề tài kinh tế lượng tài chính

Cập nhật đề tài kinh tế lượng tài chính mới nhất đạt kết quả cao về những chủ đề: Tình hình tài chính, hệ thống tín dụng, chính sách tiền tệ,…

8.1. 10+ mẫu đề tài kinh tế lượng tài chính xuất sắc

 1. Những giải pháp nâng cao mức độ tin cậy tín dụng của hệ thống ngân hàng.
 2. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp ABC tại khu vực XYZ.
 3. Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hiệu quả khi sử dụng vốn cố định công ty ABC.
 4. Đề xuất những giải pháp nâng cao mức độ thẩm định tài chính trong hoạt động ABC của công ty XYZ.
 5. Cơ sở lý luận của việc phân tích đánh giá hoạt động tài chính của doanh nghiệp ABC.
 6. Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính cho từng loại hình doanh nghiệp tại TP HCM.
 7. Hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính của cho các doanh nghiệp.
 8. Công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Hải Phòng.
 9. Những chính sách về tiền tệ của Việt Nam hiện nay.
 10. Phân tích tình hình tài chính công ty khai thác dầu khí tại khu vực Đông Nam Bộ.

8.2. Mẫu điểm giỏi đề tài kinh tế lượng tài chính 

 • Đề tài: Chi phí trong kinh tế vận tải hàng không.
 • Mục tiêu: Tìm hiểu rõ hơn về các chi phí vận tải hàng không, các khoản tiền mà các hãng hàng không phải chi ra để sản xuất và bán các sản phẩm hàng không.
 • Link tải: 8-Mẫu điểm giỏi đề tài kinh tế lượng tài chính.docx
Ngoài các đề tài về kinh tế thì tài chính cũng là một đề tài bổ trợ mà bạn không thể bỏ lỡ! Tham khảo ngay TOP mẫu bài tiểu luận phân tích báo cáo tài chính HAY NHẤT 2023!

 

9. Đề tài kinh tế lượng về GDP

Đề tài kinh tế lượng về GDP
Đề tài kinh tế lượng về GDP

Đề tài tiểu luận kinh tế lượng về chủ đề GDP xuất sắc nhất về chủ đề: Ảnh hưởng dịch bệnh đến GDP, tốc độ tăng trưởng GDP, đóng góp của các ngành đến GDP,…

9.1. Tổng hợp 10+ mẫu kinh tế lượng về GDP điểm cao

 1. Phân tích những biến động GDP của TP HCM sau đợt dịch thứ nhất.
 2. Nâng cao mức tăng trưởng GDP và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân ở Việt Nam.
 3. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Mức độ tăng trưởng GDP của Việt Nam và vị trí trong tổng sản phẩm quốc nội xuất khẩu.
 4. Công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
 5. Phát triển mô hình dự báo số thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo GDP – trường hợp Quận Bình Thạnh TP HCM.
 6. Nghiên cứu phân tích biến động tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP tại Việt Nam năm 2021.
 7. Phân tích lý thuyết trong tự động hóa thực chất để cấu thành GDP theo quy trình công nghiệp hóa tại Việt Nam.
 8. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng: Sự phát triển ngành công nghiệp hàng không và ảnh hưởng của nó đến tổng sản phẩm quốc nội.
 9. Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, lạm phát dân số và nợ nước ngoài đến tổng thu nhập quốc nội.
 10. Ước lượng khoản nợ xấu của Việt Nam và những nguy cơ mà nó mang lại.
 11. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh (GDP) của ngành thủy sản tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 10 năm từ năm 2000 đến năm 2009.

9.2. Mẫu bài về đề tài kinh tế lượng về GDP

 • Đề tài: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007).
 • Mục tiêu: Đánh giá một cách toàn diện và đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến GDP của nước ta trong khoảng 20 năm sau khi mở cửa nền kinh tế. Qua đó đưa ra các biện pháp, giải pháp cải thiện những yếu tố có tỷ lệ đóng góp thấp trong GDP và đồng thời tiếp tục phát huy những thế mạnh của nền kinh tế.
 • Link tải: 9-Mẫu bài về đề tài kinh tế lượng về gdp.docx

10. Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác

Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác
Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác

Tổng hợp những đề tài kinh tế lượng khác đạt kết quả ấn tượng về chủ đề như: Vấn đề của bùng nổ dân số, mức độ cạnh tranh của thị trường, vận dụng các học thuyết kinh tế,…

10.1. 10+ mẫu đề tài khác đạt kết quả cao

 1. Phân tích nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng của tiết kiệm và đầu tư đến sự phát triển của nền kinh tế.
 2. Những nguyên nhân tác động tiêu cực đến lượng giá trị của hàng hóa xuất nhập khẩu.
 3. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Sự hình thành và định hướng phát triển nền kinh tế thị trường ở tại Việt Nam.
 4. Quá trình mở cửa hội nhập kinh tế và những ảnh hưởng quá trình này tác động đến nền kinh tế.
 5. Những ảnh hưởng của bùng nổ dân số đến tốc độ phát triển kinh tế của nền kinh tế Việt Nam.
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thị trường từ đó nâng cao hiệu quả nền kinh tế.
 7. Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội và vận dụng vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta.
 8. Vai trò điều tiết của nhà nước trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường hiện tại.
 9. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng: Mối quan hệ biện chứng giữa hội nhập kinh tế với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.
 10. Những nội dung cơ bản của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của Việt Nam hiện nay.
 11. Nghiên cứu về lạm phát, tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp chống lạm phát trong nền kinh tế thị trường.
 12. Những mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

10.2. Mẫu đề tài liên quan đến kinh tế lượng tốt

 • Đề tài: Thiết lập mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của một số biến vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ.
 • Mục tiêu: 
 • Ước lượng mô hình hàm hồi quy và phân tích ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô trên đến GDP bình quân đầu người. Kiểm định và khắc  phục các khuyết tật của mô hình đã được ước lượng.
 • Gợi ý, đề xuất một số biện pháp tác động đến các biến vĩ mô trên nhằm tác động đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ. 
 • Link tải: 10-Mẫu đề tài liên quan đến kinh tế lượng tốt.docx

Sau khi đã chọn cho mình được 1 đề tài tiểu luận hay rồi, bạn sẽ cần đến phần mở đầu bài tiểu luận và cả cấu trúc cũng như cách viết 1 bài tiểu luận. THAM KHẢO NGAY!

11. Tiểu luận kinh tế lượng là gì?

 • Kinh tế lượng là một môn chuyên ngành thuộc ngành kinh tế học. Nó liên quan tới việc đo lường và ước lượng thông qua sự thống kê các mối quan hệ giữa những biến số kinh tế. Đồng thời vận dụng một số mô hình nghiên cứu vào việc dự báo chi tiết về giá trị của những biến độc lập giúp hỗ trợ đưa ra những quyết định có liên quan tới hoạt động kinh tế.
 • Tiểu luận kinh tế lượng là một nghiên cứu, thu thập số liệu về một số nhân tố kinh tế được trình bày dưới dạng văn bản, nhằm phục vụ một mục đích nào đó. Bài tiểu luận sử dụng các phần mềm như eview, spss, stata,… để phân tích số liệu, từ đó đánh giá kết quả và đưa ra định hướng phát triển trong tương lai. 
 • Mặc dù vậy, bài tiểu luận môn học này vẫn sẽ được làm bám sát theo cấu trúc 1 bài tiểu luận thông thường. Bạn không cần quá lo lắng mà hãy tầm trung hoàn thành tốt từng phần một.

12. Lý do phải làm tiểu luận kinh tế lượng

 • Môn kinh tế lượng sẽ trang bị cho các bạn học viên, sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống các phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp định lượng. Môn học này có tính ứng dụng cao bởi những phép tư duy thực chứng mang tính khoa học gần gũi và được chứng minh rõ rệt trong cuộc sống.
 • Khi làm tiểu luận kinh tế lượng, sinh viên sẽ có khả năng ôn tập, củng cố và tổng hợp lại những kiến thức đã học được trong quá trình học tập và vận dụng vào nghiên cứu. Ngoài ra một bài tiểu luận tốt còn giúp cho các bạn có thêm các kinh nghiệm trong thực tiễn phục vụ cho quá trình đi làm sau khi ra trường.

Hy vọng rằng hơn 100 đề tài kinh tế lượng tham khảo và mẫu chất lượng mà Luận văn 24 đã tổng hợp ở trên, sẽ giúp bạn chọn được một đề tài tiểu luận kinh tế lượng phù hợp. 

7. Đề tài thực hành kinh tế lượng 

Đề tài thực hành kinh tế lượng
Đề tài thực hành kinh tế lượng

Những đề tài thực hành kinh tế lượng ấn tượng về chủ đề: Thu nhập bình quân, ảnh hưởng sàn thương mại điện tử, xuất khẩu thủy hải sản, cơ cấu kinh tế vùng nông thôn,..

7.1. 10+ mẫu đề tài thực hành không nên bỏ lỡ

 1. Khảo sát thu nhập bình quân hộ gia đình tại khu vực quận Bình Thạnh.
 2. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại tại các vùng nông thôn.
 3. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Khảo sát mức độ phổ biến và tầm ảnh hưởng của các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam.
 4. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giá chuyến du lịch tại vịnh Hạ Long.
 5. Khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng các tính năng của sàn thương mại điện tử hiện nay.
 6. Thực trạng vấn đề sinh viên nghiên cứu khoa học hiện nay và đề xuất hướng giải quyết.
 7. Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến việc xuất khẩu thủy, hải sản và các giải quyết.
 8. Phân tích tỷ lệ sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường tại khu vực TP HCM.
 9. Nghiên cứu phân tích những vấn đề về tranh chấp ở biển đông hiện nay và cách giải quyết.
 10. Khảo sát tỷ lệ xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại TP HCM.
 11. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả của các sản phẩm thuộc thị trường độc quyền.

7.2. Mẫu hay cho đề tài thực hành kinh tế lượng

 • Đề tài: Phân tích ưu điểm và khuyết tật của cơ chế thị trường. Liên hệ thực tiễn Việt Nam.
 • Mục tiêu: Nghiên cứu, nắm chắc khái niệm, đặc trưng cùng với những ưu –khuyết tật của cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường. Từ đó liên hệ thực tế đến Việt Nam, vai trò và giải pháp của Nhà nước trong việc phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết tật của nền kinh tế thị trường.
 • Link tải: 7-Mẫu hay cho đề tài thực hành kinh tế lượng.docx

8. Đề tài kinh tế lượng tài chính

Đề tài kinh tế lượng tài chính
Đề tài kinh tế lượng tài chính

Cập nhật đề tài kinh tế lượng tài chính mới nhất đạt kết quả cao về những chủ đề: Tình hình tài chính, hệ thống tín dụng, chính sách tiền tệ,…

8.1. 10+ mẫu đề tài kinh tế lượng tài chính xuất sắc

 1. Những giải pháp nâng cao mức độ tin cậy tín dụng của hệ thống ngân hàng.
 2. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp ABC tại khu vực XYZ.
 3. Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hiệu quả khi sử dụng vốn cố định công ty ABC.
 4. Đề xuất những giải pháp nâng cao mức độ thẩm định tài chính trong hoạt động ABC của công ty XYZ.
 5. Cơ sở lý luận của việc phân tích đánh giá hoạt động tài chính của doanh nghiệp ABC.
 6. Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính cho từng loại hình doanh nghiệp tại TP HCM.
 7. Hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính của cho các doanh nghiệp.
 8. Công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Hải Phòng.
 9. Những chính sách về tiền tệ của Việt Nam hiện nay.
 10. Phân tích tình hình tài chính công ty khai thác dầu khí tại khu vực Đông Nam Bộ.

8.2. Mẫu điểm giỏi đề tài kinh tế lượng tài chính 

 • Đề tài: Chi phí trong kinh tế vận tải hàng không.
 • Mục tiêu: Tìm hiểu rõ hơn về các chi phí vận tải hàng không, các khoản tiền mà các hãng hàng không phải chi ra để sản xuất và bán các sản phẩm hàng không.
 • Link tải: 8-Mẫu điểm giỏi đề tài kinh tế lượng tài chính.docx
Ngoài các đề tài về kinh tế thì tài chính cũng là một đề tài bổ trợ mà bạn không thể bỏ lỡ! Tham khảo ngay TOP mẫu bài tiểu luận phân tích báo cáo tài chính HAY NHẤT 2023!

 

9. Đề tài kinh tế lượng về GDP

Đề tài kinh tế lượng về GDP
Đề tài kinh tế lượng về GDP

Đề tài tiểu luận kinh tế lượng về chủ đề GDP xuất sắc nhất về chủ đề: Ảnh hưởng dịch bệnh đến GDP, tốc độ tăng trưởng GDP, đóng góp của các ngành đến GDP,…

9.1. Tổng hợp 10+ mẫu kinh tế lượng về GDP điểm cao

 1. Phân tích những biến động GDP của TP HCM sau đợt dịch thứ nhất.
 2. Nâng cao mức tăng trưởng GDP và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân ở Việt Nam.
 3. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Mức độ tăng trưởng GDP của Việt Nam và vị trí trong tổng sản phẩm quốc nội xuất khẩu.
 4. Công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
 5. Phát triển mô hình dự báo số thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo GDP – trường hợp Quận Bình Thạnh TP HCM.
 6. Nghiên cứu phân tích biến động tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP tại Việt Nam năm 2021.
 7. Phân tích lý thuyết trong tự động hóa thực chất để cấu thành GDP theo quy trình công nghiệp hóa tại Việt Nam.
 8. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng: Sự phát triển ngành công nghiệp hàng không và ảnh hưởng của nó đến tổng sản phẩm quốc nội.
 9. Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, lạm phát dân số và nợ nước ngoài đến tổng thu nhập quốc nội.
 10. Ước lượng khoản nợ xấu của Việt Nam và những nguy cơ mà nó mang lại.
 11. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh (GDP) của ngành thủy sản tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 10 năm từ năm 2000 đến năm 2009.

9.2. Mẫu bài về đề tài kinh tế lượng về GDP

 • Đề tài: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007).
 • Mục tiêu: Đánh giá một cách toàn diện và đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến GDP của nước ta trong khoảng 20 năm sau khi mở cửa nền kinh tế. Qua đó đưa ra các biện pháp, giải pháp cải thiện những yếu tố có tỷ lệ đóng góp thấp trong GDP và đồng thời tiếp tục phát huy những thế mạnh của nền kinh tế.
 • Link tải: 9-Mẫu bài về đề tài kinh tế lượng về gdp.docx

10. Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác

Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác
Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác

Tổng hợp những đề tài kinh tế lượng khác đạt kết quả ấn tượng về chủ đề như: Vấn đề của bùng nổ dân số, mức độ cạnh tranh của thị trường, vận dụng các học thuyết kinh tế,…

10.1. 10+ mẫu đề tài khác đạt kết quả cao

 1. Phân tích nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng của tiết kiệm và đầu tư đến sự phát triển của nền kinh tế.
 2. Những nguyên nhân tác động tiêu cực đến lượng giá trị của hàng hóa xuất nhập khẩu.
 3. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Sự hình thành và định hướng phát triển nền kinh tế thị trường ở tại Việt Nam.
 4. Quá trình mở cửa hội nhập kinh tế và những ảnh hưởng quá trình này tác động đến nền kinh tế.
 5. Những ảnh hưởng của bùng nổ dân số đến tốc độ phát triển kinh tế của nền kinh tế Việt Nam.
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thị trường từ đó nâng cao hiệu quả nền kinh tế.
 7. Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội và vận dụng vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta.
 8. Vai trò điều tiết của nhà nước trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường hiện tại.
 9. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng: Mối quan hệ biện chứng giữa hội nhập kinh tế với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.
 10. Những nội dung cơ bản của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của Việt Nam hiện nay.
 11. Nghiên cứu về lạm phát, tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp chống lạm phát trong nền kinh tế thị trường.
 12. Những mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

10.2. Mẫu đề tài liên quan đến kinh tế lượng tốt

 • Đề tài: Thiết lập mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của một số biến vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ.
 • Mục tiêu: 
 • Ước lượng mô hình hàm hồi quy và phân tích ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô trên đến GDP bình quân đầu người. Kiểm định và khắc  phục các khuyết tật của mô hình đã được ước lượng.
 • Gợi ý, đề xuất một số biện pháp tác động đến các biến vĩ mô trên nhằm tác động đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ. 
 • Link tải: 10-Mẫu đề tài liên quan đến kinh tế lượng tốt.docx

Sau khi đã chọn cho mình được 1 đề tài tiểu luận hay rồi, bạn sẽ cần đến phần mở đầu bài tiểu luận và cả cấu trúc cũng như cách viết 1 bài tiểu luận. THAM KHẢO NGAY!

11. Tiểu luận kinh tế lượng là gì?

 • Kinh tế lượng là một môn chuyên ngành thuộc ngành kinh tế học. Nó liên quan tới việc đo lường và ước lượng thông qua sự thống kê các mối quan hệ giữa những biến số kinh tế. Đồng thời vận dụng một số mô hình nghiên cứu vào việc dự báo chi tiết về giá trị của những biến độc lập giúp hỗ trợ đưa ra những quyết định có liên quan tới hoạt động kinh tế.
 • Tiểu luận kinh tế lượng là một nghiên cứu, thu thập số liệu về một số nhân tố kinh tế được trình bày dưới dạng văn bản, nhằm phục vụ một mục đích nào đó. Bài tiểu luận sử dụng các phần mềm như eview, spss, stata,… để phân tích số liệu, từ đó đánh giá kết quả và đưa ra định hướng phát triển trong tương lai. 
 • Mặc dù vậy, bài tiểu luận môn học này vẫn sẽ được làm bám sát theo cấu trúc 1 bài tiểu luận thông thường. Bạn không cần quá lo lắng mà hãy tầm trung hoàn thành tốt từng phần một.

12. Lý do phải làm tiểu luận kinh tế lượng

 • Môn kinh tế lượng sẽ trang bị cho các bạn học viên, sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống các phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp định lượng. Môn học này có tính ứng dụng cao bởi những phép tư duy thực chứng mang tính khoa học gần gũi và được chứng minh rõ rệt trong cuộc sống.
 • Khi làm tiểu luận kinh tế lượng, sinh viên sẽ có khả năng ôn tập, củng cố và tổng hợp lại những kiến thức đã học được trong quá trình học tập và vận dụng vào nghiên cứu. Ngoài ra một bài tiểu luận tốt còn giúp cho các bạn có thêm các kinh nghiệm trong thực tiễn phục vụ cho quá trình đi làm sau khi ra trường.

Hy vọng rằng hơn 100 đề tài kinh tế lượng tham khảo và mẫu chất lượng mà Luận văn 24 đã tổng hợp ở trên, sẽ giúp bạn chọn được một đề tài tiểu luận kinh tế lượng phù hợp. 

 • Đề tài: Chính sách khuyến khích và những ảnh hưởng của nó tới tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam.
 • Mục tiêu: Hoạt động ngoại thương có ý nghĩa chiến lược và là một bộ phận trọng yếu trong nền kinh tế. Nhận thức được điều này, Đảng và Nhà nước đang thực hiện việc chuyển đổi nền kinh tế theo hướng xuất khẩu.
 • Link tải: 5- Mẫu mới cho đề tài nghiên cứu kinh tế lượng về sản lượng lúa.doc

6. Đề tài khảo sát kinh tế lượng 

Đề tài khảo sát kinh tế lượng
Đề tài khảo sát kinh tế lượng

Tổng hợp những đề tài kinh tế lượng khảo sát đạt đề quả cao về chủ đề: Sự phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa, nhu cầu đi lại, học tập sinh viên, nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng,..

6.1. 10+ mẫu đề tài khảo sát đánh giá cao

 1. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng việc sử dụng xe bus đi học của sinh viên tại Hà Nội.
 2. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Sự phát triển của kinh tế tri thức và quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam.
 3. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định mua máy tính xách tay của sinh viên.
 4. Đề tài khảo sát kinh tế lượng: Khảo sát những ảnh hưởng của việc học online đến kết quả học tập của học sinh, sinh viên.
 5. Khảo sát những yếu tố đến việc xuất khẩu sản phẩm của ngành công nghiệp may mặc 2021.
 6. Khảo sát những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến chất lượng cuộc sống người dân TP HCM.
 7. Khảo sát những tác động của covid 19 đến thu nhập của người dân khu vực Hà Nội.
 8. Đề tài khảo sát kinh tế lượng: Khảo sát mức độ hài lòng của người tiêu dùng khi sử dụng các dòng xe của Vinfast.
 9. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến giá của Iphone 13.
 10. Khảo sát suy nghĩ của sinh viên khi nhà trường tăng học phí.
 11. Khảo sát quan điểm của người dân về việc nên sử dụng các phương tiện công cộng nhiều hơn.

Và nếu như bạn gặp khó khăn, hoặc không có thời gian làm bài, thì hãy liên hệ tới Luận Văn 24 – đơn vị chuyên nhận làm tiểu luận thuê, chất lượng mà giá cả lại phải chăng ở trên thị trường! Qua website luanvan24.com hoặc hotline: 0988 552424 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất! 

 

6.2. Mẫu bài luận về đề tài khảo sát kinh tế lượng

 • Đề tài: Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên đối với công ty.
 • Mục tiêu: 

– Tìm ra nguyên nhân về sự thỏa mãn của nhân viên đối với công ty. Đồng thời đưa ra chính sách thích hợp.

– Thực chất là qua khảo sát để chúng ta có thể đề ra hoặc thay đổi các chính sách quản lý nguồn nhân lực để có thể giữ được những nhân viên giỏi cho Công ty.

7. Đề tài thực hành kinh tế lượng 

Đề tài thực hành kinh tế lượng
Đề tài thực hành kinh tế lượng

Những đề tài thực hành kinh tế lượng ấn tượng về chủ đề: Thu nhập bình quân, ảnh hưởng sàn thương mại điện tử, xuất khẩu thủy hải sản, cơ cấu kinh tế vùng nông thôn,..

7.1. 10+ mẫu đề tài thực hành không nên bỏ lỡ

 1. Khảo sát thu nhập bình quân hộ gia đình tại khu vực quận Bình Thạnh.
 2. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại tại các vùng nông thôn.
 3. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Khảo sát mức độ phổ biến và tầm ảnh hưởng của các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam.
 4. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giá chuyến du lịch tại vịnh Hạ Long.
 5. Khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng các tính năng của sàn thương mại điện tử hiện nay.
 6. Thực trạng vấn đề sinh viên nghiên cứu khoa học hiện nay và đề xuất hướng giải quyết.
 7. Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến việc xuất khẩu thủy, hải sản và các giải quyết.
 8. Phân tích tỷ lệ sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường tại khu vực TP HCM.
 9. Nghiên cứu phân tích những vấn đề về tranh chấp ở biển đông hiện nay và cách giải quyết.
 10. Khảo sát tỷ lệ xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại TP HCM.
 11. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả của các sản phẩm thuộc thị trường độc quyền.

7.2. Mẫu hay cho đề tài thực hành kinh tế lượng

 • Đề tài: Phân tích ưu điểm và khuyết tật của cơ chế thị trường. Liên hệ thực tiễn Việt Nam.
 • Mục tiêu: Nghiên cứu, nắm chắc khái niệm, đặc trưng cùng với những ưu –khuyết tật của cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường. Từ đó liên hệ thực tế đến Việt Nam, vai trò và giải pháp của Nhà nước trong việc phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết tật của nền kinh tế thị trường.
 • Link tải: 7-Mẫu hay cho đề tài thực hành kinh tế lượng.docx

8. Đề tài kinh tế lượng tài chính

Đề tài kinh tế lượng tài chính
Đề tài kinh tế lượng tài chính

Cập nhật đề tài kinh tế lượng tài chính mới nhất đạt kết quả cao về những chủ đề: Tình hình tài chính, hệ thống tín dụng, chính sách tiền tệ,…

8.1. 10+ mẫu đề tài kinh tế lượng tài chính xuất sắc

 1. Những giải pháp nâng cao mức độ tin cậy tín dụng của hệ thống ngân hàng.
 2. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp ABC tại khu vực XYZ.
 3. Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hiệu quả khi sử dụng vốn cố định công ty ABC.
 4. Đề xuất những giải pháp nâng cao mức độ thẩm định tài chính trong hoạt động ABC của công ty XYZ.
 5. Cơ sở lý luận của việc phân tích đánh giá hoạt động tài chính của doanh nghiệp ABC.
 6. Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính cho từng loại hình doanh nghiệp tại TP HCM.
 7. Hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính của cho các doanh nghiệp.
 8. Công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Hải Phòng.
 9. Những chính sách về tiền tệ của Việt Nam hiện nay.
 10. Phân tích tình hình tài chính công ty khai thác dầu khí tại khu vực Đông Nam Bộ.

8.2. Mẫu điểm giỏi đề tài kinh tế lượng tài chính 

 • Đề tài: Chi phí trong kinh tế vận tải hàng không.
 • Mục tiêu: Tìm hiểu rõ hơn về các chi phí vận tải hàng không, các khoản tiền mà các hãng hàng không phải chi ra để sản xuất và bán các sản phẩm hàng không.
 • Link tải: 8-Mẫu điểm giỏi đề tài kinh tế lượng tài chính.docx
Ngoài các đề tài về kinh tế thì tài chính cũng là một đề tài bổ trợ mà bạn không thể bỏ lỡ! Tham khảo ngay TOP mẫu bài tiểu luận phân tích báo cáo tài chính HAY NHẤT 2023!

 

9. Đề tài kinh tế lượng về GDP

Đề tài kinh tế lượng về GDP
Đề tài kinh tế lượng về GDP

Đề tài tiểu luận kinh tế lượng về chủ đề GDP xuất sắc nhất về chủ đề: Ảnh hưởng dịch bệnh đến GDP, tốc độ tăng trưởng GDP, đóng góp của các ngành đến GDP,…

9.1. Tổng hợp 10+ mẫu kinh tế lượng về GDP điểm cao

 1. Phân tích những biến động GDP của TP HCM sau đợt dịch thứ nhất.
 2. Nâng cao mức tăng trưởng GDP và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân ở Việt Nam.
 3. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Mức độ tăng trưởng GDP của Việt Nam và vị trí trong tổng sản phẩm quốc nội xuất khẩu.
 4. Công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
 5. Phát triển mô hình dự báo số thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo GDP – trường hợp Quận Bình Thạnh TP HCM.
 6. Nghiên cứu phân tích biến động tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP tại Việt Nam năm 2021.
 7. Phân tích lý thuyết trong tự động hóa thực chất để cấu thành GDP theo quy trình công nghiệp hóa tại Việt Nam.
 8. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng: Sự phát triển ngành công nghiệp hàng không và ảnh hưởng của nó đến tổng sản phẩm quốc nội.
 9. Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, lạm phát dân số và nợ nước ngoài đến tổng thu nhập quốc nội.
 10. Ước lượng khoản nợ xấu của Việt Nam và những nguy cơ mà nó mang lại.
 11. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh (GDP) của ngành thủy sản tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 10 năm từ năm 2000 đến năm 2009.

9.2. Mẫu bài về đề tài kinh tế lượng về GDP

 • Đề tài: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007).
 • Mục tiêu: Đánh giá một cách toàn diện và đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến GDP của nước ta trong khoảng 20 năm sau khi mở cửa nền kinh tế. Qua đó đưa ra các biện pháp, giải pháp cải thiện những yếu tố có tỷ lệ đóng góp thấp trong GDP và đồng thời tiếp tục phát huy những thế mạnh của nền kinh tế.
 • Link tải: 9-Mẫu bài về đề tài kinh tế lượng về gdp.docx

10. Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác

Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác
Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác

Tổng hợp những đề tài kinh tế lượng khác đạt kết quả ấn tượng về chủ đề như: Vấn đề của bùng nổ dân số, mức độ cạnh tranh của thị trường, vận dụng các học thuyết kinh tế,…

10.1. 10+ mẫu đề tài khác đạt kết quả cao

 1. Phân tích nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng của tiết kiệm và đầu tư đến sự phát triển của nền kinh tế.
 2. Những nguyên nhân tác động tiêu cực đến lượng giá trị của hàng hóa xuất nhập khẩu.
 3. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Sự hình thành và định hướng phát triển nền kinh tế thị trường ở tại Việt Nam.
 4. Quá trình mở cửa hội nhập kinh tế và những ảnh hưởng quá trình này tác động đến nền kinh tế.
 5. Những ảnh hưởng của bùng nổ dân số đến tốc độ phát triển kinh tế của nền kinh tế Việt Nam.
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thị trường từ đó nâng cao hiệu quả nền kinh tế.
 7. Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội và vận dụng vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta.
 8. Vai trò điều tiết của nhà nước trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường hiện tại.
 9. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng: Mối quan hệ biện chứng giữa hội nhập kinh tế với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.
 10. Những nội dung cơ bản của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của Việt Nam hiện nay.
 11. Nghiên cứu về lạm phát, tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp chống lạm phát trong nền kinh tế thị trường.
 12. Những mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

10.2. Mẫu đề tài liên quan đến kinh tế lượng tốt

 • Đề tài: Thiết lập mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của một số biến vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ.
 • Mục tiêu: 
 • Ước lượng mô hình hàm hồi quy và phân tích ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô trên đến GDP bình quân đầu người. Kiểm định và khắc  phục các khuyết tật của mô hình đã được ước lượng.
 • Gợi ý, đề xuất một số biện pháp tác động đến các biến vĩ mô trên nhằm tác động đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ. 
 • Link tải: 10-Mẫu đề tài liên quan đến kinh tế lượng tốt.docx

Sau khi đã chọn cho mình được 1 đề tài tiểu luận hay rồi, bạn sẽ cần đến phần mở đầu bài tiểu luận và cả cấu trúc cũng như cách viết 1 bài tiểu luận. THAM KHẢO NGAY!

11. Tiểu luận kinh tế lượng là gì?

 • Kinh tế lượng là một môn chuyên ngành thuộc ngành kinh tế học. Nó liên quan tới việc đo lường và ước lượng thông qua sự thống kê các mối quan hệ giữa những biến số kinh tế. Đồng thời vận dụng một số mô hình nghiên cứu vào việc dự báo chi tiết về giá trị của những biến độc lập giúp hỗ trợ đưa ra những quyết định có liên quan tới hoạt động kinh tế.
 • Tiểu luận kinh tế lượng là một nghiên cứu, thu thập số liệu về một số nhân tố kinh tế được trình bày dưới dạng văn bản, nhằm phục vụ một mục đích nào đó. Bài tiểu luận sử dụng các phần mềm như eview, spss, stata,… để phân tích số liệu, từ đó đánh giá kết quả và đưa ra định hướng phát triển trong tương lai. 
 • Mặc dù vậy, bài tiểu luận môn học này vẫn sẽ được làm bám sát theo cấu trúc 1 bài tiểu luận thông thường. Bạn không cần quá lo lắng mà hãy tầm trung hoàn thành tốt từng phần một.

12. Lý do phải làm tiểu luận kinh tế lượng

 • Môn kinh tế lượng sẽ trang bị cho các bạn học viên, sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống các phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp định lượng. Môn học này có tính ứng dụng cao bởi những phép tư duy thực chứng mang tính khoa học gần gũi và được chứng minh rõ rệt trong cuộc sống.
 • Khi làm tiểu luận kinh tế lượng, sinh viên sẽ có khả năng ôn tập, củng cố và tổng hợp lại những kiến thức đã học được trong quá trình học tập và vận dụng vào nghiên cứu. Ngoài ra một bài tiểu luận tốt còn giúp cho các bạn có thêm các kinh nghiệm trong thực tiễn phục vụ cho quá trình đi làm sau khi ra trường.

Hy vọng rằng hơn 100 đề tài kinh tế lượng tham khảo và mẫu chất lượng mà Luận văn 24 đã tổng hợp ở trên, sẽ giúp bạn chọn được một đề tài tiểu luận kinh tế lượng phù hợp. 

 • Đề tài: Năng suất lao động của Việt Nam hiện nay.
 • Mục tiêu: Vai trò của năng suất lao động càng được khẳng định khi nền kinh tế thế giới đi vào khủng hoảng, nhiều nước phát triển đã định hướng cách thức phục hồi nền kinh tế nhanh nhất là thông qua phát triển công nghệ và cải tiến năng suất lao động.
 • Link tải: 4-Mẫu hoàn chỉnh về tiểu luận kinh tế lượng eview.docx

5. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng về sản lượng lúa

6-De-tai-nghien-cuu-kinh-te-luong-ve-san-luong-lua
Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng về sản lượng lúa

 

Đề tài kinh tế lượng về sản lượng lúa và các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng các khu vực kinh tế: Đồng bằng Sông Cửu Long, Duyên Hải Miền Trung, Sông Hồng.

5.1. 10+ mẫu đề tài sản lượng lúa ấn tượng

 1. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng lúa tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.
 2. Những ảnh hưởng của việc nhiễm mặn đến chất lượng lúa tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
 3. Đề tài kinh tế lượng về sản lượng lúa: Phân tích những ảnh hưởng của bão đến sản lượng lúa tại khu vực đồng bằng Duyên Hải Nam Trung Bộ.
 4. Khảo sát những ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc đến sản lượng lúa tại đồng bằng Sông Hồng.
 5. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giá lúa xuất khẩu năm 2021.
 6. Phân tích ảnh hưởng của yếu tố thời tiết đến dịch vụ và đề xuất hướng giải quyết vấn đề.
 7. Những khu vực lúa tại đồng bằng Sông Cửu Long không canh tác được do ảnh hưởng của nhiễm mặn.
 8. Đề tài kinh tế lượng về sản lượng lúa: Sản lượng gạo GS25 xuất khẩu 2021.
 9. Những phương pháp canh tác mang lại hiệu quả cao cho các ruộng lúa tại đồng bằng Sông Cửu Long 2021.
 10. Tổng sản lượng lúa xuất khẩu của đồng bằng Sông Cửu Long 2021.

5.2. Mẫu mới cho đề tài nghiên cứu kinh tế lượng về sản lượng lúa

 • Đề tài: Chính sách khuyến khích và những ảnh hưởng của nó tới tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam.
 • Mục tiêu: Hoạt động ngoại thương có ý nghĩa chiến lược và là một bộ phận trọng yếu trong nền kinh tế. Nhận thức được điều này, Đảng và Nhà nước đang thực hiện việc chuyển đổi nền kinh tế theo hướng xuất khẩu.
 • Link tải: 5- Mẫu mới cho đề tài nghiên cứu kinh tế lượng về sản lượng lúa.doc

6. Đề tài khảo sát kinh tế lượng 

Đề tài khảo sát kinh tế lượng
Đề tài khảo sát kinh tế lượng

Tổng hợp những đề tài kinh tế lượng khảo sát đạt đề quả cao về chủ đề: Sự phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa, nhu cầu đi lại, học tập sinh viên, nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng,..

6.1. 10+ mẫu đề tài khảo sát đánh giá cao

 1. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng việc sử dụng xe bus đi học của sinh viên tại Hà Nội.
 2. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Sự phát triển của kinh tế tri thức và quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam.
 3. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định mua máy tính xách tay của sinh viên.
 4. Đề tài khảo sát kinh tế lượng: Khảo sát những ảnh hưởng của việc học online đến kết quả học tập của học sinh, sinh viên.
 5. Khảo sát những yếu tố đến việc xuất khẩu sản phẩm của ngành công nghiệp may mặc 2021.
 6. Khảo sát những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến chất lượng cuộc sống người dân TP HCM.
 7. Khảo sát những tác động của covid 19 đến thu nhập của người dân khu vực Hà Nội.
 8. Đề tài khảo sát kinh tế lượng: Khảo sát mức độ hài lòng của người tiêu dùng khi sử dụng các dòng xe của Vinfast.
 9. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến giá của Iphone 13.
 10. Khảo sát suy nghĩ của sinh viên khi nhà trường tăng học phí.
 11. Khảo sát quan điểm của người dân về việc nên sử dụng các phương tiện công cộng nhiều hơn.

Và nếu như bạn gặp khó khăn, hoặc không có thời gian làm bài, thì hãy liên hệ tới Luận Văn 24 – đơn vị chuyên nhận làm tiểu luận thuê, chất lượng mà giá cả lại phải chăng ở trên thị trường! Qua website luanvan24.com hoặc hotline: 0988 552424 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất! 

 

6.2. Mẫu bài luận về đề tài khảo sát kinh tế lượng

 • Đề tài: Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên đối với công ty.
 • Mục tiêu: 

– Tìm ra nguyên nhân về sự thỏa mãn của nhân viên đối với công ty. Đồng thời đưa ra chính sách thích hợp.

– Thực chất là qua khảo sát để chúng ta có thể đề ra hoặc thay đổi các chính sách quản lý nguồn nhân lực để có thể giữ được những nhân viên giỏi cho Công ty.

7. Đề tài thực hành kinh tế lượng 

Đề tài thực hành kinh tế lượng
Đề tài thực hành kinh tế lượng

Những đề tài thực hành kinh tế lượng ấn tượng về chủ đề: Thu nhập bình quân, ảnh hưởng sàn thương mại điện tử, xuất khẩu thủy hải sản, cơ cấu kinh tế vùng nông thôn,..

7.1. 10+ mẫu đề tài thực hành không nên bỏ lỡ

 1. Khảo sát thu nhập bình quân hộ gia đình tại khu vực quận Bình Thạnh.
 2. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại tại các vùng nông thôn.
 3. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Khảo sát mức độ phổ biến và tầm ảnh hưởng của các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam.
 4. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giá chuyến du lịch tại vịnh Hạ Long.
 5. Khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng các tính năng của sàn thương mại điện tử hiện nay.
 6. Thực trạng vấn đề sinh viên nghiên cứu khoa học hiện nay và đề xuất hướng giải quyết.
 7. Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến việc xuất khẩu thủy, hải sản và các giải quyết.
 8. Phân tích tỷ lệ sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường tại khu vực TP HCM.
 9. Nghiên cứu phân tích những vấn đề về tranh chấp ở biển đông hiện nay và cách giải quyết.
 10. Khảo sát tỷ lệ xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại TP HCM.
 11. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả của các sản phẩm thuộc thị trường độc quyền.

7.2. Mẫu hay cho đề tài thực hành kinh tế lượng

 • Đề tài: Phân tích ưu điểm và khuyết tật của cơ chế thị trường. Liên hệ thực tiễn Việt Nam.
 • Mục tiêu: Nghiên cứu, nắm chắc khái niệm, đặc trưng cùng với những ưu –khuyết tật của cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường. Từ đó liên hệ thực tế đến Việt Nam, vai trò và giải pháp của Nhà nước trong việc phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết tật của nền kinh tế thị trường.
 • Link tải: 7-Mẫu hay cho đề tài thực hành kinh tế lượng.docx

8. Đề tài kinh tế lượng tài chính

Đề tài kinh tế lượng tài chính
Đề tài kinh tế lượng tài chính

Cập nhật đề tài kinh tế lượng tài chính mới nhất đạt kết quả cao về những chủ đề: Tình hình tài chính, hệ thống tín dụng, chính sách tiền tệ,…

8.1. 10+ mẫu đề tài kinh tế lượng tài chính xuất sắc

 1. Những giải pháp nâng cao mức độ tin cậy tín dụng của hệ thống ngân hàng.
 2. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp ABC tại khu vực XYZ.
 3. Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hiệu quả khi sử dụng vốn cố định công ty ABC.
 4. Đề xuất những giải pháp nâng cao mức độ thẩm định tài chính trong hoạt động ABC của công ty XYZ.
 5. Cơ sở lý luận của việc phân tích đánh giá hoạt động tài chính của doanh nghiệp ABC.
 6. Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính cho từng loại hình doanh nghiệp tại TP HCM.
 7. Hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính của cho các doanh nghiệp.
 8. Công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Hải Phòng.
 9. Những chính sách về tiền tệ của Việt Nam hiện nay.
 10. Phân tích tình hình tài chính công ty khai thác dầu khí tại khu vực Đông Nam Bộ.

8.2. Mẫu điểm giỏi đề tài kinh tế lượng tài chính 

 • Đề tài: Chi phí trong kinh tế vận tải hàng không.
 • Mục tiêu: Tìm hiểu rõ hơn về các chi phí vận tải hàng không, các khoản tiền mà các hãng hàng không phải chi ra để sản xuất và bán các sản phẩm hàng không.
 • Link tải: 8-Mẫu điểm giỏi đề tài kinh tế lượng tài chính.docx
Ngoài các đề tài về kinh tế thì tài chính cũng là một đề tài bổ trợ mà bạn không thể bỏ lỡ! Tham khảo ngay TOP mẫu bài tiểu luận phân tích báo cáo tài chính HAY NHẤT 2023!

 

9. Đề tài kinh tế lượng về GDP

Đề tài kinh tế lượng về GDP
Đề tài kinh tế lượng về GDP

Đề tài tiểu luận kinh tế lượng về chủ đề GDP xuất sắc nhất về chủ đề: Ảnh hưởng dịch bệnh đến GDP, tốc độ tăng trưởng GDP, đóng góp của các ngành đến GDP,…

9.1. Tổng hợp 10+ mẫu kinh tế lượng về GDP điểm cao

 1. Phân tích những biến động GDP của TP HCM sau đợt dịch thứ nhất.
 2. Nâng cao mức tăng trưởng GDP và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân ở Việt Nam.
 3. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Mức độ tăng trưởng GDP của Việt Nam và vị trí trong tổng sản phẩm quốc nội xuất khẩu.
 4. Công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
 5. Phát triển mô hình dự báo số thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo GDP – trường hợp Quận Bình Thạnh TP HCM.
 6. Nghiên cứu phân tích biến động tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP tại Việt Nam năm 2021.
 7. Phân tích lý thuyết trong tự động hóa thực chất để cấu thành GDP theo quy trình công nghiệp hóa tại Việt Nam.
 8. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng: Sự phát triển ngành công nghiệp hàng không và ảnh hưởng của nó đến tổng sản phẩm quốc nội.
 9. Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, lạm phát dân số và nợ nước ngoài đến tổng thu nhập quốc nội.
 10. Ước lượng khoản nợ xấu của Việt Nam và những nguy cơ mà nó mang lại.
 11. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh (GDP) của ngành thủy sản tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 10 năm từ năm 2000 đến năm 2009.

9.2. Mẫu bài về đề tài kinh tế lượng về GDP

 • Đề tài: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007).
 • Mục tiêu: Đánh giá một cách toàn diện và đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến GDP của nước ta trong khoảng 20 năm sau khi mở cửa nền kinh tế. Qua đó đưa ra các biện pháp, giải pháp cải thiện những yếu tố có tỷ lệ đóng góp thấp trong GDP và đồng thời tiếp tục phát huy những thế mạnh của nền kinh tế.
 • Link tải: 9-Mẫu bài về đề tài kinh tế lượng về gdp.docx

10. Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác

Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác
Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác

Tổng hợp những đề tài kinh tế lượng khác đạt kết quả ấn tượng về chủ đề như: Vấn đề của bùng nổ dân số, mức độ cạnh tranh của thị trường, vận dụng các học thuyết kinh tế,…

10.1. 10+ mẫu đề tài khác đạt kết quả cao

 1. Phân tích nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng của tiết kiệm và đầu tư đến sự phát triển của nền kinh tế.
 2. Những nguyên nhân tác động tiêu cực đến lượng giá trị của hàng hóa xuất nhập khẩu.
 3. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Sự hình thành và định hướng phát triển nền kinh tế thị trường ở tại Việt Nam.
 4. Quá trình mở cửa hội nhập kinh tế và những ảnh hưởng quá trình này tác động đến nền kinh tế.
 5. Những ảnh hưởng của bùng nổ dân số đến tốc độ phát triển kinh tế của nền kinh tế Việt Nam.
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thị trường từ đó nâng cao hiệu quả nền kinh tế.
 7. Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội và vận dụng vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta.
 8. Vai trò điều tiết của nhà nước trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường hiện tại.
 9. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng: Mối quan hệ biện chứng giữa hội nhập kinh tế với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.
 10. Những nội dung cơ bản của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của Việt Nam hiện nay.
 11. Nghiên cứu về lạm phát, tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp chống lạm phát trong nền kinh tế thị trường.
 12. Những mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

10.2. Mẫu đề tài liên quan đến kinh tế lượng tốt

 • Đề tài: Thiết lập mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của một số biến vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ.
 • Mục tiêu: 
 • Ước lượng mô hình hàm hồi quy và phân tích ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô trên đến GDP bình quân đầu người. Kiểm định và khắc  phục các khuyết tật của mô hình đã được ước lượng.
 • Gợi ý, đề xuất một số biện pháp tác động đến các biến vĩ mô trên nhằm tác động đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ. 
 • Link tải: 10-Mẫu đề tài liên quan đến kinh tế lượng tốt.docx

Sau khi đã chọn cho mình được 1 đề tài tiểu luận hay rồi, bạn sẽ cần đến phần mở đầu bài tiểu luận và cả cấu trúc cũng như cách viết 1 bài tiểu luận. THAM KHẢO NGAY!

11. Tiểu luận kinh tế lượng là gì?

 • Kinh tế lượng là một môn chuyên ngành thuộc ngành kinh tế học. Nó liên quan tới việc đo lường và ước lượng thông qua sự thống kê các mối quan hệ giữa những biến số kinh tế. Đồng thời vận dụng một số mô hình nghiên cứu vào việc dự báo chi tiết về giá trị của những biến độc lập giúp hỗ trợ đưa ra những quyết định có liên quan tới hoạt động kinh tế.
 • Tiểu luận kinh tế lượng là một nghiên cứu, thu thập số liệu về một số nhân tố kinh tế được trình bày dưới dạng văn bản, nhằm phục vụ một mục đích nào đó. Bài tiểu luận sử dụng các phần mềm như eview, spss, stata,… để phân tích số liệu, từ đó đánh giá kết quả và đưa ra định hướng phát triển trong tương lai. 
 • Mặc dù vậy, bài tiểu luận môn học này vẫn sẽ được làm bám sát theo cấu trúc 1 bài tiểu luận thông thường. Bạn không cần quá lo lắng mà hãy tầm trung hoàn thành tốt từng phần một.

12. Lý do phải làm tiểu luận kinh tế lượng

 • Môn kinh tế lượng sẽ trang bị cho các bạn học viên, sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống các phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp định lượng. Môn học này có tính ứng dụng cao bởi những phép tư duy thực chứng mang tính khoa học gần gũi và được chứng minh rõ rệt trong cuộc sống.
 • Khi làm tiểu luận kinh tế lượng, sinh viên sẽ có khả năng ôn tập, củng cố và tổng hợp lại những kiến thức đã học được trong quá trình học tập và vận dụng vào nghiên cứu. Ngoài ra một bài tiểu luận tốt còn giúp cho các bạn có thêm các kinh nghiệm trong thực tiễn phục vụ cho quá trình đi làm sau khi ra trường.

Hy vọng rằng hơn 100 đề tài kinh tế lượng tham khảo và mẫu chất lượng mà Luận văn 24 đã tổng hợp ở trên, sẽ giúp bạn chọn được một đề tài tiểu luận kinh tế lượng phù hợp. 

4. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng eview

Đề tài tiểu luận kinh tế lượng eview
Đề tài tiểu luận kinh tế lượng eview

Tổng hợp những đề tài tiểu luận kinh tế lượng eview đạt kết quả cao về các chủ đề: những ảnh hưởng đại dịch covid, cán cân xuất nhập khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế,…

4.1. 10+ mẫu đề tài kinh tế luận kết quả cao

 1. Khảo sát những ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đến việc thuê trọ của sinh viên 2020
 2. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng eview: Những yếu tố ảnh hưởng đến việc xuất khẩu nông sản của nước ta sang thị trường Trung Quốc.
 3. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giao thông tại những giờ cao điểm tại TP HCM và đề xuất giải pháp.
 4. Khảo sát những ảnh hưởng của việc học online đến kết quả học và thi của học sinh sinh viên.
 5. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Phân tích những ảnh hưởng của dịch bệnh đến dịch vụ bán lẻ.
 6. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
 7. Khảo sát ảnh hưởng đại dịch Covid 19 lên thu nhập của người dân khu vực TP HCM.
 8. Khảo sát những hãng xe máy bán chạy nhất trong năm 2021.
 9. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản tại khu vực Miền Trung.
 10. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng eview: Khảo sát ảnh hưởng của bão đến lượng khách du lịch tại nha trang.
 11. Khảo sát thời gian sinh viên trường ABC giành ra cho việc đi làm thêm.

4.2. Mẫu hoàn chỉnh về tiểu luận kinh tế lượng eview 

 • Đề tài: Năng suất lao động của Việt Nam hiện nay.
 • Mục tiêu: Vai trò của năng suất lao động càng được khẳng định khi nền kinh tế thế giới đi vào khủng hoảng, nhiều nước phát triển đã định hướng cách thức phục hồi nền kinh tế nhanh nhất là thông qua phát triển công nghệ và cải tiến năng suất lao động.
 • Link tải: 4-Mẫu hoàn chỉnh về tiểu luận kinh tế lượng eview.docx

5. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng về sản lượng lúa

6-De-tai-nghien-cuu-kinh-te-luong-ve-san-luong-lua
Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng về sản lượng lúa

 

Đề tài kinh tế lượng về sản lượng lúa và các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng các khu vực kinh tế: Đồng bằng Sông Cửu Long, Duyên Hải Miền Trung, Sông Hồng.

5.1. 10+ mẫu đề tài sản lượng lúa ấn tượng

 1. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng lúa tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.
 2. Những ảnh hưởng của việc nhiễm mặn đến chất lượng lúa tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
 3. Đề tài kinh tế lượng về sản lượng lúa: Phân tích những ảnh hưởng của bão đến sản lượng lúa tại khu vực đồng bằng Duyên Hải Nam Trung Bộ.
 4. Khảo sát những ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc đến sản lượng lúa tại đồng bằng Sông Hồng.
 5. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giá lúa xuất khẩu năm 2021.
 6. Phân tích ảnh hưởng của yếu tố thời tiết đến dịch vụ và đề xuất hướng giải quyết vấn đề.
 7. Những khu vực lúa tại đồng bằng Sông Cửu Long không canh tác được do ảnh hưởng của nhiễm mặn.
 8. Đề tài kinh tế lượng về sản lượng lúa: Sản lượng gạo GS25 xuất khẩu 2021.
 9. Những phương pháp canh tác mang lại hiệu quả cao cho các ruộng lúa tại đồng bằng Sông Cửu Long 2021.
 10. Tổng sản lượng lúa xuất khẩu của đồng bằng Sông Cửu Long 2021.

5.2. Mẫu mới cho đề tài nghiên cứu kinh tế lượng về sản lượng lúa

 • Đề tài: Chính sách khuyến khích và những ảnh hưởng của nó tới tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam.
 • Mục tiêu: Hoạt động ngoại thương có ý nghĩa chiến lược và là một bộ phận trọng yếu trong nền kinh tế. Nhận thức được điều này, Đảng và Nhà nước đang thực hiện việc chuyển đổi nền kinh tế theo hướng xuất khẩu.
 • Link tải: 5- Mẫu mới cho đề tài nghiên cứu kinh tế lượng về sản lượng lúa.doc

6. Đề tài khảo sát kinh tế lượng 

Đề tài khảo sát kinh tế lượng
Đề tài khảo sát kinh tế lượng

Tổng hợp những đề tài kinh tế lượng khảo sát đạt đề quả cao về chủ đề: Sự phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa, nhu cầu đi lại, học tập sinh viên, nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng,..

6.1. 10+ mẫu đề tài khảo sát đánh giá cao

 1. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng việc sử dụng xe bus đi học của sinh viên tại Hà Nội.
 2. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Sự phát triển của kinh tế tri thức và quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam.
 3. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định mua máy tính xách tay của sinh viên.
 4. Đề tài khảo sát kinh tế lượng: Khảo sát những ảnh hưởng của việc học online đến kết quả học tập của học sinh, sinh viên.
 5. Khảo sát những yếu tố đến việc xuất khẩu sản phẩm của ngành công nghiệp may mặc 2021.
 6. Khảo sát những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến chất lượng cuộc sống người dân TP HCM.
 7. Khảo sát những tác động của covid 19 đến thu nhập của người dân khu vực Hà Nội.
 8. Đề tài khảo sát kinh tế lượng: Khảo sát mức độ hài lòng của người tiêu dùng khi sử dụng các dòng xe của Vinfast.
 9. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến giá của Iphone 13.
 10. Khảo sát suy nghĩ của sinh viên khi nhà trường tăng học phí.
 11. Khảo sát quan điểm của người dân về việc nên sử dụng các phương tiện công cộng nhiều hơn.

Và nếu như bạn gặp khó khăn, hoặc không có thời gian làm bài, thì hãy liên hệ tới Luận Văn 24 – đơn vị chuyên nhận làm tiểu luận thuê, chất lượng mà giá cả lại phải chăng ở trên thị trường! Qua website luanvan24.com hoặc hotline: 0988 552424 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất! 

 

6.2. Mẫu bài luận về đề tài khảo sát kinh tế lượng

 • Đề tài: Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên đối với công ty.
 • Mục tiêu: 

– Tìm ra nguyên nhân về sự thỏa mãn của nhân viên đối với công ty. Đồng thời đưa ra chính sách thích hợp.

– Thực chất là qua khảo sát để chúng ta có thể đề ra hoặc thay đổi các chính sách quản lý nguồn nhân lực để có thể giữ được những nhân viên giỏi cho Công ty.

7. Đề tài thực hành kinh tế lượng 

Đề tài thực hành kinh tế lượng
Đề tài thực hành kinh tế lượng

Những đề tài thực hành kinh tế lượng ấn tượng về chủ đề: Thu nhập bình quân, ảnh hưởng sàn thương mại điện tử, xuất khẩu thủy hải sản, cơ cấu kinh tế vùng nông thôn,..

7.1. 10+ mẫu đề tài thực hành không nên bỏ lỡ

 1. Khảo sát thu nhập bình quân hộ gia đình tại khu vực quận Bình Thạnh.
 2. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại tại các vùng nông thôn.
 3. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Khảo sát mức độ phổ biến và tầm ảnh hưởng của các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam.
 4. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giá chuyến du lịch tại vịnh Hạ Long.
 5. Khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng các tính năng của sàn thương mại điện tử hiện nay.
 6. Thực trạng vấn đề sinh viên nghiên cứu khoa học hiện nay và đề xuất hướng giải quyết.
 7. Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến việc xuất khẩu thủy, hải sản và các giải quyết.
 8. Phân tích tỷ lệ sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường tại khu vực TP HCM.
 9. Nghiên cứu phân tích những vấn đề về tranh chấp ở biển đông hiện nay và cách giải quyết.
 10. Khảo sát tỷ lệ xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại TP HCM.
 11. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả của các sản phẩm thuộc thị trường độc quyền.

7.2. Mẫu hay cho đề tài thực hành kinh tế lượng

 • Đề tài: Phân tích ưu điểm và khuyết tật của cơ chế thị trường. Liên hệ thực tiễn Việt Nam.
 • Mục tiêu: Nghiên cứu, nắm chắc khái niệm, đặc trưng cùng với những ưu –khuyết tật của cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường. Từ đó liên hệ thực tế đến Việt Nam, vai trò và giải pháp của Nhà nước trong việc phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết tật của nền kinh tế thị trường.
 • Link tải: 7-Mẫu hay cho đề tài thực hành kinh tế lượng.docx

8. Đề tài kinh tế lượng tài chính

Đề tài kinh tế lượng tài chính
Đề tài kinh tế lượng tài chính

Cập nhật đề tài kinh tế lượng tài chính mới nhất đạt kết quả cao về những chủ đề: Tình hình tài chính, hệ thống tín dụng, chính sách tiền tệ,…

8.1. 10+ mẫu đề tài kinh tế lượng tài chính xuất sắc

 1. Những giải pháp nâng cao mức độ tin cậy tín dụng của hệ thống ngân hàng.
 2. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp ABC tại khu vực XYZ.
 3. Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hiệu quả khi sử dụng vốn cố định công ty ABC.
 4. Đề xuất những giải pháp nâng cao mức độ thẩm định tài chính trong hoạt động ABC của công ty XYZ.
 5. Cơ sở lý luận của việc phân tích đánh giá hoạt động tài chính của doanh nghiệp ABC.
 6. Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính cho từng loại hình doanh nghiệp tại TP HCM.
 7. Hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính của cho các doanh nghiệp.
 8. Công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Hải Phòng.
 9. Những chính sách về tiền tệ của Việt Nam hiện nay.
 10. Phân tích tình hình tài chính công ty khai thác dầu khí tại khu vực Đông Nam Bộ.

8.2. Mẫu điểm giỏi đề tài kinh tế lượng tài chính 

 • Đề tài: Chi phí trong kinh tế vận tải hàng không.
 • Mục tiêu: Tìm hiểu rõ hơn về các chi phí vận tải hàng không, các khoản tiền mà các hãng hàng không phải chi ra để sản xuất và bán các sản phẩm hàng không.
 • Link tải: 8-Mẫu điểm giỏi đề tài kinh tế lượng tài chính.docx
Ngoài các đề tài về kinh tế thì tài chính cũng là một đề tài bổ trợ mà bạn không thể bỏ lỡ! Tham khảo ngay TOP mẫu bài tiểu luận phân tích báo cáo tài chính HAY NHẤT 2023!

 

9. Đề tài kinh tế lượng về GDP

Đề tài kinh tế lượng về GDP
Đề tài kinh tế lượng về GDP

Đề tài tiểu luận kinh tế lượng về chủ đề GDP xuất sắc nhất về chủ đề: Ảnh hưởng dịch bệnh đến GDP, tốc độ tăng trưởng GDP, đóng góp của các ngành đến GDP,…

9.1. Tổng hợp 10+ mẫu kinh tế lượng về GDP điểm cao

 1. Phân tích những biến động GDP của TP HCM sau đợt dịch thứ nhất.
 2. Nâng cao mức tăng trưởng GDP và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân ở Việt Nam.
 3. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Mức độ tăng trưởng GDP của Việt Nam và vị trí trong tổng sản phẩm quốc nội xuất khẩu.
 4. Công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
 5. Phát triển mô hình dự báo số thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo GDP – trường hợp Quận Bình Thạnh TP HCM.
 6. Nghiên cứu phân tích biến động tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP tại Việt Nam năm 2021.
 7. Phân tích lý thuyết trong tự động hóa thực chất để cấu thành GDP theo quy trình công nghiệp hóa tại Việt Nam.
 8. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng: Sự phát triển ngành công nghiệp hàng không và ảnh hưởng của nó đến tổng sản phẩm quốc nội.
 9. Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, lạm phát dân số và nợ nước ngoài đến tổng thu nhập quốc nội.
 10. Ước lượng khoản nợ xấu của Việt Nam và những nguy cơ mà nó mang lại.
 11. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh (GDP) của ngành thủy sản tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 10 năm từ năm 2000 đến năm 2009.

9.2. Mẫu bài về đề tài kinh tế lượng về GDP

 • Đề tài: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007).
 • Mục tiêu: Đánh giá một cách toàn diện và đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến GDP của nước ta trong khoảng 20 năm sau khi mở cửa nền kinh tế. Qua đó đưa ra các biện pháp, giải pháp cải thiện những yếu tố có tỷ lệ đóng góp thấp trong GDP và đồng thời tiếp tục phát huy những thế mạnh của nền kinh tế.
 • Link tải: 9-Mẫu bài về đề tài kinh tế lượng về gdp.docx

10. Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác

Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác
Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác

Tổng hợp những đề tài kinh tế lượng khác đạt kết quả ấn tượng về chủ đề như: Vấn đề của bùng nổ dân số, mức độ cạnh tranh của thị trường, vận dụng các học thuyết kinh tế,…

10.1. 10+ mẫu đề tài khác đạt kết quả cao

 1. Phân tích nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng của tiết kiệm và đầu tư đến sự phát triển của nền kinh tế.
 2. Những nguyên nhân tác động tiêu cực đến lượng giá trị của hàng hóa xuất nhập khẩu.
 3. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Sự hình thành và định hướng phát triển nền kinh tế thị trường ở tại Việt Nam.
 4. Quá trình mở cửa hội nhập kinh tế và những ảnh hưởng quá trình này tác động đến nền kinh tế.
 5. Những ảnh hưởng của bùng nổ dân số đến tốc độ phát triển kinh tế của nền kinh tế Việt Nam.
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thị trường từ đó nâng cao hiệu quả nền kinh tế.
 7. Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội và vận dụng vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta.
 8. Vai trò điều tiết của nhà nước trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường hiện tại.
 9. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng: Mối quan hệ biện chứng giữa hội nhập kinh tế với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.
 10. Những nội dung cơ bản của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của Việt Nam hiện nay.
 11. Nghiên cứu về lạm phát, tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp chống lạm phát trong nền kinh tế thị trường.
 12. Những mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

10.2. Mẫu đề tài liên quan đến kinh tế lượng tốt

 • Đề tài: Thiết lập mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của một số biến vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ.
 • Mục tiêu: 
 • Ước lượng mô hình hàm hồi quy và phân tích ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô trên đến GDP bình quân đầu người. Kiểm định và khắc  phục các khuyết tật của mô hình đã được ước lượng.
 • Gợi ý, đề xuất một số biện pháp tác động đến các biến vĩ mô trên nhằm tác động đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ. 
 • Link tải: 10-Mẫu đề tài liên quan đến kinh tế lượng tốt.docx

Sau khi đã chọn cho mình được 1 đề tài tiểu luận hay rồi, bạn sẽ cần đến phần mở đầu bài tiểu luận và cả cấu trúc cũng như cách viết 1 bài tiểu luận. THAM KHẢO NGAY!

11. Tiểu luận kinh tế lượng là gì?

 • Kinh tế lượng là một môn chuyên ngành thuộc ngành kinh tế học. Nó liên quan tới việc đo lường và ước lượng thông qua sự thống kê các mối quan hệ giữa những biến số kinh tế. Đồng thời vận dụng một số mô hình nghiên cứu vào việc dự báo chi tiết về giá trị của những biến độc lập giúp hỗ trợ đưa ra những quyết định có liên quan tới hoạt động kinh tế.
 • Tiểu luận kinh tế lượng là một nghiên cứu, thu thập số liệu về một số nhân tố kinh tế được trình bày dưới dạng văn bản, nhằm phục vụ một mục đích nào đó. Bài tiểu luận sử dụng các phần mềm như eview, spss, stata,… để phân tích số liệu, từ đó đánh giá kết quả và đưa ra định hướng phát triển trong tương lai. 
 • Mặc dù vậy, bài tiểu luận môn học này vẫn sẽ được làm bám sát theo cấu trúc 1 bài tiểu luận thông thường. Bạn không cần quá lo lắng mà hãy tầm trung hoàn thành tốt từng phần một.

12. Lý do phải làm tiểu luận kinh tế lượng

 • Môn kinh tế lượng sẽ trang bị cho các bạn học viên, sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống các phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp định lượng. Môn học này có tính ứng dụng cao bởi những phép tư duy thực chứng mang tính khoa học gần gũi và được chứng minh rõ rệt trong cuộc sống.
 • Khi làm tiểu luận kinh tế lượng, sinh viên sẽ có khả năng ôn tập, củng cố và tổng hợp lại những kiến thức đã học được trong quá trình học tập và vận dụng vào nghiên cứu. Ngoài ra một bài tiểu luận tốt còn giúp cho các bạn có thêm các kinh nghiệm trong thực tiễn phục vụ cho quá trình đi làm sau khi ra trường.

Hy vọng rằng hơn 100 đề tài kinh tế lượng tham khảo và mẫu chất lượng mà Luận văn 24 đã tổng hợp ở trên, sẽ giúp bạn chọn được một đề tài tiểu luận kinh tế lượng phù hợp. 

Nếu trong quá trình làm bài bạn gặp phải khó khăn, và cần đến sự hỗ trợ spss, eview, stata, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Luận Văn 24 chúng tôi, để được giải đáp và hỗ trợ nhanh nhất nhé! 

3. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng

Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng
Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng

Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng mới nhất, được sàng lọc từ những nguồn uy tín về chủ đề: Thu nhập bình quân, các yếu tố thu hút vốn đầu tư, những thành tựu của đảng trong nền kinh tế,…

3.1. 10+ mẫu đề tài tiểu luận chất lượng

 1. Nghiên cứu phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ mì gói tại Việt Nam.
 2. Nghiên cứu khảo sát thu nhập bình quân đầu người khu vực TP HCM.
 3. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 4. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Tổng hợp những nguyên nhân ảnh hưởng đến cơ cấu GNP Việt Nam giai đoạn 2020.
 5. Giải pháp khắc phục hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình hội nhập mang lại.
 6. Kiểm tra định hướng quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa và định hướng trong các năm sắp tới.
 7. Những hiệu quả mà Đảng mang lại khi áp dụng những thành tựu của các nước đi trước truyền lại.
 8. Đa dạng hóa các loại hình sở hữu trong nền kinh tế thị trường tại Việt Nam.
 9. Vai trò của giai cấp công nhân trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
 10. Những yếu tố ảnh hưởng đến trung bình đầu ra GPA của sinh viên trường kinh tế khu vực Hà Nội.
 11. Những thành tựu to lớn mà quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa mang lại.

3.2. Mẫu hay cho đề tài nghiên cứu kinh tế lượng

 • Đề tài: Phát triển lao động ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.
 • Mục tiêu: 

– Tìm hiểu thị trường lao động ngành du lịch tại tỉnh Quảng Ninh.

– Tìm  hiểu phương hướng và giải pháp phát triển thị trường lao động ngành du lịch tại tỉnh Quảng Ninh.

4. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng eview

Đề tài tiểu luận kinh tế lượng eview
Đề tài tiểu luận kinh tế lượng eview

Tổng hợp những đề tài tiểu luận kinh tế lượng eview đạt kết quả cao về các chủ đề: những ảnh hưởng đại dịch covid, cán cân xuất nhập khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế,…

4.1. 10+ mẫu đề tài kinh tế luận kết quả cao

 1. Khảo sát những ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đến việc thuê trọ của sinh viên 2020
 2. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng eview: Những yếu tố ảnh hưởng đến việc xuất khẩu nông sản của nước ta sang thị trường Trung Quốc.
 3. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giao thông tại những giờ cao điểm tại TP HCM và đề xuất giải pháp.
 4. Khảo sát những ảnh hưởng của việc học online đến kết quả học và thi của học sinh sinh viên.
 5. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Phân tích những ảnh hưởng của dịch bệnh đến dịch vụ bán lẻ.
 6. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
 7. Khảo sát ảnh hưởng đại dịch Covid 19 lên thu nhập của người dân khu vực TP HCM.
 8. Khảo sát những hãng xe máy bán chạy nhất trong năm 2021.
 9. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản tại khu vực Miền Trung.
 10. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng eview: Khảo sát ảnh hưởng của bão đến lượng khách du lịch tại nha trang.
 11. Khảo sát thời gian sinh viên trường ABC giành ra cho việc đi làm thêm.

4.2. Mẫu hoàn chỉnh về tiểu luận kinh tế lượng eview 

 • Đề tài: Năng suất lao động của Việt Nam hiện nay.
 • Mục tiêu: Vai trò của năng suất lao động càng được khẳng định khi nền kinh tế thế giới đi vào khủng hoảng, nhiều nước phát triển đã định hướng cách thức phục hồi nền kinh tế nhanh nhất là thông qua phát triển công nghệ và cải tiến năng suất lao động.
 • Link tải: 4-Mẫu hoàn chỉnh về tiểu luận kinh tế lượng eview.docx

5. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng về sản lượng lúa

6-De-tai-nghien-cuu-kinh-te-luong-ve-san-luong-lua
Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng về sản lượng lúa

 

Đề tài kinh tế lượng về sản lượng lúa và các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng các khu vực kinh tế: Đồng bằng Sông Cửu Long, Duyên Hải Miền Trung, Sông Hồng.

5.1. 10+ mẫu đề tài sản lượng lúa ấn tượng

 1. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng lúa tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.
 2. Những ảnh hưởng của việc nhiễm mặn đến chất lượng lúa tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
 3. Đề tài kinh tế lượng về sản lượng lúa: Phân tích những ảnh hưởng của bão đến sản lượng lúa tại khu vực đồng bằng Duyên Hải Nam Trung Bộ.
 4. Khảo sát những ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc đến sản lượng lúa tại đồng bằng Sông Hồng.
 5. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giá lúa xuất khẩu năm 2021.
 6. Phân tích ảnh hưởng của yếu tố thời tiết đến dịch vụ và đề xuất hướng giải quyết vấn đề.
 7. Những khu vực lúa tại đồng bằng Sông Cửu Long không canh tác được do ảnh hưởng của nhiễm mặn.
 8. Đề tài kinh tế lượng về sản lượng lúa: Sản lượng gạo GS25 xuất khẩu 2021.
 9. Những phương pháp canh tác mang lại hiệu quả cao cho các ruộng lúa tại đồng bằng Sông Cửu Long 2021.
 10. Tổng sản lượng lúa xuất khẩu của đồng bằng Sông Cửu Long 2021.

5.2. Mẫu mới cho đề tài nghiên cứu kinh tế lượng về sản lượng lúa

 • Đề tài: Chính sách khuyến khích và những ảnh hưởng của nó tới tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam.
 • Mục tiêu: Hoạt động ngoại thương có ý nghĩa chiến lược và là một bộ phận trọng yếu trong nền kinh tế. Nhận thức được điều này, Đảng và Nhà nước đang thực hiện việc chuyển đổi nền kinh tế theo hướng xuất khẩu.
 • Link tải: 5- Mẫu mới cho đề tài nghiên cứu kinh tế lượng về sản lượng lúa.doc

6. Đề tài khảo sát kinh tế lượng 

Đề tài khảo sát kinh tế lượng
Đề tài khảo sát kinh tế lượng

Tổng hợp những đề tài kinh tế lượng khảo sát đạt đề quả cao về chủ đề: Sự phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa, nhu cầu đi lại, học tập sinh viên, nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng,..

6.1. 10+ mẫu đề tài khảo sát đánh giá cao

 1. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng việc sử dụng xe bus đi học của sinh viên tại Hà Nội.
 2. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Sự phát triển của kinh tế tri thức và quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam.
 3. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định mua máy tính xách tay của sinh viên.
 4. Đề tài khảo sát kinh tế lượng: Khảo sát những ảnh hưởng của việc học online đến kết quả học tập của học sinh, sinh viên.
 5. Khảo sát những yếu tố đến việc xuất khẩu sản phẩm của ngành công nghiệp may mặc 2021.
 6. Khảo sát những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến chất lượng cuộc sống người dân TP HCM.
 7. Khảo sát những tác động của covid 19 đến thu nhập của người dân khu vực Hà Nội.
 8. Đề tài khảo sát kinh tế lượng: Khảo sát mức độ hài lòng của người tiêu dùng khi sử dụng các dòng xe của Vinfast.
 9. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến giá của Iphone 13.
 10. Khảo sát suy nghĩ của sinh viên khi nhà trường tăng học phí.
 11. Khảo sát quan điểm của người dân về việc nên sử dụng các phương tiện công cộng nhiều hơn.

Và nếu như bạn gặp khó khăn, hoặc không có thời gian làm bài, thì hãy liên hệ tới Luận Văn 24 – đơn vị chuyên nhận làm tiểu luận thuê, chất lượng mà giá cả lại phải chăng ở trên thị trường! Qua website luanvan24.com hoặc hotline: 0988 552424 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất! 

 

6.2. Mẫu bài luận về đề tài khảo sát kinh tế lượng

 • Đề tài: Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên đối với công ty.
 • Mục tiêu: 

– Tìm ra nguyên nhân về sự thỏa mãn của nhân viên đối với công ty. Đồng thời đưa ra chính sách thích hợp.

– Thực chất là qua khảo sát để chúng ta có thể đề ra hoặc thay đổi các chính sách quản lý nguồn nhân lực để có thể giữ được những nhân viên giỏi cho Công ty.

7. Đề tài thực hành kinh tế lượng 

Đề tài thực hành kinh tế lượng
Đề tài thực hành kinh tế lượng

Những đề tài thực hành kinh tế lượng ấn tượng về chủ đề: Thu nhập bình quân, ảnh hưởng sàn thương mại điện tử, xuất khẩu thủy hải sản, cơ cấu kinh tế vùng nông thôn,..

7.1. 10+ mẫu đề tài thực hành không nên bỏ lỡ

 1. Khảo sát thu nhập bình quân hộ gia đình tại khu vực quận Bình Thạnh.
 2. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại tại các vùng nông thôn.
 3. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Khảo sát mức độ phổ biến và tầm ảnh hưởng của các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam.
 4. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giá chuyến du lịch tại vịnh Hạ Long.
 5. Khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng các tính năng của sàn thương mại điện tử hiện nay.
 6. Thực trạng vấn đề sinh viên nghiên cứu khoa học hiện nay và đề xuất hướng giải quyết.
 7. Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến việc xuất khẩu thủy, hải sản và các giải quyết.
 8. Phân tích tỷ lệ sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường tại khu vực TP HCM.
 9. Nghiên cứu phân tích những vấn đề về tranh chấp ở biển đông hiện nay và cách giải quyết.
 10. Khảo sát tỷ lệ xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại TP HCM.
 11. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả của các sản phẩm thuộc thị trường độc quyền.

7.2. Mẫu hay cho đề tài thực hành kinh tế lượng

 • Đề tài: Phân tích ưu điểm và khuyết tật của cơ chế thị trường. Liên hệ thực tiễn Việt Nam.
 • Mục tiêu: Nghiên cứu, nắm chắc khái niệm, đặc trưng cùng với những ưu –khuyết tật của cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường. Từ đó liên hệ thực tế đến Việt Nam, vai trò và giải pháp của Nhà nước trong việc phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết tật của nền kinh tế thị trường.
 • Link tải: 7-Mẫu hay cho đề tài thực hành kinh tế lượng.docx

8. Đề tài kinh tế lượng tài chính

Đề tài kinh tế lượng tài chính
Đề tài kinh tế lượng tài chính

Cập nhật đề tài kinh tế lượng tài chính mới nhất đạt kết quả cao về những chủ đề: Tình hình tài chính, hệ thống tín dụng, chính sách tiền tệ,…

8.1. 10+ mẫu đề tài kinh tế lượng tài chính xuất sắc

 1. Những giải pháp nâng cao mức độ tin cậy tín dụng của hệ thống ngân hàng.
 2. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp ABC tại khu vực XYZ.
 3. Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hiệu quả khi sử dụng vốn cố định công ty ABC.
 4. Đề xuất những giải pháp nâng cao mức độ thẩm định tài chính trong hoạt động ABC của công ty XYZ.
 5. Cơ sở lý luận của việc phân tích đánh giá hoạt động tài chính của doanh nghiệp ABC.
 6. Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính cho từng loại hình doanh nghiệp tại TP HCM.
 7. Hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính của cho các doanh nghiệp.
 8. Công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Hải Phòng.
 9. Những chính sách về tiền tệ của Việt Nam hiện nay.
 10. Phân tích tình hình tài chính công ty khai thác dầu khí tại khu vực Đông Nam Bộ.

8.2. Mẫu điểm giỏi đề tài kinh tế lượng tài chính 

 • Đề tài: Chi phí trong kinh tế vận tải hàng không.
 • Mục tiêu: Tìm hiểu rõ hơn về các chi phí vận tải hàng không, các khoản tiền mà các hãng hàng không phải chi ra để sản xuất và bán các sản phẩm hàng không.
 • Link tải: 8-Mẫu điểm giỏi đề tài kinh tế lượng tài chính.docx
Ngoài các đề tài về kinh tế thì tài chính cũng là một đề tài bổ trợ mà bạn không thể bỏ lỡ! Tham khảo ngay TOP mẫu bài tiểu luận phân tích báo cáo tài chính HAY NHẤT 2023!

 

9. Đề tài kinh tế lượng về GDP

Đề tài kinh tế lượng về GDP
Đề tài kinh tế lượng về GDP

Đề tài tiểu luận kinh tế lượng về chủ đề GDP xuất sắc nhất về chủ đề: Ảnh hưởng dịch bệnh đến GDP, tốc độ tăng trưởng GDP, đóng góp của các ngành đến GDP,…

9.1. Tổng hợp 10+ mẫu kinh tế lượng về GDP điểm cao

 1. Phân tích những biến động GDP của TP HCM sau đợt dịch thứ nhất.
 2. Nâng cao mức tăng trưởng GDP và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân ở Việt Nam.
 3. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Mức độ tăng trưởng GDP của Việt Nam và vị trí trong tổng sản phẩm quốc nội xuất khẩu.
 4. Công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
 5. Phát triển mô hình dự báo số thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo GDP – trường hợp Quận Bình Thạnh TP HCM.
 6. Nghiên cứu phân tích biến động tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP tại Việt Nam năm 2021.
 7. Phân tích lý thuyết trong tự động hóa thực chất để cấu thành GDP theo quy trình công nghiệp hóa tại Việt Nam.
 8. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng: Sự phát triển ngành công nghiệp hàng không và ảnh hưởng của nó đến tổng sản phẩm quốc nội.
 9. Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, lạm phát dân số và nợ nước ngoài đến tổng thu nhập quốc nội.
 10. Ước lượng khoản nợ xấu của Việt Nam và những nguy cơ mà nó mang lại.
 11. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh (GDP) của ngành thủy sản tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 10 năm từ năm 2000 đến năm 2009.

9.2. Mẫu bài về đề tài kinh tế lượng về GDP

 • Đề tài: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007).
 • Mục tiêu: Đánh giá một cách toàn diện và đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến GDP của nước ta trong khoảng 20 năm sau khi mở cửa nền kinh tế. Qua đó đưa ra các biện pháp, giải pháp cải thiện những yếu tố có tỷ lệ đóng góp thấp trong GDP và đồng thời tiếp tục phát huy những thế mạnh của nền kinh tế.
 • Link tải: 9-Mẫu bài về đề tài kinh tế lượng về gdp.docx

10. Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác

Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác
Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác

Tổng hợp những đề tài kinh tế lượng khác đạt kết quả ấn tượng về chủ đề như: Vấn đề của bùng nổ dân số, mức độ cạnh tranh của thị trường, vận dụng các học thuyết kinh tế,…

10.1. 10+ mẫu đề tài khác đạt kết quả cao

 1. Phân tích nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng của tiết kiệm và đầu tư đến sự phát triển của nền kinh tế.
 2. Những nguyên nhân tác động tiêu cực đến lượng giá trị của hàng hóa xuất nhập khẩu.
 3. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Sự hình thành và định hướng phát triển nền kinh tế thị trường ở tại Việt Nam.
 4. Quá trình mở cửa hội nhập kinh tế và những ảnh hưởng quá trình này tác động đến nền kinh tế.
 5. Những ảnh hưởng của bùng nổ dân số đến tốc độ phát triển kinh tế của nền kinh tế Việt Nam.
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thị trường từ đó nâng cao hiệu quả nền kinh tế.
 7. Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội và vận dụng vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta.
 8. Vai trò điều tiết của nhà nước trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường hiện tại.
 9. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng: Mối quan hệ biện chứng giữa hội nhập kinh tế với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.
 10. Những nội dung cơ bản của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của Việt Nam hiện nay.
 11. Nghiên cứu về lạm phát, tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp chống lạm phát trong nền kinh tế thị trường.
 12. Những mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

10.2. Mẫu đề tài liên quan đến kinh tế lượng tốt

 • Đề tài: Thiết lập mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của một số biến vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ.
 • Mục tiêu: 
 • Ước lượng mô hình hàm hồi quy và phân tích ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô trên đến GDP bình quân đầu người. Kiểm định và khắc  phục các khuyết tật của mô hình đã được ước lượng.
 • Gợi ý, đề xuất một số biện pháp tác động đến các biến vĩ mô trên nhằm tác động đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ. 
 • Link tải: 10-Mẫu đề tài liên quan đến kinh tế lượng tốt.docx

Sau khi đã chọn cho mình được 1 đề tài tiểu luận hay rồi, bạn sẽ cần đến phần mở đầu bài tiểu luận và cả cấu trúc cũng như cách viết 1 bài tiểu luận. THAM KHẢO NGAY!

11. Tiểu luận kinh tế lượng là gì?

 • Kinh tế lượng là một môn chuyên ngành thuộc ngành kinh tế học. Nó liên quan tới việc đo lường và ước lượng thông qua sự thống kê các mối quan hệ giữa những biến số kinh tế. Đồng thời vận dụng một số mô hình nghiên cứu vào việc dự báo chi tiết về giá trị của những biến độc lập giúp hỗ trợ đưa ra những quyết định có liên quan tới hoạt động kinh tế.
 • Tiểu luận kinh tế lượng là một nghiên cứu, thu thập số liệu về một số nhân tố kinh tế được trình bày dưới dạng văn bản, nhằm phục vụ một mục đích nào đó. Bài tiểu luận sử dụng các phần mềm như eview, spss, stata,… để phân tích số liệu, từ đó đánh giá kết quả và đưa ra định hướng phát triển trong tương lai. 
 • Mặc dù vậy, bài tiểu luận môn học này vẫn sẽ được làm bám sát theo cấu trúc 1 bài tiểu luận thông thường. Bạn không cần quá lo lắng mà hãy tầm trung hoàn thành tốt từng phần một.

12. Lý do phải làm tiểu luận kinh tế lượng

 • Môn kinh tế lượng sẽ trang bị cho các bạn học viên, sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống các phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp định lượng. Môn học này có tính ứng dụng cao bởi những phép tư duy thực chứng mang tính khoa học gần gũi và được chứng minh rõ rệt trong cuộc sống.
 • Khi làm tiểu luận kinh tế lượng, sinh viên sẽ có khả năng ôn tập, củng cố và tổng hợp lại những kiến thức đã học được trong quá trình học tập và vận dụng vào nghiên cứu. Ngoài ra một bài tiểu luận tốt còn giúp cho các bạn có thêm các kinh nghiệm trong thực tiễn phục vụ cho quá trình đi làm sau khi ra trường.

Hy vọng rằng hơn 100 đề tài kinh tế lượng tham khảo và mẫu chất lượng mà Luận văn 24 đã tổng hợp ở trên, sẽ giúp bạn chọn được một đề tài tiểu luận kinh tế lượng phù hợp. 

 • Đề tài: Kinh tế trang trại và những giải pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế trang trại theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam.
 • Mục tiêu: Nghiên cứu sự hình thành và phát triển kinh tế trang trại trên thế giới và ở Việt Nam. Tim ra những giải pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế trang trại ở nước ta theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
 • Link tải: 1-Mẫu hay nhất cho đề tài kinh tế lượng tham khảo mới của 2021.docx

2. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng

Đề tài tiểu luận kinh tế lượng
Đề tài tiểu luận kinh tế lượng
Những mẫu đề tài tiểu luận tham khảo ấn tượng về các chủ đề: Công nghiệp hóa hiện đại hóa, cơ chế của nền kinh tế thị trường, tác động của nhân tố con người trong nền kinh tế,…

2.1 +10 đề tài kinh tế lượng xuất xắc nhất

 1. Định hướng phát triển lực lượng sản xuất theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
 2. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Quy luật giá trị cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường.
 3. Sự sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
 4. Những yếu tố ảnh hưởng đến giá xăng dầu hiện nay và những giải pháp làm bình ổn giá.
 5. Vấn đề thiếu hụt nguồn lao động trong nền kinh tế hiện nay.
 6. Những yếu tố bên ngoài thúc đẩy sự thay đổi trong kinh doanh và quản lý của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
 7. Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
 8. Phân tích tầm quan trọng ảnh hưởng của yếu tố con người trong nền kinh tế tri thức.
 9. Đổi mới lực lượng sản xuất phải phù hợp với quan hệ sản xuất.
 10. Những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng tại Việt Nam và những giải pháp hạn chế.
 11. Những yếu tố thúc đẩy lạm phát trong năm 2020 và những giải pháp hạn chế.
 12. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà đất trong khu vực nội thành khu vực TP HCM.

2.2. Mẫu đạt điểm cao đề tài tiểu luận kinh tế lượng

 • Đề tài:  Kinh tế nông hộ với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.
 • Mục tiêu:

– Đánh giá thực trạng kinh tế nông hộ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta hiện nay.

– Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của kinh tế nông hộ . Từ đó, đưa ra định hướng, giải pháp phù hợp với thực tế của nước ta hiện nay.

Nếu trong quá trình làm bài bạn gặp phải khó khăn, và cần đến sự hỗ trợ spss, eview, stata, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Luận Văn 24 chúng tôi, để được giải đáp và hỗ trợ nhanh nhất nhé! 

3. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng

Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng
Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng

Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng mới nhất, được sàng lọc từ những nguồn uy tín về chủ đề: Thu nhập bình quân, các yếu tố thu hút vốn đầu tư, những thành tựu của đảng trong nền kinh tế,…

3.1. 10+ mẫu đề tài tiểu luận chất lượng

 1. Nghiên cứu phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ mì gói tại Việt Nam.
 2. Nghiên cứu khảo sát thu nhập bình quân đầu người khu vực TP HCM.
 3. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 4. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Tổng hợp những nguyên nhân ảnh hưởng đến cơ cấu GNP Việt Nam giai đoạn 2020.
 5. Giải pháp khắc phục hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình hội nhập mang lại.
 6. Kiểm tra định hướng quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa và định hướng trong các năm sắp tới.
 7. Những hiệu quả mà Đảng mang lại khi áp dụng những thành tựu của các nước đi trước truyền lại.
 8. Đa dạng hóa các loại hình sở hữu trong nền kinh tế thị trường tại Việt Nam.
 9. Vai trò của giai cấp công nhân trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
 10. Những yếu tố ảnh hưởng đến trung bình đầu ra GPA của sinh viên trường kinh tế khu vực Hà Nội.
 11. Những thành tựu to lớn mà quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa mang lại.

3.2. Mẫu hay cho đề tài nghiên cứu kinh tế lượng

 • Đề tài: Phát triển lao động ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.
 • Mục tiêu: 

– Tìm hiểu thị trường lao động ngành du lịch tại tỉnh Quảng Ninh.

– Tìm  hiểu phương hướng và giải pháp phát triển thị trường lao động ngành du lịch tại tỉnh Quảng Ninh.

4. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng eview

Đề tài tiểu luận kinh tế lượng eview
Đề tài tiểu luận kinh tế lượng eview

Tổng hợp những đề tài tiểu luận kinh tế lượng eview đạt kết quả cao về các chủ đề: những ảnh hưởng đại dịch covid, cán cân xuất nhập khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế,…

4.1. 10+ mẫu đề tài kinh tế luận kết quả cao

 1. Khảo sát những ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đến việc thuê trọ của sinh viên 2020
 2. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng eview: Những yếu tố ảnh hưởng đến việc xuất khẩu nông sản của nước ta sang thị trường Trung Quốc.
 3. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giao thông tại những giờ cao điểm tại TP HCM và đề xuất giải pháp.
 4. Khảo sát những ảnh hưởng của việc học online đến kết quả học và thi của học sinh sinh viên.
 5. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Phân tích những ảnh hưởng của dịch bệnh đến dịch vụ bán lẻ.
 6. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
 7. Khảo sát ảnh hưởng đại dịch Covid 19 lên thu nhập của người dân khu vực TP HCM.
 8. Khảo sát những hãng xe máy bán chạy nhất trong năm 2021.
 9. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản tại khu vực Miền Trung.
 10. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng eview: Khảo sát ảnh hưởng của bão đến lượng khách du lịch tại nha trang.
 11. Khảo sát thời gian sinh viên trường ABC giành ra cho việc đi làm thêm.

4.2. Mẫu hoàn chỉnh về tiểu luận kinh tế lượng eview 

 • Đề tài: Năng suất lao động của Việt Nam hiện nay.
 • Mục tiêu: Vai trò của năng suất lao động càng được khẳng định khi nền kinh tế thế giới đi vào khủng hoảng, nhiều nước phát triển đã định hướng cách thức phục hồi nền kinh tế nhanh nhất là thông qua phát triển công nghệ và cải tiến năng suất lao động.
 • Link tải: 4-Mẫu hoàn chỉnh về tiểu luận kinh tế lượng eview.docx

5. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng về sản lượng lúa

6-De-tai-nghien-cuu-kinh-te-luong-ve-san-luong-lua
Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng về sản lượng lúa

 

Đề tài kinh tế lượng về sản lượng lúa và các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng các khu vực kinh tế: Đồng bằng Sông Cửu Long, Duyên Hải Miền Trung, Sông Hồng.

5.1. 10+ mẫu đề tài sản lượng lúa ấn tượng

 1. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng lúa tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.
 2. Những ảnh hưởng của việc nhiễm mặn đến chất lượng lúa tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
 3. Đề tài kinh tế lượng về sản lượng lúa: Phân tích những ảnh hưởng của bão đến sản lượng lúa tại khu vực đồng bằng Duyên Hải Nam Trung Bộ.
 4. Khảo sát những ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc đến sản lượng lúa tại đồng bằng Sông Hồng.
 5. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giá lúa xuất khẩu năm 2021.
 6. Phân tích ảnh hưởng của yếu tố thời tiết đến dịch vụ và đề xuất hướng giải quyết vấn đề.
 7. Những khu vực lúa tại đồng bằng Sông Cửu Long không canh tác được do ảnh hưởng của nhiễm mặn.
 8. Đề tài kinh tế lượng về sản lượng lúa: Sản lượng gạo GS25 xuất khẩu 2021.
 9. Những phương pháp canh tác mang lại hiệu quả cao cho các ruộng lúa tại đồng bằng Sông Cửu Long 2021.
 10. Tổng sản lượng lúa xuất khẩu của đồng bằng Sông Cửu Long 2021.

5.2. Mẫu mới cho đề tài nghiên cứu kinh tế lượng về sản lượng lúa

 • Đề tài: Chính sách khuyến khích và những ảnh hưởng của nó tới tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam.
 • Mục tiêu: Hoạt động ngoại thương có ý nghĩa chiến lược và là một bộ phận trọng yếu trong nền kinh tế. Nhận thức được điều này, Đảng và Nhà nước đang thực hiện việc chuyển đổi nền kinh tế theo hướng xuất khẩu.
 • Link tải: 5- Mẫu mới cho đề tài nghiên cứu kinh tế lượng về sản lượng lúa.doc

6. Đề tài khảo sát kinh tế lượng 

Đề tài khảo sát kinh tế lượng
Đề tài khảo sát kinh tế lượng

Tổng hợp những đề tài kinh tế lượng khảo sát đạt đề quả cao về chủ đề: Sự phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa, nhu cầu đi lại, học tập sinh viên, nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng,..

6.1. 10+ mẫu đề tài khảo sát đánh giá cao

 1. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng việc sử dụng xe bus đi học của sinh viên tại Hà Nội.
 2. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Sự phát triển của kinh tế tri thức và quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam.
 3. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định mua máy tính xách tay của sinh viên.
 4. Đề tài khảo sát kinh tế lượng: Khảo sát những ảnh hưởng của việc học online đến kết quả học tập của học sinh, sinh viên.
 5. Khảo sát những yếu tố đến việc xuất khẩu sản phẩm của ngành công nghiệp may mặc 2021.
 6. Khảo sát những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến chất lượng cuộc sống người dân TP HCM.
 7. Khảo sát những tác động của covid 19 đến thu nhập của người dân khu vực Hà Nội.
 8. Đề tài khảo sát kinh tế lượng: Khảo sát mức độ hài lòng của người tiêu dùng khi sử dụng các dòng xe của Vinfast.
 9. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến giá của Iphone 13.
 10. Khảo sát suy nghĩ của sinh viên khi nhà trường tăng học phí.
 11. Khảo sát quan điểm của người dân về việc nên sử dụng các phương tiện công cộng nhiều hơn.

Và nếu như bạn gặp khó khăn, hoặc không có thời gian làm bài, thì hãy liên hệ tới Luận Văn 24 – đơn vị chuyên nhận làm tiểu luận thuê, chất lượng mà giá cả lại phải chăng ở trên thị trường! Qua website luanvan24.com hoặc hotline: 0988 552424 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất! 

 

6.2. Mẫu bài luận về đề tài khảo sát kinh tế lượng

 • Đề tài: Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên đối với công ty.
 • Mục tiêu: 

– Tìm ra nguyên nhân về sự thỏa mãn của nhân viên đối với công ty. Đồng thời đưa ra chính sách thích hợp.

– Thực chất là qua khảo sát để chúng ta có thể đề ra hoặc thay đổi các chính sách quản lý nguồn nhân lực để có thể giữ được những nhân viên giỏi cho Công ty.

7. Đề tài thực hành kinh tế lượng 

Đề tài thực hành kinh tế lượng
Đề tài thực hành kinh tế lượng

Những đề tài thực hành kinh tế lượng ấn tượng về chủ đề: Thu nhập bình quân, ảnh hưởng sàn thương mại điện tử, xuất khẩu thủy hải sản, cơ cấu kinh tế vùng nông thôn,..

7.1. 10+ mẫu đề tài thực hành không nên bỏ lỡ

 1. Khảo sát thu nhập bình quân hộ gia đình tại khu vực quận Bình Thạnh.
 2. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại tại các vùng nông thôn.
 3. Đề tài kinh tế lượng tham khảo: Khảo sát mức độ phổ biến và tầm ảnh hưởng của các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam.
 4. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giá chuyến du lịch tại vịnh Hạ Long.
 5. Khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng các tính năng của sàn thương mại điện tử hiện nay.
 6. Thực trạng vấn đề sinh viên nghiên cứu khoa học hiện nay và đề xuất hướng giải quyết.
 7. Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến việc xuất khẩu thủy, hải sản và các giải quyết.
 8. Phân tích tỷ lệ sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường tại khu vực TP HCM.
 9. Nghiên cứu phân tích những vấn đề về tranh chấp ở biển đông hiện nay và cách giải quyết.
 10. Khảo sát tỷ lệ xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại TP HCM.
 11. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả của các sản phẩm thuộc thị trường độc quyền.

7.2. Mẫu hay cho đề tài thực hành kinh tế lượng

 • Đề tài: Phân tích ưu điểm và khuyết tật của cơ chế thị trường. Liên hệ thực tiễn Việt Nam.
 • Mục tiêu: Nghiên cứu, nắm chắc khái niệm, đặc trưng cùng với những ưu –khuyết tật của cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường. Từ đó liên hệ thực tế đến Việt Nam, vai trò và giải pháp của Nhà nước trong việc phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết tật của nền kinh tế thị trường.
 • Link tải: 7-Mẫu hay cho đề tài thực hành kinh tế lượng.docx

8. Đề tài kinh tế lượng tài chính

Đề tài kinh tế lượng tài chính
Đề tài kinh tế lượng tài chính

Cập nhật đề tài kinh tế lượng tài chính mới nhất đạt kết quả cao về những chủ đề: Tình hình tài chính, hệ thống tín dụng, chính sách tiền tệ,…

8.1. 10+ mẫu đề tài kinh tế lượng tài chính xuất sắc

 1. Những giải pháp nâng cao mức độ tin cậy tín dụng của hệ thống ngân hàng.
 2. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp ABC tại khu vực XYZ.
 3. Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hiệu quả khi sử dụng vốn cố định công ty ABC.
 4. Đề xuất những giải pháp nâng cao mức độ thẩm định tài chính trong hoạt động ABC của công ty XYZ.
 5. Cơ sở lý luận của việc phân tích đánh giá hoạt động tài chính của doanh nghiệp ABC.
 6. Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính cho từng loại hình doanh nghiệp tại TP HCM.
 7. Hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính của cho các doanh nghiệp.
 8. Công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Hải Phòng.
 9. Những chính sách về tiền tệ của Việt Nam hiện nay.
 10. Phân tích tình hình tài chính công ty khai thác dầu khí tại khu vực Đông Nam Bộ.

8.2. Mẫu điểm giỏi đề tài kinh tế lượng tài chính 

 • Đề tài: Chi phí trong kinh tế vận tải hàng không.
 • Mục tiêu: Tìm hiểu rõ hơn về các chi phí vận tải hàng không, các khoản tiền mà các hãng hàng không phải chi ra để sản xuất và bán các sản phẩm hàng không.
 • Link tải: 8-Mẫu điểm giỏi đề tài kinh tế lượng tài chính.docx
Ngoài các đề tài về kinh tế thì tài chính cũng là một đề tài bổ trợ mà bạn không thể bỏ lỡ! Tham khảo ngay TOP mẫu bài tiểu luận phân tích báo cáo tài chính HAY NHẤT 2023!

 

9. Đề tài kinh tế lượng về GDP

Đề tài kinh tế lượng về GDP
Đề tài kinh tế lượng về GDP

Đề tài tiểu luận kinh tế lượng về chủ đề GDP xuất sắc nhất về chủ đề: Ảnh hưởng dịch bệnh đến GDP, tốc độ tăng trưởng GDP, đóng góp của các ngành đến GDP,…

9.1. Tổng hợp 10+ mẫu kinh tế lượng về GDP điểm cao

 1. Phân tích những biến động GDP của TP HCM sau đợt dịch thứ nhất.
 2. Nâng cao mức tăng trưởng GDP và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân ở Việt Nam.
 3. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Mức độ tăng trưởng GDP của Việt Nam và vị trí trong tổng sản phẩm quốc nội xuất khẩu.
 4. Công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
 5. Phát triển mô hình dự báo số thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo GDP – trường hợp Quận Bình Thạnh TP HCM.
 6. Nghiên cứu phân tích biến động tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP tại Việt Nam năm 2021.
 7. Phân tích lý thuyết trong tự động hóa thực chất để cấu thành GDP theo quy trình công nghiệp hóa tại Việt Nam.
 8. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng: Sự phát triển ngành công nghiệp hàng không và ảnh hưởng của nó đến tổng sản phẩm quốc nội.
 9. Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, lạm phát dân số và nợ nước ngoài đến tổng thu nhập quốc nội.
 10. Ước lượng khoản nợ xấu của Việt Nam và những nguy cơ mà nó mang lại.
 11. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh (GDP) của ngành thủy sản tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 10 năm từ năm 2000 đến năm 2009.

9.2. Mẫu bài về đề tài kinh tế lượng về GDP

 • Đề tài: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007).
 • Mục tiêu: Đánh giá một cách toàn diện và đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến GDP của nước ta trong khoảng 20 năm sau khi mở cửa nền kinh tế. Qua đó đưa ra các biện pháp, giải pháp cải thiện những yếu tố có tỷ lệ đóng góp thấp trong GDP và đồng thời tiếp tục phát huy những thế mạnh của nền kinh tế.
 • Link tải: 9-Mẫu bài về đề tài kinh tế lượng về gdp.docx

10. Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác

Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác
Đề tài liên quan đến kinh tế lượng khác

Tổng hợp những đề tài kinh tế lượng khác đạt kết quả ấn tượng về chủ đề như: Vấn đề của bùng nổ dân số, mức độ cạnh tranh của thị trường, vận dụng các học thuyết kinh tế,…

10.1. 10+ mẫu đề tài khác đạt kết quả cao

 1. Phân tích nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng của tiết kiệm và đầu tư đến sự phát triển của nền kinh tế.
 2. Những nguyên nhân tác động tiêu cực đến lượng giá trị của hàng hóa xuất nhập khẩu.
 3. Đề tài tiểu luận kinh tế lượng: Sự hình thành và định hướng phát triển nền kinh tế thị trường ở tại Việt Nam.
 4. Quá trình mở cửa hội nhập kinh tế và những ảnh hưởng quá trình này tác động đến nền kinh tế.
 5. Những ảnh hưởng của bùng nổ dân số đến tốc độ phát triển kinh tế của nền kinh tế Việt Nam.
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thị trường từ đó nâng cao hiệu quả nền kinh tế.
 7. Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội và vận dụng vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta.
 8. Vai trò điều tiết của nhà nước trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường hiện tại.
 9. Đề tài nghiên cứu kinh tế lượng: Mối quan hệ biện chứng giữa hội nhập kinh tế với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.
 10. Những nội dung cơ bản của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của Việt Nam hiện nay.
 11. Nghiên cứu về lạm phát, tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp chống lạm phát trong nền kinh tế thị trường.
 12. Những mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

10.2. Mẫu đề tài liên quan đến kinh tế lượng tốt

 • Đề tài: Thiết lập mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của một số biến vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ.
 • Mục tiêu: 
 • Ước lượng mô hình hàm hồi quy và phân tích ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô trên đến GDP bình quân đầu người. Kiểm định và khắc  phục các khuyết tật của mô hình đã được ước lượng.
 • Gợi ý, đề xuất một số biện pháp tác động đến các biến vĩ mô trên nhằm tác động đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ. 
 • Link tải: 10-Mẫu đề tài liên quan đến kinh tế lượng tốt.docx

Sau khi đã chọn cho mình được 1 đề tài tiểu luận hay rồi, bạn sẽ cần đến phần mở đầu bài tiểu luận và cả cấu trúc cũng như cách viết 1 bài tiểu luận. THAM KHẢO NGAY!

11. Tiểu luận kinh tế lượng là gì?

 • Kinh tế lượng là một môn chuyên ngành thuộc ngành kinh tế học. Nó liên quan tới việc đo lường và ước lượng thông qua sự thống kê các mối quan hệ giữa những biến số kinh tế. Đồng thời vận dụng một số mô hình nghiên cứu vào việc dự báo chi tiết về giá trị của những biến độc lập giúp hỗ trợ đưa ra những quyết định có liên quan tới hoạt động kinh tế.
 • Tiểu luận kinh tế lượng là một nghiên cứu, thu thập số liệu về một số nhân tố kinh tế được trình bày dưới dạng văn bản, nhằm phục vụ một mục đích nào đó. Bài tiểu luận sử dụng các phần mềm như eview, spss, stata,… để phân tích số liệu, từ đó đánh giá kết quả và đưa ra định hướng phát triển trong tương lai. 
 • Mặc dù vậy, bài tiểu luận môn học này vẫn sẽ được làm bám sát theo cấu trúc 1 bài tiểu luận thông thường. Bạn không cần quá lo lắng mà hãy tầm trung hoàn thành tốt từng phần một.

12. Lý do phải làm tiểu luận kinh tế lượng

 • Môn kinh tế lượng sẽ trang bị cho các bạn học viên, sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống các phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp định lượng. Môn học này có tính ứng dụng cao bởi những phép tư duy thực chứng mang tính khoa học gần gũi và được chứng minh rõ rệt trong cuộc sống.
 • Khi làm tiểu luận kinh tế lượng, sinh viên sẽ có khả năng ôn tập, củng cố và tổng hợp lại những kiến thức đã học được trong quá trình học tập và vận dụng vào nghiên cứu. Ngoài ra một bài tiểu luận tốt còn giúp cho các bạn có thêm các kinh nghiệm trong thực tiễn phục vụ cho quá trình đi làm sau khi ra trường.

Hy vọng rằng hơn 100 đề tài kinh tế lượng tham khảo và mẫu chất lượng mà Luận văn 24 đã tổng hợp ở trên, sẽ giúp bạn chọn được một đề tài tiểu luận kinh tế lượng phù hợp. 

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan