TỔNG HỢP 20+ đề tài và 7 mẫu tiểu luận kinh tế chính trị mác lênin HAY NHẤT

4/5 - (1 bình chọn)

Ngày hôm nay của bạn thế nào? Có còn đang loay hoay với bài tiểu luận cuối kỳ không? Đừng quá lo lắng nhé! Vì hôm nay chúng mình sẽ đem đến 20+ đề tài và 7 mẫu tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin hay nhất 2023 cho bạn tham khảo đây. Hãy cùng chúng mình xem nào!

1. Mẫu tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin được yêu thích nhất

a) Đề tài: Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam”

b) Cấu trúc

 • “Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và đa dạng hóa các loại hình sở hữu ở Việt Nam” có vai trò quan trọng cấp thiết. Thời đại ngày nay thể hiện sự phát triển của nền kinh tế thị trường hàng hóa nhiều thành phần. Khi nghiên cứu đề tài này, chúng ta cũng hiểu được tầm quan trọng luận thực tiễn sâu sắc của nó.
 • Bài tiểu luận cũng chia ra làm 3 phần chính: 

Phần 1: Lý luận chung các vấn đề như thế nào là lực lượng sản xuất, hay phạm trù sở hữu và cơ cấu sở hữu trong giai đoạn trước đây.

Phần 2: Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và đa dạng hóa hình thức sở hữu ở Việt Nam.

Phần 3: Đưa ra kết luận chung cho vấn đề đang bàn luận.

Lời mở đầu của tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin.
Lời mở đầu của tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin.

c) Link tải: MẪU 1.doc

2. Mẫu tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin đạt 9/10 điểm

a) Đề tài: Gia đình quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội”

b) Cấu trúc

 • Gia đình được coi tế bào của hội, nhân tố tích cực thúc đẩy hội phát triển thông qua việc thực hiện các chức năng tái sản xuất ra con người, tái sản xuất sức lao động nhằm đáp ứng nhu cầu của con người. Một hội phát triển được nhờ vào gia đình và những giá trị bản sắc dân tộc, tinh thần dân tộc được thể hiện trực tiếp mỗi thành viên.
 • Bài tiểu luận được nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề còn hạn chế còn tồn đọng lại trong xã hội. Tác giả cũng nhấn mạnh các chức năng của gia đình để cho người đọc thấm nhuần tư tưởng.
Phần đặt vấn đề trong bài tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin. 
Phần đặt vấn đề trong bài tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin.

c) Link tải: MẪU 2.doc

3. Bài tiểu luận phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư bản

a) Đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư bản. Ý nghĩa lý luận và thực tế. Liên hệ vấn đề tích lũy vốn cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay”

b) Cấu trúc

 • Về mặt lịch sử, yếu tố ‘vốn’ rất cần thiết cho sự phát triển kinh doanh thương mại trong bất kỳ nền kinh tế nào. Mọi người luôn tin rằng cần phải vốn để sinh lời, trong khi thực chất thì không phải vậy, nhưng tất cả chúng ta đều nhận ra tầm quan trọng của yếu tố này, mà nhờ vào tích lũy tư bản. Tích luỹ tư bản là gì? Những nhân tố nào ảnh hưởng tới tích luỹ tư bản? Làm cách nào để có thể vận dụng vốn tích  luỹ tư bản một cách có hiệu quả nhất? Để đưa ra câu trả lời cho những câu  hỏi trên hãy cùng nhau tham khảo đề tài nghiên cứu này nhé.
 • Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu lý luận dựa trên các nguồn tài liệu hiện có như sách giáo khoa, các nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, Internet, kết hợp phương pháp phân tích, thống kê từ các dữ liệu đã khám phá với phương pháp tổng hợp dựa trên suy luận để tìm ra cách khắc phục và giải pháp.

c) Link tải: MẪU 3.docx

4. Mẫu tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin về quan hệ sản xuất nông nghiệp

a) Đề tài: Quan hệ sản xuất nông nghiệp trong nền kinh tế chuyển đổi – Ý nghĩa và định hướng vận dụng cho Việt Nam”

b) Cấu trúc

 • Trong thế kỷ 20, hơn 30 quốc gia Trung Đông Âu châu Á đã thực hiện quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. Quá trình chuyển đổi này nhiều thành phần, nhưng một trong những thành phần chính của chuyển đổi từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế chuyển đổi. Chính vì vậy đề tài này ra đời để nhằm đáp ứng nhu cầu của thế giới, giúp Việt Nam hòa nhập và phát triển.
 • Bài tiểu gồm 2 chương: 

Chương 1: Quan hệ sản xuất nông nghiệp trong nền kinh tế chuyển đổi.

Chương 2: Ý nghĩa và định hướng vận dụng cho Việt Nam.

c) Link tải: MẪU 4.docx

5. Bài tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin ấn tượng

a) Đề tài:Chuyển dịch cơ cấu nền kt theo hướng CNH – HĐH”

b) Cấu trúc

 • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo điều kiện vật chất kỹ thuật, khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển dịch cấu kinh tế nói chung, cấu ngành kinh tế nói riêng, huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong quá trình liên tục tăng lên Nâng cao năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế nhanh, đời sống vật chất văn hóa của nhân dân được cải thiện.
 • Bài tiểu luận tập trung nghiên cứu về chủ đề Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng CNH – HĐH trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế. Từ đó đưa ra những giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu tại Việt Nam.

 

Một bài tiểu luận kinh tế chính trị  hay thì phần mở đầu là vô cùng quan trọng.
Một bài tiểu luận kinh tế chính trị  hay thì phần mở đầu là vô cùng quan trọng.

c) Link tải: MẪU 5.pdf

6. Mẫu tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin về quy luật giá trị

a) Đề tài: Quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá và sự vận dụng quy luật này trong việc xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam”

b) Cấu trúc

 • Phát triển kinh tế thị trường xu thế tất yếu của quá trình đổi mới kinh tế hội. Mỗi quốc gia đều những chính sách quản phát triển kinh tế đặc thù của mình. vậy, quy luật giá trị vai trò quan trọng đối với sự phát triển nền kinh tế thị trường của mỗi quốc gia. Giúp điều tiết phân phối hàng hóa, đồng thời thúc đẩy cải tiến công nghệ để hợp hóa sản xuất.
 • Bài tiểu luận nghiên cứu 2 vấn đề chính:

Phần 1: Lý luận chung về quy luật giá trị.

Phần 2: Quy luật giá trị trong việc xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

Mục lục của bài tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin về đề tài “Quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa và sự vận dụng trong xây dựng kinh tế thị trường.

c) Link tải: MẪU 6.docx

7. Mẫu tiểu luận vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội

a) Đề tài: Vận dụng lý luận về hình thái kinh tế – xã hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay”

b) Cấu trúc

 • Mục đích của nghiên cứu này để hiểu hơn về hình thái kinh tế hội của C.Mác góp phần đưa luận của ông vào thực tiễn nước ta hiện nay. Nắm vững bản chất khoa học của luận kinh tế hội sẽ thể hiện được chính xác những vấn đề còn hạn chế nhất của đời sống kinh tế hội.
 • Đề tài nghiên cứu gồm 2 phần:

Phần 1: Học thuyết hình thái kinh tế xã hội.

Phần 2: Quá độ lên CNXH, con đường phát triển tất yếu của cách mạng XHCN ở nước ta hiện nay.

c) Link tải: MẪU 7.pdf

8. Outline tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin chuẩn chỉnh nhất

8.1. Phần mở đầu

 • Phần mở đầu là phần bắt đầu cho một bài tiểu luận. Người đọc có ấn tượng với bài nghiên cứu của bạn hay không đều nằm ở phần mở đầu này. Vậy nên bạn phải làm nó thật cẩn thận để tạo ấn tượng ngay từ những trang đầu tiên.
 • Phần mở đầu sẽ gồm những mục chính sau đây:

Lời mở đầu

Lý do chọn đề tài

Mục tiêu nghiên cứu

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Tổng quan nội dung chính của bài

 • Do chỉ là một bài tiểu luận nên bạn không cần mở rộng vấn đề nhiều, câu từ ngắn gọn, súc tích

8.2. Phần nội dung

  • Nội dung phần quan trọng nhất của bài tiểu luận nơi thể hiện trọng tâm của chủ đề. Phần này chiếm nhiều nội dung được trình bày trong nhiều đoạn liên quan. Thông thường sẽ được chia làm 3 chương.
 • Chương 1: thuyết chung

Phần chung cần trình bày các khái niệm, kiến ​​thức liên quan đến chủ đề nghiên cứu.

Bạn cần trình bày ràng để người đọc thể hiểu thuyết của bạn đánh giá cao sự hiểu biết của bạn.

Nên cẩn thận để không làm cho phần này quá dài hoặc trình bày quá nhiều. Quá dài sẽ khiến bài luận của bạn trở nên mơ hồ vì thực trạng giải pháp phần quan trọng nhất.

 • Chương 2: Thực trạng 

Thực trạng ý nghĩa quan trọng thể hiện tính thực tiễn tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.

Nên sử dụng các phương pháp nghiên cứu độc lập hoặc kết hợp để làm thực trạng vấn đề.

Một vấn đề luôn cả mặt tích cực tiêu cực. Đối với những mặt tiêu cực, hãy phân tích những hạn chế để tìm nguyên nhân, bao gồm cả nguyên nhân khách quan chủ quan.

 • Chương 3: Giải pháp

Sau khi tìm ra nguyên nhân, bạn nên tìm giải pháp dựa trên hiểu biết của bản thân sự vấn của các thầy cô hỗ trợ.

Tránh đề xuất các giải pháp chung chung. Người đọc sẽ đánh giá tầm nhìn, duy sáng tạo kỹ năng giải quyết vấn đề của bạn trong phần Giải pháp này.

8.3. Phần kết luận

 • Trình bày, đánh giá thảo luận kết quả nghiên cứu. Hãy đưa ra ý kiến cá nhân của bạn để người đọc có thể thấy được tư duy cá nhân của bạn trong đó.
 • Nêu lên những đề xuất dự đoán của bản thân cho vấn đề đang nghiên cứu. Bạn thể đưa ra đề xuất về cách áp dụng kết quả nghiên cứu của mình vào thực tiễn, nó có ảnh hưởng như thế nào bởi sự phát triển của hội.

9. Cách chọn đề tài tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin

 • Các vấn đề nghiên cứu tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin thường sẽ liên quan tới những kiến thức đã được giảng dạy, tiếp thu trong quá trình học tập từ đó liên hệ tới Việt Nam và thế giới. 
 • Bạn cần lựa chọn đề tài sao cho phù hợp với tình hình xã hội hiện tại, tránh xa rời với thực tế để bài luận của bạn trở nên có giá trị hơn.
 • Những vấn đề nóng, được giới truyền thông đưa tin nhiều, bạn cũng nên để ý những vấn đề đó. Bởi nếu bạn chịu đầu tư thời gian nghiên cứu về nó thì người đọc sẽ đánh giá rất cao bài luận của bạn đó.
 • Kinh tế chính trị là một đề tài nghiên cứu nhạy cảm, nên nếu muốn an toàn bạn nên lựa chọn những đề tài phổ biến nhưng nằm trong hiểu biết của bản thân, tránh tình trạng cung cấp sai kiến thức. 
 • Một số vấn đề thường được lựa chọn như:

Các quan điểm Mác Lênin về hàng hóa, thị trường.

Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường.

Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường.

CNH – HĐH và hội nhập quốc tế.

10. Top 20+ đề tài tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin phổ biến

 1. Tiểu luận kinh tế chính trị về bản chất bóc lột sức lao động của tư bản chủ nghĩa.
 2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế-xã hội của kinh tế đối ngoại ở Việt Nam hiện nay.
 3. Thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển khu vực kinh tế tư bản tư nhân.
 4. Nghiên cứu về lạm phát, nguyên nhân và các biện pháp chống lạm phát trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
 5. Định hướng của Đảng về phát triển kinh tế thị trường.
 6. Tiểu luận kinh tế chính trị về tiền tệ: Lịch sử ra đời và quá trình phát triển của tiền tệ
 7. Các nội dung cơ bản của tiền tệ. Từ đó vận dụng các nội dung cơ bản của tiền tệ vào đời sống.
 8. Vận dụng quan điểm triết học của Mác- Lênin để phân tích thực trạng và nguyên nhân dẫn đến tình hình thất nghiệp của giới trẻ Việt Nam hiện nay.
 9. Phân tích quan điểm của Mác Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền. Áp dụng thực tiễn tại doanh nghiệp thiết bị DAS. 
 10.  Phân tích tầm quan trọng của Nhà nước trong việc điều tiết giá cả hàng hóa.
 11.  Từ lý luận về sức lao động của Mác, đề xuất những giải pháp nâng cao đời sống cho công nhân tại Công ty may mặc tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
 12.  Phân tích mặt chất, mặt lượng của tích lũy tư bản và ý nghĩa đối với hoạt động quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam
 13.  Vai trò của tích lũy trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 14.  Những công cụ chính sách ngoại thương của Nhật Bản, bài học kinh nghiệm đối với chính sách ngoại thương của Việt Nam.
 15.  Nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ qua các dự án đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay.
 16.  Tác phẩm bàn về cái gọi là vấn đề thị trường, ý nghĩa đối với việc phát triển, bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin. 
 17.  Vận dụng lý luận về địa tô của chủ nghĩa Mác trong chính sách đất đai ở nước ta.
 18.  Tìm hiểu nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận và vấn đề lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.
 19.  Phân tích tác động của điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa trong quy luật giá trị.
 20. Vận dụng lý luận nhận thức theo quan điểm triết học Mác-Lênin vào nền kinh tế Việt Nam trước và sau đổi mới.
 21.  Vấn đề đổi mới quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất trong quá trình CNH – HĐH ở Việt Nam.

Kết luận

Như vậy, chúng mình đã mang đến cho các bạn 20+ đề tài và 7 mẫu tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin mới nhất. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình làm các bài tiểu luận sắp tới. Nếu còn gì thắc mắc hay cần hỗ trợ thì đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với đội ngũ của Luận văn 24 nhé! Chúc bạn thành công!

 

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan