[DOWNLOAD FREE] 10 Mẫu tiểu luận cao cấp chính trị HOT nhất 2022!

4.5/5 - (2 bình chọn)

Giờ này còn chưa nghỉ ngơi vì phải lo làm tiểu luận cao cấp chính trị? Đừng lo vì đã có Luận văn 24 giúp bạn giải quyết vấn đề này. Dưới đây là 10 mẫu tiểu luận cao cấp chính trị hay nhất 2022 mà chúng mình đã tổng hợp được. Cùng tham khảo nhé!

1. Mẫu tiểu luận cao cấp chính trị về đảng và nhà nước

a) Đề tài:Đường lối xây dựng và phát triển kinh tế của Đảng giai đoạn 1945-1954

b) Cấu trúc bài tiểu luận cao cấp chính trị

Bài tiểu luận phân tích rõ các vấn đề sau đây:

 • Những cơ sở dẫn đến sự xác định chính sách đổi mới và giải quyết khó khăn.
 • Trình bày các giai đoạn phát triển của đường lối phát triển kinh tế trong kháng chiến.
 • Thông qua việc phân tích thực trạng nước nhà, giải pháp đề ra và những thành tựu đạt được, nhưng yếu kém còn tồn tại để khẳng định chủ trương , đường lối “vừa kháng chiến vừa kiến quốc” là quyết sách đúng đắn, nhạy bén của Đảng, từ đó bước đầu nêu lên những kinh nghiệm thực hiện chính sách và sự trưởng thành của Đảng.
Mẫu tiểu luận cao cấp chính trị hot nhất
Mẫu tiểu luận cao cấp chính trị hot nhất

c) Link download: Tiểu luận môn Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam_ Đường lối xây dựng và phát triển kinh tế của Đảng giai đoạn 1945-1954.docx

2. Mẫu tiểu luận cao cấp chính trị học nâng cao về xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a) Đề tài: Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

b) Cấu trúc bài tiểu luận cao cấp chính trị

 • Trong hoạt động thực tiễn hay trong tư tưởng lý luận, trong quan điểm đường lối, trong chính sách phát triển, Hồ Chí Minh luôn luôn có ý thức sử dụng phạm trù Dân Chủ gắn liền với các nhiệm vụ và mô hình, thể chế phát triển, thể hiện tinh thần dân chủ pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 
 • Bài tiểu luận gồm 2 phần:

Chương 1: Khái niệm dân chủ và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Chương 2: Các vấn đề về liên quan đến dân chủ và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

c) Link download

Mẫu tiểu luận cao cấp chính trị học nâng cao về xã hội chủ nghĩa Việt Nam.doc

Bạn đọc đang tìm kiếm một nơi thật uy tín và đảm bảo hỗ trợ tối đa trong việc thực hiện bài tiểu luận. Luận văn 24 – với 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiểu luận cung cấp dịch vụ viết tiểu luận một cách dễ dàng và nhanh chóng nhưng vẫn cam kết đảm bảo kết quả tối đa. Tham khảo ngay giá thuê viết tiểu luận ngay tại đây!

3. Mẫu tiểu luận cao cấp chính trị về tư tưởng Hồ Chí Minh

a) Đề tài:Tư tưởng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh với công tác chăm lo, bồi dưỡng và đào tạo thế hệ trẻ”

b) Cấu trúc bài tiểu luận cao cấp chính trị

 • Phần 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, thanh niên và công tác thanh niên, bồi dưỡng và giáo dục cho thế hệ trẻ. Phương pháp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Hồ Chí Minh.
 • Phần 2: Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp cho đạo đức và lối sống của giới trẻ hiện nay.
 • Phần 3: Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của giới trẻ hiện nay.
Tiểu luận về tư tưởng Hồ Chí Minh
Tiểu luận về tư tưởng Hồ Chí Minh

c) Link download

2.Tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh_ Hồ Chí Minh với công tác chăm lo, bồi dưỡng và đào tạo thế hệ trẻ.docx

4. Mẫu tiểu luận lớp cao cấp chính trị học nâng cao về năng lực lãnh đạo

a) Đề tài: “Tiếp cận thuyết lãnh đạo chuyển đổi đánh giá tác động của năng lực lãnh đạo đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên”

b) Cấu trúc bài

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực lãnh đạo và sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên, mối quan hệ giữa năng lực lãnh đạo và sự thỏa mãn trong công việc.
 • Đánh giá các tiêu chí về năng lực lãnh đạo khách sạn Mondial Huế.
 • Tiếp cận thuyết lãnh đạo chuyển đổi đánh giá, đo lường mức độ ảnh hưởng của năng lực lãnh đạo đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên khách sạn.
 • Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên.

c) Link download

Mẫu tiểu luận cao cấp chính trị học nâng cao về năng lực lãnh đạo.docx

5. Mẫu tiểu luận cao cấp chính trị về giải quyết xung đột chính trị

a) Đề tài: “Xung đột và giải quyết xung đột trong kinh doanh Việt Nam”

b) Cấu trúc bài tiểu luận cao cấp lý luận chính trị

Bài tiểu luận được chia làm 4 phần chính:

 • Phần 1: Giới thiệu đề tài
 • Phần 2: Cơ sở lý thuyết
 1. Xung đột
 2. Giới thiệu về các doanh nghiệp Việt Nam
 • Phần 3: Nghiên cứu điều tra xử lý số liệu
 1. Thiết kế mô hình nghiên cứu
 2. Tiến hành khảo sát
 3. Dữ liệu thông tin, biểu đồ, bảng số liệu
 4. Kết luận từ thực tế khảo sát
 5. Phương hướng giải quyết một số các trường hợp điển hình
 • Phần 4: Đánh giá và kết luận

c) Link download

Mẫu tiểu luận cao cấp chính trị về giải quyết xung đột chính trị.docx

6. Mẫu tốt nghiệp cao cấp chính trị về các vấn đề của nhà nước

a) Đề tài:Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của viễn thông Thanh Hóa”

b) Cấu trúc bài tiểu luận cao cấp lý luận chính trị

Nhiệm vụ mà đề án đề ra là:

 • Phát triển hiệu quả các dịch vụ di động, băng rộng, truyền hình, chuyển dịch cơ cấu dịch vụ truyền thống sang dịch vụ công nghệ thông tin.
 • Tập trung các nguồn lực để phát triển dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin và đáp ứng yêu cầu thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ.
 • Sử dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp.
 • Cung cấp, đánh giá các thông tin, đưa ra những đề xuất về điều chỉnh mô hình tổ chức và triển khai một số giải pháp quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của VNPT ở Thanh Hóa.
Bài tiểu luận cao cấp chính trị Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của viễn thông Thanh Hóa
Bài tiểu luận cao cấp chính trị Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của viễn thông Thanh Hóa

c) Link download

Mẫu tốt nghiệp cao cấp chính trị về các vấn đề của nhà nước.doc

7. Mẫu tiểu luận lớp cao cấp lý luận chính trị về phong cách lãnh đạo 

a) Đề tài: “Xây dựng phong cách lãnh đạo quản lý mới ở Việt Nam

b) Cấu trúc bài tiểu luận cao cấp chính trị

 • Phong cách lãnh đạo là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của nhà quản lý. Khả năng lãnh đạo hiệu quả thì cần phải có những yêu cầu, tiêu chí khác nhau.
 • Mục đích nghiên cứu: Tìm ra những vấn đề liên quan trong phong cách lãnh đạo, quản lý.
 • Nhiệm vụ: Phân tích cơ sở lý luận về phong cách lãnh đạo, quản lý. Đánh giá thực trạng, tìm ra yêu cầu, giải pháp xây dựng đối tượng nghiên cứu.

Mẫu tiểu luận cao cấp lý luận chính trị về phong cách lãnh đạo.

c) Link download

Mẫu tiểu luận cao cấp lý luận chính trị về phong cách lãnh đạo.docx

Ngoài những mẫu về tiểu luận cao cấp chính trị thì bộ tài liệu về tiểu luận trung cấp chính trị cũng là đề tài đang được quan tâm rất nhiều! Tham khảo ngay kho mẫu về tiểu luận trung cấp chính trị  kèm list đề tài tiêu luận trung cấp chính trị cực xịn và hấp hẫn được chia sẻ miễn phí bởi Luận văn 24!

8. Mẫu tiểu luận triết học cao cấp chính trị

a) Đề tài:Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Việt Nam hiện nay”

b) Cấu trúc

 • Bầu cử là một trong những chế định quan trọng trong hoạt động chính trị, là quá trình đưa ra quyết định của người dân để chọn ra các cá nhân có những điều kiện cần và đủ để nắm giữ các chức vụ của chính quyền nhà nước. 
 • Bài luận gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề luận án.

Chương 2: Một số vấn đề lý luận về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Chương 3: Thực trạng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam.

Chương 4: Giải pháp nâng cao chất lượng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những nhiệm kỳ mới.

Mẫu bài luận hay nhất cho bạn tham khảo: tiểu luận chính trị học.

c) Link download

Mẫu tiểu luận triết học cao cấp chính trị.docx

9. Mẫu về phòng chống tham nhũng hiện nay

a) Đề tài:Các biện pháp hành chính phòng, chống tham nhũng từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam”

b) Cấu trúc

Tham  nhũng  là  một  hiện  tượng  có  tính  lịch  sử,  đang  là  vấn  đề  nhức nhối không chỉ ở các nước có tỷ lệ tham nhũng cao mà còn là vấn nạn của tất cả các nước  trên  thế  giới. Hiểu được điều đó tác giả đã làm bài tiểu luận về vấn đề này với các phần nghiên cứu như sau:

 • Hệ thống hóa, phân tích, làm rõ thêm cơ sở lý luận, pháp lý và cơ sở thực tiễn các biện pháp hành chính PCTN.
 • Phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng và hiệu quả của các biện pháp hành chính  trong  công  tác  PCTN ở Quảng Nam; tìm ra được những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn, vướng mắc đó. 
 • Đề xuất các quan điểm, giải pháp đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp hành chính PCTN.
Tiểu luận cao cấp lý luận chính trị tham nhũng hiện nay 
Tiểu luận cao cấp lý luận chính trị tham nhũng hiện nay

c) Link download

Mẫu về phòng chống tham nhũng hiện nay.docx

10. Mẫu tiểu luận chính trị học cải cách chính sách tiền lương

a) Đề tài:Nâng cao hiệu quả áp dụng chính sách tiền lương đối với công chức và người lao động tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hải Phòng”

b) Cấu trúc

 • Nội dung đề tài nghiên cứu về thực trạng áp dụng chính sách tiền lương đối với công chức và người lao động tại Sở văn hóa và thể thao thành phố Hải Phòng, đánh giá những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình áp dụng chính sách. Từ đó đưa ra giải pháp phù hợp.
 • Cũng giống như các bài luận khác, bài tiểu luận này cũng có kết cấu 3 phần:

Phần 1: Cơ sở lý luận chính sách về tiền lương.

Phần 2: Thực trạng áp dụng chính sách tiền lương đối với công chức và người lao động.

Phần 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ở thành phố Hải Phòng.

Chính sách tiền lương là một vấn đề đáng quan tâm hiện nay
Chính sách tiền lương là một vấn đề đáng quan tâm hiện nay

c) Link download

Mẫu tiểu luận cao cấp chính trị học cải cách chính sách tiền lương.docx

Kết luận

Trên đây là 10 mẫu tiểu luận cao cấp chính trị mà Luận văn 24 đã tổng hợp lại cho bạn. Hy vọng với các mẫu tiểu luận này, bạn sẽ không còn phải lo lắng về các đề tài cũng như cách thức triển khai tiểu luận nữa nhé! Chúc bạn thành công!

 

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan