Tham luận và đề tài nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

4.5/5 - (4 bình chọn)

Nâng cao chất lượng giáo dục luôn là mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đối với mỗi đơn vị trường học nói riêng và ngành giáo dục nói chung. Làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục luôn là vấn đề đối với mỗi cán bộ quản lý và giáo viên giảng dạy. Hiểu được điều đó Luanvan24 đã giúp bạn tổng hợp lại 30 đề tài tham luận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện kèm chi tiết 3 mẫu tham luận xuất sắc. 

1.  30+ đề tài tham luận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hay nhất 

Đề tài tham luận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Đề tài tham luận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
 1. Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và nâng cao hơn nữa đạo đức nhà giáo trong giai đoạn hiện naynay
 2. Tham luận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Tiểu học
 3. Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS X
 4. Tham luận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện: Các giải pháp về nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh
 5. Tham luận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện: Giải pháp nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh
 6. Những năng lực thiết yếu của người giáo viên ngữ văn trên con đường đổi mới căn bản toàn diện giáo dục
 7. Tham luận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện: Giải pháp nâng cao chất lượng nhà trường
 8. Tham luận: Công tác nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng khảo sát học sinh
 9. Thành phố X nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo – tiền đề phát triển toàn diện
 10. Một số vấn đề về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở học viện Chính trị
 11. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở cơ sở giáo dục của ảnh chỉ
 12. Nhận thức đúng về chất lượng giáo dục toàn diện
 13. Tham luận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện: Thúc đẩy giáo dục toàn diện
 14. Một số giải pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện        trước thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
 15. Giải pháp quan trọng để giáo dục toàn diện cho học sinh
 16. Giáo dục toàn diện để tạo ra con người toàn diện
 17. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm các lớp
 18. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn triện trên địa bàn thành phố X
 19. Tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện trường X
 20. Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
 21. Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5
 22. Một số giải pháp xây dựng văn hóa học đường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại trường X
 23. Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại trường THPT Y
 24. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
 25. Đổi mới công tác giáo dục ngoại khóa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh
 26. Tham luận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thông qua phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
 27. Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh
 28. Tham luận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện: Nâng cao chất lượng giáo dục đại học
 29. Quản lý hoạt động dạy học của đội ngũ giáo viên trường X nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
 30. Làm tốt công tác khuyến học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường tại trường Y
Ngoài ra nếu bạn cũng đang quan tâm về chủ đề luận văn giáo dục nói chung thì Luanvan24 cũng đã có bài viết tổng hợp bạn để bạn tham khảo và lựa chọn đề tài phù hợp cho mình!

2. 3 mẫu tham luận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện xuất sắc

mẫu tham luận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện xuất sắc
Mẫu tham luận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện xuất sắc

2.1. Mẫu đề án nâng cao chất lượng giáo dục

a) Đề tài 

 Tham luận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

b) Tổng quan

Tham luận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

 • Trong thời kì xã hội hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, giáo dục ngày càng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới. Bởi vậy nâng chất lượng giáo dục toàn diện luôn là vấn đề nóng được quan tâm
 •  Tuy nhiên, một thực tế hiện nay là chất lượng giáo dục toàn diện ở nhiều cơ sở giáo dục còn thấp so với yêu cầu đặt ra. Vì thế giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là hết sức cần thiết và cấp bách, đòi hỏi cán bộ quản lý giáo dục cần thường xuyên nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi nâng cao trình độ và nghiệp vụ quản lý, vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể trong đơn vị quản lý của mình

c) Link tải: Mẫu tham luận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Để giúp bạn có thêm thông tin ý tưởng khi làm đề tài nâng cao giáo dục bạn có thể xem thêm đề cương luận văn giáo dục Luanvan24 đã viết sẽ phần nào giúp bạn tiết kiệm thời gian khi làm đề tài tham luận!

2.2. Mẫu tham luận mới nhất 

a) Đề tài

Tham luận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 4

b) Tổng quan

Đề tài nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

 • Trường học là nơi nuôi dưỡng đào tạo tri thức và xây dựng nhân cách cho học sinh để cho các em được phát triển toàn diện. 
 • Việc hình thành và phát triển phẩm chất cho học sinh cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết. Bởi vì “kiến thức” chỉ là điều kiện cần để cho các em tự tin bước vào tương lai. Chính sự cần thiết ấy: Giúp học sinh phát triển toàn diện là một việc làm cần thiết và vô cùng quan trọng trong nhiệm vụ giáo dục

c)   Link tải: Tham luận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 4

2.3. Mẫu đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học

Mẫu đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học
Mẫu đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học

a)   Đề tài

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học nhằm bối cảnh hội nhập cách mạng công nghiệp 4.0

b)   Tổng quan

Tham luận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đại học

 • Trong bối cảnh giao lưuhội nhập hiện nay, khi cuộc cách mạng 4.0  đang diễn ra một cách sâu rộng dự báo sẽ làm thay đổi toàn bộ hệ thống sản xuất, kinh tế, xã hội, quản lý và quản trị trên toàn thế giới, tác động mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống, chính trị, và đến các trường Đại học. 
 • Việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Đại học luôn là vấn đề bức thiết nhằm góp phần tạo nên những thế hệ con người mới có đủ phẩm chất, trí tuệ, năng động góp phần sáng tạo xây dựng đất nước hội nhập trong kỷ nguyên số hóa

c)   Link tải: Mẫu đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học

3. Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

3.1. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức cán bộ 

a) Đề tài

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THPT

b) Tổng quan

 • Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ giảng viên là nhiệm vụ chiến lược mang tính then chốt trong quá trình đảm bảo chất lượng giáo dục.
 • Đây là nhiệm vụ cần thực hiện xuyên suốt, có hệ thống, cá nhân mỗi giảng viên cần ý thức được trách nhiệm duy trì và bảo đảm chất lượng giáo dục.
 • Vì là nhiệm vụ then chốt, cơ sở cần phải tổ chức chương trình tập huấn cho giảng viên, đảm bảo đội ngũ thấu hiểu được những nội dung cơ bản

c) Link tải: Mẫu bồi dưỡng nâng cao nhận thức cán bộ 

Nếu như bạn đang gặp phải những vấn đề như Giảng viên giao cho đề tiểu luận quá khó không thể hoàn thành, thời hạn làm bài luận quá ngắn,…khiến bạn không thể hoàn thành bài luận được. Hãy sử dụng dịch vụ viết luận văn của luận văn 24, đơn vị sẽ giúp bạn hoàn thành bài luận đúng thời hạn và đạt kết quả cao nhất! Liên hệ ngay qua Hotline 0988 55 2424 hoặc nhắn tin trực tiếp để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất.

 

3.2. Nâng cao chất lượng đào tạo

a) Đề tài

Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo cho học sinh 

b) Tổng quan

 • Thầy cô nên được tham khảo mô hình đào tạo của các cơ sở giáo dục cả trong nước và ngoài nước, học tập, rút kinh nghiệm, đưa ra phương hướng cải thiện chất lượng giáo dục phù hợp với môi trường đào tạo trong nước và năng lực giảng dạy của từng cá nhân.
 • Giảng viên cần am hiểu thực sự về chuyên môn của mình và những kỹ năng liên quan phục vụ cho công tác giảng dạy. Mỗi giảng viên là người thầy, đồng thời cũng là người học, liên tục trau dồi, bổ sung kiến thức và kĩ năng của cá nhân trong quá trình công tác.

c) Link tải: Mẫu nâng cao chất lượng đào tạo 

3.3. Đổi mới phương pháp quản lý 

a) Đề tài

Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường mầm non

b) Tổng quan

 • Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mục tiêu của giáo dục mầm non là đào tạo nhân cách con người phát triển toàn diện
 • Để thực hiện được mục tiêu trên, trong sự nghiệp giáo dục thì đội ngũ cán bộ quản lý chính là lực lượng nòng cốt. Bởi vậy bước đầu trong việc nâng cao chất lượng giáo dục là từ bước đổi mới phương pháp quản lý nhằm tăng khả năng, năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý từ đó tạo ra sức mạnh tổng hợp để phát triển theo chiều hướng đi góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ ở trường Mầm non

c) Link tải: Mẫu đề tài đổi mới phương pháp quản lý

3.4. Tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ý thức

Tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ý thức
Tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ý thức

a) Đề tài

Một số hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học 

b) Tổng quan

 • Giảng viên không chỉ là người chịu trách nhiệm mang lại tri thức cho học sinh, sinh viên mà còn góp phần lớn vào việc xây dựng lên thế giới quan của tầng lớp trẻ.
 • Cần phải lan tỏa lối tư duy tích cực, xây dựng lên tính cách tư duy logic mạch lạc, khách quan, đánh giá và nhận diện từ nhiều khía cạnh của vấn đề, có năng lực làm chủ tư duy của bản thân, không chịu sự ảnh hưởng của những luận điểm, tư tưởng sai trái.
 • Giáo dục lớp học sinh, sinh viên có ý thức, thái độ trách nhiệm với cuộc sống và xã hội cần sự tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ giảng dạy.

c) Link tải: 3.4. Tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ý thức.docx

3.5. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa giáo dục 

a) Đề tài

Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại trường tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố X

b) Tổng quan

 • Việc giáo dục không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà còn cần sự phối hợp, giúp sức từ toàn xã hội. 
 • Nhà trườnggia đình phải tích cực tuyên truyền, xây dựng tư tưởng giáo dục cho toàn xã hội, tạo ra phong trào học tập và rèn luyện trong cuộc sống, để công tác giáo dục và học tập được thực hiện lâu dài, xuyên suốt trong và sau quá trình đào tạo
 • Có như vậy, chúng ta mới có thể đào tạo được những thế hệ con người phát triển toàn diện, cũng như phát huy đầy đủ mọi mặt, mọi tiềm năng của xã hội để đủ sức phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước.

c) Link tải: Mẫu đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa giáo dục

Trên đây là tổng hợp tham luận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện kèm link tải bài viết. Hy vọng với những chia sẻ của Luanvan24 đã phần nào giúp bạn có ý tưởng trong việc chọn được đề tài làm tham luận giáo dục. Nếu như bạn vẫn còn gặp khó khăn trong việc làm tham luận bạn có thể tham khảo dịch vụ viết luận văn – của luận văn 24 đơn vị chuyên nhận làm thuê luận văn, tiểu luận uy tín, bảo mật với hơn 16 năm kinh nghiệm

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan