• Phân biệt quản lý hành chính nhà nước với quản lý của tổ chức xã hội

    Quản lý hành chính nhà nước là một hình thức hoạt động của nhà nước được thực hiện trước hết và chủ yếu bởi các cơ quan hành chính nhà nước, có nội dung là bảo đảm sự chấp hành luật, pháp lệnh và các nghị quyết của cơ quan quyền lực nhà nước. Hãy […]

Chat Zalo
Zalo: 0988.55.2424