Sig. trong spss là gì? Ví dụ phân tích chi tiết giá trị sig trong spss

4/5 - (1 bình chọn)

Trong kiểm định thống kê bằng phần mềm SPSS chắc hẳn bạn đã từng nghe qua về hệ số Sig. Vậy hệ số sig trong SPSS là gì? Nó mang ý nghĩa gì? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết nhất qua bài viết của Luận Văn 24 thông qua việc tìm hiểu khái niệm cùng các ví dụ minh họa phân tích kỹ càng về giá trị đặc biệt này.

1. Khái niệm Sig trong SPSS

 Khái niệm Sig trong SPSS
Khái niệm Sig trong SPSS

Để hiểu rõ bất cứu một hệ số bất kỳ thì việc tìm hiểu khái niệm rất quan trọng. Dưới đây chúng tôi sẽ cùng bạn làm rõ Sig. trong SPSS là gì? và Sig là viết tắt của từ gì?

Sig là viết tắt của từ gì?

 • Sig. là viết tắt của cụm từ Significance level
 • Sig. còn có một cách gọi khác là P- value (Probability value)

Hệ số sig là gì? 

 • Hệ số “Sig” trong đầu ra cho các mẫu độc lập là giá trị P hai phía đối với giả thuyết rỗng rằng hai nhóm có cùng phương sai.
 • Trong các kiểm định, người nghiên cứu thường đặt mức hệ số Sig. < 0,05 (5%) hoặc Sig. < 0,01 (1%)  để kiểm định có ý nghĩa thống kê.

Trên thực tế Sig. và P – value là 2 cách gọi khác nhau thể hiện xác suất của dữ liệu xảy ra nếu như giả thiết vô hiệu là đúng. Để tìm hiểu thêm những thông tin về giá trị P value bạn đừng bỏ qua bài viết chi tiết được tổng hợp từ Luận Văn 24 nhé!

2. Ý nghĩa của Sig.

Sau khi đã giải mã thành công khái niệm Sig trong SPSS là gì, một vấn đề bạn cần nắm vững là ý nghĩa của hệ số Sig. đối với từng loại kiểm định riêng biệt. 

Ý nghĩa của Sig.
Ý nghĩa của Sig.

2.1. Với One Sample T-test

 • Trong kiểm định One Sample T-test Sig được xem là giá trị p hai phía. Giá trị P này là bằng chứng chống lại giả thuyết vô hiệu. Giá trị P càng nhỏ thì bạn nên bác bỏ giả thuyết vô hiệu.
 • Giá trị P “nhỏ” là giá trị nhỏ hơn mức alpha đã chọn. Nếu bạn không chọn mức alpha, thì hãy sử dụng mức 0,05 (5%).
 • Nếu giá trị P không “nhỏ” thì không có sự khác biệt về ý nghĩa và bạn không thể bác bỏ giả thuyết vô hiệu.
 • Thử nghiệm này không có hướng

T- test được biết đến một phương pháp kiểm tra giả thuyết về giá trị trung bình của một mẫu nhỏ. Vậy kiểm định T – test là gì, bao gồm những kiểm định gì, ý nghĩa ra sao và cách thực hiện chuẩn xác như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp cụ thể trong bài viết của Luận Văn 24. Tham khảo ngay!

2.2. Với Paired T Test / Dependent Samples T Test 

 • Hệ số Sig. trong kiểm định Paired T Test/ Dependent Samples T Test là giá trị p hai bên. Nếu giá trị P < alpha thì có sự khác biệt về ý nghĩa giữa hai tập dữ liệu.
 • Thử nghiệm này không có hướng.

2.3. Với Independent Samples T-test 

 • Hệ số Sig. trong kiểm định Independent Samples T-test là giá trị P hai phía đối với giả thuyết rỗng rằng hai nhóm có cùng phương sai. 
 • Giá trị P nhỏ chỉ ra sự khác biệt về phương sai. Nếu bạn có một kết quả quan trọng ở đây, dữ liệu của bạn vi phạm giả định về các phương sai bằng nhau. 
 • Sig (2 tailed) là xác suất hai bên. Nếu sử dụng kiểm tra một phía, bạn hãy chia giá trị này cho hai. Giá trị P nhỏ chỉ ra sự khác biệt về phương tiện không phải là 0.

2.4.  Với tương quan 

 • Giá trị Sig (2 đuôi) hay giá trị P cho bạn biết liệu mối tương quan của bạn có đáng kể ở mức alpha đã chọn hay không. 
 • Giá trị P là xác suất bạn sẽ tình cờ nhìn thấy một giá trị r nhất định nào đó. Nếu giá trị P của bạn nhỏ, thì mối tương quan là đáng kể.

Phân tích hệ số tương quan Pearson là một bước quan trọng cho biết mức độ tương quan tuyến tính giữa 2 biến. Vậy hệ số tương quan là gì? Mời bạn cùng tìm kiếm câu trả lời qua bài viết chia sẻ khái niệm, cách chạy và ý nghĩa hệ số tương quan mà Luận Văn 24 đã tổng hợp và chia sẻ. Xem ngay bạn nhé!

3. 2 giá trị Sig được lựa chọn phổ biến 

Khi tìm hiểu về sig trong SPSS là gì bạn cần biết giá trị này đại diện cho giá trị P hai phía của một phép thử. Thông thường người ta sẽ chọn 2 giá trị sig phổ biến là SIG 0,05 và SIG 0,01. Theo đó mức ý nghĩa càng thấp thì phân tích thống kê càng thận trọng và dữ liệu càng phải khác xa với giả thuyết rỗng thì mới có ý nghĩa.

GIá trị Sig được lựa chọn phổ biến
GIá trị Sig được lựa chọn phổ biến

3.1. Hệ số SIG 0,05 

 • Hệ số SIG 0,05 cho biết rủi ro 5% khi kết luận rằng có sự khác biệt khi không có sự khác biệt thực tế .
 • Hệ số SIG 0,05 được sử dụng để làm căn cứ kiểm tra ý nghĩa thống kế của một kiểm định trong nghiên cứu động học.
 • Giá trị P hai phía của một phép thử là một con số dao động từ 0 đến 1.
 • Nếu giá trị P của kiểm định giả thuyết nhỏ hơn mức α = 0,05 (P < 0,05) thì bạn có thể bác bỏ giả thuyết vô hiệu và kết luận rằng bạn có đủ bằng chứng để nói rằng giả thuyết thay thế là đúng.
 • Nếu giá trị P không nhỏ hơn mức α = 0,05 (P >=0,05)  thì bạn không thể bác bỏ giả thuyết vô hiệu và kết luận rằng bạn không có đủ bằng chứng để nói rằng giả thuyết thay thế là đúng.

3.2. Hệ số SIG 0,01

 • Hệ số SIG 0,01 có nghĩa là nếu bạn lặp lại thí nghiệm (với cùng điều kiện) 100 lần và giả sử giả thuyết rỗng là đúng, bạn sẽ chỉ thấy kết quả 1 lần  hoặc trong trường hợp giả thuyết vô hiệu là đúng, chỉ có 1% cơ hội nhìn thấy kết quả.
 • Hệ số SIG 0,01 thường được sử dụng để làm căn cứ kiểm tra ý nghĩa thống kế của một kiểm định trong nghiên cứu dược phẩm.
 • Nếu giá trị P của kiểm định giả thuyết nhỏ hơn 0,01 (P < 0,01) thì bạn có thể bác bỏ giả thuyết vô hiệu và kết luận rằng bạn có đủ bằng chứng để nói rằng giả thuyết thay thế là đúng.
 • Nếu giá trị P không nhỏ hơn 0,01 (P >= 0,01) thì bạn không thể bác bỏ giả thuyết vô hiệu và kết luận rằng bạn không có đủ bằng chứng để nói rằng giả thuyết thay thế là đúng.

4. Ví dụ và cách giải thích về Sig. trong SPSS

Để làm rõ hơn Sig. trong SPSS là gì mời bạn cùng tham khảo và phân tích 2 ví dụ về hệ số này. 

4.1. Ví dụ 1 

a) Ví dụ One Sample t-test

Giả sử một nhà thực vật học muốn biết chiều cao trung bình của một loài thực vật nhất định có bằng 15 inch hay không. Cô thu thập một mẫu ngẫu nhiên của 12 cây và ghi lại chiều cao của mỗi cây bằng inch.

Sau đó cô ấy sử dụng mẫu này để thực hiện một kiểm định One Sample T-test với các giả thuyết khác và giả thuyết thay thế sau:

 • H 0:  μ = 15 (trung bình dân số thực bằng 15 inch)
 • H A:  μ ≠ 15 (trung bình dân số thực không bằng 15 inch)

Cô ấy thực hiện một bài kiểm tra One Sample T-test này trong SPSS và nhận được các kết quả sau:

b) Giải thích 

 Ví dụ One Sample t-test
Ví dụ One Sample t-test

Từ bảng trên ta có kết quả sau:

 • Sig (2 tailed) = 0,120
 • Vì giá trị P của phép thử (P = 0,120) không nhỏ hơn 0,05 nên không thể bác bỏ giả thuyết vô hiệu.
 • Kết luận: Không có đủ bằng chứng để nói rằng chiều cao trung bình thực sự của loài thực vật này là khác 15 inch.

4.2. Ví dụ 2

a) Ví dụ Two Sample t-test

Giả sử các nhà nghiên cứu muốn biết liệu một phương pháp xử lý nhiên liệu mới có dẫn đến sự thay đổi số dặm trung bình trên một gallon của một chiếc xe nhất định hay không. Để kiểm tra điều này, họ tiến hành một cuộc thử nghiệm, trong đó 12 xe được xử lý nhiên liệu mới và 12 xe thì không.

Các nhà nghiên cứu thực hiện một kiểm định Two Sample t-test với các giả thuyết khác và giả thuyết thay thế sau:

 • H 0:  μ 1 = μ 2  (mpg trung bình giữa hai quần thể bằng nhau)
 • H 1:  μ 1 ≠ μ 2  (mpg trung bình giữa hai quần thể không bằng nhau)

Họ thực hiện chạy Two Sample t-test trong SPSS và nhận được kết quả sau:

b) Giải thích 

6Ví dụ Two Sample t-test
Ví dụ Two Sample t-test

Từ bảng trên ta có kết quả sau:

 • Sig (2 tailed) = 0.167
 • Vì giá trị P của phép thử (P = 0,167) không nhỏ hơn 0,05 nên không thể bác bỏ giả thuyết vô hiệu.
 • Kết luận: Không có đủ bằng chứng để nói rằng mpg trung bình thực sự là khác nhau giữa những chiếc xe được xử lý nhiên liệu mới và những chiếc xe không được xử lý nhiên liệu mới.

Việc chạy kiểm tra giá trị Sig. trong SPSS tưởng chừng đơn giản nhưng lại tương đối rắc rối đối với những người lần đầu sử dụng. Nếu bạn gặp khó khăn trong vấn đề này thì đừng hãy tham khảo dịch vụ hỗ trợ SPSS đến từ Luận Văn 24. Với đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao, đơn vị sẽ giúp bạn có kết quả xử lý số liệu nhanh chóng và chính xác nhất.

Trên đây, Luận Văn 24 đã cùng bạn khám phá toàn bộ thông tin sig trong SPSS là gì và ý nghĩa của nó trong kiểm định thống kê. Hy vọng rằng thông qua những ví dụ minh họa dễ hiểu cùng những thông tin bổ ích bạn đã hiểu rõ về Sig. trong SPSS là gì và cách áp dụng hệ số này khi muốn kiểm tra xem một kiểm định có mang ý nghĩa thống kê hay là không.

 

4/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan