Phân tích quy trình ra quyết định quản lý hoàn chỉnh

Phân tích quy trình ra quyết định quản lý hoàn chỉnh
5 (100%) 3 votes

Quy trình ra quyết định quản lý bao gồm 6 bước cơ bản, các bước trong quy trình này có mối quan hệ mật thiết với nhau, bước 1 là cơ sở để đi đến bước hai.

1. Phát hiện vấn đề, phân tích thông tin, sơ bộ đề ra nhiệm vụ

Quyết định là sản phẩm của quá trình tư duy và tư duy sẽ chỉ xuất hiện trong hoàn cảnh có vấn đề. Việc phát hiện vấn đề trong hoạt động lãnh đạo là điều tối cần thiết để có cơ sở định hướng ban hành các quyết định phù hợp. Vấn đề được phát hiện ở đây  được hiểu là sự khác biệt giữa tình trạng hiện tại và mong muốn tương lai.

Khi xác định vấn đề cần căn cứ vào những tiêu chuẩn nhất định: mục tiêu đã được thiết lập từ trước trong kế hoạch, các chính sách, các yêu cầu của cấp trên, yêu cầu của công việc hiện tại hoặc những mâu thuẫn đang xảy ra trong quá trình điều hành chỉ huy công việc.

Khi xác định vấn đề cần lưu ý các điều kiện như: có thuộc  thẩm quyền giải quyết của chủ thể lãnh đạo không? Chủ thể lãnh đạo có thông tin đầy đủ về vấn đề không?có đầy đủ nguồn lực để giải quyết không?

Kết thúc phần này, người lãnh đạo xác định được tên vấn đề, lọai vấn đề và mức độ cần thiết để có qưyết định hay không.

>>>Xem thêm bài viết liên quan:

+ Khái niệm chi và quản lý chi Ngân sách nhà nước hiện nay

+ Phân biệt quản lý hành chính nhà nước với quản lí của tổ chức xã hội

2. Chọn tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của phương án ra quyết định và xác định mục tiêu

Người lãnh đạo cần nghiên cứu thật sâu sắc các vấn đề bằng các hình thức sau đây:

– Điều tra nghiên cứu , thu thập và xử lý thông tin.

– Xác định nguồn gốc của vấn đề, trả lời câu hỏi: “Vấn đề xuất hiện từ đâu? Tại sao vấn đề lại xuất hiện trong thời điểm này? Điều gì đang xảy ra?…”

– Xác định các tiêu chí hợp pháp và hợp lý của  vấn đề để có thể có sự lựa chọn phù hợp.

Kết thúc bước này, người lãnh đạo lập được danh mục liệt kê  các tiêu chí và thứ tự ưu tiên của các tiêu chí.

3. Xây dựng các phương án giải quyết vấn đề

Phương án là cách thức để giải quyết vấn đề, ra quyết định là lựa chọn một phương án tối ưu trong các phương án đã được dự kiến và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Trong quá trình này, người lãnh đạo cần liệt kê tất cả các phương án có thể  và vận dụng các kỹ thuật như ra quyết định nhóm, tham khảo ý kiến của các chuyên gia, lấy ý kiến của người sẽ thực hiện quyết định…để chọn lựa phương án cuối cùng.

Kết thúc bước này, người lãnh đạo  lập được danh mục các phương án có thể có

4. Phân tích đánh giá các phương án và so sánh các phương án theo tiêu chuẩn và mục tiêu đã xác định

Phân tích nghĩa là đánh giá từng phương án theo các tiêu chí quyết định. Phương án  được lựa chọn là phương án tối ưu bảo đảm yêu cầu của tính hợp pháp và hợp lý.

Hoạch định các phương án giải quyết vấn đề:

– Liệt kê các phương án có thể có để giải quyết nhiệm vụ của vấn đề trong tình huống quản lý.

– Phân tích ưu điểm, khuyết điểm của từng phương án và định lượng bằng điểm số.

– Lập bảng so sánh lợi thế của từng phương án và xếp thứ hạng ưu tiên.

5. Lựa chọn phương án tối ưu và hình thức ra quyết định

Lựa chọn phương án tối ưu theo nhận thức chủ quan của người lãnh đạo sau khi tham khảo ý kiến của nhiều đối tượng và đối chiếu với các thông tin đã biết. Khi ra quyết định quản lý, người lãnh đạo phải kết hợp phương án tối ưu với điều kiện cụ thể ngay trong thời điểm ra quyết định quản lý.

Thông qua quyết định là quá trình đưa dự thảo quyết định thành quyết định chính thức, là chính thức hóa quyết định chủ quan của người lãnh đạo. Việc thông qua quyết định có thể được tiến hành theo nhiều phương pháp khác nhau: thông qua tập thể hoặc thông qua quyền hạn của thủ trưởng  nhưng quá trình này bị phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh, tài năng của người lãnh đạo.

Hiện tại Luận Văn 24 đang triển các Dịch Vụ Viết Luận Văn Tiếng Anh nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc làm Luận Văn Tiếng Anh, hãy liên hệ với đội ngũ Luận Văn 24 để được hỗ trợ sử dụng Dịch Vụ Viết Luận Văn Tiếng Anh Ngành Quản Lý. Với kinh nghiệm và đội ngũ trình độ cao, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi ích nhất.
Hãy gọi ngay tới tổng đài tư vấn Luận Văn 24 – 0988 5524 24 nhận viết luận văn tiếng anh theo yêu cầu, đảm bảo chuẩn giá, chuẩn thời gian và chuẩn chất lượng, giúp bạn đạt được điểm cao với thời gian tối ưu nhất mà vẫn làm được những việc quan trọng của bạn.

6. Ra quyết định

Ra quyết định

Ra quyết định

Ra quyết định là quá trình khách thể hóa quyết định chủ quan của người lãnh đạo, là việc công khai quyết định và chính thức thông báo quyết định bằng nhiều hình thức để tất cả mọi người trong tổ chức, trong cộng đồng nhận thức và thực hiện quyết định.

Đây là bước cuối cùng của việc ra quyết định sau  khi khẳng định phương án tối ưu. Người quản lý phải trực tiếp ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định đó. Vấn đề còn lại là việc tổ chức thực hiện để quyết định đi vào cuộc sống.

6 bước trong quy trình ra quyết định quản lý ở trên có mối quan hệ mật thiết với nhau, và để có được 1 quyết định đúng đắn nhất, nhà quản lý nên thực hiện qua 6 bước nay.