Những mẫu nhận xét của đơn vị thực tập chuẩn trong bài báo cáo

Mẫu nhận xét thực tập tốt nghiệp cần phải đảm bảo đầy đủ một số nội dung chính như thông tin về đơn vị thực tập, ai là người hướng dẫn thực tập, sinh viên, lớp, trường, thời gian thực tập bao lâu, nội dung thực tập gồm những gì. Tham khảo bài viết mà Luận Văn 24 chuyên làm báo cáo tốt nghiệp thuê chia sẻ sau đây.

Những mẫu nhận xét thực tập chuẩn nhất 
Những mẫu nhận xét thực tập chuẩn nhất

1. Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập 1

nhận xét thực tập (2)

BẢN NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ

        

         Họ và tên người hướng dẫn tập sự:

         Họ và tên người tập sự:      

         Thời gian tập sự từ ngày ……/…/20… đến ngày ……/…/20…

         Qua thời gian hướng dẫn tập sự, tôi có nhận xét như sau:

I. Nhận xét:

  1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Năng lực chuyên môn

………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật

………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Những mặt còn hạn chế

………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Đánh giá

……………………………………………………………………………………………………………………………

II. Kết luận

Kính đề nghị Hiệu trưởng trường Đại học ….., Trưởng phòng Tổ chức –    Cán bộ, Trưởng đơn vị ……………………………….…. công nhận (không công nhận) ………………………………..hết tập sự cho ông (bà) …………………………………..

2. Mẫu nhận xét thực tập 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP

Công ty:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người nhận xét: ……………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………..…………………….

Họ tên sinh viên:………………………………………………………………………………

Mã số sinh viên…………………….Lớp:…………..……….Khóa:………..………………..

thuộc khoa Kinh tế trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM.

Thời gian thực tập từ ……………..……………… đến ngày ……………………………………..

VỀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

Nội dung công việc được phân công: …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Xếp loại chung: ¨ Tốt  ¨  Khá        ¨ Trung Bình        ¨ Kém

VỀ Ý THỨC KỶ LUẬT, TINH THẦN, THÁI ĐỘ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

Việc chấp hành nội quy của công ty: …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Tinh thần làm việc của sinh viên: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Thái độ của sinh viên: …………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

NHẬN XÉT CHUNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẾN THỰC TẬP

Ưu điểm nổi bật: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Khuyết điểm: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

Các đề nghị: ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

……………………., ngày … tháng… năm 20…

Người phụ trách hướng dẫn                                                      Đại diện công ty

(Ký tên, đóng dấu)

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ thuê viết chuyên đề tốt nghiệp , dịch vụ viết assignment , dịch vụ chạy spss , thuê làm tiểu luận… chuyên nghiệp nhất thị trường. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ từ A-Z.

3. Mẫu nhận xét báo cáo thực tập 3

Trường: …………………………..

Khoa: …………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập:…………………………………………………………………

Đơn vị thực tập:………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc:……………………………………………………………………………………………..

Tên sinh viên thực tập:……………………………………………………….. MSSV:………………….

Thời gian thực tập: Từ ngày…………………………………… Đến ngày…………………………….

Bảng đánh giá và nhận xét quá trình thực tập của công ty:

nhận xét thực tập (1)

Nhận xét chung:………………………………………………………………………….

……………………., ngày … tháng… năm 20…

Người phụ trách hướng dẫn                                                      Đại diện công ty

(Ký tên, đóng dấu)

4. Mẫu nhận xét thực tập tốt nghiệp 4

Đơn vị thực tập: ………………………………………………………………………………………….

Người hướng dẫn thực tập: …………………………………………………………………………..

Sinh viên: ………………………………………………………………………………………………….

Lớp: …………………………………………………………………………………………………………

Trường: …………………………………………………………………………………………………….

Thời gian thực tập: ………………………………………………………………………………………

Nội dung thực tập: ……………………………………………………………………………………….

Nhận xét:

– Trong thời gian thực tập tại ……………………. từ ngày …. đến ngày ….. sinh viên …………… đã có ý thức chấp hành nội quy của ……………, cố gắng học hỏi, hăng hái nghiên cứu và tìm hiểu hoạt động, tổ chức của đơn vị và tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu luận văn của mình.

– Những nội dung trình bày trong luận văn của sinh viên …. là phù hợp với tình hình của đơn vị.

5. Mẫu nhận xét của người hướng dẫn thực tập 5

Chúng tôi xác nhận xem Nguyễn Văn A đã thực tập đầy đủ tại công ty TNHH ……………… chúng tôi trong thời gian từ ……….. đến ………… và có một vài nhận xét về em như sau:

+ Chuyên cần, chăm chỉ, thực tập đều đặn, đầy đủ

+ Khả năng nắm bắt công việc nhanh, ứng dụng tốt lý thuyết vào thực tiễn

+ Chịu khó học hỏi, cầu tiến trong công việc

+ Vui vẻ, hòa nhã với các anh chị trong công ty

Chúng tôi đánh giá cao kết quả bài báo cáo thực tập với đề tài …………….. này của em.

6. Mẫu mẫu nhận xét thực tập 6

(Mẫu nhận xét của giáo viên hướng dẫn)

Họ tên sinh viên: …………………………………………………………………………………………..

Mã Sinh viên: ………………………………………………………………………………………………

Lớp: ………………………..

Sinh viên ……………….. đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp đúng theo quy định

– Về nội dung: Báo cáo thực tập gồm 3 chương:

Chương I: ……………………………………………………………………………………………………

Chương II: …………………………………………………………………………………………………..

Chương III: ………………………………………………………………………………………………….

Nội dung báo cáo hợp lý, đầy đủ phụ lục, bảng biểu minh họa, bố cục chặt chẽ, văn phong mạch lạc.

– Về ý thức: Tinh thần thái độ thực tập tích cực, có cố gắng để tìm hiểu thực tế công tác kế toán. Cầu tiến trong học tập.

Kết luận: Đồng ý cho sinh viên nộp báo cáo thực tập và làm luận văn tốt nghiệp

Điểm: …………………….. Bằng chữ: ………………………

Nguồn: luanvan24.com

Xem thêm bài viết có nội dung liên quan: 

Mẫu báo cáo thực tập tiền lương và các khoản phải trích theo lương

Chia sẻ mẫu báo cáo thực tập Marketing

+ Chi tiết trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp để đạt điểm cao

+ Một số bài báo cáo thực tập tốt nghiệp mẫu tiêu biểu và ấn tượng

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

0988 55 2424
Chat Zalo
Zalo: 0988.55.2424