5 mẫu nhận xét của đơn vị thực tập CHUẨN FORM + Hướng dẫn viết

4.5/5 - (13 bình chọn)

Nhận xét của đơn vị thực tập là một phần không thể thiếu trong các báo cáo thực tập của sinh viên. Cùng tìm hiểu một số kiến thức cơ bản về nhận xét của đơn vị thực tập cũng như tham khảo một số mẫu nhận xét của đơn vị thực tập ấn tượng dưới đây với Luận văn 24! 

1. Nhận xét của đơn vị thực tập là gì 

Nhan-xet-cua-don-vi-thuc-tap-la-gi
Trả lời cho câu hỏi nhận xét thực tập là gì? 
 • Nhận xét của đơn vị thực tập là một phần quan trọng không thể thiếu trong báo cáo thực tập của sinh viên, thể hiện những quan điểm, nhận định của đơn vị thực tập về các kỹ năng nghề nghiệp cũng như thái độ, tác phong của sinh viên trong thời gian thực tập. 
 • Thông qua giấy nhận xét thực tập của đơn vị, nhà trường, giảng viên có thể căn cứ vào đó và đưa ra những đánh giá khách quan, cụ thể và xác thực nhất và sinh viên và về báo cáo thực tập mà sinh viên đó đã thực hiện. 
 • Tùy theo yêu cầu về báo cáo thực tập của từng trường mà phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập cũng có những yêu cầu, các mẫu khác nhau. Bạn có thể liên hệ trước với giảng viên hướng dẫn để hỏi thêm về mẫu nhận xét của đơn vị thực tập tốt nghiệp cũng như nội dung và hình thức cần có của nó. 
 • Nhận xét của doanh nghiệp thực tập là một giấy tờ mà sinh viên nhất định phải hoàn thành và thực hiện trong báo cáo thực tập của mình, được nộp chung với báo cáo thực tập và được xem như một chứng chỉ về quá trình thực tập của sinh viên. 
 • Đồng thời, nhận xét của đơn vị thực tập cũng thể hiện rằng sinh viên đã hoàn thành kỳ thực tập của mình tại đơn vị thực tập đã đăng ký. 

2. Bố cục giấy nhận xét của đơn vị thực tập

Bo-cuc-4-phan-cua-giay-nhan-xet-don-vi-thuc-tap
Bố cục giấy nhận xét của đơn vị thực tập

Tuy rằng, với mỗi đơn vị khác nhau, sẽ có các file nhận xét của cơ quan thực tập khác nhau. Song, các nhận xét từ đơn vị thực tập hầu hết đều bao gồm các nội dung cụ thể dưới đây.

a, Quốc hiệu – tiêu ngữ

Đây là phần nội dung không thể thiếu trong bất kỳ loại giấy tờ nào. Bạn có thể thay thế bằng tên của đơn vị chủ quản – khoa chủ quản tùy theo yêu cầu của từng trường. 

b, Thông tin đầy đủ của sinh viên. 

Trong phần nhận xét từ đơn vị thực tập cần cung cấp đầy đủ những thông tin định danh của sinh viên bao gồm:

 • Họ và tên
 • Ngày sinh
 • Mã sinh viên
 • Trường – khoa  – lớp theo học
 • Bộ phận thực tập

c, Thông tin về người hướng dẫn thực tập và nhận xét.

Đây là phần thuộc nội dung chính trong một lời nhận xét đơn vị thực tập. Bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin về người hướng dẫn. Bao gồm:

 • Họ tên
 • Chức vụ

Kèm theo đó là những đánh giá của người hướng dẫn về hoạt động thực tập của sinh viên. 

d, Chữ ký xác nhận và đóng dấu của đơn vị thực tập

Cuối cùng trong giấy nhận xét đơn vị thực tập, cần có chữ ký xác nhận và đóng dấu đỏ của đơn vị thực tập để chứng minh rằng những nhận định trên là đúng và đảm bảo tính chính xác về các thông tin được nêu lên trong giấy nhận xét thực tập. 

3. Top 5 mẫu nhận xét của đơn vị thực tập chuẩn form nhất 2021

5-mau-nhan-xet-don-vi-thuc-tap-co-chon-loc
5 mẫu nhận xét của đơn vị thực tập có chọn lọc

Bạn có thể tham hảo 5 mẫu lời nhận xét của đơn vị thực tập dưới đây để có thể tham khảo thêm về cấu trúc nội dung cũng như cách trình bày trong một nhận xét đơn vị thực tập. 

3.1. Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập hay

Đầu tiên, mời bạn tham khảo mẫu nhận xét của đơn vị hay dưới đây và cùng đánh giá các ưu điểm, nhược điểm. 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Trường…………….

Khoa…………..

ĐƠN NHẬN XÉT THỰC TẬP 

Họ và tên sinh viên thực tập:…………………………………………………………………………….. Ngày sinh:……….

Ngành:……………………………………………………………………… Mã sinh viên:…………………………..

Đơn vị thực tập:………………………………………………………….

Thời gian thực tập:……………………………………………………..

Người hướng dẫn:……………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………….

Nội dung công việc được phân công:…………………………………………………………………

Nhận xét của đơn vị thực tập:

 • Sinh viên có thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp trong thời gian thực tập, luôn đảm bảo, tuân thủ các quy định chung của công ty về giờ giấc cũng như tác phong làm việc. 
 • Sinh viên tích cực học tập, ham học hỏi, năng động và chủ động khám phá, thực hành các kỹ năng nghề nghiệp. Hòa đồng với đồng nghiệp trong đơn vị, lễ phép và hòa nhã với mọi người. 
 • Sinh viên đã hoàn thành tốt các công việc được giao đúng thời hạn, đúng dl, chất lượng và sáng tạo nhận được những sự công nhận từ người hướng dẫn và phía đơn vị thực tập. 

Những nội dung sinh viên thể hiện trong báo cáo thực tập: “………….” hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện tại của công ty chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao báo cáo này!

                                                                                                                   …….., Ngày …… tháng….. năm……

Người đánh giá                                                                                             Xác nhận của đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

 Đánh giá phiếu nhận xét 

 • Nhìn chung, nhận xét của đơn vị thực tập này đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, nội dung cần có trong một giấy nhận xét đơn vị thực tập. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các thông tin đã được trình bày rất chi tiết tại đây. 
 • Tuy nhiên, mẫu nhận xét đơn vị thực tập này chưa chứa nhận xét chung từ đơn vị thực tập cũng như cần bổ sung về việc thang điểm mà đơn vị đánh giá đối với báo cáo thực tập. 
 • Tổng kết lại, báo cáo thực tập này đã đạt đến 80% độ hoàn thiện, là một nhận xét đơn vị thực tập hay. 

Link tải:  Tại đây

3.2. Mẫu lời nhận xét của đơn vị thực tập cho các ngành

Mau-loi-nhan-xet-cua-don-vi-thuc-tap-chung-cho-cac-nganh
Mẫu lời nhận xét của đơn vị thực tập chung cho các ngành

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Trường…………….

Khoa…………..

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 

Họ và tên sinh viên thực tập:…………………………………………………….Ngày sinh:……….

Ngành:………………………………………………………….. Mã sinh viên:…………………………..

Đơn vị thực tập:………………………………………………………………………………………………

Thời gian thực tập:………………………………………………………………………………………….

Người hướng dẫn:…………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung công việc được phân công:…………………………………………………………………

Đánh giá của người hướng dẫn:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đánh giá chung của đơn vị thực tập:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đánh giá báo cáo thực tập (trên thang điểm 10):……………………………..

                                                                                                                   …….., Ngày …… tháng….. năm……

Người đánh giá                                                                                             Xác nhận của đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá giấy nhẫn ét

 • Ưu điểm của giấy nhận xét đơn vị thực tập mẫu này chính là sự chi tiết và đầy đủ về các thông tin được nêu lên. Bao gồm cả nội dung về nhận xét chi tiết của người hướng dẫn và nhận xét chung của đơn vị thực tập khiến lời nhận xét thêm chi tiết. 
 • Song, mẫu này chưa có những gợi ý nhất định, phân chi chi tiết về các nhận xét nên khó có thể phân biệt và đánh giá dựa trên các tiêu chí cụ thể. 
 • Giấy Nhận xét đơn vị thực tập này đã hoàn thiện 75%, là một nhận xét thực tập đạt yêu cầu. 

Link tải về

Tải miễn phí

3.3. Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập khoa học

Tiếp theo, mời bạn tham khảo mẫu nhận xét đơn vị thực tập nhà thuốc dưới đây.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Trường…………….

Khoa…………..

GIẤY NHẬN XÉT THỰC TẬP 

 

Họ và tên sinh viên thực tập:…………………………………………………….Ngày sinh:……….

Ngành:………………………………………………………….. Mã sinh viên:…………………………..

Đơn vị thực tập:………………………………………………………………………………………………

Thời gian thực tập:………………………………………………………………………………………….

Người hướng dẫn:…………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………..

Đánh giá của đơn vị thực tập:

STT

Nội dung công việc

Đánh giá của
đơn vị thực tập

1

Chấp hành kỷ luật, nội quy chung trong công ty, đơn vị thực tập

 

2

Thái độ, ứng xử với đồng nghiệp trong môi trường làm việc

 

3

Tinh thần, thái độ học hỏi kiến thức, công việc trong quá trình thực tập

 

4

Mức độ hoàn thành công việc được giao

 

5

Khả năng làm việc chung, hợp tác với đồng nghiệp trong công việc

 

6

Kỹ năng nghiệp vụ của sinh viên

 

 

Nhận xét chung của đơn vị thực tập:     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                   …….., Ngày …… tháng….. năm……

Người đánh giá                                                                                             Xác nhận của đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá mẫu nhận xét

 • Điểm khác biệt trong mẫu nhật xét của đơn vị thực tập này chính là nó có chứa bảng nhận xét của đơn vị thực tập. Đây là căn cứ giúp cho đơn vị thực tập dễ dàng đánh giá và nhận xét đầy đủ các hoạt động thực tập tại đơn vị của sinh viên. 
 • Tuy nhiên, điều này cũng hạn chế những nhận xét chung và chi tiết của đơn vị. Bên cạnh đó, báo cáo không có nội dung đánh giá về thang điểm chung của báo cáo thực tập và đánh giá của đơn vị về báo cáo. Cần được bổ sung. 
 • Mẫu nhận xét của doanh nghiệp thực tập này đáp ứng 80% yêu cầu chung.

Linh tải miễn phí 

 Link tải

3.4.  Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập Bảng

Tiếp đó, mẫu nhận xét của đơn vị thực tập về kế toán dưới đây bao gồm biểu mẫu giấy nhận xét đơn vị thực tập để bạn có thể dễ dàng tham khảo. 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Trường…………….

Khoa…………..

GIẤY NHẬN XÉT THỰC TẬP 

Họ và tên sinh viên thực tập:…………………………………………………….Ngày sinh:……….

Ngành:………………………………………………………….. Mã sinh viên:…………………………..

Đơn vị thực tập:………………………………………………………………………………………………

Thời gian thực tập:………………………………………………………………………………………….

Người hướng dẫn:…………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………..

Đánh giá của đơn vị thực tập:

STT

Nội dung công việc

Đánh giá của
đơn vị thực tập

1

Chấp hành kỷ luật, nội quy chung trong công ty, đơn vị thực tập

 

2

Thái độ, ứng xử với đồng nghiệp trong môi trường làm việc và tinh thần, thái độ học hỏi kiến thức, công việc trong quá trình thực tập

 

3

Kỹ năng nghiệp vụ kế toán và kiến thức chuyên ngành

 

4

Mức độ hoàn thành công việc được giao

 

5

Kỹ năng phân tích số liệu và xử lý các vấn đề liên quan

 

 

Đánh giá chung của đơn vị thực tập:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

Đánh giá báo cáo thực tập (theo thang điểm 10):…………………………..

                                                                                                                   …….., Ngày …… tháng….. năm……

Người đánh giá                                                                                             Xác nhận của đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá phiếu nhận xét

 • Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập về kế toán này đảm bảo được các tiêu chí, nội dung cần thiết đối với một lời nhận xét của doanh nghiệp thực tập. Đầy đủ các tiêu chí cũng như các phần cần có. 
 • Nhược điểm của mẫu này chính là số lượng ít các đầu mục đính giá trong bảng biểu đánh giá chung. Cần bổ sung thêm các nội dung liên quan đến nghề nghiệp trong mục này để tăng thêm tính chi tiết cho lời nhận xét.
 • Mức độ hoàn thành của mẫu này đạt đến 85%. Là một mẫu nhận xét thực tập tốt. 

Có thể bạn cũng quan tâm đến báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu

Link tải mẫu

Tải về

3.5. Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập tốt nghiệp

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Trường…………….

Khoa…………..

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

 

Họ và tên sinh viên thực tập:…………………………………………………….Ngày sinh:……….

Ngành:………………………………………………………….. Mã sinh viên:…………………………..

Đơn vị thực tập:………………………………………………………………………………………………

Thời gian thực tập:………………………………………………………………………………………….

Người hướng dẫn:…………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………..

Đánh giá của đơn vị thực tập:

Về ý thức kỷ luật

 • Sinh viên đi làm đúng giờ, chăm chỉ, chấp hành tốt quy định nơi làm việc của công ty. Đảm bảo các yêu cầu về tác phong, trang phục tại nơi làm việc. 
 • Luôn duy trì thái độ, tinh thần chuyên nghiệp, tập trung trong quá trình thực hiện công việc của mình. 

Về tinh thần, thái độ học tập

 • Sinh viên hăng hái, chăm chỉ, chịu khó tìm tòi và học tập những kiến thức mới, học hỏi các kinh nghiệm về nghề nghiệp từ phía đồng nghiệp. 
 • Sinh viên chủ động tìm tòi các tài liệu liên quan phục vụ công việc, hoặc có liên quan đến đơn vị thực tập. 

Về quan hệ, lối sống

 • Sinh viên có thái độ tích cực, chan hòa với đồng nghiệp trong công ty. Tôn trọng, giúp đỡ và có thái độ học hỏi đối với các tiền bối đi trước. 
 • Nếp sống chăm chỉ, nhiệt tình giúp đỡ nên được mọi người trong công ty quý mến. 

Về kỹ năng nghề nghiệp

 • Các kiến thức nền về chuyên ngành ổn định, chắc chắn nên sinh viên có thể dễ dàng tiếp xúc với các công việc trong công ty.
 • Kỹ năng làm việc nhóm ổn, hợp tác tốt với cộng sự hoàn thành tốt phần việc được giao

Các nhận xét khác

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đánh giá chung của đơn vị thực tập:…………………………………………………..

Đánh giá về báo cáo thực tập (theo thang điểm 10):………………………………

                                                                                                                   …….., Ngày …… tháng….. năm……

Người đánh giá                                                                                             Xác nhận của đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đánh giá mẫu

 • Trong mẫu báo cáo thực tập cuối cùng này có chứa đầy đủ các nội dung cần thiết. Các nội dung cần nhận xét cũng được chia ra thành từng mục nhỏ để đơn vị thực tập có căn cứ đưa ra những nhận xét cần thiết. 
 • Nhược điểm của mẫu này chính là không thể nhận được sự nhận xét chi tiết từ phía người hướng dẫn hay nhận xét chi tiết từ phái lãnh đạo thực tập. Mẫu này có độ hoàn thiện 85%. 

Link tải miễn phí mẫu nhận xét 

Tải mẫu nhận xét

3.6. Link tải miễn phí mẫu nhận xét của đơn vị thực tập

Dưới đây là link tải miễn phí toàn bộ 5 tài liệu mẫu nhận xét đã nêu trên của Luanvan24. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình tải xuống, hãy để lại cmt hoặc ib để chúng tôi có thể hỗ trợ và gửi lại bạn ngay lập tức. 

Link tải toàn bộ tài liệu

Có thể bạn cũng quan tâm đến Mẫu nhật ký thực tập

4. Hướng dẫn cách viết nhận xét báo cáo thực tập Chuẩn yêu cầu! 

Huong-dan-cach-viet-nhan-xet-bao-cao-thuc-tap-trong-5-buoc
Hướng dẫn cách viết nhận xét báo cáo thực tập trong 5 bước

Để có thể hoàn thiện giấy nhận xét đơn vị thực tập tốt, bạn cần thực hiện theo 5 bước sau: 

Bước 1: Chọn đúng mẫu 

 • Như đã chia sẻ ở trên, tùy theo từng đơn vị chủ quản, từng trường đại học mà yêu cầu đối với các mẫu nhận xét thực tập sẽ khác nhau.
 • Bạn cần xác định đúng mẫu, file nhận xét đơn vị thực tập được yêu cầu để tránh không nhầm lẫn. 

Bước 2: Chuẩn bị sẵn thông tin

 • Chuẩn bị sẵn các thông tin được điền trong phiếu đánh giá sinh viên thực tập của đơn vị thực tập.
 • Bạn cần điền sẵn một số thông tin về sinh viên thực tập và về người hướng dẫn. 

Bước 3: Nội dung thực tập 

 • Nội dung thực tập bao gồm các nội dung công việc bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập của mình.
 • Một số đơn vị sẽ yêu cầu có nhật ký thực tập ghi lại chi tiết nội dung này theo từng ngày. 

Bước 4: Nhận xét của đơn vị thực tập.

 • Đây là phần được viết và điền bởi đơn vị thực tập.
 • Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ những bước trên, bạn tiến hành gặp người hướng dẫn tại đơn vị thực tập và tiến hành xin các nhận xét cụ thể theo mẫu.

Bước 5: Chữ ký 

 • Cuối cùng là chữ ký. Bạn cần xin chữ ký và dấu xác nhận từ đơn vị thực tập để có thể hoàn thiện giấy nhận xét từ đơn vị thực tập. Thường cần cả xác nhận của người hướng dẫn và dấu đỏ của đơn vị kèm theo chữ ký của lãnh đạo tại đơn vị thực tập. 
 • Đây là cách viết nhận xét của đơn vị thực tập chuẩn nhất, đảm bảo rằng bạn sẽ hoàn thành phần mục này với đầy đủ nội dung và trình bày chuẩn theo những yêu cầu đã đề ra. 

Bên cạnh đó, bạn cũng cần đảm bảo đã có bản báo cáo thực tập tốt để đạt được điểm cao. Nếu còn băn khoăn, hãy xem ngay bài Hướng dẫn cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chi tiết

5. Lưu ý trong file nhận xét của cơ quan thực tập

4-Luu-y-trong-file-nhan-xet-cua-co-quan-thuc-tap
4 Lưu ý trong file nhận xét của cơ quan thực tập

Ngoài ra, trong quá trình viết nhận xét thực tập tốt nghiệp, bạn cần lưu ý đến một số vấn đề cụ thể để lời nhận xét của doanh nghiệp thực tập trở nên hay và ấn tượng hơn. 

a) Thông tin chính xác 

 • Đầu tiên, bạn cần đảm bảo các thông tin được nêu trong nhận xét thực tập đều chính xác. Các thông tin này cần được thể hiện đúng và nhận được sự xác nhận từ hai bên.
 • Vì vậy, hãy cẩn thận xác định thông tin trong giấy nhận xét thực tập trước khi xin xác nhận từ đơn vị để tránh mất thời gian và công sức. 

b) Hình thức trình bày

 • Hình thức trình bày trong phiếu nhận xét cũng cần được lưu ý.
 • Các mẫu văn bản này thường có các quy định cụ thể về font chữ, cỡ chữ, khổ giấy cũng như kích thước lề. Hãy tìm hiểu thận chi tiết và trình bày cẩn thận nhé!

c) Văn phong sử dụng

 • Văn phong được sử dụng trong nhận xét của đơn vị thực tập cũng cần được trau chuốt.
 • Nên sử dụng văn phong đơn giản, ngắn gọn, chân thật không quá rườm rà hay khoa trương dẫn đến sự thiếu chuyên nghiệp và các ý chính bị lu mờ, mất tính chân thực. 

d) Các lỗi cơ bản

 • Cuối cùng, bạn cần kiểm tra lại các lỗi cơ bản như: lỗi chính tả hay lỗi đánh máy trước khi gửi và xin xác nhận từ phía đơn vị thực tập của mình. 

Vậy là trong bài viết này, Luận Văn 24 đã chia sẻ với bạn các bước để có thể xây dựng một nhận xét của đơn vị thực tập hiệu quả cũng như những mẫu nhận xét của đơn vị thực tập hay, ấn tượng. 

Để được hỗ trợ cụ thể hơn hoặc bạn cần đến những dịch vụ khác như hỗ trợ luận văn, hỗ trợ tiểu luận, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luận Văn 24 qua hotline: 0988 55 2424 để được giải đáp nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ bài viết trên!

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan