Một số bài báo cáo thực tập tốt nghiệp mẫu tiêu biểu và ấn tượng

Bạn đang cần tham khảo một vài bài báo cáo thực tập tốt nghiệp mẫu để “chuẩn bị tinh thần” cho bài báo cáo của mình? Khỏi lo đi. Hãy xem ngay một số bài mẫu mà Luận Văn 24 chuyên làm báo cáo tốt nghiệp thuê chia sẻ sau đây.

Một số bài báo cáo thực tập tốt nghiệp mẫu tiêu biểu và ấn tượng
Một số bài báo cáo thực tập tốt nghiệp mẫu tiêu biểu và ấn tượng

1. Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp tại nhà thuốc

Lời mở đầu

Lời cảm ơn

Nhận xét của đơn vị thực tập

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Mục lục

Phần 1: Giới thiệu chung về đơn vị thực tập

Tên và địa chỉ thực tập

Nhiệm vụ và quy mô của tổ chức

– Nhiệm vụ:

– Quy mô tổ chức:

 • Cơ sở vật chất
 • Chế độ sổ sách, báo cáo, kiểm tra
 • Cách trưng bày và phân loại thuốc trong nhà thuốc
 • Bảo quản thuốc

– Chức năng và nhiệm vụ của dược sĩ trung cấp tại cơ sở

Phần 2: Báo cáo kết quả thực tập – thực tế

– Các hình thức bán lẻ thuốc, địa bàn để mở cơ sở bán lẻ thuốc, phạm vi hoạt động:

 • Nhà thuốc
 • Quầy thuốc
 • Đại lý thuốc của doanh nghiệp
 • Tủ thuốc của trạm y tế

– Điều kiện kinh doanh thuốc:

 • Chứng chỉ hành nghề dược
 • Giấy đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đạt GPP
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

– So sánh điều kiện của cơ sở thực tập với nội dung quy định của GPP

 • Về nhân sự
 • Về diện tích xây dựng và thiết kế, bố trí các vị trí trong nhà thuốc
 • Thiết bị bảo quản thuốc
 • Hồ sơ, sổ sách, tài liệu chuyên môn

– Các hoạt động chủ yếu của một cơ sở bán lẻ thuốc

 • Mua thuốc
 • Bán thuốc
 • Các quy định về tư vấn cho người mua
 • Bán thuốc theo đơn
 • Bảo quản thuốc

– Yêu cầu đối với người bán lẻ thuốc:

 • Đối với người làm việc trong cơ sở bán lẻ thuốc
 • Đối với người quản lý chuyên môn hoặc chủ cơ sở bán thuốc

– Danh mục thuốc được phép kinh doanh tại nhà thuốc

 • Thuốc kháng sinh
 • Thuốc giảm đau – kháng viêm
 • Thuốc tiêu hóa
 • Thuốc chữa ho hen
 • Thuốc thay thế Hormon
 • Thuốc chữa bệnh ngoài da
 • Thuốc chữa mắt, tai, mũi, họng
 • Thuốc kháng sinh Histamin H1
 • Vitamin và khoáng chất

– Hoạt động hướng dẫn sử dụng thuốc

 • Bệnh nhân 1
 • Bệnh nhân 2
 • Bệnh nhân 3
 • Bệnh nhân 4
 • Bệnh nhân 5

– Một số nhãn thuốc của nhà thuốc

 • Tên thuốc
 • Thành phần
 • Chỉ định
 • Liều lượng và cách dùng
 • Chống chỉ định
 • Tác dụng phụ

 Dowload mẫu báo cáo thực tập về nhà thuốc tại đây

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ viết thuê khóa luận , viết luận văn tiếng anh , nhận xử lý số liệu spss , thuê làm tiểu luận… chuyên nghiệp nhất thị trường. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ từ A-Z.

2. Mẫu báo cáo tốt nghiệp kế toán thuế

Đề tài: kế toán thanh toán thuế GTGT và thuế TNDN

Đề cương báo cáo:

Phần 1: Đặc điểm tình hình chung ở Công ty ABC

– Khái quát lịch sử phát triển

– Tình hình thực tế ở Công ty ABC

 • Khái quát lịch sử phát triển
 • Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty ABC. Gồm:
 • Nâng cao hiệu quả quản lý tiền tệ
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng cách khống chế vốn đi chiếm dụng ở mức thấp nhất
 • Bảo đảm an toàn về tài chính
 • Tiết kiệm chi phí

– Cơ cấu tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh ở công ty ABC:

 • Cơ cấu tổ chức quản lý

Từ khi chuyển sang công ty Cổ phần, Công ty ABC đã tổ chức lại bộ máy quản lý trên cơ sở hiệu quả và tiết kiệm.

Cơ quan có quyền lực cao nhất trong Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm lµ Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hạch toán độc lập và cơ cấu bộ máy được tổ chức theo kiểu trực tuyến tham mưu.

Đại hội đồng cổ đông gồm 34 cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông họp ít nhất mỗi năm một lÇn để thông qua báo cáo tài chính năm của công ty và thông qua định hướng phát triển của công ty. Đại hội đồng cổ đông cũng có quyền quyết định việc chào bán cổ phần và mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần.

Dưới Đại hội đồng cổ đông là Hội đồng quản trị ( HĐQT). HĐQT là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty. HĐQT có 3 thành viên gồm có Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và 1 ủy viên. Trong HĐQT thì Chủ tịch HĐQT được bầu ra để lập kế hoạch hoạt động của HĐQT, theo dõi việc thực hiện các quyết định. Chủ tịch HĐQT là đại diện theo pháp luật của Công ty. Phó chủ tịch HĐQT có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tịch HĐQT.

Ban kiểm soát của Công ty gồm 3 người trong đó có 01 trưởng ban và 02 kiểm soát viên, trong đó có một kiểm soát viên có trình độ chuyên môn cao về nghiệp vụ kế toán. Ban kiểm có nhiệm vụ thẩm định báo cáo tài chính năm, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý điều hành các hoạt động của Công ty nhằm phát hiện ra các sai sót và gian lận của các bộ phận và đưa ra Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát cũng có thể kiến nghị các biện pháp bổ sung, sửa đổi cải biến cơ cấu tổ chức sản xuất và quản lý Công ty.

Trong HĐQT, một thành viên được bầu ra làm Giám đốc điều hành. Giám đốc điều hành có nhiệm vụ điều hành trực tiếp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được ủy quyền là đại diện hợp pháp của công ty. Hiện nay tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm, Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành.

Giúp việc cho Giám đốc điều hành là Phó giám đốc và Kế toán trưởng.

Phó giám đốc cùng Kế toán trưởng sẽ thông tin cho Giám đốc điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng các kế hoạch và ký kết các hợp đồng kinh tế.

Giám đốc điều hành trực tiếp quản lý các phòng ban chức năng: phòng Tài chính Kế toán, Phòng kỹ thuật KCS, Phòng hành chính tổ chức lao động.

–  Phòng tài chính kế toán: có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán theo đúng chế độ kế toán của nhà nước và tư vấn cho Giám đốc trong các quyết định kinh doanh.

–  Phòng hành chính tổ chức lao động: có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động : tuyển dụng và đào tạo lao động, khen thưởng và kỷ luật công nhân viên và giải quyết các vấn đề về tiền lương.

–   Phòng kế hoạch thị trường: có nhiệm vụ nghiên cứu thị trường và nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, tổ chức thu mua các loại nguyên liệu, công cụ dụng cụ phục vụ quá trình sản xuất. Ngoài ra, phòng kế hoạch thị trường còn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch sản  xuất về số lượng, lập các định mức kinh tế kỹ thuật, kế hoạch cung ứng vật tư…

– Phòng kỹ thuật KCS: có nhiệm vụ theo dõi quy trình sản xuất, đảm bảo về mặt kỹ thuật trong sản xuất và đề xuất với công ty việc xây dựng các định mức nguyên vật liệu và kiểm tra chất lượng hàng hóa.

– Ba tổ thu mua có nhiệm vụ thu mua và sơ chế nguyên liệu trước khi chuyển về Công ty. 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức
Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Dowload mẫu báo cáo tốt nghiệp kế toán thuế tại đây

Nguồn: luanvan24.com

Xem thêm bài viết có nội dung liên quan: 

Mẫu báo cáo thực tập tiền lương và các khoản phải trích theo lương

Chia sẻ mẫu báo cáo thực tập Marketing

+ Chi tiết trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp để đạt điểm cao

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

0988 55 2424
Chat Zalo
Zalo: 0988.55.2424