50+ mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm đẹp chuẩn form 2022

4.7/5 - (4 bình chọn)

Việc ghi chép lại những kinh nghiệm về công việc bản thân đã trải qua trong cuộc sống một cách có hệ thống là cần thiết và được gọi là sáng kiến kinh nghiệm. Để bài sáng kiến kinh nghiệm trở nên hoàn hảo thì ngoài việc có một đề tài sáng kiến có tính mới, nội dung hay, trình bày logic, khoa học thì còn cần đến một trang bìa đẹp.Bài viết dưới đây cung cấp cho bạn hơn 50 mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm đẹp, chuẩn form theo năm và theo chuyên môn kèm cách trình bày đẹp nhất. 

Tải ngay 50 mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm đẹp, chuẩn form
Tải ngay 50 mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm đẹp, chuẩn form

Bìa sáng kiến kinh nghiệm là thứ đầu tiên sẽ đập vào mắt người đọc khi đọc bất kỳ một bài sáng kiến kinh nghiệm nào. Để có được một mẫu sáng kiến kinh nghiệm ấn tượng ngoài nội dung và bố cục thì cần có một bìa sáng kiến chuẩn đẹp và khoa học.

1. 10+ mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm đẹp 

 • Mẫu số 1:

Mẫu sáng kiến kinh nghiệm

 • Link tải:

Mẫu 1.1 – Mẫu Sáng kiên kinh nghiêm.doc

 • Mẫu số 2: 

Mẫu sáng kiến kinh nghiệm đẹp

 • Link tải

Mẫu 1.2 – Mẫu Sáng kiên kinh nghiêm.doc

 • Mẫu số 3:
Mẫu sáng kiến kinh nghiệm đẹp
Mẫu 3

 

 • Link tải:

Mẫu 1.3 – Sáng kiên kinh nghiêm.docx

 • Mẫu số 4:

Mẫu sáng kiến kinh nghiệm đẹp

 • Link tải:

Mẫu 1.4 – Sáng kiên kinh nghiêm.docx

 • Mẫu số 5 

Mẫu Bìa sáng kiến kinh nghiệm

 • Link tải:

Mẫu 1.5 – Sáng kiên kinh nghiêm.docx

2. 10+ mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm phổ biến

 • Mẫu 1:

Mẫu Bìa sáng kiến kinh nghiệm

 • Link tải: 

Mẫu 2.1 – Sáng kiên kinh nghiêm.docx

 • Mẫu 2: 

  

mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm
Mẫu 2
 • Link tải: 

Mẫu 2.2 – Sáng kiên kinh nghiêm.docx 

 • Mẫu 3: 
Mẫu 3
Mẫu 3
 • Link tải 

Mẫu 2.3 – Sáng kiên kinh nghiêm.docx

 • Mẫu 4: 
Mẫu 4
Mẫu 4
 • Link tải: 

Mẫu 2.4 – Sáng kiến kinh nghiệm.docx

 • Mẫu 5: 
Mâu bìa sáng kiến kinh nghiệm chuẩn form
Mẫu 5
 • Link tải: 

Mẫu 2.5 – Sáng kiến kinh nghiệm.docx

3. 10+ mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm tiểu học 

Mẫu 1:  Mẫu Bìa sáng kiến kinh nghiệm

 • Link tải:

Mẫu 3.1.  Sáng kiên kinh nghiêm.docx  Mẫu 2:  Mẫu Bìa sáng kiến kinh nghiệm

 • Link tải: 

Mẫu 3.2 – mẫu Sáng kiên kinh nghiêm.docx Mẫu 3:  Mẫu Bìa sáng kiến kinh nghiệm

 • Link tải: 

Mẫu 3.3 – Sáng kiên kinh nghiêm.docx Mẫu 4: Mẫu Bìa sáng kiến kinh nghiệm

 • Link tải: 

Mẫu 3.4 – Sáng kiên kinh nghiêm.docx Mẫu 5: Mẫu Bìa sáng kiến kinh nghiệm

 • Link tải:

Mẫu 3.5 – Sáng kiến kinh nghiệm.docx

4. 10+ mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm mầm non 

 • Mẫu 1:

Mẫu Bìa sáng kiến kinh nghiệm

 • Link tải: 

Mẫu 3.1 – Sáng kiên kinh nghiêm.doc

 • Mẫu 2: 

Mẫu Bìa sáng kiến kinh nghiệm

 • Link tải: 

Mẫu 3.2 – Sáng kiên kinh nghiêm.docx

 • Mẫu 3: 

Mâu bìa sáng kiến kinh nghiệm chuẩn form

 • Link tải: 

Mẫu 3.3 – Sáng kiên kinh nghiêm.doc

 • Mẫu 4: 

Mâu bìa sáng kiến kinh nghiệm chuẩn form

 • Link tải: 

Mẫu 3.4 – Sáng kiên kinh nghiêm.docx

 • Mẫu 5:

Bìa sáng kiến kinh nghiệm

 • Link tải: 

Mẫu 3.5 – Sáng kiên kinh nghiêm.docx

5. 10+ mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm chuẩn form

 • Mẫu 1

Bìa sáng kiến kinh nghiệm

 • Link tải: 

Mẫu 3.1. – Sáng kiên kinh nghiêm.docx

 • Mẫu 2: 

Bìa sáng kiến kinh nghiệm

 • Link tải: 

Mẫu 3.2 – Sáng kiên kinh nghiêm.docx T ham khảo thêm: 100 sáng kiến kinh nghiệm mầm non

 • Mẫu 3: 

Bìa sáng kiến kinh nghiệm

 • Link tải: 

Mẫu 3.3 – Sáng kiến kinh nghiệm.docx

 • Mẫu 4: 

Bìa sáng kiến kinh nghiệm

 • Link tải: 

Mẫu 3.4 – Sáng kiên kinh nghiêm.doc

 • Mẫu 5: 

Bìa sáng kiến kinh nghiệm

 • Link tải:

Mẫu 3.5 – Sáng kiến kinh nghiệm.docx

6. Link download mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm

LINK TẢI

7. Cấu trúc của một bìa sáng kiến kinh nghiệm chuẩn form

Cấu trúc của một bài sáng kiến kinh nghiệm chuẩn
Cấu trúc của một bài sáng kiến kinh nghiệm chuẩn

7.1. MỤC LỤC

7.2. DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

7.3. MỞ ĐẦU

Lý do viết sáng kiến (tính cấp thiết) Mục tiêu của sáng kiến (Đích cần đạt tới)

 • Mục tiêu chung
 • Mục tiêu cụ thể

Giới hạn của sáng kiến

 • Về đối tượng nghiên cứu (vấn đề gì, phạm vi?)
 • Về không gian (ở đâu?)
 • Về thời gian (Từ đâu đến đâu, hiện tại và trong tương lai?)

7.4. NỘI DUNG

Cơ sở viết sáng kiến Cơ sở khoa học (Các khái niệm cơ bản, lý thuyết, kết luận khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, lý luận khoa học, luận chứng khoa học về vấn đề lựa chọn nghiên cứu của sáng kiến) Cơ sở chính trị, pháp lý

 • Cơ sở chính trị: Các Văn kiện, Nghị quyết, chỉ thị, …, của Đảng liên quan đến vấn tới vấn đề thực hiện sáng kiến.
 • Cơ sở pháp lý: Các văn bản của Nhà nước, của Ngành, của tỉnh, địa phương liên quan đến vấn tới vấn đề thực hiện sáng kiến.

Thực trạng của vấn đề cần giải quyết

 • Miêu tả, phân tích hiện trạng vấn đề cần giải quyết; các nhân tố, các điều kiện ảnh hưởng tới vấn đề cần giải quyết của sáng kiến.
 • Chỉ ra những hạn chế (hiện trạng tiêu cực) cần giải quyết.

Tóm lại, bạn nên tìm hiểu kỹ về bố cục bìa sáng kiến kinh nghiệm cũng như cấu trúc bài sáng kiến kinh nghiệm, đồng thời có thể tham khảo thêm hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm mới nhất để hiểu rõ về cấu trúc và giúp cho bài sáng kiến của bạn hoàn chỉnh hơn.

8. Cách trình bày bìa sáng kiến kinh nghiệm

"Cách trình bày Bìa sáng kiến kinh nghiệm
Cách trình bày Bìa sáng kiến kinh nghiệm

Ngoài việc trình bày nội dung hay, logic và độc đáo cho bài sáng kiến kinh nghiệm thì việc sắp xếp bố cục của bìa sáng kiến kinh nghiệm cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng và bạn có thể tham khảo cách trình bày trang bìa sáng kiến ngay sau đây:

8.1. In bìa chính và bìa phụ 

 • Đối với một bài sáng kiến kinh nghiệm đạt chuẩn và chất lượng thì trang bìa cần được in thành 2 tờ.
 • Tờ bìa chính sẽ được in trên giấy bìa cứng.
 • Còn tờ bìa phụ sẽ được in trên khổ giấy thường. Được đặt ngay ở phần phía sau của tờ bìa chính đề làm tờ bìa đệm.

8.2. Kích thước bìa 

Bìa sáng kiến kinh nghiệm cũng được trình bày tương tự như nội dung và được in trên khổ giấy A4 với kích thước 21×29,7cm.

8.3. Căn chỉnh trên khung bìa 

 • Nội dung của bìa sáng kiến cần phải được căn lề và định dạng  rõ ràng.
 • Trong đó, chú ý căn lề của bài viết bao gồm: căn lề trên là 3cm, lề dưới 2,5cm, lề trái 2,5cm, lề phải 2,5cm.. 

8.4. Thông tin trên khung bìa 

Phần trang bìa của bài sáng kiến kinh nghiệm cần trình bày đầy đủ về các thông tin cụ thể như sau:

 • Cơ quan bạn đang công tác:

Đơn vị giáo dục cao nhất. Đơn vị giáo dục bạn trực thuộc. Logo đơn vị mà bạn đang công tác.

 • Tên đề tài:

Tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm cần phải trình bày dễ hiểu, rõ ràng, ngắn gọn, cô đọng và cung cấp đầy đủ thông tin cho người đọc.

8.5. Lưu ý khác 

Ngoài ra, bạn cần lưu ý phông chữ duy nhất được phép sử dụng  khi làm bìa sáng kiến kinh nghiệm đó là phông chữ Time New Roman. Bài viết trên Luanvan24 đã chia sẻ với bạn đọc link download free 50+ mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm hay nhất 2021. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp  những thông tin hữu ích cho bạn đọc và nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành bài sáng kiến kinh nghiệm của mình thì có thể tham khảo dịch vụ làm thuê sáng kiến kinh nghiệm của Luanvan24-đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong ngành và dẫn đầu về uy tín, chất lượng trên thị trường. Hãy liên hệ ngay vào hotline: 0988552424 hoặc truy cập website: luanvan24.com để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp một cách nhanh chóng.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan