Nhận Miễn Phí 10 Mẫu Luận Văn Kiểm Soát Nội Bộ + 35 Đề Tài Gợi Ý

4.7/5 - (6 bình chọn)

Luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ là một đề tài không chỉ được quan tâm ở các bạn sinh viên, thạc sĩ,… mà còn được các đơn vị tổ chức nghiên cứu với mong muốn quản lý rủi ro và làm giảm sự xuất hiện của gian lận.

Mẫu Luận Văn Kiểm Soát Nội Bộ
Mẫu Luận Văn Kiểm Soát Nội Bộ

1. Mẫu luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ tại bệnh viện nhi đồng 

a) Đề tài

Hoàn thiện bộ hệ thống kiểm soát nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

b) Giới thiệu

Kiểm soát nội bộ đang nhận được sự chú ý ngày càng tăng ở cấp độ hành chính công bao gồm các bệnh viện của nhi đồng 1. Nó được coi là một công cụ đặc quyền của quản lý, quản trị và kiểm soát, cung cấp sự gia tăng hiệu quả và hiệu quả, độ tin cậy thông tin lớn hơn và tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý.

c) Link download

4.1. Mẫu kiểm soát nội bộ tại bệnh viện nhi đồng 1.docx

2. Mẫu luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ tại bệnh viện từ dũ

a) Đề tài

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ về công tác thu tại Bệnh viện Từ Dũ.

b) Giới thiệu

  • Kiểm soát nội bộ là một quá trình quản lý tích hợp các biện pháp kiểm soát và đánh giá quản lý khác nhau trong bệnh viện, nghiên cứu này tin rằng nhân viên quản lý của các tổ chức y tế nên sử dụng các tiêu chuẩn chung để đánh giá mức độ hoạt động của bệnh viện, hiệu quả quản lý và chất lượng y tế. 
  • Một hệ thống kiểm soát nội bộ có thể được xây dựng đồng thời và thực hiện bởi cấp độ quản lý cao nhất trong bệnh viện. Nó liên quan đến các kinh nghiệm thương mại và kinh doanh liên quan đến sự kiểm soát của tổ chức, tài chính và các hệ thống khác.

c) Link download

4.2. Mẫu kiểm soát nội bộ tại bệnh viện từ dũ.docx

3. Mẫu luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ tại ngân hàng

a) Đề tài

Nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ về hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam.

b) Giới thiệu

Một hệ thống kiểm soát hiệu quả là một thành phần quan trọng của quản lý ngân hàng và là nền tảng cho hoạt động an toàn và âm thanh của các tổ chức ngân hàng.

c) Link download

4.3. Mẫu về kiểm soát nội bộ tại ngân hàng.docx

4. Bài mẫu luận văn kiểm soát nội bộ tại ngân hàng

a) Tên đề tài

  • Đề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực Miền Trung.

b) Giới thiệu chung

  • Trong hoạt động ngân hàng, tín dụng nghiệp vụ quan trọng, cốt lõi, mang lại lợi nhuận cao nhất nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
  • Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại các chi nhánh NHNo&PTNT tại miền Trung thời gian qua bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế làm cho công tác này chưa hiệu quả trong thực tế.
  • Nhận thấy được điều đó, tác giả đã nghiên cứu đề tài luận văn này, nhằm đưa ra những giải pháp thực tiễn, góp phần giúp các chi nhánh nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.
Lời mở đầu trong bài luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ
Lời mở đầu trong bài luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ

c) Link download

5. Luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ mới nhất

a) Tên đề tài

  • Đề tài: Nghiên cứu tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

b) Giới thiệu chung

  • Mục đích của nghiên cứu này xác định đo lường mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường đại học, cao đẳng trung cấp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng như hệ thống kiểm soát nội bộ của các trường đó, từ đó đề xuất các kiến ​​nghị nhằm nâng cao hiệu quả.
  • Bài nghiên cứu gồm 5 chương: 

Chương 1: Tổng quan về các nghiên cứu liên quan

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và bàn luận

Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị

c) Link download

6. Luận văn kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp

a) Tên đề tài

  • Đề tài: Tăng cường tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro của các Doanh nghiệp FDI tại tỉnh Bình Dương.

b) Giới thiệu chung

  • Đề tài: “Tăng cường hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ theo định hướng quản trị rủi ro của các công ty FDI tại Bình Dương” được tác giả thực hiện nhằm phân tích, tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của các công ty FDI tại Bình Dương. bộ phận quản trị rủi ro của các công ty FDI tại Bình Dương góp phần đề xuất một số kiến ​​nghị nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của các công ty này.
  • Mục đích chung: Xây dựng thử nghiệm hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản trị rủi ro của các doanh nghiệp FDI tại Bình Dương, giúp các doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản trị rủi ro, đưa ra các khuyến nghị hữu ích góp phần cải thiện.
Tóm tắt luận văn thạc sĩ kiểm soát nội bộ
Tóm tắt luận văn thạc sĩ kiểm soát nội bộ

c) Link download

7. Mẫu luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ tại khách sạn

a) Tên đề tài

  • Đề tài: Kiểm soát chi phí kinh doanh tại Khách sạn Citadines pearl Hội An – Công ty cổ phần Tri Việt Hội An.

b) Giới thiệu chung

  • Citadines Pearl Hội An là dự  nghỉ dưỡng phức hợp theo chuẩn 5 sao với nhiều loại hình căn hộ du lịch khác nhau.
  • Một số vấn đề nảy sinh, trong thời gian ngừng hoạt động trong mùa dịch, công tác quản lao động chưa được giám sát chặt chẽ, việc kiểm soát chi phí của công ty chưa được thực hiện đầy đủ do chưa thích ứng với tình hình dịch bệnh. 
  • Bài nghiên cứu tập trung nghiên cứu để bổ sung các thủ tục hành chính cần thiết giữa bên thuê quản nhà đầu tư, đồng thời xem xét thỏa thuận thêm các điều khoản trong hợp đồng thuê quản để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. 

c) Link download

8. Mẫu luận văn thạc sĩ kiểm soát nội bộ ngành hàng không

a) Tên đề tài

  • Đề tài: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Masco.

b) Giới thiệu chung

  • Một hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh mẽ mang lại cho tổ chức những lợi ích sau: giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất vận hành, bảo vệ tài sản khỏi hỏng mất mát, đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán báo cáo tài chính…
  • Xuất phát từ những nhu cầu cấp thiết trên,tác giả đã chọn đề tài này với mục đích giúp các hãng hàng không hoạt động hiệu quả hơn.
  • Mục đích nghiên cứu hướng tới các mục đích: tổng hợp các lý luận liên quan và nghiên cứu thực trạng công tác kiểm soát nội bộ cho chu trình bán hàng và thu tiền của công ty.
Mục lục của đề tài nghiên cứu kiểm soát nội bộ ngành hàng không
Mục lục của đề tài nghiên cứu kiểm soát nội bộ ngành hàng không

c) Link download

9. Mẫu luận văn thạc sĩ kiểm soát nội bộ mới nhất 2023

a) Tên đề tài

  • Đề tài: Các nhân tố tác động đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

b) Giới thiệu chung

  • Tác giả thực hiện đề tài “Các nhân tố tác động đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương” và chủ yếu tập trung tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ Văn Phòng UBND tỉnh Bình Dương, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng quản của văn phòng. Nghiên cứu được tiến hành theo hai giai đoạn: nghiên cứu định tính định lượng.
  • Bài luận văn được chia thành 5 chương:

Chương 1: Tổng quan các nghiên cứu có liên quan

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và bàn luận 

Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị

Mẫu luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ mới nhất
Mẫu luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ mới nhất

c) Link download

10. Luận văn thạc sĩ kiểm soát nội bộ

a) Tên đề tài

  • Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ trong chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

b) Giới thiệu chung

  • Tác giả giới thiệu khái quát về thực trạng quản vốn đầu tại Ban quản dự án đầu xây dựng thành phố Tân Uyên. Bên cạnh đó, nhóm tác giả cam kết giúp các nhà đầu tránh rủi ro, đảm bảo đơn vị hoạt động đúng hướng, tránh lãng phí đạt hiệu quả tối đa khi chi tiêu được sử dụng hợp lý,  tiết kiệm ngân sách nhà nước.
  • Đề tài này cũng chỉ ra những ưu điểm hạn chế còn tồn tại để từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chi phí đầu xây dựng bản. Giải pháp dựa trên 5 yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ.

c) Link download

11. 35+ đề tài luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ 2023

Top 10+ đề tài luận văn thạc sĩ kiểm soát nội bộ 2022
Top 35+ đề tài luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ 2023
  1. Luận văn kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng BIDV. 
  2. Luận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty Trung Quý – Huế.
  3. Luận văn định hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp dịch vụ.
  4.  Luận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường Đại học Công nghiệp thực phẩm.
  5. Cơ sở lý thuyết về hệ thống kiểm soát nội bộ, nhận định tầm quan trọng của nó.
  6. Thực hiện hoàn tất hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng thương mại.
  7. Khái niệm và tính cần thiết của kiểm soát nội bộ: Nghiên cứu về tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ đối với sự phát triển và bảo vệ sự tồn tại của tổ chức.
  8. Các quy trình và phương pháp kiểm soát nội bộ: Trình bày các phương pháp và kỹ thuật để phát hiện, giảm thiểu và ngăn chặn các rủi ro và lỗ hổng trong quá trình hoạt động nội bộ của tổ chức.
  9. Nghiên cứu về các yếu tố quan trọng để thực hiện kiểm soát nội bộ hiệu quả, bao gồm nhân lực, quy trình và công nghệ.
  10. Nâng cao tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên một số các quan điểm.
  11. Kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp tại Công ty cổ phần Sông Đà.
  12. Thực hiện công tác kiểm soát nội bộ tại các cơ quan hành chính quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng gắn với bối cảnh nền kinh tế xã hội ngày nay.
  13. Thực trạng việc giải quyết trong ban kiểm soát nội bộ bộ phận quản trị kinh doanh tại doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên thị trường Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế xã hội toàn cầu hóa.
  14. Vai trò và tầm quan trọng của ban kiểm soát nội bộ đối với một doanh nghiệp một cơ quan nhà nước trong bối cảnh nền kinh tế xã hội phát triển hội nhập với nền kinh tế thế giới.
  15. Hoàn tất hệ thống kiểm soát nội bộ tại kho bạc nhà nước tại tỉnh Hà Giang.
  16. Các nguyên tắc cơ bản để thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty TNHH Minh Long.
  17. Thách thức trong việc nâng cao kiểm soát nội bộ doanh nghiệp.
  18. Thực trạng ứng dụng các phần mềm kỹ thuật công nghệ đối với hoạt động kiểm soát nội bộ trong bối cảnh nền kinh tế xã hội phát triển.
  19. Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ tại các đơn vị xuất nhập khẩu hàng hóa trên các cảng biển ở nước ta.
  20. So sánh hệ thống kiểm soát nội bộ giữa các công ty trong việc hoàn tất hệ thống kiểm soát nội bộ.
  21. Chính sách tất yếu trong việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty.
  22. Kiểm soát nội bộ hoạt động thu, chi tại bệnh viện trực thuộc tỉnh Quảng Trị
  23. Hệ thống kiểm soát của Ban quản lý bao gồm tất cả các bộ phận quản lý, kiểm soát, chức năng của kiểm toán nội bộ, chính sách và thủ tục liên quan đến nhân sự và sự phân định trách nhiệm.
  24.  Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về sản xuất thủy hải sản.
  25.  Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ tại các cơ quan nhà nước ở Việt Nam trong bối cảnh xã hội bị ảnh hưởng bởi Covid – 19 ngày nay.
  26.  Những hạn chế cần phải khắc phục trong công tác kiểm soát nội bộ tại các công ty thực phẩm đa chức năng ở Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid – 19.
  27.  Ảnh hưởng từ bên ngoài đơn vị như chính sách của Nhà nước, chỉ đạo của cấp trên hoặc cơ quan quản lý chuyên môn.
  28.  Hoàn thiện Kiểm soát chất lượng Kiểm toán Báo cáo Tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).
  29.  Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chi kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình.
  30.  Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình quản lý đơn hàng tại công ty Scavi Huế.
  31.  Kiểm soát nội bộ về giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái trong hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần Nam Việt.
  32. Bảo mật công nghệ thông tin: Phân tích và giải pháp. 
  33. Các quy định về tính bền vững trong kiểm soát nội bộ ngày càng tăng hiện nay. 
  34. Luận văn thạc sĩ kiểm soát nội bộ: Kỹ thuật số hóa nhanh chóng và áp dụng mã thấp
  35. Lực lượng lao động mệt mỏi và xói mòn văn hóa Việt Nam.
  36. Kiểm soát nội bộ trong với đại dịch: Khả năng phục hồi và chiến lược thay đổi của doanh nghiệp
  37. Rủi ro tài chính và làn sóng mất khả năng thanh toán
  38. Luận văn thạc sĩ kiểm soát nội bộ: Lạm phát gia tăng và việc kiềm chế thuế toàn cầu
  39. Luận văn thạc sĩ kiểm soát nội bộ: Biến đổi khí hậu và sự thích nghi hiện nay. 
  40. Sự căng thẳng của chuỗi cung ứng và cuộc chạy đua đến sự linh hoạt
  41. Luận văn tốt nghiệp kiểm soát nội bộ: Sức khỏe và an toàn trong bối cảnh mối đe dọa COVID-19 tiếp tục xảy ra.

Bên cạnh luận văn thạc sĩ kiểm soát nội bộ, có thể bạn cũng quan tâm đến nhóm luận văn quản trị như:

12. Kinh nghiệm làm luận văn kiểm soát nội bộ để đạt điểm cao

Để đạt bài luận văn kiểm soát nội bộ đạt điểm cao, các bạn nhớ áp dụng những kinh nghiệm dưới đây nhé! Đây đều là những kinh nghiệm quý báu đã được Luận văn 24 đút rút ra từ quá trình triển khai viết bài luận đấy.

12.1. Nghiên cứu sâu và đầy đủ

  • Đây là bước quan trọng để có được một bài luận văn kiểm soát nội bộ chất lượng.
  • Bạn cần phải hiểu rõ các khía cạnh về kiểm soát nội bộ, những phương pháp được áp dụng trong quá trình kiểm soát cũng như các văn bản, quy định pháp lý có liên quan.
  • Nghiên cứu sâu và đầy đủ sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về kiểm soát nội bộ đồng thời làm sáng tỏ mục tiêu nghiên cứu của bài luận văn.
  • Bên cạnh đó, việc nghiên cứu sâu và đầy đủ còn giúp đảm bảo bài luận văn có tính chính xác và độ tin cậy cao.

12.2. Xác định mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu rõ ràng

  • Trước khi tiến hành triển khai viết bài luận văn kiểm soát nội bộ, bạn cần phải xác định rõ ràng mục tiêu cũng như các câu hỏi nghiên cứu.
  • Mục tiêu nghiên cứu là định hướng của quá trình nghiên cứu, giúp bạn tập trung làm nổi bật được các khía cạnh quan trọng.
  • Các câu hỏi nghiên cứu cần phải liên quan trực tiếp tới mục tiêu nghiên cứu của bài luận văn kiểm soát nội bộ.
  • Nhờ vào việc xác định mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu rõ ràng sẽ giúp bạn tập trung vào vấn đề cốt lõi và có được kết quả nghiên cứu chính xác. 

12.3. Phân tích dữ liệu một cách sâu sắc

  • Những dữ liệu cần thiết liên quan đến kiểm soát nội bộ có thể kể đến là: báo cáo kiểm toán, các tài liệu về quá trình kiểm toán, báo cáo tài chính… 
  • Bạn cần thực hiện phân tích các dữ liệu trên một cách sâu sắc để thấy rõ được hiệu quả cũng như đưa ra các đánh giá về hoạt động kiểm soát nội bộ.
  • Bạn có thể phân tích dựa vào các phương pháp như: thống kê, so sánh… để đánh giá, phát hiện ra những điểm mạnh, hạn chế còn tồn động của hoạt động kiểm soát nội bộ.
  • Việc này sẽ giúp bạn đưa ra kết luận có độ chính xác cao đồng thời có thể đề xuất được những giải pháp phù hợp nhất với tình hình công ty, tổ chức…

12.4. Trình bày bài viết một cách rõ ràng và logic

  • Đây cũng là một yếu tố quan trọng giúp bài luận văn kiểm soát nội bộ của bạn đạt điểm cao nhất. 
  • Bạn cần phải sắp xếp các thông tin một cách rõ ràng, logic, tuân thủ các quy tắc liên quan đến cấu trúc và cách diễn đạt.
  • Nên chú ý đến cách sắp xếp các đoạn văn, sử dụng câu chủ đề cũng như các từ nối nhằm tạo ra sự mạch lạc và truyền đạt thông tin hiệu quả.
  • Đồng thời, việc trình bày luận văn rõ ràng và logic còn thể hiện được khả năng lý luận và phân tích của bạn. Nhờ vậy, người chấm thi sẽ ấn tượng và đánh giá cao bài luận văn kiểm soát nội bộ của bạn.

KẾT LUẬN

Trên đây là bài viết tổng hợp về khái niệm, mục tiêu, đề tài và mẫu luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ được Luận Văn 24 thăm dò và cập nhật các thông tin mới nhất. Mong rằng, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn chuyên đề kiểm soát nội bộ và làm tốt khóa luận nhé.

4/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan