LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ XÂY DỰNG: TOP 50 ĐỀ TÀI + 5 MẪU TẢI FREE

4.5/5 - (2 bình chọn)

Chuyên ngành quản lý xây dựng hiện đang là một ngành hot và phổ biến. Chính vì thế mà đề tài luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng luôn thu hút được nhiều người đọc bởi tính chuyên môn và thực tế cao. Nếu các bạn còn gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài và viết bài. Thì ngay tại bài viết này, Luận văn 24 đã tổng hợp và chia sẻ đến bạn top 50 đề tài kèm theo 5 mẫu tải free hay nhất 2023. Xem ngay!

1. TOP 50 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng mới nhất

  Để viết được một bài luận văn xuất sắc, đầu tiên các bạn nên lựa chọn cho mình một đề tài luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng phù hợp. Đây là điều rất quan trọng và cần thiết. Dưới đây là 50 đề tài thạc sĩ ngành quản lý xây dựng đã được chọn lọc kỹ lưỡng cụ thể như sau:

 1. Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác bảo trì công trình tại Công ty dịch vụ thủy lợi X
 2. Luận văn Quản lý xây dựng: Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty xây dựng và phát triển nông thôn Y
 3. Luận văn Thạc sĩ Quản lý xây dựng: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng tại Công ty X
 4. Nâng cao công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án thuộc Công ty Z
 5. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng thi công các công trình xây dựng ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Y
 6. Luận văn Quản lý xây dựng: Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng các công trình thủy lợi tại X
 7. Luận văn Thạc sĩ: Phân tích đánh giá lợi ích kinh tế – xã hội sau 3 năm khai thác dự án đường cao tốc Z
 8. Đề xuất giải pháp tổ chức thi công đảm bảo tiến độ xây dựng công trình bê tông thuộc dự án X
 9. Luận văn Thạc sĩ Quản lý xây dựng: Đánh giá hiệu quả của Dự án cấp nước X tỉnh Y
 10. Luận văn Quản lý xây dựng: Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng sử dụng đất cấp phối làm đường trên địa bàn tỉnh Z
 11. Luận văn Thạc sĩ Quản lý xây dựng: Nghiên cứu xử lý chống sạt trượt cho mái đào đập tràn Thủy điện X
 12. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các công trình thủy lợi thuộc Công ty Z
 13. Luận văn Thạc sĩ: Nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án xây dựng nhà Văn hóa phụ nữ thành phố X
 14. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư chợ sử dụng nguồn vốn xã hội hoá tại tỉnh Y
 15. Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng cho khu vực huyện Z
 16. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công các công trình đường giao thông do Ban Quản lý X làm chủ đầu tư
 17. Luận văn Thạc sĩ: Đánh giá công tác quản lý chi phí giai đoạn thực hiện dự án công trình nâng cấp cống Cầu Xe tỉnh Z
 18. Luận văn Quản lý xây dựng: Nghiên cứu hoàn thiện công tác tư vấn đấu thầu của Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Y
 19. Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của Công ty X
 20. Luận văn Thạc sĩ Quản lý xây dựng: Nâng cao năng lực quản lý chất lượng các công trình xây dựng tại Công ty Y
 21. Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng dân dụng tại Công ty Z
 22. Luận văn Thạc sĩ Quản lý xây dựng: Giải pháp hoàn thiện công tác giám sát thi công X tỉnh Y
 23. Luận văn Quản lý xây dựng: Giải pháp nâng cao chất lượng các công trình sửa chữa mạng lưới cấp nước tại Công ty Y
 24. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Z tỉnh X
 25. Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng thi công Công trình tràn xả lũ Hồ chứa nước Y tỉnh Z
 26. Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng hồ sơ quy hoạch và thiết kế xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố X
 27. Luận văn Thạc sĩ Quản lý xây dựng: Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình tại công ty Z
 28. Giải pháp nâng cao năng lực lựa chọn nhà thầu xây lắp tại Ban Quản lý dự án thành phố X
 29. Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu, xây dựng quy trình bảo trì hồ chứa nước tỉnh Y
 30. Nghiên cứu giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình tại Công ty X thành phố Z
 31. Nghiên cứu giải pháp lựa chọn thầu xây lắp thực hiện các dự án nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Y
 32. Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng cho Công ty X tỉnh Y
 33. Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Z
 34. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại tỉnh X
 35. Giải pháp quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án Z
 36. Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu nâng cao năng lực tư vấn đầu tư xây dựng của Trung tâm Kiểm định xây dựng Y
 37. Giải pháp nâng cao năng lực giám sát chất lượng thi công tại Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp tỉnh X
 38. Luận văn Thạc sĩ Quản lý xây dựng: Nghiên cứu giải pháp xử lý khi đào đường hầm qua vùng địa chất xấu
 39. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Y
 40. Giải pháp nâng cao công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình dân dụng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Z
 41. Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lựa chọn nhà thầu và quản lý hợp đồng xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Y
 42. Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực xây dựng tại Công ty X
 43. Hoàn thiện công tác quản lý chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án xây dựng tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Y
 44. Luận văn Thạc sĩ Quản lý xây dựng: Quản lý rủi ro trong dự án đường sắt ở thành phố Z
 45. Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Y
 46. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Z
 47. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Y tế tỉnh X
 48. Đề xuất giải pháp thi công đảm bảo tiến độ xây dựng công trình Bê tông thuộc dự án xây dựng công trình Y – tỉnh Z
 49. Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư trên địa bàn thị xã X tỉnh Z
 50. Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu giải pháp quản lý chi phí xây dựng công trình đường Z tại Tỉnh Y
TOP 50 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng mới nhất
TOP 50 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng mới nhất

2. Chi tiết mẫu luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng công trình thủy lợi chuẩn chỉnh

a) Đề tài:

  Luận văn Thạc sĩ Quản lý xây dựng: Đề xuất một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo trì cho các công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận, áp dụng cho hồ chứa nước Sông Sắt.

b) Tổng quan:

  Đề tài thạc sĩ ngành quản lý xây dựng này đã xác định được những vấn đề như sau:

 • Những tồn đọng và nguyên nhân gây ra ảnh hưởng đến chất lượng bảo trì các công trình thủy lợi tại tỉnh Ninh Thuận. 
 • Đề ra các biện pháp quản lý với mục đích nâng cao chất lượng công tác bảo trì cho các công trình thủy lợi tại Ninh Thuận, và cụ thể là áp dụng cho hồ chứa nước Sông Sắt.

  Kết cấu của bài luận này gồm 3 phần như sau:

 • Chương 1. Tổng quan về vấn đề quản lý chất lượng công tác bảo trì tại các công trình xây dựng.
 • Chương 2. Cơ sở pháp lý và lý luận khoa học về công tác quản lý chất lượng bảo trì các công trình xây dựng.
 • Chương 3. Đề xuất các giải pháp quản lý nhằm mục đích nâng cao chất lượng công tác bảo trì tại hồ chứa nước Sông Sắt.

c) DOWNLOAD FREE: Mẫu 1

3. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý dự án đầu tư xây dựng hay nhất

a) Đề tài:

  Luận văn Thạc sĩ Quản lý xây dựng: Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản – Chi cục Phát triển nông thôn Bình Thuận

b) Tổng quan:

  Ý nghĩa của đề tài luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng này là:

 • Ý nghĩa khoa học: Góp phần có giá trị về mặt tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy, học tập và các công trình nghiên cứu về công tác quản lý ĐTXD liên quan. 
 • Ý nghĩa thực tiễn: Giúp hoàn thiện và nâng cao hơn nữa hiệu quả cùng chất lượng công tác quản lý dự án ĐTXD công trình tại Ban QLDA ĐTXD cơ bản của Chi cục PTNT Bình Thuận trong quá trình thực hiện và phát triển hiện nay. 

  Kết quả đạt được của bài luận văn thạc sĩ ngành quản lý xây dựng: 

 • Hệ thống lại các cơ sở lý luận đối với công tác QLDA của Ban QLDA xây dựng cơ bản.  
 • Phân tích thực trạng hiện tại của công tác QLDA tại Ban. 
 • Đánh giá các kết quả đạt được để phát huy, đồng thời tìm kiếm giải pháp khắc phục cho những vấn đề còn tồn tại cần nghiên cứu. 
 • Đề ra các giải pháp mang tính khả thi để nâng cao hiệu quả đối với công tác QLDA tại các công trình thủy lợi của Ban QLDA ĐTXD Chi cục PTNT tỉnh Bình Thuận.

c) DOWNLOAD FREE: Mẫu 2

Nếu như bạn đang gặp phải những vấn đề như Giảng viên giao cho đề tiểu luận quá khó không thể hoàn thành, thời hạn làm bài luận quá ngắn,…khiến bạn không thể hoàn thành bài luận được. Hãy sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn của luận văn 24, đơn vị sẽ giúp bạn hoàn thành bài luận đúng thời hạn và đạt kết quả cao nhất! Liên hệ ngay qua Hotline 0988 55 2424 hoặc nhắn tin trực tiếp để được tư vấn giá viết luận văn thạc sỹ và hỗ trợ nhanh chóng nhất. 

4. Mẫu luận văn Thạc sĩ nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng 

a) Đề tài:

 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Đức Trọng – Tỉnh Lâm Đồng

b) Tổng quan:

  Mục đích của đề tài thạc sĩ ngành quản lý xây dựng là:

  Nghiên cứu đề xuất ra các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng ở tại địa bàn huyện Đức Trọng – tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời phải đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. 

  Cách tiếp cận của bài nghiên cứu luận văn thạc sĩ ngành quản lý xây dựng dựa trên: 

 • Cơ sở khoa học cùng cơ sở pháp lý của vấn đề trên.
 • Cơ sở thực tiễn của đề tài.

c) DOWNLOAD FREE: Mẫu 3

5. Bài mẫu luận văn thạc sĩ về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng chi tiết

a) Đề tài:

 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt

b) Tổng quan:

  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng:

 • Ý nghĩa khoa học: Đề xuất các biện pháp cụ thể dựa trên cơ sở khoa học và thực trạng hiện tại của công tác quản lý chi phí ở Công ty CP Địa ốc Đà Lạt. 
 • Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu này sẽ là tài liệu tham khảo góp phần hoàn thiện cho công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt. 

  Kết quả đạt được của luận văn thạc sĩ ngành quản lý xây dựng:

 • Nêu tổng quan và hệ thống hóa cơ sở lý luận về dự án đầu tư xây dựng và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng.
 • Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng tại Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng tại Công ty CP Địa ốc Đà Lạt. 

c) DOWNLOAD FREE: Mẫu 4

6. Đề tài mẫu luận văn quản lý ngành xây dựng về thanh tra dự án, công trình 

a) Đề tài:

  Luận văn Thạc sĩ Quản lý xây dựng: Thanh tra dự án, công trình xây dựng tỉnh Lâm Đồng

b) Tổng quan:

  Kết quả đạt được của đề tài thạc sĩ ngành quản lý xây dựng này chính là:

 • Phân tích thực trạng: Tổng hợp và khái quát các vấn đề lý luận cơ bản để phân tích nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của Thanh tra tỉnh và các chủ thể khác. 
 • Đề xuất giải pháp: Từ những mặt còn hạn chế, khó khăn trong công tác thanh tra, luận văn đưa ra một số giải pháp cụ thể cho từng vấn đề.

c) DOWNLOAD FREE: Mẫu 5

7. Hướng dẫn chi tiết đề cương luận văn thạc sĩ ngành quản lý xây dựng

  Nhìn chung, đề cương luận văn thạc sĩ xây dựng cũng sẽ có các phần giống với đề cương luận văn khác. Nhưng mỗi lĩnh vực tại mỗi đề tài sẽ có những điểm cần chú trọng và từng đặc thù khác nhau, nhất là trong phần nội dung chính. Sau đây, các bạn hãy tham khảo ngay mẫu đề cương luận văn thạc sĩ xây dựng dưới đây để có cái nhìn tổng quan nhé!

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CHI TIẾT

MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục đích nghiên cứu 
 3. Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 1 

Cơ sở lý luận về chất lượng công trình xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng

1.1. Cơ sở lý luận về chất lượng công trình xây dựng

1.2. Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng công trình xây dựng

1.3. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý công trình xây dựng và quản lý chất lượng các công trình xây dựng

CHƯƠNG 2

Thực trạng công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng do Ban quản lý dự án X tại Y làm chủ đầu tư.

2.1. Giới thiệu tổng quan về Ban quản lý dự án X tại Y.

2.2. Thực trạng công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng của Ban quản lý dự án X tại Y.

CHƯƠNG 3

Các giải pháp tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng của Ban quản lý dự án X tại Y.

3.1. Định hướng phát triển và mục tiêu tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng của Ban quản lý dự án X tại Y.

3.2. Các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng các công trình xây dựng của Ban quản lý dự án X tại Y.

3.3. Kiến nghị với các cấp cao có thẩm quyền nhằm thực hiện các giải pháp đã đề xuất 

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

8. 4 điểm nhất định phải chú ý để bài luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng đạt điểm cao

8.1 Làm đúng yêu cầu về hình thức

  Điều đầu tiên người đọc nhìn thấy trong một bài luận văn thạc sĩ ngành quản lý xây dựng đó chính là hình thức trình bày của các bạn. Vậy nên hãy chú trọng ngay từ bước đầu tiên này! Lưu ý những điểm sau: 

 • Trình bày mặc định trên khổ giấy A4. In đóng tập thành quyển có bìa cứng màu xanh, không được in trên các loại giấy khác như giấy sáp thơm.
 • Áp dụng font chữ: Time New Roman, cỡ chữ: 13, giãn cách dòng: 1.5 lines và căn lề hai bên theo tiêu chuẩn đã được quy định.
 • Có ít nhất 2 câu văn hoàn chỉnh trở lên trong một đoạn văn, nên trình bày theo khổ dọc của trang giấy, và số trang không được vượt quá 120 trang.
 • Kiểm tra kỹ lưỡng toàn bài, tuyệt đối không được viết sai lỗi chính tả hay tẩy xóa, sửa chữa trong luận văn.

8.2 Trình bày đúng yêu cầu về bố cục:

  Một bài luận văn có bố cục rõ ràng sẽ giúp người đọc dễ hiểu và dễ theo dõi hơn. Đồng thời giúp cho bài nghiên cứu được hệ thống một cách trình tự và khoa học. Bài luận văn thạc sĩ thường được trình bày theo 4 phần chính như sau:

 • Phần 1: Phần mở đầu
 • Phần 2: Nội dung luận văn
 • Phần 3: Kết luận
 • Phần 4: Danh mục tài liệu tham khảo có liên quan

8.3 Cơ sở lý luận chặt chẽ

 • Muốn bài luận văn thạc sĩ đạt được kết quả cao, các bạn không nên bỏ thiếu những cơ sở lý luận chặt chẽ
 • Điều này sẽ quyết định những điều các bạn viết ra có đủ sức thuyết phục đối với người đọc hay không. 
 • Đưa ra được những luận điểm, luận cứ sắc bén, xác thực. Cùng với các dẫn chứng chính xác trong luận văn của mình. 

8.4 Đầy đủ các yêu cầu về nội dung

 • Nội dung phải cần có tính ứng dụng vào thực tiễn cao, và đem lại ý nghĩa về mặt khoa học.
 • Khi thực hiện viết bài luận văn thạc sĩ, các bạn nên nhớ phải thể hiện nội dung một cách khách quan, nghiêm túc và mạch lạc.
 • Bên cạnh đó, luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng cũng nên thể hiện được sự sáng tạo, đổi mới trong cách suy nghĩ.
 • Lưu ý là đừng nên đưa quá nhiều ý kiến của bản thân vào bài luận văn của mình để tránh tạo sự áp đặt cho người nghe.

Kết luận

  Đề tài thạc sĩ ngành quản lý xây dựng là một đề tài hay và không dễ viết. Hiểu được điều đó, Luận văn 24 đã tổng hợp đến các bạn 50+ đề tài luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng cùng mẫu tải miễn phí, kèm đề cương chi tiết và những điểm cần lưu ý. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình hoàn thành bài luận văn của mình. Chúc các bạn thành công!

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan