[DOWNLOAD FREE] 5 Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế kèm 20+ đề tài HOT nhất 2023!

5/5 - (2 bình chọn)

Làm thế nào để viết luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế cho hay và chất lượng? Hoàn thành luận văn thạc sĩ không hề dễ, mà luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế thì lại càng khó hơn nữa. Nên chọn đề tài thế nào hay đề cương chi tiết ra sao??? Đừng lo lắng, Luận Văn 24 có thể làm tan đi những khó khăn và nỗi lo âu của bạn ngay lập tức. Dưới đây, tổng hợp 5 mẫu kèm hơn 20 đề tài HOT nhất cho các bạn đây! Xem và tải ngay

1. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý thuế giá trị gia tăng

a) Đề tài:

Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đắk Hà.

b) Tổng quan:

Ảnh bìa luận văn thạc sĩ quản lý thuế giá trị gia tăng
Ảnh bìa luận văn thạc sĩ quản lý thuế giá trị gia tăng

 • Trải qua khoảng thời gian tìm hiểu và nghiên cứu, luận văn tốt nghiệp thạc sĩ quản lý kinh tế trên đã hệ thống hoá các cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý thuế GTGT với các  doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 
 • Nhờ đó, tác giả đã phân tích được thực trạng quản lý thuế GTGT đối với DNNQD tại địa bàn Đắk Hà; từ đó rút ra những điểm mạnh, các hạn chế và nguyên nhân dẫn đến hạn chế. Lấy đó làm cơ sở đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế ở tại địa bàn.

c) DOWNLOAD FREE: Mẫu 1

2. Mẫu bài quản lý kinh tế về xuất nhập khẩu

a) Đề tài:

Quản lý nhà nước về xuất khẩu hàng hoá tại cửa khẩu quốc tế Phu Cưa tỉnh Attapeu, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

b) Kết cấu:

 Kết cấu của bài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế này gồm ba chương chính như sau:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về xuất khẩu hàng hoá.
 • Chương 2: Thực trạng về quản lý nhà nước trong xuất khẩu hàng hoá tại cửa khẩu quốc tế Phu Cưa.
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước trong xuất khẩu hàng hoá ở cửa khẩu quốc tế Phu Cưa. 

c) DOWNLOAD FREE: Mẫu 2

3. Mẫu luận văn quản lý kinh tế về giáo dục

a) Đề tài:

  Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

b) Kết cấu:

Mục lục luận văn quản lý kinh tế về giáo dục
Mục lục luận văn quản lý kinh tế về giáo dục

 Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ quản lý kinh tế này đã tiến hành:

 • Tổng hợp, nghiên cứu và hệ thống hóa các quan điểm lý luận quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo
 • Cùng với công tác giáo dục tiểu học giữa việc yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học phù hợp với tình hình Kinh tế – Xã hội và những điều kiện đặc thù tại  địa bàn quận Hải Châu hiện nay.
 • Từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về giáo dục tiểu học tại địa bàn quận Hải Châu, Đà Nẵng.

 Kết cấu danh mục luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế này gồm ba chương tiêu biểu:

 •   Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản trong quản lý nhà nước về giáo dục bậc tiểu học.
 •   Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học tại địa bàn quận Hải Châu, Đà Nẵng
 •   Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học ở địa bàn Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

c) DOWNLOAD FREE: Mẫu 3

4. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý đầu tư

a) Đề tài:

  Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trong nông nghiệp tại tỉnh Kon Tum.

b) Tổng quan:

 Phạm vi nghiên cứu của đề tài luận văn thạc sĩ luật này là:

 • Về nội dung: Nghiên cứu quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho nông nghiệp tại tỉnh Kon Tum quản lý.
 • Về không gian: Phạm vi tại địa bàn tỉnh Kon Tum.
 • Về thời gian: Nghiên cứu tiến hành trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019.

Ảnh bìa luận văn thạc sĩ quản lý đầu tư
Ảnh bìa luận văn thạc sĩ quản lý đầu tư

 Luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế thường có kết cấu gồm 3 chương như dưới đây:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 • Chương 2: Thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho nông nghiệp ở tỉnh Kon Tum. 
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

c) DOWNLOAD FREE: Mẫu 4

5. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế nhà nước hay nhất

a) Đề tài:

  Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý nhà nước về thu ngân sách trên địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

b) Tổng quan:

 Mục tiêu của danh mục thạc sĩ quản lý kinh tế này muốn đề cập đến:

 • Hệ thống hoá các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước của thu ngân sách.
 • Tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước về thu ngân sách tại địa bàn huyện Quế Sơn trong giai đoạn 2018 – 2020.
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước trong vấn đề thu ngân sách tại huyện Quế Sơn cho đến năm 2025.

Mục lục luận văn quản lý nhà nước về thu ngân sách
Mục lục luận văn quản lý nhà nước về thu ngân sách

 Nhìn chung, kết cấu luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế bao gồm:

 •   Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác quản lý nhà nước trong việc thu ngân sách.
 •   Chương 2: Thực trạng công tác quản lý nhà nước của việc thu ngân sách tại địa bàn huyện Quế Sơn, Quảng Nam.
 •   Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước của thu ngân sách tại địa bàn Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

c) DOWNLOAD FREE: Mẫu 5

6. Đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế

  Bước đầu tiên không thể thiếu và quan trọng sau khi tìm được đề tài thạc sĩ quản lý kinh tế phù hợp chính là lập đề cương. Việc này giúp các bạn có thể trình bày bài luận văn với bố cục rõ ràng và đầy đủ ý. Để giúp các bạn dễ dàng hơn trong bước làm đề cương này, Luận Văn 24 gợi ý mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế chi tiết nhất đến các bạn ngay dưới đây:

6.1. Mở đầu

 • Đặt vấn đề:

  Phần này còn có tên gọi là Tính cấp thiết của đề tài hoặc Lý do chọn đề tài. Tại đây, các bạn trình bày các lý do lựa chọn đề tài luận văn quản lý kinh tế này một cách ngắn gọn. Thường thì có thể đưa ra các thực trạng, hoặc số liệu thực tế; từ đó hướng đến nguyên nhân có nghiên cứu này. 

 • Mục tiêu nghiên cứu:

  Xác định và trình bày rõ mục đích của việc nghiên cứu trên. Phần này bao gồm mục tiêu chung (tổng quát) và mục tiêu cụ thể. 

 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

  Tùy thuộc vào mỗi mục tiêu nghiên cứu đã nêu trên, các bạn có thể xác định được đối tượng và phạm vi nghiên cứu cho phù hợp với bài luận văn. Xác định cụ thể đối tượng mà đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế của bạn muốn hướng đến. Tương tự, các bạn cần phải khoanh vùng phạm vi nghiên cứu, nêu cụ thể phạm vi về thời gian và không gian của đề tài.

 • Phương pháp nghiên cứu:

  Liệt kê tất cả các phương pháp nghiên cứu, bao gồm tên và nội dung phương pháp các bạn đã sử dụng trong quá trình nghiên cứu. Ví dụ như: Phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp xử lý số liệu, phương pháp điều tra,…

6.2. Nội dung

 • Hệ thống các cơ sở lý luận và nghiên cứu liên quan:

  Phần này sẽ tập trung nêu những khái niệm, giả thuyết hay lý giải về vấn đề nghiên cứu. Đồng thời phân tích và đánh giá những công trình nghiên cứu (trong và ngoài nước) liên quan đến đề tài luận văn; chỉ ra các vấn đề còn tồn đọng phải giải quyết trong luận văn. Cuối cùng là kết luận cho chương 1.

 • Thực trạng của vấn đề cần nghiên cứu trong đề tài:

  Các bạn cần phân tích và trình bày được tình hình thực tế về đề tài thạc sĩ quản lý kinh tế cần nghiên cứu. Thường sẽ có những phần chi tiết như:

 • Phân tích tình hình của vấn đề đang nghiên cứu.
 • Nêu ra các ưu điểm và nhược điểm còn tồn đọng của vấn đề. 
 • Đánh giá được các nguyên nhân của thực trạng đó.
 • Giải pháp giải quyết các vấn đề tồn tại:

  Dựa trên các kết quả nghiên cứu đã nêu ở trên, các bạn cần đưa ra các kiến nghị, giải pháp, hướng giải quyết của các vấn đề trong nghiên cứu ở phần này.

6.3. Kết luận

  Phần này chủ yếu tập trung tóm tắt lại các nội dung ở trên của bài đã làm. Có thể nêu ngắn gọn một số nhận xét hoặc đề nghị phù hợp của bản thân để giải quyết các vấn đề còn tồn tại của bài nghiên cứu.

   Các bạn đã bắt tay vào tìm đề tài và viết đề cương, nhưng nhận ra còn quá nhiều khó khăn khi thực hiện nó. Bạn cần một nơi uy tín để có thể giúp đỡ mình trong việc viết luận văn. Đừng lo, ở đâu khó ở đó có Luận văn 24! Luận văn 24 tự tin là nơi viết thuê luận văn thạc sĩ uy tín được nhiều người tin dùng, sẵn sàng giúp đỡ cho các bạn. Liên hệ ngay nhé!

7. 20+ đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế HOT nhất 

  Để giúp các bạn dễ dàng và tiết kiệm được thời gian trong việc chọn lựa đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế, Luận Văn 24 gợi ý hơn 20 đề tài xuất sắc nhất đến với các bạn. Tham khảo ngay dưới đây:

 1. Luận văn: Vai trò quan trọng của quản lý kinh tế trong nền kinh tế hiện nay
 2. Luận văn Thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực ngành Z tại tỉnh X
 3. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn trên địa bàn thành phố Y
 4. Đề tài: Quản lý nhà nước về Khu vực Chợ tại tỉnh X
 5. Luận văn Thạc sĩ: Quản lý nhà nước dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Z
 6. Quản lý nhà nước về khai thác đất đai tại địa bàn tỉnh X
 7. Đề tài Quản lý nhà nước về xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện X, tỉnh Y
 8. Quản lý chi ngân sách nhà nước đối với giáo dục tại địa bàn tỉnh Z
 9. Quản lý nhà nước với hoạt động đào tạo cán bộ, công chức tại địa bàn thành phố Y
 10. Quản lý thu thuế với các hộ kinh doanh đang hoạt động tại tỉnh X
 11. Luận văn: Quản lý đầu tư xây dựng trường học bằng ngân sách nhà nước tại Z
 12. Luận văn Thạc sĩ: Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại tỉnh X
 13. Đề tài: Quản lý thu bảo hiểm y tế bắt buộc tại địa bàn tỉnh Y
 14. Quản lý nhà nước đối với lĩnh vực y tế dự phòng tại thành phố Z
 15. Quản lý nhà nước về công tác đào tạo nghề ở địa bàn tỉnh X
 16. Luận văn: Quản lý công tác thuế thu nhập doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Y
 17. Quản lý hoạt động chi bảo hiểm xã hội bắt buộc ở huyện X tỉnh Y
 18. Đề tài: Quản lý nhà nước tại Khu kinh tế thuộc tỉnh X
 19. Quản lý nhà nước trong việc bảo vệ rừng tại địa bàn Z
 20. Luận văn: Tăng cường cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Y – Chi nhánh tỉnh X
 21. Nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo nghề tại tỉnh Z
 22. Biện pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp X tại tỉnh Y
 23. Đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại địa bàn tỉnh Z
 24. Luận văn Quản lý kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tại tỉnh X
 25. Luận văn Thạc sĩ: Nâng cao công tác quản lý trật tự khu dân cư tại thành phố Y
 26. Đề tài: Quản lý nguồn nhân lực đối với ngành Hải quan tại Cục Hải quan Thành phố Z

KẾT LUẬN

  Bài viết trong đã tổng hợp 5 mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế, cùng với đề cương chi tiết và hơn 20 đề tài liên quan. Luận Văn 24 hy vọng các bạn đã có thêm được các kiến thức bổ ích và nguồn tài liệu tham khảo tuyệt vời qua bài viết này. Chúc các bạn hoàn thành thật tốt đề tài nghiên cứu của mình nhé! 

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan