99+ Đề tài và mẫu đề cương luận văn thạc sĩ luật kinh tế

Khi chuẩn bị viết luận văn thạc sĩ luật kinh tế, bạn không những phải tìm cho mình một đề tài hay mà còn phải thực hiện được một đề cương được duyệt trước khi bắt đầu nghiên cứu. Danh sách những đề tài luận văn luật kinh tế cùng mẫu đề cương chi tiết dưới đây của Luận Văn 24 sẽ giúp bạn bước đầu định hình nội dung của một bài luận văn luật kinh tế điển hình.

Hình ảnh luận văn thạc sĩ luật kinh tế 1

1. Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ luật kinh tế chi tiết

Ngay cả đối với một bài luận văn tốt nghiệp ngành luật kinh tế thầy cô cũng đã có những yêu cầu khá khắt khe khi thực hiện phần đề cương. Vì vậy, đối với một đề cương luận văn thạc sĩ luật kinh tế thì những yêu cầu sẽ còn cao hơn rất nhiều.

Viết đề cương luận văn thạc sĩ luật kinh tế là bước đầu giúp xây dựng khung sườn cho bài luận văn. Các mục cần được sắp xếp rõ ràng, qua đó người xem có thể hiểu được những phần chính mà bạn muốn trình bày trong luận văn.

Bạn có thể tham khảo một mẫu đề cương mà Luận Văn 24 chia sẻ ngay sau đây. Mẫu đề cương này sẽ bám sát theo một đề tài cụ thể để bạn đọc dễ hình dung. Qua đó rút ra những ý tưởng cho đề cương luận văn của chính mình.

Đề tài: Pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội

PHẦN MỞ ĐẦU

Lời mở đầu luận văn tốt nghiệp là đoạn dẫn dắt người đọc vào đề tài, đây cũng là đoạn giúp bạn gây được ấn tượng đầu tiền cho bài luận của mình. Phần mở đầu thường bao gồm:

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
  5. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
  6. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
  7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  8. Bố cục của luận văn

PHẦN NỘI DUNG

Chương 1: Một số vấn đề lý luận của pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam

1.1. Khái niệm pháp luật bảo hiểm xã hội 

1.2. Nội dung pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội 

1.3. Vai trò của pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội 

1.4. Cơ sở hình thành chế độ bảo hiểm xã hội 

1.4.1. Cơ sở sinh học  

1.4.2. Điều kiện và môi trường lao động  

1.4.3. Cơ sở kinh tế – xã hội  

1.4.4. Luật pháp và thể chế chính trị 

1.5. Nguyên tắc pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội 

Kết luận chương 1 

hinh-anh-luan-van-thac-si-luat-kinh-te-3

Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam

2.1. Các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam 

2.1.1. Chế độ ốm đau

2.1.2. Chế độ thai sản  

2.1.3. Chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp  

2.1.4. Chế độ hưu trí  

2.1.5. Chế độ tử tuất  

2.2. Các chế độ Bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam 

2.2.1. Chế độ hưu trí  

2.2.2. Chế độ tử tuất  

2.3. Đánh giá pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam 

2.4. Thực tiễn thực hiện pháp luật về các chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam 

2.4.1. Thực hiện pháp luật về các chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam

2.4.2. Những mặt tồn tại, hạn chế của thực hiện pháp luật về các chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam 

Kết luận chương 2 

Chương 3: Định hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện quy định về chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội

3.2. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về chế độ BHXH tại Việt Nam

Kết luận chương 3 

PHẦN KẾT LUẬN

Kết luận luận văn là phần cũng không thể xem nhẹ. Chỉ với một đoạn văn ngắn sẽ giúp bạn cô đọng lại toàn bộ quá trình nghiên cứu của mình. Bởi vậy đây là một phần vô cùng quan trọng.

Một luận văn thạc sĩ luật kinh tế đạt điểm cao sẽ có nội dung rất mạch lạc và chặt chẽ. Điều này được thể hiện bước đầu qua đề cương luận án. Do đó, bạn cần tham khảo nhiều mẫu đề cương để nắm được các quy cách và liên kết các nội dung trong luận văn.

hinh-anh-luan-van-thac-si-luat-kinh-te-4

2. Kho đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế mới nhất 

1. Bảo đảm quyền của người lao động trong doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam – đáp ứng yêu cầu của Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).

2. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế tại Việt Nam đáp ứng yêu cầu của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

3. Luận văn thạc sĩ luật kinh tế: Bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính.

4. Bảo hộ tên thương mại theo pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

5. Bảo vệ cổ đông trong công ty cổ phần theo Pháp luật Việt Nam.

6. Bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số trong Công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam.

7. Luận văn thạc sĩ luật kinh tế: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động khuyến mại theo pháp luật Việt Nam.

8. Các biện pháp bảo vệ người lao động theo pháp luật lao động Việt Nam.

9. Các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế – Thực tiễn áp dụng ở Việt Nam.

10. Luận văn thạc sĩ luật kinh tế: Các điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

11. Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam.

12. Chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động – qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh A.

13. Luận văn thạc sĩ luật kinh tế: Doanh nghiệp cho thuê lại lao động theo pháp luật Việt Nam.

14. Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam – Thực tiễn tại tỉnh A.

15. Giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước theo Luật Thương Mại 2005.

16. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng.

17. Luận văn thạc sĩ luật kinh tế: Hình thức và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam.

18. Hòa giải các tranh chấp hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam.

19. Hòa giải các vụ án kinh doanh, thương mại trong giai đoạn xét xử sơ thẩm.

20. Hoàn thiện khung pháp lý của Việt Nam về hàng rào phi thuế quan bảo hộ hoạt động sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu Hiệp định TPP.

21. Luận văn thạc sĩ luật kinh tế: Hợp đồng mua bán hàng hóa trong kinh doanh, thương mại vô hiệu theo pháp luật Việt Nam.

22. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo pháp luật Việt Nam.

23. Hợp đồng mua bán nhà ở  thương mại theo pháp luật Việt Nam.

24. Hợp đồng quảng cáo theo pháp luật Việt Nam.

25. Luận văn thạc sĩ luật kinh tế: Khắc phục những bất cập của Pháp luật Việt Nam về thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ.

hinh-anh-luan-van-thac-si-luat-kinh-te-5

25. Khắc phục những bất đồng về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership Agreement – TPP) được vận hành.

27. Người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam.

28. Pháp luật an sinh xã hội trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người.

29. Luận văn thạc sĩ luật kinh tế: Pháp luật bảo vệ môi trường – qua thực tiễn thực hiện tại các hộ đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ở tỉnh A.

30. Pháp luật Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch qua thực tiễn thi hành tại tỉnh A.

31. Pháp luật bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh A.

32. Pháp luật bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất phát triển kinh tế – qua thực tiễn tại khu kinh tế A.

33. Luận văn thạc sĩ luật kinh tế: Pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ internet và thông tin di động tại Việt Nam.

34. Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

35. Pháp luật giao đất tại Việt Nam.

36. Pháp luật hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.

37. Pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội dưới góc độ bảo vệ quyền làm mẹ của lao động nữ.

38. Luận văn thạc sĩ luật kinh tế: Pháp luật lao động về người khuyết tật.

39. Pháp luật lao động về tiền lương – qua thực tiễn áp dụng tại các doanh nghiệp ở tỉnh A.

40. Pháp luật về bán đấu giá tài sản – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh A.

41. Pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động – Qua thực tiễn các khu công nghiệp của tỉnh A.

42. Pháp luật về bảo vệ môi trường biển qua thực tiễn thi hành tại tỉnh A.

43. Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu công nghiệp – Thực tiễn tại tỉnh A.

44. Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản – Thực tiễn tại Tỉnh A.

45. Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của lao động nữ – qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh ABC.

46. Luận văn thạc sĩ luật kinh tế: Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản.

47. Pháp luật về bảo vệ và khai thác giá trị di sản vật thể phục vụ phát triển kinh tế – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh A.

48. Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ – qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh A.

49. Pháp luật về cho thuê đất – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh A.

50. Pháp luật về cho thuê nhà ở thương mại.

hinh-anh-luan-van-thac-si-luat-kinh-te-6

51. Pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở – qua thực tiễn tại tỉnh A.

52. Luận văn thạc sĩ luật kinh tế: Pháp luật về dịch vụ thuế.

53. Pháp luật về doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở Việt Nam.

54. Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai – Thực tiễn áp dụng tại tỉnh A.

55. Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực môi trường bằng Tòa án.

56. Pháp luật về xuất khẩu gạo của thương nhân tại Việt Nam.

57. Pháp luật về hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện.

58. Pháp luật về hoạt động tín dụng tiêu dùng.

59. Pháp luật về hợp đồng tín dụng – Qua thực tiễn giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân ở tỉnh A.

60. Pháp luật về khấu trừ chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp – qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh A.

61. Pháp luật về khu kinh tế – Từ thực tiễn tại khu vực miền Trung.

62. Luận văn thạc sĩ luật kinh tế: Pháp luật về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa Nhập khẩu –Thực tiễn áp dụng tại thành phố A.

63. Pháp luật về kinh doanh vận chuyển trong lĩnh vực du lịch – qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh A.

64. Pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình.

65. Pháp luật về môi giới bất động sản – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh A.

66. Pháp luật về môi giới thương mại.

67. Pháp luật về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường.

68. Luận văn thạc sĩ luật kinh tế: Pháp luật về quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh A.

69. Pháp luật về sáp nhập tổ chức tín dụng ở Việt Nam.

70. Pháp luật về tài sản bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng.

71. Pháp luật về thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế xã hội – Thực tiễn áp dụng tại tỉnh A.

72. Luận văn thạc sĩ luật kinh tế: Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp – Thực tiễn áp dụng tại Tỉnh A.

73. Pháp luật về thuế giá trị gia tăng – Thực tiễn áp dụng tại tỉnh A.

74. Pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô – qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh A.

75. Pháp luật về xử lý hành vi buôn lậu và gian lận thương mại – Thực trạng và giải pháp.

hinh-anh-luan-van-thac-si-luat-kinh-te-7

76. Luận văn thạc sĩ luật kinh tế: Pháp luật Việt Nam về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

77. Pháp luật Việt Nam về hợp đồng nhượng quyền thương mại.

78. Pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hóa xuất khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.

79. Pháp luật Việt Nam về kiểm soát xuất xứ hàng hóa nhập khẩu qua biên giới

80. Góp vốn thành lập công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam.

81. Luận văn thạc sĩ luật kinh tế: Pháp luật xử lý hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng – Thực tiễn tại tỉnh A.

82. Pháp luật xử lý vi phạm trong lĩnh vực lao động – Thực tiễn áp dụng tại tỉnh A.

83. Pháp luật  về kinh doanh lưu trú du lịch – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh A.

84. Pháp luật  về quản lý tài chính đối với hợp tác xã nông nghiệp – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh A.

85. Pháp nhân thương mại theo pháp luật Việt Nam.

86. Thế chấp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng.

87. Luận văn thạc sĩ luật kinh tế: Thỏa ước lao động tập thể theo pháp luật Việt Nam.

88. Thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đảm bảo tiền vay tại các ngân hàng thương mại – Qua thực tiễn tại tỉnh A.

89. Thực hiện pháp luật về ưu đãi Thuế đối với hàng hóa là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Thực tiễn tại Khu Kinh tế Thương mại A.

90. Thực thi quyền sở hữu công nghiệp trong Hiệp định TRIPS.

91. Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan.

92. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường theo pháp luật Việt Nam.

93. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm Hợp đồng kinh doanh Bảo hiểm theo Pháp luật Việt Nam.

94. Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân trong hoạt động kinh doanh theo pháp luật Việt Nam.

95. Tự do thỏa thuận trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Việt Nam.

96. Xây dựng cơ chế thực thi Luật Doanh nghiệp 2014.

97. Xét xử phúc thẩm các vụ án kinh doanh thương mại theo pháp luật Việt Nam.

98. Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa giả mạo theo pháp luật Việt Nam.

99. Xử lý tài sản thế chấp quyền sử dụng đất trong Hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam.

100. Xử lý vi phạm trong hoạt động chống buôn lậu trên thị trường nội địa ở tỉnh A.

hinh-anh-luan-van-thac-si-luat-kinh-te-8

Trên đây là bài viết tổng hợp mẫu đề cương và đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế mới nhất hiện nay. Hy vọng với những chia sẻ của Luận Văn 24 ở trên sẽ giúp bạn chọn được cho mình một đề tài và mẫu đề cương ưng ý nhất.

Trong quá trình làm bài luận văn thạc sĩ, nếu bạn gặp phải bất kì khó khăn gì cần giúp đỡ thì đừng ngần ngại liên hệ qua hotline 0988 55 2424  hoặc email luanvan24@gmail.com để được đội ngũ chuyên gia tư vấn và giải quyết những khó khăn đó giúp bạn.

0/5 (0 Reviews)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo
0988 55 2424