[FREE] 60+ Đề Tài, Mẫu luận văn thạc sĩ về kinh tế nông nghiệp 2023!

4.7/5 - (4 bình chọn)

Luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp là một trong các luận văn thuộc chủ đề được thực hiện bởi các học viên thạc sĩ ngành kinh tế nông nghiệp. Đây là một chủ đề lớn và nhận được nhiều sự quan tâm tại Việt Nam. Luận văn 24 gửi đến các bạn top 5+ mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp dưới đây để bạn có thể tham khảo! 

1. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp đạt điểm 9

"Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp
Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp ấn tượng

1.1. Tên đề tài

 • Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ đến năm 2010

1.2. Giới thiệu chung

 • Đề tài được thực hiện từ năm 2008, khi mà phát triển các mô hình trang trại rất được quan tâm trên cả nước. Có thể nói, tác giả đã rất thông minh khi lựa chọn đề tài này. 
 • Luận văn được thể hiện chỉnh chu về cả nội dung và hình thức, thể hiện logic, sáng tạo kết quả nghiên cứu mà học viên đã nghiên cứu được dựa trên phân tích các chất liệu hiện thực sẵn có. 

Luận văn có cấu trúc 3 phần chính:

 • Mở đầu
 • Chương 1: Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu
 • Chương 2: Tình hình phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ thời gian qua
 • Chương 3: Các giải pháp để phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ từ nay đến năm 2010. 
 • Kết luận

1.3. Link Tải

2. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp ấn tượng

"Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp 2.1. Tên đề tài

 • Đề tài: Phát triển du lịch cộng đồng ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 

2.2. Giới thiệu chung

 • Luận văn là một trong những vấn đề mới và được đề cao trong phát triển nông nghiệp: kết hợp nông nghiệp cùng các ngành kinh tế khác. Có thể nói, đây là đề tài có tính thực tiễn và cấp thiết ở thời điểm thực hiện. 
 • Điểm đặc biệt trong luận văn này chính là cách tác giả triển khai các ý cũng khi suy luận trong từng phần nội dung. Lối suy luận chặt chẽ, khoa học, hợp lý thuyết phục hội đồng giám khảo.

Luận văn bao gồm 3 phần:

 • Mở đầu
 • Chương 1: Cơ sở khoa học của đề tài
 • Chương 2: Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu
 • Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
 • Kết luận 

2.3. Link download 

Link tải: 2. Mẫu ấn tượng.docx

3. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp hay

3.1. Tên đề tài

 • Đề tài: Nghiên cứu chuỗi giá trị lợn thịt huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

3.2. Giới thiệu chung

 • Mẫu luận văn này được thực hiện theo một trong những chủ đề chính của phát triển kinh tế nông nghiệp: chăn nuôi. Có thể nói chăn nuôi lợn thịt là một trong những hoạt động kinh doanh chính và được cho là mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông nghiệp. 
 • Luận văn có lập luận sắc bén kèm theo chất liệu hiện thực phong phú, sẽ là tài liệu tham khảo tuyệt vời để bạn có thể sử dụng trong luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp của mình. 

Luận văn bao gồm 3 phần chính:

 • Mở đầu
 • Chương 1: Tổng quan nghiên cứu
 • Chương 2: Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu
 • Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
 • Kết luận

3.3. Link download

Link download: 3. Mẫu hay.docx

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các trình bày, lập luận của các mẫu luận văn thạc sĩ marketing để hiểu hơn và áp dụng vào trong quá trình thực hiện bài luận văn kinh tế nông nghiệp của mình. 

4. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp độc đáo

"Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp

4.1. Tên đề tài

 • Đề tài: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

4.2. Giới thiệu chung

 • Luận văn được thực hiện nhằm tìm ra các giải pháp cụ thể trong công tác quản lý phát triển kinh tế nông nghiệp. Đây là một chủ đề cần thiết, cấp thiết trong thời điểm hiện tại. 
 • Các lý luận trong luận văn được xây dựng khá chắc chắn và đầy đủ, tạo nên giá trị lý luận cao cho toàn bộ luận văn. Các giải pháp được đề xuất trong luận văn này phù hợp, và vẫn còn nguyên giá trị đến hiện tại. 

Luận văn có cấu trúc cơ bản, bao gồm 3 phần chính:

 • Mở đầu
 • Chương 1: Cơ sở lý luận về ngân sách nhà nước và quản lý ngân sách địa phương. 
 • Chương 2: Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu
 • Chương 3: Kết quả nghiên cứu
 • Kết luận 

4.3. Link Tải luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp

5. Mẫu luận văn kinh tế nông nghiệp 

5.1. Tên đề tài

 • Đề tài: Sinh kế và thu nhập của hộ gia đình tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

5.2. Giới thiệu chung

 • Luận văn thạc sĩ này được thực hiện đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu cần có của một luận văn thạc sĩ phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ cách trình bày cho đến outline của bài đều đảm bảo các tiêu chuẩn đã đề ra. 
 • Bạn có thể tham khảo từ luận văn này cách triển khai cơ sở và tìm kiếm các lý thuyết có liên quan. Tác giả thực hiện luận văn này thực sự hiểu cách sắp xếp các ý kiến luận văn trở nên khoa học và thu hút hơn. 

Luận văn bao gồm 3 phần chính:

 • Mở đầu
 • Chương 1: Cơ sở khoa học của đề tài
 • Chương 2: Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu
 • Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
 • Kết luận

5.3 Link download mẫu miễn phí luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp

6. Mẫu luận văn kinh tế nông nghiệp xuất sắc

6.1. Tên đề tài

 • Đề tài: Giảm nghèo ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

6.2. Giới thiệu chung

 • Luận văn kinh tế nông nghiệp này được đánh giá cao vì đưa ra những giải pháp đột phá, kịp thời và hiệu quả trong thời điểm thực hiện. Luận văn không chỉ có giá trị lý luận và còn có giá trị thực tiễn lớn. 
 • Khác với những luận văn khác, luận văn này có cách thể hiện độc đáo và sáng tạo, không bó hẹp trong khuôn khổ kiến thức kinh tế nông nghiệp và phát triển và tích hợp thêm nhiều lĩnh vực khác

Luận văn bao gồm 3 chương chính:

 • Mở đầu
 • Chương 1: Cơ sở khoa học của đề tài
 • Chương 2: Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu
 • Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
 • Kết luận

6.3. Link download 

7. Bài mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp HAY

7.1. Tên đề tài

 • Đề tài: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của hộ trồng lúa trong mô hình cánh đồng lớn: Nghiên cứu địa bàn huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang

7.2. Giới thiệu chung

 • Huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang một trong những huyện trọng điểm sản xuất lúa ứng dụng công nghệ nông nghiệp tiên tiến thông qua hình cánh đồng mẫu quy lớn. Tuy nhiên, do việc áp dụng các hình tiên tiến còn giai đoạn khai nên các vấn đề liên quan đến tín dụng, kỹ thuật, chính sách hỗ trợ của Nhà nước địa phương liên quan đến đào tạo nông dân trở thành người trồng chuyên nghiệp trong vùng còn thực sự chưa hiệu quả.
 • Thông qua phân tích hiệu quả kỹ thuật của hộ canh tác lúa theo mô hình lớn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, để đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm giảm chi phí, tăng năng suất, nâng cao hiệu quả sản xuất trong vùng nghiên cứu mô hình lúa hàng đầu. Góp phần phát triển kinh tế xã hội.
Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp hay nhất 2023
Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp hay nhất 2023

7.3. Link download luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp

8. Mẫu luận văn thạc sĩ nông nghiệp mới

8.1. Tên đề tài

 • Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Cà Mau đến năm 2025.

8.2. Giới thiệu chung

 • Trong những năm qua, Đảng Nhà nước Việt Nam đã rất quan tâm đến công tác xây dựng phát triển nguồn nhân lực, nhưng cho đến nay nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
 • Trong thời gian qua, tỉnh Mau đã hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực đã một số thành công bước đầu. Tuy nhiên, quá trình triển khai chiến lược này vẫn còn nhiều bất cập.
 • Đề tài được nghiên cứu nhằm đề xuất quan điểm, định hướng  và  một  số giải  pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh Cà Mau đến năm 2025.

8.3. Link download luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp

9. Mẫu luận văn thạc sĩ nông nghiệp hiện nay 2023

9.1. Tên đề tài

 • Đề tài: Mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trong sản xuất lúa tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

9.2. Giới thiệu chung

 • Đề tài nghiên cứu nhằm đề xuất  giải pháp để xây  dựng thành công mô hình CĐML trong  sản xuất lúa tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa và cải thiện đời sống của người dân trồng lúa, góp phần xây dựng nông thôn mới. 
 • Luận văn gồm 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất nông nghiệp.

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.

Chương 3: Thực trạng phát triển mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Chương 4: Một số giải pháp phát triển mô hình.

Lời mở đầu của luận văn đề tài kinh tế nông nghiệp
Lời mở đầu của luận văn đề tài kinh tế nông nghiệp

9.3. Link download luận văn thạc sĩ nông nghiệp

10. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp được yêu thích nhất

10.1. Tên đề tài

 • Đề tài: Thực trạng thanh toán biên mậu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – thực trạng và giải pháp.

10.2. Giới thiệu chung

 • Hoạt động TTBM nhìn chung chưa có nhiều công trình nghiên cứu. Trong khoảng 15 năm trở lại đây, kể từ khi các cửa khẩu quốc tế Việt –Trung chính thức khai thông trở lại và các cửa khẩu khác được Nhà nước đầu tư mới đã có một số Luận văn Thạc sĩ nghiên cứu về vấn đề này, nhưng cũng không nhiều. Chính vì vậy tác giả quyết định nghiên cứu sâu hơn về đề tài này.
 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, phần chính của luận văn được kết cấu theo 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về TTBM của các Ngân hàng thương mại.

Chương 2: Thực trạng TTBM tại NHNo&PTNT VN.

Chương 3:  Định  hướng và  giải  pháp phát  triển TTBM tại NHNo&PTNT VN trong những năm tới.

10.3. Link download

Để mở rộng thêm cách viết các loại luận văn khác nhau cũng như bổ sung chất liệu hiện thực, kiến thức tích hợp các ngành nghề khác, bạn có thể lựa chọn tham khảo một số mẫu luận văn thạc sĩ marketing mix

11. 40+ đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp CHỌN LỌC

11.1. 20+ đề tài kinh tế nông nghiệp

 1. Thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
 2. Phát triển sản xuất rau hữu cơ tại địa bàn thành phố Bắc Kạn – tỉnh Bắc Kạn.
 3. Tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn miền núi phía Bắc.
 4. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi heo trong quy mô hộ gia đình tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
 5. Chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa của tỉnh Sơn La.
 6. Tác động môi trường và phát triển kinh tế hộ đến khu vực nông thôn.

 7. Nâng cao chất lượng lao động nông thôn trên địa bàn huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An.
 8. Phát triển khu kinh tế cửa khẩu biên giới phía bắc Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
 9. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm Vigo đến năng suất, chất lượng giống  ngô ngọt CPS 211 trên đất bạc màu huyện Hiệp.
 10.  Nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
 11.  Chính sách thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp cho các hộ nông dân.
 12.  Giải pháp kết hợp kinh tế nông nghiệp và ngành du lịch.
 13.  Đánh giá hiệu quả phát triển kinh tế nông nghiệp trồng mía trong kinh tế hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Long An.
 14.  Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng Sông Cửu Long – Thực trạng và giải pháp.
 15.  Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 16.  Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp kiểu mới dựa trên thực tiễn của tỉnh An Giang.
 17.  Giải pháp nâng cao năng lực cán bộ phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
 18.  Một số chính sách hỗ trợ đầu ra xuất khẩu cho các hộ thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
 19.  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế lâm nghiệp sang nông nghiệp theo định hướng sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
 20.  Mô hình cánh đồng mẫu lớn ở nước ta hiện nay.
 21.  Nghiên cứu phát triển đầu ra xuất khẩu Cua Biển Cà Mau cho các hộ nông dân sản xuất tỉnh Cà Mau.

11.2. 20+ đề tài luận văn thạc sĩ nông nghiệp

 1. Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp cây cao su tại địa bàn.
 2. Nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông lâm chuyện kinh tế hộ nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang.
 3. Một số chính sách phát triển hệ thống tiêu thụ chè theo tiêu chuẩn quốc tế tại các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 4. Nâng cao vai trò nhiệm vụ và chức năng cho các cán bộ tại phòng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An.
 5. Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cây nha đam trên địa bàn thành phố Long Khánh tỉnh Đồng Nai.
 6. Một số giải pháp mở rộng các chính sách cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn tại Ngân hàng Chính sách và xã hội.
 7. Một số giải pháp nhằm đảm bảo kinh tế hộ nông dân trường hợp nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.
 8. Xây dựng mô hình kinh tế trang trại cho các hộ gia đình nuôi gà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 9. Nghiên cứu và thiết lập hiệu quả quy trình chế biến sản phẩm viên quế mật ong.
 10.  Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm nano bạc bổ sung chitosan đến khả năng kháng nấm và ứng dụng trong bảo quản quýt Hương Cần (Citrus deliciosa) sau thu hoạch.
 11.  Phát triển kinh tế hộ và những tác động đến môi trường khu vực nông thôn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên.
 12.  Đánh giá thực trạng và những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiệp của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.
 13.  Kinh tế trang trại và những giải pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế trang trại theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam.
 14.  Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An theo hướng phát triển bền vững.
 15.  Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề gắn với xây dựng nông thôn mới.
 16. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam từ trước năm 1985-1988 tới nay.
 17. Nghiên cứu về nông nghiệp công nghệ cao.
 18.  Quản lý rủi ro tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Agribank.
 19. Giải pháp huy động vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 20. Tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp nông nghiệp.
 21.  Đánh giá tác động của chính sách bảo vệ và phát triển rừng đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

12. 3 Típ giúp luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp hoàn chỉnh hơn

Để có thể xây dựng bài luận hoàn chỉnh, ngoài việc tham khảo các tài liệu đã thực hiện trước đó, bạn cần chú ý nhiều hơn thế. Dưới đây là 3 mẹo giúp bạn có thể hoàn thiện xuất sắc nhất luận văn thạc sĩ của mình và đạt được kết quả cao. 

3 Típ giúp luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp hoàn chỉnh hơn

12.1. Chú ý hình thức trình bày

 • Trình bày là một trong những yếu tố đầu tiên mà người nghiên cứu cần chú ý khi thực hiện các luận văn, khóa luận nói chung và đặc biệt là luận văn kinh tế nông nghiệp nói riêng. 
 • Cách thức trình bày thường được quy định rõ ràng trong văn bản thông báo về các yêu cầu thực hiện luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của các đơn vị đào tạo, hướng dẫn chi tiết từ cách trình bày cho đến định dạng chữ và các phần liên quan. 
 • Người nghiên cứu cần hệ thống hóa và xác định cách trình bày ngay từ đầu sao cho hợp lý, dễ nhìn, từ đó mới có thể truyền tải được hết kết quả nghiên cứu của mình đến hội đồng giám khảo. 

12.2. Xây dựng nội dung logic, hấp dẫn

 • Nội dung là cốt lõi của một bài thạc sĩ kinh tế nông nghiệp. Để có thể xây dựng một bài luận văn hay và ấn tượng, tác giả cần lên kế hoạch kỹ cho việc triển khai nội dung. 
 • Người viết luận văn cần nắm bắt được cách gộp các ý thành các mục lớn và chia nhỏ triển khai trong từng phần. Các phần này cũng cần có liên kết với nhau, có tính móc nối cụ thể. 
 • Bạn có thể lên layout trước sau đó mới viết nội dung dựa trên khung đã dựng. Như vậy bạn vừa có thể kiểm soát dung lượng vừa đảm bảo tính liên kết giữa các phần trong luận văn. 

Để nội dung thêm chiều sâu và ấn tượng, có thể tham khảo các luận văn khác liên quan về luận văn thạc sĩ về logistics để bổ sung tư liệu hiện thực cho luận văn. 

12.3. Chọn chủ đề ấn tượng, phù hợp

 • Để có thể có một bài luận thạc sĩ kinh tế nông nghiệp hay và chất lượng thì một chủ đề ấn tượng và phù hợp là không thể thiếu. Bạn nên lựa chọn các chủ đề hợp thời, có giá trị (lý luận hoặc thực tiễn) cao.
 • Bạn có thể căn cứ vào các đề tài đang nhận được sự quan tâm trong thời điểm hiện tại, tham khảo các gợi ý từ giảng viên hướng dẫn hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ viết luận văn thuê. 
 • Tuy nhiên, bạn cũng cần xem xét khả năng lực hiện của bản thân, khả năng tìm kiếm tài liệu cũng như tính khả thi của đề tài theo những yêu cầu về thời gian, địa điểm của luận văn để lựa chọn sao cho phù hợp. 

Trên đây là một số mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp hay và ấn tượng cùng các mẹo làm luận văn hiệu quả mà Luận văn 24 muốn chia sẻ đến bạn. Mong rằng những thông tin này có thể giúp ích cho bạn trong quá trình thực hiện các nghiên cứu khoa học, luận văn của mình!  

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan