66+ mẫu và đề tài Luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí TUYỂN CHỌN

4.6/5 - (5 bình chọn)

Các đề tài cho luận văn kế toán dựa trên phạm vi của nghề nghiệp. Song, luận văn thạc sĩ kế toán quản trị cũng có tiêu chuẩn riêng. Nó đòi hỏi các kiến ​​thức chuyên môn. Bài viết này, luận văn 24 sẽ nêu rõ chi tiết từng khái niệm. thể loại, đề tài và mẫu luận văn ấn tượng nhé. 

1. Luận văn thạc sĩ kế toán quản trị là gì?

Luận văn thạc sĩ kế toán quản trị là gì
Luận văn thạc sĩ kế toán quản trị là gì
 • Kế toán quản trị có vai trò theo dõi thu nhập và chi phí của công ty; thực hiện một loạt các nhiệm vụ để đảm bảo an ninh tài chính của công ty, xử lý về cơ bản tất cả các vấn đề tài chính và do đó giúp thúc đẩy quản lý và chiến lược chung của doanh nghiệp.
 • Khi làm luận văn thạc sĩ kế toán quản trị, bạn cần nắm rõ các số liệu chính trong việc xác định tình trạng và thành công của một công ty. Và tập trung nhiều hơn vào kế toán chi phí, lập kế hoạch tài chính và các vấn đề quản lý.

2. 11 thể loại đề tài thạc sĩ kế toán quản trị

11 thể loại đề tài thạc sĩ kế toán quản trị
11 thể loại đề tài thạc sĩ kế toán quản trị

Các đề tài thạc sĩ kế toán quản trị bao gồm 11 thể loại sau:

 1. Kế toán chi phí theo đơn đặt hàng.
 2. Quy trình chi phí.
 3. Chi phí hấp thụ so với chi phí biến đổi.
 4. Hiểu hành vi chi phí và phân tích chi phí, khối lượng, lợi nhuận.
 5. Lập ngân sách hoạt động.
 6. Phân tích chi phí tiêu chuẩn và phương sai.
 7. Hoạt động dựa trên chi phí.
 8. Định giá các sản phẩm và dịch vụ riêng lẻ.
 9. Phân tích khả năng sinh lời của dòng sản phẩm, khách hàng, vùng lãnh thổ, v.v…
 10. Lập ngân sách vốn.
 11. Phân tích tỷ lệ.

3. 60+ đề tài luận văn kế toán quản trị đạt điểm cao

Top đề tài luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí
Top đề tài luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí

3.1. 20+ đề tài thạc sĩ kế toán quản trị 2022

 1. Việc sử dụng các kỹ thuật kế toán quản trị như một công cụ ra quyết định của tổ chức thực sự. 
 2. Kế toán quản trị và ứng dụng của nó vào tổ chức, lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định. 
 3. Đề tài luận văn thạc sĩ kế toán quản trị: Đánh giá bản chất và tầm quan trọng của kế toán quản trị.  
 4. Kỹ thuật kế toán quản trị trong công ty sản xuất.  
 5. Kế toán quản trị như một công cụ hỗ trợ ra quyết định.  
 6. Hệ thống kế toán phân tích chuẩn mực hỗ trợ cho việc lập kế hoạch và kiểm soát quản trị.  
 7. Mối quan hệ giữa quản trị và kế toán tài chính với tư cách là ngành nghề và thực tiễn công nghệ. 
 8. Tích hợp hệ thống kế toán tài chính và quản trị: Ảnh hưởng trung gian của  ngôn ngữ tài chính nhất quán đến hiệu quả của kiểm soát.  
 9. Đề tài luận văn thạc sĩ kế toán quản trị: Công việc chuyển đổi lĩnh vực thể chế trong nghề kế toán 
 10.  Vai trò xã hội mong đợi của các chuyên gia kế toán quản trị: một nghiên cứu về quản trị chi phí.
 11. Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chuyên môn: phân tích so sánh các giấy phép và chứng chỉ kế toán. 
 12.  Các quan điểm thay thế về sự phát triển của kế toán quản trị ở Hoa Kỳ: Sự mất liên quan thổi bùng một thời kỳ Phục hưng. 
 13.  Ảnh hưởng của văn hóa đến thực hành kế toán quản trị của nước ngoài tại Việt Nam. 
 14.  Hệ thống và chiến lược kế toán quản trị: một đánh giá quan trọng. 
 15.  Thông tin tài chính và thông tin về quản trị nước ngoài:  khảo sát về kế toán quản trị Việt Nam 
 16.  Kế toán quản trị ở các nước kém phát triển: những gì cần biết và cần thiết.
 17. Các nhóm chuyên nghiệp và công việc thể chế: sự gia tăng của quản trị rủi ro doanh nghiệp.
 18. Quản lý rủi ro, quản trị doanh nghiệp và kế toán quản trị: Sự phụ thuộc lẫn nhau.
 19. Quản trị quá tự tin và bảo thủ kế toán.
 20. Nghiên cứu kế toán quản trị trong các trường đại học Việt Nam: quá khứ, hiện tại và tương lai.
 21. Nhận thức về các kỹ năng cần thiết và hiển thị bởi các kế toán quản trị để đáp ứng các thách thức trong tương lai.

3.2. 20+ đề tài thạc sĩ kế toán quản trị thu hút

Top 20+ đề tài thạc sĩ kế toán quản trị được quan tâm
Top 20+ đề tài thạc sĩ kế toán quản trị được quan tâm
 1. Làm thế nào để các nhà quản lý có thể thoát khỏi bẫy hiệu suất hàng năm.  
 2. Kế toán tài chính và quản trị, các nguyên tắc cơ bản của kế toán quản trị.  
 3. Luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí: Vai trò của kế toán trong quá trình quản lý cơ bản. 
 4. Vai trò của kiểm soát viên quản lý trong việc xây dựng chiến lược sản xuất. 
 5. Vai trò của kế toán quản  trị  trong môi trường kinh doanh hiện đại.  
 6. Vai trò hiện đại của kế toán quản trị và những trở ngại đối với sự thay đổi vai trò.  
 7. Vai trò thay đổi và diễn ngôn thay đổi của kế toán quản trị: 2000-2022.  
 8. Một quan điểm thể chế về vai trò mới của kế toán –  tác động qua lại giữa mâu thuẫn và  khen ngợi.  
 9. Giáo dục và đào tạo kế toán quản trị: đưa quản lý vào và  kế toán ra.
 10. Dịch vụ dùng chung như một hình thức tổ chức mới: một số ý nghĩa đối với kế toán quản trị. 
 11. Vai trò xung đột  của kiểm soát viên quản lý và vị trí của họ trong cơ cấu  tổ chức.  
 12. Vai trò, quyền hạn và sự tham gia của chức năng kiểm soát quản lý: quan điểm đa trường hợp. 
 13. Lý thuyết dự phòng trong kế toán quản trị: Kết quả đạt được và tiên lượng.  
 14. Thông tin trong kế toán quản trị và nhu cầu của nhà quản lý: nhận thức của nhà quản lý và kế toán so sánh. 
 15. Sự phát triển của kế toán quản trị và sự thay đổi vai trò  của kế toán quản trị: phân tích so sánh giữa các tổ chức phụ thuộc và độc lập. 
 16. Lập ngân sách trong lĩnh vực công của kế toán quản trị. 
 17. Nghiên cứu về quản lý rủi ro và kế toán quản trị trong ngành nông nghiệp Việt Nam.
 18. Khoảng trống trong công nghệ tiên tiến cho kế toán quản trị: Phân tích và giải pháp.
 19. Làm thế nào để đưa ra các quyết định đúng đắn trong kế toán quản trị?
 20. Hệ thống Kế toán Quản lý Hiệu quả: Vai trò và Trách nhiệm.
 21. Luận văn kế toán quản trị chi phí: Những thay đổi trong kế toán quản trị giai đoạn 2021-2022.
Mẫu + đề tài luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí
Đề tài luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí

Quản trị chi phí là phân tích các thông tin tài chính (chi phí và doanh thu) và phi tài chính (năng suất, chất lượng và các yếu tố khác của doanh nghiệp) cần thiết cho công việc quản trị của một doanh nghiệp.

3.3. Gợi ý đề tài luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí nên dùng

 1. Luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí sản xuất sản phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu XZY.
 2. Luận văn thạc sĩ kế toán về hoàn thiện kiểm soát nội bộ quản lý các chi phí tại phòng tài chính của ngân hàng XZY.
 3. Đánh giá hiệu quả sử dụng quản trị chi phí kinh doanh tại ngân hàng ngoại thương XZY.
 4. Luận văn thạc sĩ kế toán về những mặt thách thức và hạn chế khi thực hiện kế toán chi phí Công ty cổ phần tư vấn kiểm định đầu tư XZY.
 5. Hạch toán kế toán và lập báo cáo chi phí chi tiêu trong năm của Công ty xi măng XZY.
 6. Luận văn thạc sĩ kế toán về tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của Công ty quảng cáo XZY.
 7. Luận văn thạc sĩ kế toán về phân tích tầm quan trọng của quản trị chi phí của Công ty kiểm toán XZY.
 8. Quản trị kiểm soát rủi ro chi phí sản xuất giày Da của Công ty thiết kế thời trang XZY.
 9. Luận văn thạc sĩ kế toán về công tác kế toán quản trị và lập dự toán báo cáo chi phí của Công ty sản xuất đồ thể thao.
 10. Luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí: giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí đầu tư của Công ty Game XZY.

3.4. 10 đề tài luận văn thạc sĩ kế toán quản trị rủi ro

 1. Luận văn thạc sĩ kế toán về xây dựng đội ngũ kinh doanh về quản trị quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp XZY. 
 2. Luận văn thạc sĩ kế toán về thực trạng công tác quản trị rủi ro tài chính và nâng cao ý thức của đội ngũ quản trị tại Công ty Cổ phần và xây dựng XZY. 
 3. Luận văn thạc sĩ kế toán về hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị rủi ro tài chính tại Ngân hàng thương mại XZY. 
 4. Luận văn thạc sĩ kế toán về mức độ ảnh hưởng và chất lượng của đội ngũ kế toán quản trị rủi ro tài chính tại sở giao dịch chứng khoán XZY. 
 5. Luận văn thạc sĩ kế toán về việc đo lường yếu tố tác động khi vận dụng kế toán quản trị tại trường đại học XZY. 
 6. Luận văn thạc sĩ kế toán về kế toán quản trị và thiết lập dự toán, báo cáo chi phí tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng XZY.
 7. Luận văn thạc sĩ kế toán về so sánh vai trò của kế toán tài chính và kế toán quản trị trong phòng ban tỉnh XZY. 
 8. Luận văn thạc sĩ kế toán về kế toán quản trị vốn cố định hữu hình tại Ngân hàng thương mại XZY.
 9. Luận văn thạc sĩ kế toán về kiểm soát nội bộ kế toán quản trị để đảm bảo chất lượng vốn tài chính của Công ty tư vấn phần mềm XZY.
 10. Luận văn thạc sĩ kế toán về hoàn thiện báo cáo chi phí của kế toán quản trị tại doanh nghiệp tập đoàn kỹ nghệ gỗ XZY.

4. Kho luận văn thạc sĩ kế toán quản trị hay nhất

Kho luận văn thạc sĩ kế toán quản trị hay nhất
Kho luận văn thạc sĩ kế toán quản trị hay nhất

4.1. Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán quản trị doanh thu

4.1.1. Đề tài

Kế toán quản trị doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Cao Nguyên Bắc Ninh.

4.1.2. Giới thiệu

Kế toán quản trị doanh thu là một kỹ thuật phân tích dựa trên kỷ luật được sử dụng để dự đoán hành vi của người tiêu dùng ở cấp vi mô, được sử dụng để tối ưu hóa tính sẵn có và giá cả của sản phẩm  và tối đa hóa tăng trưởng doanh thu. Nói cách khác, mục tiêu chính là bán đúng sản phẩm với giá phù hợp cho đúng khách hàng vào đúng thời điểm.

4.1.3. Link tải miễn phí

4.1. Mẫu thạc sĩ kế toán quản trị doanh thu.docx

Một trong những mảng liên quan khá mật thiết đến kế toán quản trị chi phí chính đó chính là các loại thuế sau. Cùng tham khảo ngay để có những kiến thức tổng quan cho bài luận văn của mình:

4.2. Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí

4.2.1. Đề tài

Luận văn Thạc sĩ Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Phòng Ban điều hành dự án mới 36.25.

4.2.2. Giới thiệu

Quản lý chi phí trong Kế toán là một hình thức kế toán quản trị được thiết kế để giúp các chủ doanh nghiệp dự đoán chi phí kinh doanh. Mục đích của hình thức kế toán này là để tránh vượt quá ngân sách để các doanh nghiệp có thể nắm giữ càng nhiều doanh thu của họ càng tốt.

4.2.3. Link tải miễn phí

4.2. Mẫu thạc sĩ kế toán quản trị chi phí.docx

4.3. Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán quản trị về hàng bị tồn kho

Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán quản trị hàng tồn kho
Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán quản trị hàng bị tồn kho

4.3.1. Đề tài

Công tác kế toán quản trị hàng bị tồn kho trong các doanh nghiệp thương mại Việt Nam.

4.3.2. Giới thiệu

Một biện pháp tốt để quản lý hàng tồn kho là luân chuyển hàng tồn kho. Một thước đo kế toán, vòng quay hàng tồn kho phản ánh tần suất hàng tồn kho được bán trong một khoảng thời gian. Một doanh nghiệp không muốn  hàng tồn kho nhiều hơn doanh số bán hàng. Việc luân chuyển kho không đúng cách có thể dẫn đến hàng hóa chết  hoặc không bán được.

4.3.3. Link tải miễn phí

4.3. Mẫu thạc sĩ kế toán quản trị hàng bị tồn kho.docx

4.4.  Mẫu Luận văn thạc sĩ ngành kế toán quản trị chi phí

 • Hiện tại, kế toán quản trị khá mới mẻ đối với các doanh nghiệp, đồng thời ứng dụng triển khai kế toán quản trị chưa được quan tâm đúng mức.
 • Vậy nên cần kế toán quản trị tốt hơn, nhà nước cần ban hành văn bản pháp quy, hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức hệ thống kế toán quản trị đúng chế độ, đúng phương pháp hơn.
 • Do đó bạn có thể tham khảo đề tài luận văn thạc sĩ kế toán: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Ban điều hành dự án 36.25.

Link tải 

4. Đề tài thạc sĩ kế toán quản trị chi phí.docx

4.5. Kho thạc sĩ kế toán quản trị rủi ro

 • Hoạt động tín dụng của các ngân hàng được phân loại nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, công cụ tín dụng sẽ phát sinh rủi ro khi khách hàng không có khả năng trả nợ hoặc trả nợ không đúng kỳ hạn. 
 • Thế nên, khi hoạt động kế toán quản trị, bạn có thể tìm hiểu về đề tài luận văn Thạc sĩ Kế toán: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam.
 • Link tải 

Đề tài thạc sĩ kế toán quản trị.docx

5. Kết cấu luận văn thạc sĩ kế toán quản trị “chuẩn xác”

Kết cấu luận văn thạc sĩ kế toán quản trị của bài này được đánh giá đầy đủ và “chuẩn xác” theo từng bố cục, hạng mục,… Ngoài ra, còn khá nhiều thông tin chi tiết được cập nhật và trình bày rõ ràng. Vì thế, bạn có thể tham khảo tại đây để tránh sai sót nhé. 

Kết cấu luận văn thạc sĩ kế toán quản trị
Kết cấu luận văn thạc sĩ kế toán quản trị

Đây là bài viết tổng hợp các thông tin hữu ích về luận văn thạc sĩ kế toán quản trị. Hy vọng sẽ giúp bạn nắm hiểu các kiến thức chuyên sâu và hoàn thiện tốt báo cáo của mình nhé.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan