TUYỂN CHỌN Top 5 mẫu luận văn thạc sĩ giáo dục thể chất và kết cấu chọn lọc

4.7/5 - (3 bình chọn)

Các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục rất quan tâm đến đề tài luận văn thạc sĩ giáo dục thể chất, bởi vì nó thật sự rất quan trọng. Do đó, trong bài viết dưới đây  Luanvan24 xin gửi tới các bạn 5 mẫu luận văn thạc sĩ giáo dục thể chất đã được biên soạn và chọn lọc cùng đề cương và đề tài chi tiết. Tải miễn phí tại đây!

Mẫu luận văn thạc sĩ giáo dục thể chất hay nhất
Mẫu luận văn thạc sĩ giáo dục thể chất hay nhất

1. Mẫu luận văn thạc sĩ giáo dục thể chất

1.1. Mẫu luận văn cho học sinh sinh viên cao đẳng

a) Tên đề tài

 • Quản lý xây dựng tập thể sư phạm trường phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng theo hướng tổ chức biết học hỏi

b) Trích dẫn nội dung

 • Từ thực tiễn về công tác xây dựng TTSP và vai trò ý nghĩa to lớn của TTSP đối với việc thực hiện mục tiêu giáo dục trong nhà trường. 
 • Đề tài “Quản lý xây dựng tập thể sư phạm trường phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng theo hướng tổ chức biết học hỏi” được lựa chọn nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của nhà trường, phù hợp với xu thế phát triển giáo dục, góp phần xây dựng tập thể sư phạm ở hệ thống các trường phổ thông Hermann Gmeiner nói riêng và các trường phổ thông nói chung.  

c) Tải xuống

 • Link tải file PDF luận văn quản lý xây dựng Hermann Gmeiner Đà Nẵng

Mẫu luận văn cho học sinh sinh viên cao đẳng.pdf

1.2. Mẫu luận văn thạc sĩ giáo dục thể chất cho đội tuyển bóng đá nam

a) Tên đề tài

 • Nghiên cứu sự phát triển thể lực và kỹ thuật chuyên môn sau 1 năm tập luyện của đội tuyển bóng đá nam trường THPT Hùng Vương, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh

b) Tóm tắt nội dung

 • Đề tài nghiên cứu trên nhằm mục đích lựa chọn, xác định các test đồng  thời đánh giá thực trạng và sự phát triển thể lực và kỹ thuật chuyên môn, qua đó xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sự phát triển thể lực và kỹ thuật  chuyên môn của học sinh đội tuyển bóng đá nam Trường THPT Hùng  Vương, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh 

c) Tải xuống

 • Link tải file Doc mẫu luận văn giáo dục thể chất cho đội tuyển bóng đá nam

Mẫu luận văn giáo dục thể chất hay nhất.docx

1.3. Mẫu luận văn thạc sĩ giáo dục thể chất cho trẻ mầm non

a) Tên đề tài

 • Biện pháp nâng cao tính tích cực vận động trong giờ học thể dục cho trẻ 5 – 6 tuổi

b) Tổng quan

 • Bài luận văn nhằm hệ thống hóa một số vấn đề về cơ sở lý luận liên quan đến biện pháp nâng cao tính tích cực vận động trong hoạt động phát triển thể chất cho trẻ mầm non.  

c) Tải xuống

 • Link tải mẫu luận văn thạc sĩ giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi

Mẫu luận văn giáo dục thể chất cho trẻ mầm non.docx

1.4. Mẫu luận văn thạc sĩ giáo dục thể chất cho học sinh trung học

a) Tên đề tài

 • Quản lý kiểm tra nội bộ hoạt động dạy học của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

b) Tổng quan nội dung

 • Luận văn nhằm nghiên cứu lý luận về hoạt động kiểm tra nội bộ và thực trạng về quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ của các trường THCS huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; đề xuất một số biện pháp cụ thể về quản lý kiểm tra nội bộ hoạt động dạy học nhằm góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học tại các trường THCS trên địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

c) Tải xuống

 • Link tải file Word mẫu luận văn thạc sĩ giáo dục thể chất cho học sinh trung học

1.4. Mẫu luận văn giáo dục thể chất cho học sinh trung học.docx

Ngoài ra, bạn cũng có thểm tham khảo thêm các mẫu về luận văn thạc sĩ giáo dục tiểu học để có một cái nhìn tổng quan nhất về ngành giáo dục tiểu học nhé! 

1.5. Mẫu luận văn thạc sĩ giáo dục thể chất cho học sinh tiểu học

a) Tên đề tài

 • Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường Tiểu học Mai Động quận Hoàng Mai- Thành phố Hà Nội

b) Nội dung chính

 • Luận văn nhằm mục đích Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường Tiểu học Mai Động Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội,đề xuất một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh của nhà trường

c) Tải xuống

Link tải file Word mẫu luận văn thạc sĩ giáo dục thể chất cho học sinh tiểu học

1.5. Mẫu luận văn giáo dục thể chất cho học sinh tiểu học.docx

Luận văn giáo dục tiểu học là bài luận bắt buộc đối với sinh viên theo học các chuyên ngành sư phạm. Để có thêm ý tưởng mới, độc đáo cũng như nắm vững cấu trúc luận văn chủ đề này, bạn hãy xem ngay bài viết chia sẻ kinh nghiệm và các mẫu luận văn giáo dục tiểu học đạt điểm cao được tổng hợp bởi Luận Văn 24 nhé!

2. Kết cấu luận văn thạc sĩ giáo dục thể chất

Kết cấu luận văn thạc sĩ giáo dục thể chất
Kết cấu luận văn thạc sĩ giáo dục thể chất

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác giáo GDTC

 • Các quan điểm của Đảng về phát triển TDTT là những định hướng cơ bản để xác định vị trí và mối quan hệ của toàn bộ sự nghiệp TDTT đối với các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội…các mối quan hệ nội tại của TDTT. 
 • Vì vậy đó chính là các cơ sở để lựa chọn, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp TDTT trong một thời kỳ tương đối dài. 
 • Các nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, thứ VII và thứ VIII, IX và X của Đảng đã xác định những quan điểm cơ bản và chủ trương lớn để chỉ đạo công tác TDTT trong sự nghiệp đổi mới. 
 • Trong đó phát triển TDTT là một yêu cầu khách quan, một mặt quan trọng của chính sách xã hội, một biện pháp tích cực để giữ gìn và nâng cao sức khoẻ, làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân, góp phần mở rộng giao lưu quốc tế, phục vụ tích cực các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh và quốc phòng của đất nước

1.2. Cơ sở lý luận của giáo dục thể chất

 • Ở phần này, các bạn cần đưa ra các cơ sở lý luận bổ trợ cho phần quan điểm nói trên trong bài luận văn thạc sĩ giáo dục thể chất của mình. Làm như vậy, bài luận văn sẽ có kết cấu chặt chẽ và sẽ đạt được điểm cao hơn 
 •  Ví dụ: 
  • Dưới chế độ ta, tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh tế-xã hội đều đặt con người ở vị trí trung tâm. Mục tiêu cuối cùng của sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là đem lại đời sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho con người.
  • Thể dục thể thao là một phương tiện có hiệu quả để nâng cao sức khỏe và thể lực cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần tích cực bồi dưỡng nguồn lực con người, đáp ứng yêu cầu lao động và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
  • Do vậy phát triển TDTT được coi như một nội dung quan trọng của chính sách xã hội nhằm chăm lo và bồi dưỡng nguồn lực con người.

1.3. Giáo dục thể chất và các môn thể thao tự chọn trong các trường học

 • Dùng phương pháp thống kê trong phương pháp nghiên cứu thực tiễn để khảo sát và đưa ra thống kê về các môn thể thao tự chọn trong trường học. 
 • Từ đó rút ra kết luận về tính cần thiết của giáo dục thể chất trong trường học và dùng để bổ sung cho cơ sở lý luận cho đề tài trong bài luận văn giáo dục thể chất 

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu là cách thức mà bạn tìm ra kết quả cho một vấn đề nghi vấn, tùy vào từng loại vấn đề mà bạn có thể lựa chọn những phương pháp khác nhau.

Trong bài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục thể chất nói riêng và các bài luận văn khác nói chung. Các phương pháp nghiên cứu thường được lựa chọn gồm 2 phương pháp sau: 

 • Phương pháp nghiên cứu lý luận
 • Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

2.2 Tổ chức nghiên cứu

Tổ chức nghiên cứu là cách sắp xếp và áp dụng các phương pháp nghiên cứu vào trong bài luận văn để làm sáng tỏ mục đích của đề tài nghiên cứu. Từ đó sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về đề tài luận văn của mình. 

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

3.1. Lựa chọn, xác định kết quả test đối tượng tham gia nghiên cứu

Dựa trên mục đích của bài nghiên cứu và phạm vi khảo sát để lựa chọn đối tượng tham gia nghiên cứu sao cho phù hợp với mục đích của đề tài nghiên cứu trong luận văn giáo dục thể chất của bạn. 

3.2. Đánh giá sự phát triển thể lực và kỹ thuật

 • Đánh giá dựa trên kết nghiên cứu nhằm đưa ra kết luận cho đề tài nghiên cứu của bạn. 
 • Phần này vô cùng quan trọng vì nó sẽ là phần tóm tắt lại toàn bộ nội dung bài luận văn của bạn và đây cũng là một trong những phần mà giám khảo sẽ chấm kỹ để đưa ra kết quả cuối cùng cho bài luận văn của bạn. 

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc hoàn thiện bài luận văn của mình thì Luận văn 24 để mua luận văn thạc sĩ giáo dục thể chất nhé! Đây là một đơn vị chuyên về dịch vụ viết thuê luận văn thạc sỹ chất lượng, giá cả hợp lý và đặc biệt là đảm bảo tốc độ cùng sự bảo mật tốt nhất. Bạn có thể yên tâm và tin tưởng chúng tôi. Hãy liên hệ hotline 0988 55 2424 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Hy vọng bài viết Top 5 mẫu luận văn thạc sĩ giáo dục thể chất và đề cương chọn lọc đã được chia sẻ nói trên sẽ đem đến cho bạn đọc những kiến thức và thông tin hữu ích khi làm đề tài luận văn thạc sĩ giáo dục thể chất. Chúc các bạn hoàn thành bài luận văn của mình thật xuất sắc. 

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan