15 Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công & 250 Đề Tài Xuất Sắc

5/5 - (1 bình chọn)

Luận văn thạc sĩ chính sách công nghiên cứu về quản lý và hiệu suất chính sách, chính sách thuế và ngân sách, phân quyền và chính sách địa phương, chính sách xã hội và phúc lợi, chính sách môi trường, chính sách công bằng và dân chủ, cũng như chính sách công nghệ và đổi mới. Bạn có thể tham khảo 15 bài mẫu luận văn thạc sĩ chính sách công với các chủ đề khác nhau, được cập nhật mới nhất, để có thêm ý tưởng cho nghiên cứu của mình.

Mục lục ẩn
Luận văn thạc sĩ chính sách công

1. Bài mẫu luận văn Thạc sĩ Chính sách công thực hiện chính sách an toàn lao động đối với người lao động

Tên đề tài: Luận văn Thạc sĩ Chính sách công Thực hiện chính sách an toàn lao động đối với người lao động thuộc nhóm nghề độc hại tại công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội

Mục tiêu luận văn:

 • Hệ thống hóa lý thuyết về an toàn lao động cho nhóm nghề độc hại
 • Phân tích đánh giá thực trạng thực hiện chính sách an toàn lao động
 • Đề xuất giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an toàn lao động

2. Bài mẫu luận văn thạc sĩ chính sách công thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Tên đề tài: Luận văn Thạc sĩ Chính sách công Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Mục tiêu luận văn:

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách bảo hiểm y tế
 • Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • Đề xuất giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông trong giai đoạn tới

3. Bài mẫu luận văn Thạc sĩ Chính sách công thực hiện chính sách bảo tồn di sản văn hóa

Tên đề tài: Luận văn Thạc sĩ Chính sách công Thực hiện chính sách bảo tồn di sản văn hóa tại di tích khảo cổ Cát Tiên

Mục tiêu luận văn:

 • Nghiên cứu tổng quát về các chính sách công liên quan đến hoạt động bảo tồn tại di tích khảo cổ Cát Tiên.
 • Tạo động lực và định hướng mục tiêu cho các nhà hoạt động bảo tồn
 • Hệ thống hóa và đánh giá các cơ chế chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về bảo tồn quần thể di tích khảo cổ Cát Tiên.

4. Bài mẫu luận văn Thạc sĩ chính sách công thực hiện chính sách bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc

Tên đề tài: Luận văn Thạc sĩ Chính sách công Thực hiện chính sách bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

Mục tiêu luận văn:

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số
 • Phân tích thực trạng bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
 • Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

5. Bài mẫu luận văn Thạc sĩ Chính sách công thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Tên đề tài: Luận văn Thạc sĩ Chính sách công Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu luận văn:

 • Hệ thống hóa, luận giải và làm rõ vấn đề lý luận cơ bản về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi nhà nước thu hồi đất
 • Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi nhà nước thu hồi đất tại Quận Gò Vấp, Tp. HCM
 • Đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Quận Gò Vấp, Tp. HCM

Để hiểu chi tiết hơn về cách viết luận văn thạc sĩ , bạn đọc có thể tham khảo bài viết của Luận văn 24, chúng mình hướng dẫn cụ thể theo từng bước để bạn hình dung và hoàn thiện được một bài luận văn chủ đề này một cách dễ dàng và hiệu quả. Tham khảo ngay bạn nhé!

6. Bài mẫu luận văn Thạc sĩ Chính sách công thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

Tên đề tài: Luận văn Thạc sĩ Chính sách công Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Mục tiêu luận văn:

 • Khám phá các vấn đề lý luận liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có thu nhập thấp (NCC) kết hợp với chính sách cách mạng, bao gồm nội dung và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện. 
 • Nghiên cứu tập trung vào việc phân tích và đánh giá thực trạng thực hiện chính sách này trong ngữ cảnh của huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. 
 • Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho NCC kết hợp với chính sách cách mạng tại địa phương.

7. Bài mẫu luận văn Thạc sĩ Chính sách công thực hiện chính sách pháp luật về quản lý viên chức ngành giáo dục

Tên đề tài: Luận văn Thạc sĩ Chính sách công Thực hiện chính sách pháp luật về quản lý viên chức ngành giáo dục tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Mục tiêu luận văn:

 • Làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến chính sách pháp luật về quản lý viên chức trong ngành giáo dục.
 • Phân tích và đánh giá thực trạng thực hiện chính sách này tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 • Đưa ra các quan điểm và giải pháp nhằm đảm đảm việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý viên chức ngành giáo dục tại địa phương này trong thời gian tới.

8. Bài mẫu luận văn Thạc sĩ Chính sách công thực hiện chính sách phát triển công chức

Tên đề tài: Luận văn Thạc sĩ Chính sách công Thực hiện chính sách phát triển công chức trên địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Mục tiêu luận văn:

 • Nghiên cứu vấn đề lý luận chung về công chức và việc thực hiện chính sách phát triển công chức
 • Khảo sát, đánh giá thực trạng thực hiện chính sách phát triển công chức tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách phát triển công chức tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

9. Bài mẫu luận văn thạc sĩ chính sách công thực hiện chính sách tổ chức, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ

Tên đề tài: Luận văn Thạc sĩ Chính sách công Thực hiện chính sách tổ chức, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ từ thực tiễn Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cao Bằng

Mục tiêu luận văn:

 • Khái quát các vấn đề lý luận về thực hiện chính sách công và chính sách tổ chức, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ
 • Nghiên cứu, đánh giá thực trạng thực hiện chính sách tổ chức, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cao Bằng
 • Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tổ chức, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cao Bằng

10. Bài mẫu luận văn Thạc sĩ chính sách công về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tỉnh Đắk Lắk

Tên đề tài: Luận văn Thạc sĩ Chính sách công Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Nhiệm vụ luận văn:

 • Phân tích cơ sở lý luận về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
 • Đánh giá việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020
 • Đề xuất giải pháp và kiến nghị để góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại thành phố Buôn Ma Thuột

Việc thực hiện luận văn thạc sĩ đòi hỏi nhiều thời gian để nghiên cứu và đánh giá kết quả. Trong trường hợp bạn đang gặp khó khăn và không có đủ thời gian, bạn có thể tham khảo dịch vụ nhận làm luận văn của Luận Văn 24. Dịch vụ này giúp bạn có được một bài luận văn xuất sắc và hoàn thành nhanh chóng.

11. Bài mẫu luận văn Thạc sĩ Chính sách công về chính sách dân số đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An

Tên đề tài: Luận văn Thạc sĩ Chính sách công Thực thi chính sách dân số trong đồng bào các dân tộc thiểu số tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Mục tiêu luận văn:

 • Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thực thi chính sách dân số
 • Phân tích thực trạng thực thi chính sách dân số trong đồng bào các DTTS tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, giai đoạn năm 2019 – 2021
 • Đề xuất một số giải pháp đổi mới thực thi chính sách dân số trong đồng bào DTTS tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, góp phần nâng cao chất lượng dân số, mang lại hiệu quả trực tiếp cho sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện

12. Bài mẫu luận văn Thạc sĩ Chính sách công thực thi chính sách phát triển công nghiệp nông thôn

Tên đề tài: Luận văn Thạc sĩ Chính sách công Thực thi chính sách phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Mục tiêu luận văn:

 • Làm rõ cơ sở khoa học về chính sách công, thực thi chính sách phát triển công nghiệp nông thôn
 • Phân tích, đánh giá thực trạng thực thi chính sách phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương)
 • Đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo thực thi chính sách phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dƣơng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

13. Bài mẫu Luận văn Thạc sĩ chính sách công thực thi chính sách phát triển nguồn nhân lực

Tên đề tài:  Luận văn Thạc sĩ Chính sách công Thực thi chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh

Mục tiêu luận văn:

 • Phân tích cơ sở lý luận và thực trạng thực thi chính sách phát triển nguồn nhân lực CLC trong ngành du lịch của tỉnh Quảng Ninh. 
 • Đề xuất giải pháp tăng cường đào tạo, hợp tác doanh nghiệp và tổ chức đào tạo, cùng việc tạo môi trường làm việc tích cực để nâng cao chất lượng và chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực CLC.

14. Bài mẫu luận văn Thạc sĩ Chính sách công Thực thi chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan

Tên đề tài: Luận văn Thạc sĩ Chính sách công Thực thi chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Mục tiêu luận văn:

 • Dựa trên lý luận về thực thi chính sách tinh giản biên chế, luận văn này thông qua phân tích thực trạng thực thi chính sách tinh giản biên chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ninh. 
 • Từ đó, đề xuất một hệ thống giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả thực thi chính sách này trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh trong tương lai.

15. Bài mẫu luận văn Thạc sĩ Chính sách công truyền thông chính sách phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam

Tên đề tài: Luận văn Thạc sĩ Chính sách công Truyền thông chính sách phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam – từ thực tiễn truyền thông tại các cơ quan báo chí thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Mục tiêu luận văn:

 • Tổ chức một cách có hệ thống về các vấn đề lý luận liên quan đến Truyền Thông và Công nghệ thông tin (TTCS) trong quá trình phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN);
 • Tiến hành phân tích và đánh giá tình hình phát triển TTCS trong lĩnh vực KH&CN tại ba cơ quan báo chí thuộc Bộ KH&CN hiện nay;
 • Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện hoạt động TTCS phát triển KH&CN tại ba cơ quan báo chí thuộc Bộ KH&CN trong thời gian sắp tới.

18. 100 đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công hay nhất

Đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công

Dưới đây là 100 đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công hay nhất để bạn có thể thêm ý tưởng cho bài luận văn của mình:

 1. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Ảnh hưởng của chương trình phát triển cà phê bền vững đến nông hộ trồng cà phê ở Việt Nam – Trường hợp nghiên cứu tại huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk
 2. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Ảnh hưởng của kiến thức nông nghiệp đến năng suất vườn cây của nông dân trồng cao su huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh
 3. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực hướng nghiệp của học sinh trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh
 4. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo của hộ gia đình ở huyện biên giới Thạnh Hóa, tỉnh Long An
 5. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống xe buýt nhanh (BRT) của người dân thành phố Đà Nẵng
 6. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Các yếu tố của môi trường đầu tư tác động đến sự hài lòng của nhà đầu tư – Nghiên cứu trường hợp huyện Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang
 7. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Các yếu tố tác động đến sự thành công của dự án PPP công trình giao thông ở Việt Nam
 8. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Ninh Thuận
 9. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Cải thiện sinh kế những hộ dân tái định cư nông nghiệp thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên
 10. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bến Tre
 11. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn ở thành phố Hồ Chí Minh
 12. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành thanh long tỉnh Bình Thuận
 13. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành tôm sú tỉnh Bạc Liêu
 14. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Khánh Hòa
 15. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Long An
 16. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa
 17. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp (nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội)
 18. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Chính sách phát triển văn hoá cơ sở trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
 19. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Chính sách quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng ở Việt Nam hiện nay
 20. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Chính sách tài khóa và phát triển tài chính
 21. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh gái khả năng tiến cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 22. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại Bộ phận một cửa – Trường hợp tại UBND huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
 23. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh giá chất lượng quản lý nghiên cứu khoa học trong trường đại học theo phương pháp quản lý dựa trên kết quả
 24. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh giá chính sách cán bộ, công chức cấp xã ở Việt Nam hiện nay
 25. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh giá chính sách chuyển căn hộ thương mại sang cho thuê – Tình huống ở Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
 26. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh giá dự thảo nghị định về đầu tư theo hình thức PPP – Nghiên cứu tình huống các dự án cơ sở hạ tầng ở Việt Nam
 27. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh giá hiệu quả chính sách quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản nghiên cứu tại hồ Trị An – Đồng Nai
 28. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về đào tạo nhân lực y tế trình độ trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức cử tuyển và đào tạo theo địa chỉ tỉnh Cà Mau
 29. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh giá kết quả thí điểm thực hiện văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp tại 4 tỉnh thành phố (Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nam, Đồng Nai) và nhận diện các vấn đề chính sách khi triển khai đồng loạt
 30. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh giá kết quả thí điểm thực hiện văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp tại 4 tỉnh thành phố (Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nam, Đồng Nai) và nhận diện các vấn đề chính sách khi triển khai đồng loạt.
 31. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh giá khả năng đạt được mục tiêu tái cấu trúc các ngân hàng yếu kém ở Việt Nam thông qua giải pháp mua bán sáp nhập giai đoạn 2011-2014
 32. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh giá lại tính vững mạnh tài chính các dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội và cao tốc TP. Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây
 33. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh giá năng lực cạnh tranh cụm ngành cơ khí ô tô tại khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
 34. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh giá những bất cập và cải thiện trong chính sách mới về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp – Trường hợp tỉnh Đồng Nai
 35. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh giá sự khác biệt về tăng trưởng giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước – Tình huống ngành hàng cà phê
 36. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh giá sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới – Trường hợp tại hai xã bình dương và Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 37. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động của các trường đại học ngoài công lập
 38. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh giá thực trạng sử dụng đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại Việt Nam
 39. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh giá tính bền vững của nợ công Việt Nam
 40. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh giá tính khả thi về đầu tư bệnh viện tư nhân – Tình huống điển hình Bệnh viện Thành Vũ II tại Bạc Liêu
 41. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh giá vai trò của hợp tác xã trong việc giảm chi phí trung gian của chuỗi giá trị lúa gạo ở tỉnh Đồng Tháp trường hợp huyện Tam Nông
 42. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đánh giá vai trò của quy hoạch đô thị ở tỉnh An Giang
 43. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đầu tư cơ sở hạ tầng cho dự án công nghiệp tình huống nhà máy nước khu lọc dầu Vũng Rô
 44. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Điều tiết giá trị tăng thêm từ đất trong quá trình đô thị hóa – Những bài học từ thực tiễn áp dụng tại thành phố Đà Nẵng
 45. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đo lường chi phí xã hội của vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam và một số khuyến nghị
 46. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Đo lường và đánh giá tác động của cấu trúc sở hữu đến kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần – Tình huống ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
 47. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Giải pháp tăng hiệu quả hoạt động khu kinh tế của khẩu An Giang
 48. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương
 49. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam
 50. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Mô hình quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hồ Chí Minh theo bài học kinh nghiệm thế giới
 51. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Nâng cao năng lực cạnh tranh của cụm ngành du lịch tỉnh Tây Ninh
 52. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành công nghệ thông tin Việt Nam
 53. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành du lịch Quảng Bình
 54. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 55. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của thanh niên khối hành chính trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
 56. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Nguyên nhân rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam – tình huống tại tỉnh Quảng Bình
 57. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Nhận diện những thách thức tăng trưởng của đô thị Bình Dương
 58. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Nhận diện và giảm thiểu rủi ro dẫn đến tham nhũng trong ngành hải quan
 59. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Những nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của người Khmer tại Đồng bằng sông Cửu Long
 60. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Những rào cản trong tiếp cận giáo dục mầm non của trẻ em dân tộc thiểu số – Tình huống huyện Tủa Chùa – tình Điện Biên
 61. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức, viên chức – Trường hợp nghiên cứu quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 62. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Phân tích hiệu quả hoạt động của các công trình cấp nước trên địa bàn nông thôn của tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2010 – 2014
 63. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Phân tích hoạt động đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh nòng cốt của tập đoàn, tổng công ty nhà nước – Nghiên cứu tình huống Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 64. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Phân tích lợi ích của việc trợ giá cho xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh
 65. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Phân tích năng lực cạnh tranh cụm ngành lúa gạo ST của Sóc Trăng
 66. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Quản lý nhà nước về thu hồi đất trên địa bàn xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
 67. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Quy hoạch tổng thể phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020
 68. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Sinh kế cho hộ dân tộc Khmer nghèo trường hợp phường 2, xã Lạc Hòa và xã Vĩnh Hải tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
 69. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Sự tham gia của người dân trong các chương trình, dự án giảm nghèo: Trường hợp dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc – giai đoạn 2 (2010 – 2015) tại xã Do Nhân, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
 70. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Tác động của di cư đối với nông nghiệp – Tình huống xã Xuy Xá – huyện Mỹ Đức – thành phố Hà Nội
 71. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Tác động của di cư lao động đến chất lượng sống của người cao tuổi còn ở lại: nghiên cứu trường hợp tại một số huyện của tỉnh Long An
 72. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Tác động của FDI đến sự rời ngành của doanh nghiệp trong nước
 73. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Tác động của sở hữu nhà nước và sở hữu nước ngoài đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam
 74. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Tăng cường tự chủ tài chính tại Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
 75. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thẩm định chương trình tín dụng tái canh cà phê tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk
 76. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng cảng Đại Ngãi – Tỉnh Sóc Trăng
 77. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thẩm định dự án đường Bến Lức – Tân Tập, tỉnh Long An
 78. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thẩm định dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi (km1063+877+km1092+577)
 79. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thẩm định dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 80. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thẩm định hiệu quả kinh tế và khả năng chi trả của dự án Nhà ở xã hội 15 tầng tại TP. Vinh
 81. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thẩm định kinh tế và tài chính dự án Amoniac Phú Mỹ
 82. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thẩm định kinh tế, tài chính dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại khu công nghệ cao
 83. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thẩm định tính khả thi của dự án cấp lưới điện cho các thôn, ấp chưa có điện tại tỉnh An Giang giai đoạn 2013 – 2020
 84. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thẩm định tính khả thi của Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1
 85. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thu hút, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế tỉnh Cà Mau
 86. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và sự bền vững của ngân sách thành phố Hồ Chí Minh
 87. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính giảm nghèo bền vững tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
 88. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính phát triển công nghiệp bền vững tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 89. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách an sinh xã hội tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 90. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 91. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội bắt buộc tại doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta hiện nay
 92. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
 93. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
 94. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
 95. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ ở Đường Lâm hiện nay
 96. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị Khu chứng tích Sơn Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi
 97. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách bảo tồn văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trên địa bàn Đắk Lắk
 98. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường biển từ thực tiễn của thành phố Đà Nẵng
 99. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 100. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách bình đẳng giới trong công tác cán bộ tại tỉnh Đắk Lắk
 101. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách bình đẳng giới trong lĩnh vực đường sắt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh
 102. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách bình đẳng giới từ thực tiễn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
 103. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 104. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 105. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách cải cách hành chính ở huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
 106. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách cải cách hành chính trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng hiện nay
 107. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 108. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 109. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 110. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách chăm sóc người tâm thần từ thực tiễn Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội
 111. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách chăm sóc người tâm thần từ thực tiễn Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội
 112. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại huyện Ba Vì huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
 113. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
 114. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho người lao động nông thôn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
 115. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên trên đại bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
 116. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
 117. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 118. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam
 119. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 120. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
 121. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số ở huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
 122. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk
 123. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk
 124. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
 125. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã từ thực tiễn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
 126. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã từ thực tiễn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
 127. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Ninh Thuận hiện nay
 128. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp cơ sở tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
 129. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã từ thực tiễn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
 130. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã từ thực tiễn tỉnh Hưng Yên
 131. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng viên chức y tế từ thực tiễn Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
 132. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
 133. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đối với cán bộ nghỉ việc theo nguyện vọng và dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy tại tỉnh Bình Phước
 134. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần trên địa bàn Hà Nội
 135. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đối với cựu chiến binh từ thực tiễn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 136. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đối với dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 137. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đối với đạo Tin Lành trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 138. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đối với người có công tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
 139. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đối với người có công tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
 140. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
 141. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
 142. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 143. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đối với người nghiện ma túy từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
 144. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng để xây dựng Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1
 145. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
 146. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
 147. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách giải quyết khiếu nại, tố cáo từ thực tiễn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
 148. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
 149. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
 150. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk
 151. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
 152. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững từ thực tiễn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội hiện nay
 153. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách giảm nghèo đa chiều tại xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
 154. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách giáo dục đối với học sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
 155. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách giáo dục đối với trẻ em khuyết tật từ thực tiễn Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An
 156. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách giáo dục hướng nghiệp cho học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 157. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội
 158. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề tại thành phố Đà Nẵng
 159. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng trong khai thác thủy sản
 160. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 161. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách hợp tác quốc tế tại các cơ sở giáo dục đại học Công an nhân dân của Việt Nam hiện nay
 162. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách khen thưởng cho người lao động trực tiếp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 163. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách kiểm soát chi tại kho bạc Nhà nước huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk
 164. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách lưu trữ tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng
 165. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
 166. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển cán bộ công chức cấp xã từ thực tiễn tại huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi
 167. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển cán bộ Đoàn chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 168. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
 169. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 170. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 171. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức của UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
 172. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức nữ trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 173. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
 174. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển công chức cấp huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 175. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển công chức tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
 176. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 177. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển du lịch tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
 178. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển du lịch từ thực tiễn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
 179. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển Đảng viên trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
 180. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển đô thị trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh hiện nay
 181. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh của tỉnh Quảng Nam
 182. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội hiện nay
 183. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
 184. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
 185. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
 186. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 187. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển giáo dục tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh hiện nay
 188. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển giáo dục trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 189. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển hàng không dân dụng ở Việt Nam hiện nay
 190. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 191. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
 192. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 193. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển lĩnh vực trồng trọt tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 194. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
 195. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển nghề phi nông nghiệp tại địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
 196. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển Nguồn nhân lực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 197. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn tỉnh Đắk Nông
 198. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực Y tế tại các bệnh viện công trên địa bàn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam
 199. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của thành phố Đà Nẵng
 200. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần FPT
 201. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển nhân lực từ thực tiễn Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
 202. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển nhân lực từ thực tiễn Học viện Dân tộc
 203. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển thể dục thể thao trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 204. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách Phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
 205. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
 206. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách Quản lý Nhà nước đối với thanh niên ở thành phố Hồ Chí Minh
 207. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
 208. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
 209. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách quản lý thủy điện vừa và nhỏ ở tỉnh Bình Định hiện nay
 210. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách quản lý thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam hiện nay
 211. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
 212. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách quy hoạch đô thị trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
 213. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách sắp xếp tổ chức bộ máy tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay
 214. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách sắp xếp, bố trí dân cư vùng dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
 215. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ thực tiễn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
 216. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
 217. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam hiện nay
 218. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng khách sạn tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
 219. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã là người dân tộc thiểu số tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
 220. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 221. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở địa bàn thành phố Đà Nẵng
 222. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong Ngành Giáo dục huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
 223. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách tôn giáo đối với người Khmer ở tỉnh An Giang
 224. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách tôn giáo trên địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
 225. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách trọng dụng người tài tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 226. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
 227. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với Cựu chiến binh ở huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
 228. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách ưu đãi, chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam
 229. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách về danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam hiện nay
 230. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
 231. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách việc làm cho lao động nông thôn từ thực tiễn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
 232. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
 233. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
 234. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách việc làm cho Thanh niên trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
 235. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
 236. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân lao động từ thực tiễn Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam
 237. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
 238. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng hiện nay
 239. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
 240. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
 241. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk
 242. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
 243. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
 244. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực thi chính sách chăm sóc sức khỏe cho người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 245. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
 246. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
 247. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực thi chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học ở Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh
 248. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Tiếp cận tín dụng của hộ đồng bào dân tộc Êđê trường hợp nghiên cứu tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar – Tỉnh Đắk Lắk
 249. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Vấn đề chuyên môn hóa chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở Việt Nam, trường hợp tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
 250. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Xác định mức sẵn lòng chi trả của hộ gia đình đối với dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt ở thành phố Tây Ninh
 251. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Xóa bỏ độc quyền xuất bản sách giáo khoa
 252. Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa – Bằng chứng từ các doanh nghiệp cổ phần hóa trong giai đoạn 2005 – 2008 và niêm yết trong giai đoạn 2006 – 2010 ở Việt Nam

Dưới đây là trọn bộ đầy đủ 15 bài mẫu luận văn thạc sĩ chính sách công, kèm theo 250 đề tài được cập nhật mới nhất từ Luận văn 24. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm thấy nhiều ý tưởng hữu ích và hoàn thành bài luận văn của mình một cách xuất sắc. Hãy tiếp tục theo dõi để cập nhật những kiến thức mới và thú vị nhất!

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan