15+ Mẫu lời cam đoan trong luận văn XUẤT SẮC NHẤT + cách viết đạt điểm cao

4.6/5 - (14 bình chọn)

Mục lục ẩn

Lời cam đoan là một phần không thể thiếu trong các bài luận văn nói riêng và các sản phẩm nghiên cứu đòi hỏi tính học thuật cao nói chung; đặc biệt là các sản phẩm có liên quan tới học vị, học hàm. Cùng Luận văn 24 tham khảo 15+ mẫu lời cam đoan trong luận văn thạc sĩ xuất sắc nhất 2022 cùng các lưu ý và hướng dẫn để viết được 1 lời cam đoan gây ấn tượng!

hinh-anh-loi-cam-doan-trong-luan-van-1
Mẫu lời cam đoan trong luận văn

 • Lời cam đoan hay lời cam đoan khóa luận là một văn bản được viết bởi tác giả của luận văn, khóa luận, văn bản khoa học đó nhằm dùng để chứng minh tính đúng đắn, cam đoan về độ uy tín của tác phẩm.
 • Lời cam đoan trong luận văn được sử dụng để chứng minh rằng luận văn của bạn là sản phẩm hoàn toàn khác biệt, là nghiên cứu khoa học được thực hiện bởi chính bản thân bạn và không sao chép từ bất cứ đâu hay nguồn nào.  

1. 3 Mẫu lời cam đoan trong luận văn thạc sĩ hay 

Cùng tham khảo mẫu lời cam đoan trong luận văn thạc sĩ hay nhất dưới đây:

1.1. Mẫu lời cam đoan luận văn thạc sĩ số 1

Tôi xin cam đoan sản phẩm luận văn “Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong tác phẩm của Chetan Bhagat” là công trình nghiên cứu cá nhân của tôi trong thời gian qua. Toàn bộ nội dung và kết quả nghiên cứu là do tôi tự tìm hiểu, phân tích một cách khách quan, trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự không trung thực trong thông tin sử dụng trong công trình nghiên cứu này.

Mau-loi-cam-doan-trong-luan-van-thac-si-hay
Mẫu lời cam đoan trong luận văn thạc sĩ hay

1.2. Mẫu lời cam đoan luận văn thạc sĩ số 2

Tôi xin cam đoan rằng:

Toàn bộ số liệu và kết quả nghiên cứu trong bài luận văn “ Số hóa quy trình phân tích các chỉ số kinh doanh bằng phần mềm NTM” này  là hoàn toàn trung thực và chưa từng được sử dụng hoặc công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Mọi tài liệu, số liệu tham khảo, khảo sát đề được trích dẫn nguồn( nếu có) trong luận văn.

1.3. Mẫu lời cam đoan trong luận văn số 3

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung và kết quả nghiên cứu bài luận văn “ Ứng dụng các phương pháp dạy học của Phần Lan vào giáo dục Trung học phổ thông tại nước ta” này là sản phẩm nghiên cứu cá nhân của tôi. 

Sản phẩm được phân tích một cách khách quan, trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào. 

Tôi xin cam kết sẵn sàng chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có sự thiếu trung thực về thông tin hay kết quả sử dụng trong công trình nghiên cứu này.

Ngoài các mẫu lời cam đoan chung cho các ngành thì Luận Văn 24 chúng tôi còn tổng hợp các mẫu lời cam đoan của riêng từng ngành cho học viên tham khảo chi tiết nhất dưới đây:

2. Top 3 Mẫu lời cam đoan trong khóa luận tốt nghiệp 

Mau-loi-cam-doan-trong-khoa-luan-tot-nghiep
Mẫu lời cam đoan trong khóa luận tốt nghiệp

Cùng tham khảo các mẫu lời cam đoan trong khóa luận tốt nghiệp hay nhất dưới đây:

2.1. Mẫu lời cam đoan khóa luận số 1

Tôi xin cam đoan toàn bộ số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp này là sản phẩm cá nhân của tôi và được hoàn thiện với sự trung thực. 

Tất cả sự giúp đỡ cho việc xây dựng cơ sở lý luận của sản phẩm nghiên cứu này đều được trích dẫn đầy đủ và ghi rõ nguồn gốc rõ ràng ở phần tài liệu tham khảo.

2.2. Mẫu lời cam đoan trong luận văn số 2

Tôi xin cam đoan:

Toàn bộ nội dung, bảng biểu phân tích, tính toán số liệu và kết quả trong bài khóa luận tốt nghiệp này là sản phẩm do tôi thực hiện và không có bất kỳ sự sao chép nào trong đó. 

Các số liệu từ đơn vị thực tập đều đã được trích dẫn đầy đủ trong phần tài liệu tham khảo và được nhắc tới trong phần lời cảm ơn của bài luận.

Nếu có bất kỳ sự thiếu trung thực nào trong bài luận, tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm.

2.3. Mẫu lời cam đoan khóa luận số 3

Em xin cam đoan đề tài này là một công trình nghiên cứu độc lập với toàn bộ nội dung và kết quả là sản phẩm mà em đã nỗ lực nghiên cứu trong quá trình học tập tại trường cũng như thực tập tại Công ty TNHH Liên minh Cát Tường. 

Trong quá trình viết bài có sự tham khảo một số tài liệu có nguồn gốc rõ ràng và đã được trích dẫn đầy đủ.

Em xin cam đoan nếu có vấn đề gì em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

3. Top 3 Mẫu lời cam đoan trong đồ án 

Mau-loi-cam-doan-trong-do-an
Mẫu lời cam đoan trong đồ án

3.1. Mẫu lời cam đoan trong đồ án số 1

Tôi xin cam đoan rằng đề tài “ Điện tử hạt nhân và ứng dụng cải tạo môi trường” được tiến hành một cách minh bạch, công khai. Toàn bộ nội dung và kết quả được dựa trên sự cố gắng cũng như sự nỗ lực của bản thân cùng với sự giúp đỡ không nhỏ từ đơn vị thực tập và thầy cô hướng dẫn.

Tôi xin cam đoan kết quả nghiên cứu được đưa ra trong đồ án là trung thực và không sao chép hay sử dụng kết quả của bất kỳ đề tài nghiên cứu nào tương tự. 

Tôi sẵn sàng chịu toàn bộ trách nhiệm nếu phát hiện rằng có bất kỳ sự sao chép kết quả nghiên cứu nào trong bài đồ án này.

3.2. Mẫu lời cam đoan trong đồ án số 2

Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong đồ án này là hoàn toàn trung thực và không xuất hiện bất kỳ sự sao chép hay sử dụng để bảo vệ cho một học vị nào. 

Tất cả những sự giúp đỡ đối với việc xây dựng về cơ sở lý luận cho bài luận đều đã được trích dẫn một cách đầy đủ nhất và đồng thời đã ghi rõ ràng về nguồn gốc và được phép công bố.

3.3. Mẫu lời cam đoan trong đồ án số 3

Tôi xin cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp với đề tài “ Ứng dụng hóa sinh trong tạo ra mỹ phẩm hữu cơ” là nghiên cứu độc lập của tôi với sự hỗ trợ từ giảng viên hướng dẫn PGS. TS… và công ty TNHH Đẹp Organic.

Tôi xin cam đoan toàn bộ số liệu được cung cấp từ báo cáo đều là của công ty là đây là kết quả nghiên cứu hoàn toàn trung thực, không sao chép từ bất kì một công trình nghiên cứu khác nào. Những tài liệu trích dẫn đều đã được ghi rõ nguồn gốc.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có bất kỳ sự sao chép, gian dối kết quả nào trong sản phẩm đồ án này.

4. Top 3 Mẫu lời cam đoan trong luận án tiến sĩ

Mau-loi-cam-doan-trong-luan-an-tien-si
Mẫu lời cam đoan trong luận án tiến sĩ

4.1. Mẫu lời cam đoan trong luận án tiến sĩ số 1

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các số liệu sử dụng phân tích trong luận án có nguồn gốc rõ ràng, đã công bố theo đúng quy định. 

Các kết quả nghiên cứu trong luận án do tôi tự tìm hiểu, phân tích một cách trung thực.

Tôi xin cam đoan các kết quả này chưa từng được công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào khác. 

Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm nếu có sự sao chép, thiếu trung thực nào trong sản phẩm luận án tiến sĩ này.

4.2. Mẫu lời cam đoan trong luận án tiến sĩ số 2

Tôi xin cam đoan sản phẩm luận án tiến sĩ này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án là trung thực, khách quan và chưa từng để bảo vệ ở bất kỳ học vị nào.

Tôi xin cam đoan rằng kết quả sản phẩm trung thực và các số liệu, thông tin sử dụng trong bài đều được trích dẫn cụ thể và chỉ rõ nguồn gốc.

4.3. Mẫu lời cam đoan trong luận án tiến sĩ số 3

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi và chưa từng được công bố.

Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng.

5. Top 3 Mẫu lời cam đoan trong báo cáo

Mau-loi-cam-doan-trong-bao-cao
Mẫu lời cam đoan trong báo cáo

5.1. Mẫu lời cam đoan trong bài báo cáo số 1

Tôi xin được cam đoan toàn bộ báo cáo thực tập vị trí kế toán với đề tài “ Số hóa quy trình làm báo cáo tài chính thuế” là sản phẩm độc lập của bản thân tôi trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Như Nam.

Tất cả các dữ liệu và thông tin trong bài đều được lấy trực tiếp từ phòng kế toán của công ty và do trực tiếp tôi phân tích, khảo sát. 

Nếu có bất kỳ sự gian dối hay sao chép nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ban hội đồng.

5.2. Mẫu lời cam đoan trong báo cáo số 2

Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Bút Ban Mai. 

Những kết quả và các số liệu trong báo cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiện tại Công ty TNHH … , không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. 

Tôi xin cam đoan chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường nếu có sự thiếu trung thực về kết quả và số liệu sử dụng trong bản báo cáo.

5.3. Mẫu lời cam đoan trong bài báo cáo số 3

Tôi xin được cam đoan:

Thứ nhất: Sản phẩm báo cáo thực tập này là sản phẩm cá nhân của tôi trong thời gian thực tập tại trường THCS Phan Bội Châu. 

Thứ hai: Toàn bộ nội dung và kết quả thực tập đều do cá nhân tôi hoàn thành dưới sự giúp đỡ của các thầy cô tại trường với kết quả trung thực và không sao chép từ bất kỳ nguồn nào khác.

Nếu có bất kỳ sự gian dối nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ban hội đồng.

6. Hướng dẫn cách viết lời cam đoan trong luận văn tốt nghiệp

Huong-dan-cach-viet-loi-cam-doan-trong-luan-van-tot-nghiep
Hướng dẫn cách viết lời cam đoan trong luận văn tốt nghiệp

Lời cam đoan hay lời cảm ơn trong luận văn thì đều là phần quan trọng trong 1 bài luận. Và khi viết được 1 lời cam đoan hay, sẽ giúp người viết được đánh giá cao hơn cũng như củng cố tính trung thực và chính xác của bài luận. Và dưới đây là 3 bước để bạn có thể viết được 1 lời cam đoan như vậy. 

Bước 1: Xác định ngôn từ sử dụng

Trước tiên, người viết cần xác định ngôn từ sử dụng xuyên suốt trong phần lời cam đoan. Tránh tình trạng ngôn từ thiếu thống nhất.

Bước 2: Xác định các nội dung cần có

Nội dung cần có trong phần lời cam đoan bao gồm:

 • Lời cam đoan về nội dung, kết quả đề tài hoàn toàn do cá nhân người viết hoàn thành
 • Cam đoan chịu mọi trách nhiệm nếu thiếu trung thực
 • Cam đoan số liệu tham khảo đã được trích dẫn đầy đủ (có thể có hoặc không)

Bước 3: Xác định cách trình bày và tiến hành viết lời cam đoan

Về hình thức cơ bản của lời cam đoan thì khá đơn giản, bạn đọc có thể tham khảo qua hình ảnh dưới đây: 

Cach-thuc-trinh-bay-loi-cam-doan-trong-luan-van
Cách thức trình bày lời cam đoan trong luận văn

Sau khi xác định được cách thức trình bày, người viết tiến hành viết và hoàn thiện lời cam đoan trong luận văn.

Sau khi đã trình bày các nội dung về lời cam đoan, lời cảm ơn xong chúng ta cần phải có một lời mở đầu ấn tượng để dẫn dắt nội dung trước khi bắt tay vào nghiên cứu bài luận văn. Sau đó nêu ra cơ sở lý luận thật thuyết phục và chặt chẽ . Xem nay kẻo lỡ!

7. 3 Lưu ý cần nhớ khi viết lời cam đoan trong luận văn

7.1. Cách xưng hô

 • Trước tiên, người viết cần xác định đại từ dùng trong lời cam đoan để thống nhất xuyên suốt. 
 • Các đại từ thường dùng trong lời cam đoan là: Tôi, Em, Người viết

7.2. Ngôn từ sử dụng

 • Ngôn từ sử dụng trong lời cam đoan cần trang trọng, ngắn gọn, xúc tích. 
 • Nên chọn những từ ngữ mang tính chất, phong cách học thuật. 
 • Tránh từ ngữ mang lối hành văn nói. 

7.3. Cách viết câu, đoạn sao cho ngắn gọn

Với bất kỳ sản phẩm nghiên cứu nào, ngắn gọn, súc tích cũng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu. Bài luận văn được xây dựng với câu văn chuẩn, văn phong phù hợp và câu từ rành mạch, súc tích sẽ đảm bảo tính học thuật của sản phẩm.

3-luu-y-can-nho
3 Lưu ý cần nhớ

8. Tại sao cần có lời cam đoan trong luận văn? 

8.1. Chủ quyển của tác giả 

Lời cam kết trong luận văn là một phần cực kỳ quan trọng. Phần này có tác dụng chứng minh rằng, luận văn được thực hiện hoàn toàn bởi tác giả (nhóm tác giả), không sao chép hay sử dụng các nguồn tài liệu, tham khảo chưa được sự đồng ý. 

8.2. Thông tin chính xác, có cơ sở

Ngoài ra, lời cam kết trong luận văn còn có vai trò chứng minh rằng những thông tin được cung cấp trong luận văn là hoàn toàn xác thực, có cơ sở khoa học, khẳng định độ tin cậy của một luận văn, báo cáo thực tập hay đồ án tốt nghiệp. 

8.3. Độ tin cậy

 • Lời cam đoan của luận văn có thể được đặt ở trước phần lời cảm ơn của báo cáo thực tập hoặc đặt ở cuối bài viết. Tuy nhiên, dù đặt ở đâu, lời cam đoan cũng cần chữ ký xác nhận của tác giả, chịu trách nhiệm về nội dung, độ tin cậy của văn bản khoa học đó.

 • Lời cam đoan trong khóa luận tốt nghiệp, lời cam đoan trong luận văn tốt nghiệp, lời cam đoan trong đồ án đều được dùng để thể hiện tính đúng đắn, uy tín của thông tin trong văn bản nghiên cứu đã được trình bày. 
 • Có vai trò quan trọng là thế, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách viết lời cam đoan trong luận văn tốt nghiệp cũng như cách trình bày chúng. Để bạn có thể hiểu rõ hơn về lời cam đoan trong luận văn thạc sĩ cũng như cách viết lời cam đoan hay, ấn tượng, bạn có thể tham khảo một số mẫu lời cam đoan dưới đây để hiểu hơn về cách thức viết, nội dung và yêu cầu trong phần này. 

Trên đây là bài viết chia sẻ cho bạn đọc 15+ mẫu lời cam đoan trong luận văn hay nhất cùng những lưu ý, tầm quan trọng và cách viết gây ấn tượng tới giảng viên. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào hay đang quan tâm tới việc tìm đơn vị thuê viết luận văn thạc sĩ uy tín, chất lượng hàng đầu trên thị trường, bạn nên liên hệ tới Luận văn 24 qua hotline 0988 55 2424 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. 

4.5/5 (2 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan