Hướng dẫn thực tập và viết báo cáo thực tập mới nhất

Hướng dẫn thực tập và viết báo cáo thực tập mới nhất
5 (100%) 10 votes

Bạn lo lắng vì không biết phải viết báo cáo thực tập như thế nào? Bạn chưa bao giờ viết báo cáo tốt nghiệp nên chưa có kinh nghiệm? Hãy tham khảo bài viết dưới đây, và bạn sẽ biết cách làm thế nào để hoàn thành bài báo cáo của mình.

Hướng dẫn thực tập và viết báo cáo thực tập mới nhất

Hướng dẫn thực tập và viết báo cáo thực tập mới nhất

1. Tại sao sinh viên cần thực tập?

Trước khi ra trường muốn tìm việc nhanh sinh viên nên đi thực tập và luôn được khuyến khích, tạo điều kiện thực tập tại các công ty, doanh nghiệp, đây là cơ hội tốt để sinh viên làm quen với môi trường công việc, áp dụng những kiến thức đã học để xử lý các công việc.

Các bạn sinh viên trong quá trình thực tập cần cố gắng học hỏi, trau dồi các kỹ năng cần thiết, tiếp xúc với những người đã có kinh nghiệm là cơ hội để học thêm nhiều điều, chủ động hỏi về những thắc mắc, khó khăn để được hỗ trợ.

Việc không thể thiếu sau khi kết thúc thực tập là làm báo cáo tổng kết lại quá trình và kết quả đi thực tập với xác nhận của doanh nghiệp, người hướng dẫn, để hoàn thiện các điều kiện để xét tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng yêu cầu cần có giấy xác nhận thực tập, bài viết này giới thiệu các mẫu báo cáo thực tập và cách viết chuẩn.

2. Nội dung, quy trình thực tập

Nội dung thực tập: Khi thực tập tại các đơn vị, sinh viên cần tìm hiểu và thực hiện những công việc sau đây:

2.1. Tìm hiểu về đơn vị thực tập

Bao gồm tổ chức chung về sản xuất kinh doanh như:

 • Tổ chức và các lĩnh vực hoạt động của đơn vị
 • Tổ chức quản lý sử dụng các nguồn lực của đơn vị
 • Các nội dung có liên quan đến đề tài, ví dụ: các loại quy chế, quy định, vv…

Và tổ chức hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng như:

 • Tổ chức bộ máy kế toán
 • Tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
 • Kết quả sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo tài chính.
 • ……….

2.2. Nghiên cứu tài liệu

Sinh viên tiến hành thu thập tài liệu và nghiên cứu các nội dung sau:

 • Nghiên cứu về lý thuyết đã học hoặc thu thập thông qua các văn bản pháp lý, sách giáo khoa, tạp chí, internet, …
 • Tìm hiểu thực trạng về phương pháp thực hiện hay giải quyết vấn đề của đơn vị, thông qua tài liệu thu thập.

2.3. Tiếp cận công việc thực tế

Sau khi đã có hiểu biết nhất định về quy trình, phương pháp thực hiện tại đơn vị thực tập thông qua việc nghiên cứu tài liệu, tiếp cận thực tế sẽ giúp sinh viên hiểu được và trực tiếp làm quen với quy trình và những nội dung công việc thực tế, giúp sinh viên làm quen dần với kỹ năng nghề nghiệp, làm sáng tỏ và có thể giải thích những vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu tài liệu và thực tập tại đơn vị.

>>>Xem thêm bài viết có nội dung liên quan: 

+ Mẫu báo cáo thực tập tiền lương và các khoản phải trích theo lương

+ Chia sẻ mẫu báo cáo thực tập Marketing

3. Nội dung, quy trình viết báo cáo thực tập

Cuối đợt thực tập, thu hoạch của toàn bộ quá trình thực tập này sẽ được sinh viên trình bày trong báo cáo thực tập.

Trong quá trình thực tập, sinh viên sẽ viết báo cáo thực tập để đánh giá kiến thức và kỹ năng sinh viên thu thập được qua quá trình thực tập. báo cáo thực tập là sản phẩm khoa học của sinh viên sau quá trình thực tập dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên hướng dẫn.

3.1. Yêu cầu đối với báo cáo thực tập

Sinh viên phải gắn kết được lý luận với thực tế tại đơn vị thực tập.

3.2. Nội dung báo cáo thực tập

Nội dung cần bao gồm 2 phần:

– Tình hình thực tế tìm hiểu ở doanh nghiệp theo chủ đề nghiên cứu đã chọn, gồm:

 • Tình hình chung về tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tình hình tổ chức và thực trạng có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng …. phù hợp với chủ đề nghiên cứu đã chọn.

– Nhận xét, đánh giá. Có thể trình bày thêm kiến nghị các giải pháp (nếu có).

Riêng đối với sinh viên chọn chủ đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực kế toán, trước 2 nội dung nêu trên, cần trình bày thêm các quy định về hệ thống kế toán Việt Nam có liên quan.

3.3. Lựa chọn chủ đề nghiên cứu và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

– Đề tài sinh viên lựa chọn và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp có thể liên quan đến một hay một số nội dung gắn liền với công việc thực tế tại đơn vị thực tập hoặc có thể lựa chọn đề tài có nội dung liên quan đến các vấn đề đặt ra cần giải quyết của ngành chứ không chỉ gói gọn tại đơn vị thực tập.

– Đề tài sinh viên lựa chọn và viết báo cáo tốt nghiệp phải gắn với chuyên ngành đào tạo: kế toán, tài chính hoặc ngân hàng.

3.4. Phương pháp tìm hiểu, thu thập tài liệu

Sinh viên thực tập tốt nghiệp cần chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin tại đơn vị liên quan đến công việc thực tập của mình. Đồng thời cần thường xuyên tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn để có phương pháp thu thập thông tin thích hợp. Sau đây là một số cách thức thu thập thông tin cần thiết:

 • Tìm hiểu, tham khảo các văn bản, tài liệu … liên quan đến đơn vị, đến nội dung đề tài đề cập đến.
 • Phỏng vấn trực tiếp người liên quan (Nên chuẩn bị sẵn trước các câu hỏi ở nhà, có thể ghi ra giấy để tiết kiệm thời gian).
 • Tham gia trực tiếp vào các quá trình công việc.
 • Thu thập các tài liệu, các mẫu biểu liên quan đến đề tài.

3.5. Quy trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

Bước 1: Lựa chọn đề tài: sinh viên được tự chọn đề tài và nên chọn lĩnh vực mà mình am tường nhất, nhưng phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn. Nếu thấy hội đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp theo quy định, và có nguyện vọng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, sinh viên cần đăng ký với khoa, và làm việc với giáo viên để được hướng dẫn ngay từ đầu quá trình thực tập… nhằm mục đích số liệu, tư liệu của báo cáo thực tập sẽ phục vụ tốt nhất cho khóa luận tốt nghiệp.

Bước 2: Viết đề cương sơ bộ khoảng 02 trang và viết trên 01 mặt giấy (không viết 2 mặt). Bước này cần hoàn thành trong khoảng 01 tuần đầu tiên của đợt thực tập để gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý và duyệt đề cương.

Bước 3: Viết đề cương chi tiết khoảng 04-05 trang để gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý, duyệt và gửi lại. Công việc này cần hoàn thành trong khoảng 2 -3 tuần. Sinh viên phải thực hiện theo đề cương đã được giáo viên hướng dẫn sửa. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.

Bước 4: Viết bản thảo của báo cáo tốt nghiệp. Trước khi hết hạn thực tập ít nhất 15 ngày, bản thảo phải hoàn tất và gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý và chỉnh sửa.

Bước 5: Viết, in báo cáo tốt nghiệp, gửi đơn vị thực tập để nhận xét, đóng dấu và nộp bản hoàn chỉnh cho giáo viên hướng dẫn nhận xét và ký tên. Sau đó sinh viên nộp quyển hoàn chỉnh theo lịch chi tiết thông báo của khoa.

3.6. Kết cấu và hình thức trình bày một báo cáo thực tập tốt nghiệp

3.6.1. Nội dung của báo cáo thực tập

Tổng quan về cơ sở thực tập

Tên, địa chỉ đầy đủ, lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động, lĩnh vực kinh doanh.

Giới thiệu chung về đơn vị công tác, các đặc điểm và yêu cầu công việc.

Nội dung nghiên cứu

Trong mẫu báo cáo thực tập cần mô tả công việc được giao, phương thức làm việc, quy trình thực hiện, kết quả đạt được

Kết luận và kiến nghị

 • Tóm tắt những nội dung đã thực hiện được trong quá trình thực tập
 • Nêu tóm tắt điểm mạnh và hạn chế của vấn đề thực tập tại công ty
 • Ý kiến bản thân sau khi hoàn thành mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp
 • SV học hỏi được gì sau khi hoàn thành chương trình thực tập tốt nghiệp?
 • Nguyện vọng của bản thân sau quá trình thực tập.

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

Trình bày những biểu mẫu, số liệu thô, biểu, bảng, các tài liệu… phục vụ việc làm báo cáo.

Trang nhận xét, đánh giá thực trạng

3.6.2. Quy định chung về hình thức và nội dung của báo cáo thực tập

 • Báo cáo tối thiểu độ dài từ 25-30 trang (không kể phần phụ lục), tùy theo yêu cầu của nhà trường, được đóng thành quyển có trang bìa đầy đủ.
 • Báo cáo cần được trình bày đầy đủ các nội dung theo thứ tự: trang bìa, lời cảm ơn, lời mở đầu, các chương, các phần, kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo và cuối cùng là phụ lục.
 • Cách trình bày cần sạch sẽ, ngắn gọn, rõ ràng, khoa học và mạch lạc, không được tẩy xóa. Nội in trên 1 mặt giấy trắng khổ a4, đóng bìa cứng và viết tiếng việt có dấu đầy đủ.

3.6.3. Trình tự sắp xếp trong bài báo cáo thực tập tốt nghiệp

Mẫu báo cáo thực tập cần trình bày đủ các nội dung theo yêu cầu:

 • Tên cơ quan chủ quản, tên trường, tên khoa
 • Tên báo cáo
 • Chuyên ngành
 • Tên đơn vị thực tập
 • Người hướng dẫn
 • Sinh viên thực hiện
 • Thời gian hoàn thành thực tập
 • Lời cảm ơn
 • Nhận xét của người hướng dẫn
 • Mục lục, danh mục các viết tắt, bảng biểu

Hiện tại Luận Văn 24 đang triển các Dịch Vụ Viết Báo Cáo nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc Làm Báo Cáo, hãy liên hệ với đội ngũ Luận Văn 24 để được hỗ trợ sử dụng Dịch Vụ Viết Báo Cáo. Với kinh nghiệm và đội ngũ trình độ cao, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi ích nhất.
Hãy gọi ngay tới tổng đài tư vấn Luận Văn 24 – 0988 5524 24 nhận viết báo cáo theo yêu cầu, đảm bảo chuẩn giá, chuẩn thời gian và chuẩn chất lượng, giúp bạn đạt được điểm cao với thời gian tối ưu nhất mà vẫn làm được những việc quan trọng của bạn.

3.6.4. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

Trích dẫn trực tiếp

– Ghi tên tác giả và năm xuất bản trước đoạn trích dẫn:

Ông A (1992) cho rằng: “Tổ chức, sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả”

– Nếu nhiều tác giả:

Ông A, ông B và ông C (1992) cho rằng: “Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước”

– Trích dẫn trực tiếp từ báo cáo, sách… không có tác giả cụ thể

“Du lịch là ngành công nghiệp không khói” (Tổng quan du lịch, 2000, nhà xuất bản, trang)

Trích dẫn gián tiếp

Tóm tắt, diễn giải nội dung trích dẫn trước, sau đó ghi tên tác giả và năm xuất bản trong ngoặc đơn.

“Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước” (Nguyễn Văn A, 2000)

– Hoặc nếu nhiều tác giả thì xếp theo thứ tự ABC

“Du lịch là ngành công nghiệp không khói” (Nguyễn Văn A, Trần Thị B, Tôn Thị F, 2002)

Quy định về trích dẫn

– Khi trích dẫn cần:

 • Trích có chọn lọc.
 • Không trích (chép) liên tục và tất cả.
 • Không tập trung vào một tài liệu.
 • Trước và sau khi trích phải có chính kiến của mình.

–  Yêu cầu:

 • Các nội dung trích dẫn phải tuyệt đối chính xác
 • Câu trích, đọan trích để trong ngoặc kép và “in nghiêng”
 • Qua dòng, hai chấm (:), trích thơ, không cần “…”
 • Tất cả trích dẫn đều có CHÚ THÍCH chính xác đến số trang

Chú thích các trích dẫn từ văn bản: để trong ngoặc vuông, ví dụ [15, 177] nghĩa là: trích dẫn từ trang 177 của tài liệu số 15 trong thư mục tài liệu tham khảo của báo cáo thực Chú thích các trích dẫn phi văn bản, không có trong thư mục tài liệu tham khảo, đánh số 1, 2, 3 và chú thích ngay dưới trang (kiểu Footnote)

Lời chú thích có dung lượng lớn: đánh số 1, 2, 3 và đưa xuống cuối báo cáo tốt nghiệp sau KẾT LUẬN.

Ví dụ về trích dẫn và chú thích trích dẫn:

Du lịch được định nghĩa như là “việc mọi người đi ra nước ngoài trong khoảng thời gian trên 24 giờ”[23; 63]

Van Sliepen đã định nghĩa du lịch chữa bệnh như sau: (1) ở xa nhà; (2) động cơ quan trọng nhất là sức khoẻ và (3) thực hiện trong một môi trường thư thái.[14; 151]