Hướng dẫn cách làm bài luận văn bậc thạc sĩ chi tiết nhất

Bạn đang loay hoay không biết phải trình bày bài luận của mình như thế nào? Tham khảo bài viết này ngay, Luận Văn 24 sẽ hướng dẫn chi tiết bạn cách viết giá viết thuê luận văn thạc sĩ nhất.

Hãy liên hệ với đội ngũ Luận Văn 24 để được hỗ trợ sử dụng luan van thac sy .Với kinh nghiệm và đội ngũ trình độ cao, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi ích nhất.

Hướng dẫn cách viết luận văn thạc sĩ chi tiết nhất

Hướng dẫn cách viết luận văn bậc thạc sĩ chi tiết nhất

>>>Xem thêm bài viết liên quan: 

+ Mẫu lời cảm ơn luận văn tốt nghiệp hay và cảm động nhất

+ Tổng hợp 30 đề tài luận văn hay nhất cho ngành quản lý kinh tế

1. Các bước thực hiện

Bước 1: Đăng ký đề tài

Chậm nhất 6 tháng trước khi kết thúc, học viên phải đăng ký đề tài và đề xuất người hướng dẫn với khoa sau đại học.

Bước 2: Giao đề tài

Hiệu trưởng ra quyết định giao đề tài và người hướng dẫn

Bước 3: Xây dựng đề cương

Học viên phải xây dựng đề cương gửi về khoa sau đại học để lập Hội đồng thẩm định.

Bước 4: Bảo vệ đề cương

Bước 5: Thực hiện viết hoàn thành luận văn bậc thạc sĩ

Bước 6: Nộp luận văn và phân công thẩm định trước bảo vệ

Bước 7: Bảo vệ luận văn

2. Đề cương – đề tài luận văn

Đề cương đề tài–luận văn

 1. Tên đề tài
 2. Tính cấp thiết của đề tài
 3. Tổng quan tình hình nghiên cứu
 4. Các câu hỏi hay giả thiết nghiên cứu
 5. Mục tiêu nghiên cứu
 6. Phương pháp nghiên cứu
 7. Khung nghiên cứu
 8. Kết cấu luận văn dự kiến
 9. Danh mục tài liệu tham khảo
 10. Các phụ lục
 11. Tên đề tài
 • Tên đề tài phải ngắn gọn dài không quá 25 từ phải mô tả đầy đủ nội dung nghiên cứu.

Tên đề tài phải phản ánh chính xác các phần chính mà bạn đang bàn luận/ tranh luận trong luận văn.Hạn chế dùng từ bất định như Giải pháp, thực trạng,…

Ví dụ : Phân tích và đánh giá quản lý tài chính của công ty A và khuyến nghị đến năm 2017.

– Tổ chức được lựa chọn làm đề tài có giúp nghiên cứu sâu về chủ đề luận văn không ?

– Hiểu rõ các lý thuyết áp dụng để làm khung lý thuyết cho phân tích và làm sáng tỏ chủ đề luận văn;

– Sử dụng một cách hiệu quả các kiến thức đã học cao học vào luận văn không ?

– Các kết luận và đề xuất dựa trên lập luận chặt chẽ trong tương lai.

Hiện tại, Luận Văn 24 đang cung cấp dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập tại hà nộinhận làm thuê assignment , dịch vụ chạy spss , viết tiểu luận thuê chuyên nghiệp nhất thị trường. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ từ A-Z.

Hướng dẫn cách viết luận văn thạc sĩ chi tiết nhất Một buổi bảo vệ luận văn bậc thạc sĩ.

3. Tổng quan tình hình nghiên cứu

– Ngoài nước

– Trong nước.

Phải thông kê và làm rõ các tài liệu, bài viết đã nghiên cứu gì – còn những gì chưa nghiên cứu – bạn sẽ nghiên cứu gì?

4. Câu hỏi nghiên cứu hay giả thuyết

–  Nghiên cứu và viết luận văn phải mở đầu bằng một một câu hỏi hay một giả thuyết và kết thúc bằng giải pháp đối với vấn đề đó và trả lời sự tán thành hay bác bỏ giả thuyết.

– Do toàn bộ luận văn tập trung vào câu hỏi nghiên cứu hay giả thuyết nghiên cứu,nên câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu phải lựa chọn hiệu quả.

Yêu cầu: Câu hỏi nghiên cứu hay giả thuyết nhằm trả lời 3 vấn đề sau:

– Tổ chức bạn đang ở đâu ?

– Tổ chức bạn muốn đi đến đâu ?

– Bằng cách nào để đạt được ?

5. Mục đích và mục tiêu đạt được của đề tài

– Mục đích là cái cuối cùng đạt được

– Mục tiêu là xác định những kết quả cần đạt để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu. Trong mục tiêu có:

+ Mục tiêu tổng quát ( định tính)

+ Mục tiêu cụ thể ( định lượng)

– Yêu cầu khi xây dựng mục tiêu:

+ Cụ thể

+ Đo lường được trong thực tế

+ Bao nhiêu mục tiêu 3-5.

6. Phạm vi nghiên cứu

– Thời gian

– Không gian

– Nội dung & phương pháp

7. Nét mới của đề tài (Kết quả nghiên cứu)

– Dự kiến những nét mới trong nghiên cứu về lý thuyết- về phương pháp, về bố cục về kết quả nghiên cứu. (3- 5 nét mới)

8. Tổng quan lý thuyết

– Là để cung cấp cơ sở lý luận cho luận văn mà bạn đang thực hiện.

– Ví dụ khi luận văn chiến lược Có 3 lý thuyết sử dụng để nghiên cứu.

+ Mô hình delta

+ Bản đồ chiến lược

+ 5 lực lượng cạnh tranh của M.Porter

– Phần tổng quan lý thuyết nên viết dưới hình thức mô tả, phân tích và có phê phán/ bình luận.

– Phần tổng quan lý thuyết phải liên kết việc phân tích các tài liệu đã có với câu hỏi nghiên cứu/ giả thuyết và các mục tiêu nghiên cứu của bạn.

9. Phương pháp nghiên cứu

Mỗi trường có một cách viết luận văn khác nhau. Tuy nhiên đều có những điểm tương đồng như trên. Và tùy thuộc vào đề tài, thì cách viết luận văn của bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 phương pháp nghiên cứu sau:

Phương pháp nghiên cứu thu thập tài liệu sơ cấp:

Bạn phải trình bày các bước và sử dụng kỹ thuật lập phiếu – chọn mẫu – tiến hành điều tra bằng cách:

 •        Sử dụng phương pháp phỏng vấn để thu thập
 •        Sử dụng phương pháp quan sát để thu thập tài liệu

Phương pháp nghiên cứu – tài liệu thứ cấp

 •        Có thể lựa chọn việc sử dụng tài liệu thứ cấp để trả lời (các) câu hỏi nghiên cứu.
 •        Tài liệu thứ cấp là những tài liệu đã được thu thập cho các mục đích khác. Do vậy cần phân tích lại
 •        Đối với luận văn đòi hỏi sự so sánh trong nước và quốc tế, tài liệu thứ cấp có thể là nguồn tài liệu chính để trả lời (các) câu hỏi nghiên cứu.
 •        Như vậy quá trình viết, chúng ta sử dụng cả hai loại tài liệu sơ cấp và thứ cấp.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách hoàn thành luận văn bậc thạc sĩ nhất, hi vọng có thể giúp bạn hoàn thiện bài luận của mình đạt kết quả cao.

10. Yêu cầu chung về mẫu đề cương

10.1. Về hình thức

 • Đề cương dày từ 10 đến 15 trang và in trên giấy A4
 • Đề cương được trình bày sạch sẽ, không tẩy xoá và đóng bìa mềm
 • Mỗi đề cương được đóng làm 05 bản

10.2. Về nội dung

Đề cương chi tiết bao gồm các phần sau:

Tính cấp thiết của đề tài: Nêu rõ lý do chọn đề tài, ý nghĩa về lý luận và thực tiễn của đề tài.

Tình hình nghiên cứu và tính mới của đề tài: Đề cương phải khái quát các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước co liên quan đến đề tài; nêu tính mới của luận văn. Những luận văn có sự trùng lắp về đề tài, không có tính mới sẽ không được chấp nhận.

Mục đích của đề tài: Các kết quả cần đạt được.

Phương pháp nghiên cứu: Xác định rõ các phương pháp sẽ được sử dụng để hoàn thành luận văn.

Nội dung của đề tài, các vấn đề cần giải quyết: Trình bày theo kết cấu của luận văn. Đề cương phải đề cập đến các ý chính trong mỗi mục của luận văn

Danh mục các tài liệu tham khảo: Thống kê các tài liệu sẽ sử dụng để hoàn thành luận văn

Dự kiến kinh phí thực hiện luận văn

Dự kiến kế hoạch thực hiện hoàn thành luận văn

Chữ ký của Khoa phụ trách chuyên môn, người hướng dẫn và người thực hiện đề tài (khi đề tài đã được thông qua Hội đồng và chỉnh sửa).

Ghi chú: Học viên có thể yêu cầu được giáo viên nhận hướng dẫn trình bày Luận văn tốt nghiệp với Khoa và Trợ lý đào tạo sau đại học khoa trong đơn xin đăng ký đề tài luận văn.

10.3. Thủ tục

Học viên nộp đề cương chi tiết về Phòng Đào tạo sau đại học hoặc Trợ lý sau đại học của Khoa chuyên môn trước ngày Khoa tổ chức thông qua đề cương luận văn. Đề cương của học viên sau khi thông qua Hội đồng yêu cầu phải chỉnh sửa theo ý của Hội đồng và nộp 1 quyển cho Phòng Đào tạo sau đại học sau 07 ngày kể từ ngày đề cương được thông qua.

Nguồn: luanvan24.com

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Đặng Thu TràVũ Hòa Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Vũ Hòa
Guest
Vũ Hòa

anh chị em có tài liệu về chính sách đãi ngộ tài chính trong doanh nghiệp không ạ? gửi link e xin với! Thanks. Xíu quên mail e là vuthihoapt102@gmail.com

Chat Zalo
Zalo: 0988.55.2424