Dissertation là gì? Cách viết và cấu trúc một dissertations Chuẩn Xác!

4/5 - (1 bình chọn)

Dissertation là một phần dài của văn bản học thuật dựa trên nghiên cứu ban đầu do bạn thực hiện. Dissertation thường được triển khai ở bước cuối cùng để hoàn thành chương trình đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Tại đây, bạn sẽ hiểu rõ về Dissertation và hướng dẫn cách viết theo cấu trúc Dissertation.

1. Dissertation là gì? 

 • Dissertation, đôi khi được gọi là một thesis, là một dự án nghiên cứu được hoàn thành như một phần của sinh viên để đạt được bằng cấp sau đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Thông thường, một dissertation cho phép sinh viên trình bày những phát hiện của họ để trả lời một câu hỏi hoặc đề xuất mà họ tự chọn. 
 • Mục đích của một dissertation là để kiểm tra các kỹ năng nghiên cứu độc lập mà sinh viên đã có được trong thời gian ở trường đại học, với đánh giá được sử dụng để giúp xác định lớp cuối cùng của họ. Mặc dù thường có một số hướng dẫn từ gia sư của bạn, dự án luận án phần lớn độc lập.

2. Dissertation là gì? 2 thể loại dissertations mà bạn CẦN BIẾT

2 thể loại dissertations mà bạn cần biết
2 thể loại dissertations mà bạn cần biết

Loại dissertations khi hoàn thành sẽ thay đổi tùy thuộc vào khóa học của bạn. Một trong những khác biệt chính là giữa các luận văn thực nghiệm và luận văn phi thực nghiệm.

 • Luận án thực nghiệm là những luận văn liên quan đến việc thu thập dữ liệu, ví dụ ở mức độ tâm lý. Điều này có thể có nghĩa là đưa vào thực hành các hướng dẫn chuyên nghiệp và đạo đức khi thu thập dữ liệu từ các thành viên của công chúng. Luận án thực nghiệm trong các môn học khoa học tự nhiên và cuộc sống có thể liên quan hoặc hoàn toàn tập trung vào công việc trong phòng thí nghiệm.
 • Các luận văn phi thực nghiệm dựa trên dữ liệu và lập luận hiện có trong công việc của người khác. Điều này có thể có nghĩa là dành nhiều thời gian với đầu của bạn trong một cuốn sách! Trong loại luận văn này, bạn cần đảm bảo rằng bạn không chỉ mô tả những gì người khác đang nói, nhưng phân tích phê bình công việc và khám phá các ứng dụng thực tế của nó.

3. Dissertation là gì? 7 kỹ năng cần có để làm một dissertations

Bất kể bạn viết loại một dissertations nào và bạn chọn chủ đề nào, bạn sẽ cần thể hiện các kỹ năng sau:

 1. Xác định và phác thảo một lĩnh vực nghiên cứu với một câu hỏi rõ ràng.
 2. Xác định các vấn đề hàng đầu
 3. Tìm nguồn cung ứng thông tin liên quan
 4. Đánh giá độ tin cậy và tính hợp pháp của nó
 5. Đánh giá bằng chứng về tất cả các mặt của một cuộc tranh luận
 6. Đi đến một kết luận được nhiều người tham gia
 7. Tổ chức và trình bày kết quả của công việc của bạn một cách nghiêm túc, thuyết phục và rõ ràng, tuân theo tất cả các hướng dẫn về cách định dạng bài luận của bạn

4. Dissertation là gì? Cấu trúc một dissertations

4.1. Title page (Trang bìa, Chương sách)

Dissertation là gì? Một dissertations bắt đầu với một trang tiêu đề. Nó chứa tiêu đề nghiên cứu và tên của tổ chức nơi nghiên cứu đang được gửi. Các ngành khác nhau đòi hỏi các sắp xếp khác nhau của các thành phần trang tiêu đề. Hãy chắc chắn để hỏi và trao đổi với giảng viên của bạn.

4.2. Abstract (Tóm tắt)

Đó là bản tóm tắt nghiên cứu. Một bản tóm tắt đưa ra mục tiêu tổng thể của nghiên cứu trong một trang hoặc ít hơn. Bất cứ ai đọc một bản tóm tắt nên có một ý tưởng sơ bộ về toàn bộ nghiên cứu vì nó chứa một luận điểm độc lập. Một số tổ chức có giới hạn từ của bản tóm tắt cần được tuân thủ sau này. Mặc dù vị trí của nó trong cấu trúc luận án, một bản tóm tắt thường được viết cuối cùng sau khi toàn bộ nghiên cứu được thực hiện. Mặc dù một số người thích viết nó trước vì nó cung cấp một khung để viết luận văn. Một bản tóm tắt là ngắn nhưng súc tích.

4.3. Acknowledgements or preface (Lời cảm ơn)

Phần xác nhận thường là tùy chọn và cung cấp không gian cho bạn để cảm ơn tất cả những người đã giúp bạn viết luận văn của bạn. Điều này có thể bao gồm các giám sát viên, người tham gia nghiên cứu của bạn và bạn bè hoặc gia đình hỗ trợ bạn. Trong một số trường hợp, sự thừa nhận của bạn là một phần của lời nói đầu.

4.4. Table of content (Mục lục)

 • Mục lục liệt kê tất cả các chương và các tiêu đề phụ và số trang tương ứng. Điều này cung cấp cho độc giả của bạn ý tưởng về cấu trúc  và giúp tài liệu dễ  điều hướng hơn. 
 • Hãy nhớ đưa tất cả các phần chính của luận án của  bạn, kể cả các phụ lục, vào mục lục. Tạo bảng tự động trong Word thật dễ dàng nếu bạn sử dụng  tiêu đề. Nói chung, bạn chỉ bao gồm các tiêu đề cấp 2 và cấp 3, không phải tất cả các tiêu đề phụ mà bạn đưa vào tác phẩm đã hoàn thành.

4.5. List of Figures and tables (Danh sách các số liệu và bảng)

Mặc dù thường không bắt buộc, nhưng thật tuyệt khi bao gồm một danh sách các số liệu và bảng để giúp hướng dẫn người đọc của bạn nếu bạn đã sử dụng nhiều trong số này trong luận án của mình. Thật dễ dàng để tạo ra một trong những từ này bằng từ sử dụng tính năng chèn chú thích. 

4.6. List of Abbreviations (Danh sách các chữ viết tắt)

Tương tự, nếu bạn đã sử dụng rất nhiều chữ viết tắt (đặc biệt là những người cụ thể trong ngành) trong luận án của bạn, bạn có thể đưa chúng vào một danh sách viết tắt theo thứ tự chữ cái để người đọc có thể dễ dàng tra cứu ý nghĩa của chúng.

4.7. Glossary (Bảng thuật ngữ)

Ngoài danh sách các chữ viết tắt, nếu bạn thấy mình sử dụng rất nhiều thuật ngữ chuyên môn cao mà bạn lo lắng sẽ không quen thuộc với người đọc, hãy xem xét bao gồm cả bảng chú giải. Ở đây, theo bảng chữ cái các điều khoản và bao gồm một mô tả hoặc định nghĩa ngắn gọn.

4.8. Introduction (Phần giới thiệu, Lời mở đầu)

Phần giới thiệu phục vụ để thiết lập chủ đề, mục đích và sự phù hợp của luận án của bạn. Nó nói với người đọc những gì mong đợi trong phần còn lại của luận án của bạn. Phần giới thiệu nên:

 • Thiết lập chủ đề nghiên cứu của bạn, cung cấp thông tin cơ bản cần thiết để bối cảnh hóa công việc của bạn
 • Thu hẹp trọng tâm và xác định phạm vi nghiên cứu của bạn
 • Thảo luận về tình trạng nghiên cứu hiện tại về chủ đề này, cho thấy công việc của bạn liên quan đến một vấn đề hoặc cuộc tranh luận rộng hơn
 • Nêu rõ các câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu của bạn
 • Phác thảo dòng chảy của phần còn lại của công việc của bạn

Tất cả mọi thứ trong phần giới thiệu nên rõ ràng, hấp dẫn và có liên quan. Cuối cùng, người đọc nên hiểu những gì, tại sao và cách nghiên cứu của bạn.

4.9. Content (Phần nội dung)

Phần nội dung chia sẻ chính phần nghiên cứu của bạn. 

4.9.1. Literature review (Đánh giá tài liệu)

Để viết một đánh giá tài liệu, người ta cần đọc tác phẩm trước đây và nghiên cứu về chủ đề này. Các tạp chí, sách và bài viết nghiên cứu được sử dụng trong thu thập thông tin sau này được phân tích, sau đó các kết nối được thực hiện từ các thông tin khác nhau được thu thập. Khoảng cách được xác định, do đó tìm cách xây dựng nhiều hơn về những gì hiện tại.

4.9.2. Methodology (Phương pháp nghiên cứu)

Chương phương pháp của bạn mô tả cách bạn tiến hành nghiên cứu của mình để người đọc có thể đánh giá nghiêm túc độ tin cậy của nó. Phần phương pháp sẽ cho bạn biết chính xác những gì bạn đã làm và thuyết phục người đọc  rằng đây là cách tốt nhất để trả lời câu hỏi nghiên cứu của bạn. 

Phần phương pháp thường bao gồm: 

 • Phương pháp nghiên cứu tổng thể (định lượng so với định tính) và phương pháp nghiên cứu chi tiết (ví dụ: nghiên cứu theo chiều dọc) 
 • Phương pháp thu thập dữ liệu của bạn (ví dụ: phỏng vấn hoặc thử nghiệm có kiểm soát) 
 • Thông tin về địa điểm, thời gian và đối tượng thực hiện nghiên cứu tiến hành 
 • Bất kỳ công cụ và tài liệu nào bạn đã sử dụng (ví dụ: chương trình máy tính, thiết bị phòng thí nghiệm) 
 • Phương pháp phân tích dữ liệu của bạn (ví dụ: phân tích thống kê, phân tích diễn ngôn) 
 • Đánh giá hoặc chứng minh các phương pháp

4.9.3. Findings/Results (Kết quả)

Phần kết quả của bạn sẽ làm nổi bật những gì phương pháp của bạn đã phát hiện ra. Bạn có thể cấu trúc phần này xung quanh các câu hỏi phụ, giả thuyết hoặc chủ đề, nhưng tránh bao gồm mọi cách giải thích chủ quan ở đây.

4.9.4. Discussion (Thảo luận)

Phần thảo luận của bạn là cơ hội của bạn để khám phá ý nghĩa bài luận văn của bạn liên quan đến câu hỏi nghiên cứu của bạn. Ở đây, giải thích kết quả của bạn một cách chi tiết, thảo luận về việc liệu họ có đáp ứng được mong đợi của bạn hay không và chúng phù hợp với khuôn khổ mà bạn xây dựng trong các chương trước. Tham khảo các tài liệu liên quan để chứng minh rằng các kết quả có liên quan đến nghiên cứu hiện tại trong lĩnh vực của bạn.

Một số câu hỏi hướng dẫn bao gồm:

 • Kết quả của bạn có nghĩa là gì?
 • Tại sao kết quả của bạn quan trọng?
 • Kết quả có những hạn chế nào?
 • Nếu bất kỳ kết quả nào là bất ngờ, hãy đưa ra lời giải thích cho lý do tại sao điều này có thể. Đó là một ý tưởng tốt để xem xét các giải thích thay thế về dữ liệu của bạn.

4.10. Conclusion (Phần kết luận)

 • Phần kết luận của bạn phải phù hợp chặt chẽ với nghiên cứu chính của bạn, cung cấp cho người đọc ý tưởng rõ ràng về lập luận trung tâm của bạn và nhấn mạnh những gì nghiên cứu của bạn đã đóng góp cho lĩnh vực này. 
 • Trong một số chủ đề, phần kết luận chỉ là một đoạn ngắn trước cuộc thảo luận, nhưng trong các ngữ cảnh khác, nó là chương cuối cùng của bài viết của bạn. Tại đây, bạn kết thúc luận án của mình với phản ánh cuối cùng về những phát hiện của bạn, các khuyến nghị cho nghiên cứu sâu hơn và kết luận. 
 • Điều quan trọng là cung cấp cho người đọc một ý tưởng rõ ràng về lý do tại sao nghiên cứu của bạn lại quan trọng. Bạn đã thêm một cái đã biết? Tại sao nghiên cứu của bạn cần thiết cho tương lai của lĩnh vực của bạn?

4.11. Reference list (Tài liệu tham khảo)

Điều quan trọng là bao gồm một danh sách tham khảo hoặc danh sách các tác phẩm được trích dẫn với các chi tiết đầy đủ của tất cả các nguồn mà bạn đã sử dụng, để tránh đạo văn. Hãy chắc chắn chọn một kiểu trích dẫn và theo dõi nó một cách nhất quán trong suốt luận án của bạn. Mỗi phong cách có các yêu cầu định dạng nghiêm ngặt và cụ thể.

4.12. Appendices (Phụ lục)

Đây là phần cuối cùng của cấu trúc luận án, và nó bao gồm các câu hỏi, khảo sát hoặc bảng điểm.

Với những chia sẻ trên, nếu bạn vẫn cảm thấy chưa đủ hay cần một người bạn đồng hành trong quá trình luyện viết Dissertation là gì thì hãy liên hệ ngay với Luận văn 24 nhé! Luận văn 24 – đơn vị tiên phong trong việc viết thuê luận văn tiếng anh uy tín! Contact us!

5. Dissertation là gì? 7 Cách viết một dissertations

7 Cách viết một dissertations
7 Cách viết một dissertations

5.1. Chọn chủ đề nghiên cứu cẩn thận

Dissertation là gì? Điều quan trọng là chủ đề nghiên cứu của bạn phải thú vị và phù hợp với nguyện vọng nghề nghiệp của bạn. Viết một dissertations là cơ hội để thể hiện suy nghĩ và ý tưởng của mình, khám phá lĩnh vực này sâu hơn và củng cố kiến ​​thức cho bản thân. Hãy chọn điều gì đó mà bạn thực sự quan tâm và điều đó giúp bạn có động lực.

5.2. Kiểm tra yêu cầu của bạn

Trước khi bạn bắt đầu lập kế hoạch, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu những gì  mong đợi. Bạn nên tìm hiểu: 

 • Văn bản học thuật trông như thế nào trong lĩnh vực của bạn 
 • Số lượng từ mỗi ngày 
 • Khi nào và ở đâu bạn nên nộp luận án của mình. 

Bạn nên đặt câu hỏi về luận văn hoặc văn bản học thuật trong các lĩnh vực tự chọn, bao gồm: 

 • Luận án được cấu trúc như thế nào? 
 • Nguồn nguyên liệu nào được sử dụng? 
 • Các tài nguyên này được sử dụng như thế nào? 
 • Phân tích nào được coi là phù hợp? 

Cuối cùng, bạn có thể cân nhắc việc xây dựng sự hiểu biết chung về luận án khi nói chuyện với người giám sát của mình.

5.3. Có một mục tiêu và cấu trúc rõ ràng

 • Khi bạn đã chọn được chủ đề và sẵn sàng viết một đề xuất luận án bằng cách chứng minh làm thế nào lĩnh vực nghiên cứu của bạn có liên quan, giới thiệu, đánh giá văn học và phương pháp của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn để giải quyết. “Đề xuất của bạn phác thảo mục đích của luận án của bạn và cách bạn dự định đi về nghiên cứu của bạn.”
 • Bám sát vào một kế hoạch sẽ giúp bạn duy trì sự tập trung mà không bị quá nhiều với nghiên cứu của bạn, điều này làm tăng cơ hội phát triển một lập luận mạnh mẽ và mạch lạc. Biết nơi ý tưởng của bạn được hướng tới sẽ đảm bảo rằng bạn vẫn đi đúng hướng và chỉ các điểm có liên quan được thực hiện.
 • Khi bạn xem xét những gì cần đạt được bằng thời hạn nộp, hãy chú ý có yếu tố sau:
 • Đọc và nghiên cứu
 • Thu thập và phân tích dữ liệu
 • Cấu trúc và tái cấu trúc
 • Viết bài và sắp xếp lại
 • Đọc lại
 • In và nộp bài.

5.4. Khi bắt đầu viết bài 

 • Khi bạn đã sẵn sàng để bắt đầu viết, hãy nhắm đến một mục tiêu phù hợp – ví dụ, một ngàn từ mỗi tuần, vì điều này có thể vừa thúc đẩy và hiệu quả.
 • Bài viết của bạn sẽ giúp bạn hiểu chủ đề tốt hơn khi bạn cố gắng phát triển câu chuyện, và khi bạn hiểu rõ hơn về nó, cách phân tích, diễn giải và nhấn mạnh của bạn sẽ thay đổi. Việc chỉnh sửa có thể là điểm bắt đầu chứ không phải là điểm kết thúc của việc viết lách.
 • Bạn nên thường xuyên sao lưu, lập ghi chú nghiên cứu và duy trì một danh sách toàn diện các nguồn của bạn.
 • Theo dõi những gì bạn đã đọc và nơi nó đến từ đó sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng giờ làm việc sau này. Thật khó nhớ nơi các ý tưởng đến từ đâu, đặc biệt là khi bạn có những cuốn sách xếp chồng lên nhau và các thư mục bùng nổ với các bài báo trên tạp chí.

5.5. Tiếp tục đặt câu hỏi

 • Điều quan trọng là duy trì việc đặt câu hỏi và tư duy phản biện trong suốt bài kiểm tra viết, đồng thời gây căng thẳng cho cả về bài làm của bạn và về quan sát của người đọc. 
 • Đừng quên tự hỏi bản thân rằng một lời giải thích nào đó thuyết phục bạn mạnh mẽ đến mức nào và tại sao, và liệu bất kỳ biến thể nào có thể hợp lệ.
 • Bạn cũng nên giải thích lý do cho người đọc. “Là một nhà văn, bạn có thể nghĩ rằng lý do đằng sau một luận điểm nào đó là hiển nhiên, nhưng có thể không phải như vậy đối với một người lần đầu tiên xem xét khái niệm này. Hãy cung cấp bằng chứng về cách bạn đi đến một kết luận cụ thể 
 • Ngoài việc có nhiều tài liệu tham khảo trong thư mục, hãy đảm bảo rằng bạn  chú ý đến cách viết đúng tên và lý thuyết.

5.6. Đừng đánh giá thấp giai đoạn chỉnh sửa

Một quy trình chỉnh sửa kỹ lưỡng là rất quan trọng để  tạo ra một tác phẩm có cấu trúc tốt, mạch lạc và trau chuốt. Hãy cho bản thân đủ thời gian để đóng góp vào bài viết của bạn ở nhiều cấp độ, từ đánh giá lại toàn bộ logic của  tác phẩm đến đọc lại và kiểm tra xem bạn đã chú ý đến những thứ như định dạng tài liệu tham khảo bắt buộc chưa?

5.7. Tận hưởng thành tích

 • Nếu bạn đã sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả và kiên định với kế hoạch, thì không có lý do gì phải hoảng sợ, ngay cả khi mọi thứ không diễn ra chính xác như kế hoạch. Hãy nhớ rằng bạn đã chọn chủ đề luận án của mình sau khi cân nhắc cẩn thận, vì vậy hãy loại bỏ mọi suy nghĩ phi lý về việc có thể bắt đầu lại từ đầu. 
 • “Luận án của bạn là một cơ hội để nghiên cứu, xây dựng kiến ​​thức và giải quyết một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực của bạn”. Vì vậy hãy tập trung vào mục tiêu của bạn và bạn có thể hài lòng với những nỗ lực của mình. 

Cuối cùng, “Việc hoàn thành luận án của bạn rất khó khăn, nhưng hãy hoàn thành nó và bạn sẽ nhìn lại với niềm tự hào”. Do đó, luận án của bạn sẽ trở thành một trong những thành tựu lớn nhất của bạn. 

Một bài viết tổng hợp rất chi tiết về dissertation là gì, cấu trúc một dissertation và 7 cách viết một dissertation rõ ràng. Mong rằng với thông tin trên, giúp bạn đạt được hiệu quả khi triển khai bài luận văn của chính mình, hoặc đang trong giai đoạn rối ren chưa biết bắt đầu từ đâu và vẫn muốn hiểu rõ về dissertation là gì , như thế nào thì hãy tham khảo và chia sẻ bài viết này nhé!

 

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan