Dịch Vụ Xử Lý Số Liệu SPSS – Chạy mô hình kinh tế lượng

Thời hạn nộp báo cáo đang đến gần và bạn đang gặp khó khăn khi thực hiện bài luận về nghiên cứu định lượng, thu thập số liệu và các phép thống kê, kiểm định? May mắn thay, dịch vụ xử lý số liệu SPSS của Luận Văn 24 sẽ giúp bạn giải quyết mọi khó khăn trên.

Dịch Vụ Xử Lý Số Liệu SPSS

Dịch Vụ Xử Lý Số Liệu SPSS

1. Những trở ngại thường gặp khi xử lý số liệu SPSS

– Dữ liệu Data quá xấu, các bước kiểm định đều không đạt yêu cầu: Cronbach’s Alpha, EFA, tương quan Pearson, hồi quy đa biến, đa cộng tuyến, Durbin watson, ANOVA, T – Test…vv. Tất cả đều không đúng như yêu cầu của các bạn?

– Ngay cả khảo sát thực tế cho thấy dữ liệu Data xấu, không đủ ý nghĩa thống kê. Bạn muốn kết quả phân tích như ý muốn nhưng không biết làm thế nào?

– Hay thậm chí bạn không biết gì về phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS?

Nếu bạn đang gặp những trở ngại như trên thì việc tìm đến một dịch vụ hỗ trợ SPSS là vô cùng cần thiết. Nó giúp bạn giải quyết được vấn đề và có thêm thời gian để dành cho những việc bạn có khả năng và có thể hoàn thành tốt.

2. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ chạy SPSS của Luận Văn 24

Khi sử dụng dịch vụ SPSS của Luận Văn 24, bạn sẽ nhận được vô vàn lợi ích:

+ Dữ liệu Data và Output không trùng lặp với bất kỳ với bạn sinh viên nào khác.

+ Data được nhập liệu theo tình hình thực tế tại nơi các bạn thực tập, nên kết quả phân tích dữ liệu SPSS mang tính khách quan và hơn hết chúng tôi chỉnh sửa dữ liệu data theo yêu cầu nên giáo viên rất khó phát hiện dữ liệu ảo.

+ Bảo mật thông tin khách hàng: Kết quả sau khi phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS, Luận Văn 24 tuyệt đối không sử dụng vào mục đích khác.

+ Hỗ trợ làm sạch số liệu

+ Hỗ trợ phân tích số liệu, định hướng phân tích hợp lý

+ Hỗ trợ chỉnh sửa số liệu theo ý muốn của bạn

+ Hỗ trợ chỉnh sửa kể cả khi bạn đã nhận số liệu

Ngoài việc nhận chạy SPSS, chạy spss thuê Luận Văn 24 còn chạy mô hình kinh tế lượng, nhận chạy mô hình spss theo yêu cầu của bạn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đang trong tình trạng cấp bách và không thể tự xử lý.

3. Về Luận Văn 24

Luận Văn 24 là đơn vị chuyên nhận xử lý số liệu Spss uy tín, có kinh nghiệm hơn 12 năm. Chúng tôi đã hỗ trợ hàng ngàn khách hàng có được bài luận văn như ý cũng như bảo vệ luận văn thành công với kết quả đẹp.

Nhiều trường đại học ngày càng khắt khe với sinh viên khi đến mùa làm tốt nghiệp luận văn. Mặc dù, có rất nhiều phần mềm hỗ trợ cho việc thu thập dữ liệu như: SPSS, EView, Stata… Nhưng việc phân tích thống kê dữ liệu theo như mong muốn lại gặp nhiều khó khăn cho sinh viên viết khóa luận.

Chính vì vậy mà dịch vụ xử lý dữ liệu SPSS của Luận Văn 24 đã ra đời nhằm mục đích rút ngắn thời gian về việc thu thập và phân tích cho luận văn hay đề tài nghiên cứu.

4. Các gói xử lý

Gói 1: Xử lý dữ liệu SPSS: Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội

Nội dung xử lý:

 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Tương quan không bị loại các biến quan trọng muốn giữ lại.
 • Hồi quy với R bình phương hiệu chỉnh trên 0.5, các nhân tố không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.

Gói 2: Xử lý dữ liệu SPSS: Cronbach’s Alpha, EFA

Nội dung xử lý:

 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.

Gói 3: Xử lý dữ liệu SPSS: Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội, Thống kê mô tả

Nội dung xử lý:

 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Tương quan không bị loại các biến quan trọng muốn giữ lại.
 • Hồi quy với R bình phương hiệu chỉnh trên 0.5, các nhân tố không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Thống kê mô tả: chạy bảng tần số, vẽ biểu đồ cơ cấu biến định tính; chạy bảng mô tả (mean, min, max) cho biến định lượng.

Gói 4: Xử lý dữ liệu SPSS: Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội, T-Test, ANOVA, Thống kê mô tả

Nội dung xử lý:

 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Tương quan không bị loại các biến quan trọng muốn giữ lại.
 • Hồi quy với R bình phương hiệu chỉnh trên 0.5, các nhân tố không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Kiểm định sự khác biệt biến phụ thuộc theo các đặc điểm cá nhân như tuổi, giới tính, nghề nghiệp, học vấn … theo ý muốn của bạn.
 • Thống kê mô tả: chạy bảng tần số, vẽ biểu đồ cơ cấu biến định tính; chạy bảng mô tả (mean, min, max) cho biến định lượng.

Gói 5: Xử lý dữ liệu SPSS: Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội, T-Test, ANOVA

Nội dung xử lý:

 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Tương quan không bị loại các biến quan trọng muốn giữ lại.
 • Hồi quy với R bình phương hiệu chỉnh trên 0.5, các nhân tố không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Kiểm định sự khác biệt biến phụ thuộc theo các đặc điểm cá nhân như tuổi, giới tính, nghề nghiệp, học vấn … theo ý muốn của bạn.

Gói 6: Xử lý dữ liệu SPSS: Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội

Nội dung xử lý:

 • Tương quan không bị loại các biến quan trọng muốn giữ lại.
 • Hồi quy với R bình phương hiệu chỉnh trên 0.5, các nhân tố không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.

Gói 7: Xử lý dữ liệu SPSS: ANOVA, T-Test

Nội dung xử lý:

 • Tạo dữ liệu các biến định tính
 • Thực hiện phân tích T-Test, ANOVA kiểm định khác biệt trung bình theo yêu cầu

5. Quy trình xử lý số liệu SPSS

 • Bước 1: Khi nào làm xong chương 3, được giáo viên duyệt mô hình nghiên cứu và bảng khảo sát nhé.
 • Bước 2: Chọn một gói chi phí phù hợp cho các bạn.
 • Bước 3: Liên hệ trực tiếp hoặc gửi mô hình và bảng khảo sát qua Email cùng với yêu cầu của các bạn. Cụ thể:
 • Mô hình nghiên cứu
 • Bảng câu hỏi (PDF hoặc Word)
 • Dữ liệu hiện tại của bạn (nếu có)
 • Vấn đề bạn đang gặp và mong muốn của bạn về kết quả dữ liệu
 • Số điện thoại liên hệ
 • Bước 4: Đặt cọc cho tất cả các gói
 • Bước 5: Sau 4 – 6 ngày Luận Văn 24 sẽ gặp trực tiếp bàn giao dữ liệu, kết quả phân tích dữ liệu.
 • Bước 6: Quá trình giáo viên hướng dẫn, giáo viên có bất kỳ yêu cầu nào về xử lý dữ liệu SPSS, Luận Văn 24 sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn nhé.

6. Cam kết của Luận Văn 24

– Bảo mật thông tin:

 • Dữ liệu của các bạn là duy nhất, không giống với bất kỳ dữ liệu của ai khác
 • Tất cả mọi thông tin cá nhân và dữ liệu nghiên cứu của bạn đều được bảo mật tuyệt đối
 • Cam kết không sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào
 • Mọi dữ liệu bạn gửi đến Luận Văn 24 sẽ tuyệt đối không bị rò rỉ

– Hỗ trợ sau khi giao dữ liệu:

 • Đối với các lỗi phát sinh do Luận Văn 24 xử lý có sơ sót, chúng tôi sẽ sửa lỗi nhanh nhất để bạn kịp làm bài.
 • Trong quá trình làm bài, nếu bạn có thắc mắc hay khó khăn trong quá trình làm bài hãy email cho Luận Văn 24. Chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất với kiến thức có được để hỗ trợ bạn hoàn thành bài luận tốt nhất.

Sau khi nhận dữ liệu, nếu giảng viên có yêu cầu chỉnh sửa, Luận Văn 24 sẽ hỗ trợ miễn phí hoàn toàn. Trường hợp các thay đổi buộc Luận Văn 24 phải làm lại dữ liệu từ đầu chúng tôi sẽ tính thêm một khoản phí bổ sung.

Nguồn: Luanvan24

Từ khóa: chạy spss thuê, dịch vụ chạy spss, thuê chạy spss, ho tro spss, dich vu spss

Dịch Vụ Xử Lý Số Liệu SPSS – Chạy mô hình kinh tế lượng
5 (100%) 15 vote[s]
avatar
119 Chủ đề bình luận
20 Trả lời chủ đề
0 Người theo dõi
 
Phản ứng nhiều nhất
Chủ đề bình luận nóng nhất
51 Tác giả bình luận
SángQuốc VinhDũngThế VũPhương Hoa Tác giả bình luận gần đây
  Theo dõi  
Thông báo về
Diệu Hiền
Khách
Diệu Hiền

Mình đang cần hỗ trợ spss về nghiên cứu mô tả, bên mình có số liệu hết rồi, giờ chỉ còn chạy spss. mình mail cho bên b rồi đó

Mai Hương
Khách
Mai Hương

Mình đang cần người thuê chạy spss để làm lv mà gọi lúc sáng chưa được

Nam Thịnh
Khách
Nam Thịnh

minh ko biet chay spss va thiet ke bang hoi can ho tro ah, minh co gui mail cho ben ban roi nho ho tro spss, mong phan hoi som

Trọng Hoàng
Khách
Trọng Hoàng

mình có nhờ 1 ng quen làm cho nhưng kết quả ra xấu quá, muốn các bạn hỗ trợ xử lý dữ liệu giúp mình, dịch vụ chạy spss giá bao nhiêu b

Trần Thị An
Khách
Trần Thị An

Cho t hỏi dịch vụ spss bên b giá bao tiền