Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán – Nội Dung Và Cách Trình Bày Từ A – Z

4.8/5 - (6 bình chọn)

Bài viết chia sẻ cho bạn đọc những thông tin chi tiết nhất trong cách trình bày và những nội dung cần có của đề cương luận văn thạc sĩ kế toán. Với mẫu bài viết cụ thể bạn đọc có thể hiểu được rõ ràng và nắm bắt được cách thực hiện nhằm đạt kết quả tốt nhất.

Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán - Nội Dung Và Cách Trình Bày Từ A - Z
Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán – Nội Dung Và Cách Trình Bày Từ A – Z

1. Cấu trúc của đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

Cấu trúc của đề cương luận văn thạc sĩ kế toán
Cấu trúc của đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

1.1. Đặt vấn đề

Trong phần đặt vấn đề, ngay khi trước khi vào nội dung bài luận một cách chi tiết thì bạn cần trình bày được 6 nội dung chính sau bao gồm:

 • Lý do lựa chọn đề tài
 • Mục đích của việc lựa chọn đề tài
 • Đối tượng nghiên cứu
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Ý nghĩa khoa học và vấn đề thực tiễn của đề tài
 • Các giả thiết khoa học được sử dụng

Lưu ý: phần này chỉ nên viết ngắn gọn với độ dài tối đa là 2 trang giấy A4.

1.2. Mục tiêu

Mục lớn thứ hai khi thực hiện viết đề cương luận văn kế toán bạn cần lưu ý là mục tiêu của nghiên cứu, nội dung này được trình bày với 2 ý chính:

 • Mục tiêu chung
 • Mục tiêu cụ thể

Lưu ý: 

 • Đôi khi không cần thiết phải có mục tiêu chung nhưng nhất định phải trình bày mục tiêu cụ thể.
 • Phần mục tiêu phải đảm bảo 2 yếu tố: đặc thù và đo lường được.
 • Các phần mục tiêu được đánh số thứ tự theo từng phần và không gạch đầu dòng.
 • Viết ngắn gọn, đầy đủ trong 1 trang giấy.

1.3. Tổng quan tài liệu

Tổng quan tài liệu là chương lớn đầu tiên khi bạn bắt đầu tiến hành trình bày các nội dung chính. Trong phần tổng quan tài liệu, bạn cần nêu 3 nội dung bao gồm:

 • Phân tích và đánh giá những nội dung nghiên cứu của tác giả trong và ngoài nước về đề tài bạn đang trình bày.
 • Nêu những vấn đề còn tồn tại, chưa được giải quyết của vấn đề.
 • Chỉ ra vấn đề chính nhất mà bạn nghiên cứu trong bài luận văn này.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Trong phương pháp nghiên cứu, bạn đọc cần nắm rõ và nêu ra được 6 nội dung bao gồm:

 • Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
 • Tổng thể đề tài và mẫu nghiên cứu
 • Công cụ thực hiện nghiên cứu
 • Các biến số thay đổi trong quá trình nghiên cứu
 • Thu thập các dữ liệu
 • Phân tích và xử lý dữ liệu

1.5. Dự kiến kết quả nghiên cứu

Đối với phần dự kiến kết quả nghiên cứu thì người viết luận văn thạc sĩ kế toán cần trình bày 3 ý lớn bao gồm:

 • Phân tích và đánh giá thực trạng của vấn đề được nêu ra.
 • Dự kiến kết luận cho đề tài
 • Trình bày kế hoạch thực hiện nghiên cứu

Sau khi đã có bộ đề cương chi tiết thì bạn cần phải bắt tay vào làm bài luận của mình! Vậy thì bạn không thể bỏ qua bài viết của Luận Văn 24 chia sẻ đến bạn về list đề tài và mẫu luận văn thạc sĩ kế toán hấp dẫn nhất 2023! Tham khảo ngay để có thêm tài liệu bổ sung cho bài luận của mình!

2. Hình thức của đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

Hình thức của đề cương luận văn thạc sĩ kế toán
Hình thức của đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

2.1. Định dạng của đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

Định dạng là phần yêu cầu không thể thay đổi và là bắt buộc về mặt hình thức mà bạn cần phải tuân thủ. Để có được một định dạng chính xác, hoàn chỉnh và đẹp mắt bạn cần đảm bảo 7 nội dung sau:

 • Sử dụng kiểu chữ: Times New Roman
 • Sử dụng cỡ chữ: 13
 • Dãn dòng: 1,5 lines
 • Căn lề: lề trên là 3cm; lề dưới là 3cm; lề phải là 2cm và lề trái là 3,5cm
 • Phần mục lục: trình bày nội dung lớn trong bài và đánh số trang chính xác theo từng phần
 • Danh mục bảng biểu, đồ thị, hình sẽ được đánh số theo từng mục
 • Nêu bảng chữ cái viết tắt (nếu có)

2.2. Cách trình bày trang bìa đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

Phần trang bìa cũng là một phần quan trọng của một đề cương luận văn thạc sĩ kế toán. Phần trang bìa có 6 nội dung mà người viết luận văn thạc sĩ kế toán cần trình bày đủ bao gồm:

 • Tên của văn bản: Đề cương luận văn thạc sĩ kế toán
 • Tên của đề tài mà bạn nghiên cứu
 • Chuyên ngành mà bạn đang theo học 
 • Họ và tên của người thực hiện luận văn
 • Họ và tên của người hướng dẫn bạn trong quá trình điều tra và nghiên cứu
 • Ngày, tháng, năm bạn nội đề cương

3. Mẫu đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ kế toán đầy đủ

Mẫu đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ kế toán đầy đủ
Mẫu đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ kế toán đầy đủ

3.1. Đề tài

Để bạn đọc nắm bắt được chi tiết và cụ thể hơn cho phần đề cương luận văn thì chúng tôi có đưa ra cho bạn đọc mẫu đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ kế toán của một bài luận được đánh giá cao bởi hội đồng chấm thi.

Tên đề tài: “Kế toán bán hàng gạch lát tại công ty TNHH Việt Anh ”

3.2. Mẫu đề cương chi tiết 

Tóm lược

Lời cảm ơn

Mục lục 

Danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ

Danh mục từ viết tắt

PHẦN MỞ ĐẦU 

 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu.

– Về mặt lý luận: chuẩn mực, chế độ kế toán áp dụng cho DN như thế nào

– Về mặt thực tiễn: công tác kế toán tại DN

 1. Mục tiêu cụ thể: đề tài nghiên cứu hoàn thành mang lại gì cho DN, nhà đầu tư…
 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng: kế toán bán hàng

– Phạm vi: 

+ không gian: công ty TNHH Việt Anh 

+ thời gian: từ năm 2012 trở lại đây (số liệu được nghiên cứu tập trung trong 1 tháng cụ thể)

+ phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên

+ phương pháp tính thuế: khấu trừ

 1. Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu: mô tả các phương pháp sử dụng 

– Phỏng vấn: đối tượng phỏng vấn, thiết kế nội dung câu hỏi phỏng vấn…

– Thu thập, tổng hợp tài liệu

– Phân tích định tính

 1. Kết cấu của khóa luận

Ngoài phần mở đầu, khóa luận gồm 3 chương với những nội dung sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 

Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng gạch lát tại công ty TNHH Việt Anh.

Chương 3: Các kết luận và đề xuất về kế toán bán hàng gạch lát tại công ty TNHH Việt Anh

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DNTM

1.1. Khái niệm cơ bản và lý thuyết về kế toán bán hàng trong DNTM

1.1.1 Một số khái niệm cơ bản

– Khái niệm bán hàng

– Các khái niệm liên quan đến doanh thu bán hàng

+ Doanh thu

+ Thương mại

+ Chiết khấu thanh toán

+ Hàng bán bị trả lại

– Khái niệm về giá vốn hàng bán

1.1.2 Một số lý thuyết về kế toán bán hàng

1.1.2.1. Các phương thức bán hàng Các phương thức bán hàng: bán buôn, bán lẻ, bán hàng đại lý.

1.1.2.2. Các phương thức thanh toán

Các phương thức thanh toán: trực tiếp, chậm trả.

1.2. Nội dung kế toán bán hàng tại doanh nghiệp thương mại

1.2.1. Kế toán bán hàng theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam

Đưa ra các trích dẫn của chuẩn mực liên quan đến kế toán bán hàng ( VAS01, VAS02, VAS14)

1.2.2. Kế toán bán hàng theo quyết định của chế độ kế toán hiện hành 

– QĐ số 48/2006QĐ

– BTC

 1. Chứng từ sử dụng
 2. Tài khoản sử dụng
 3. Trình tự hạch toán
 4. Sổ kế toán

Trong một bài luận văn thạc sĩ kế toán hoàn chỉnh bạn đọc còn phải trình bày lời cảm ơn và lời cam đoan. Để tìm hiểu chi tiết hơn bạn đọc có thể tham khảo lời cảm ơn luận văn thạc sĩ kế toánlời cam đoan luận văn thạc sĩ kế toán để viết được một bài luận hoàn chỉnh.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG GẠCH LÁT TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT ANH

2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến kế toán bán hàng.

2.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về kế toán bán hàng

Tổng hợp những nội dung của các công trình nghiên cứu về kế toán bán hàng (hoặc liên quan đến kế toán bán hàng) đã có trước đó trong các báo cáo khoa học, tạp chí… (khoảng 3,4 đề tài)

2.1.2. Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến kế toán bán hàng

– Nhân tố vi mô: số lượng kế toán, trình độ, trang thiết bị…

– Nhân tố vĩ mô: luật kế toán, chuẩn mực, chế độ KT…

2.2. Thực trạng kế toán bán hàng gạch lát tại công ty TNHH Việt Anh

2.2.1. Đặc điểm tình hình kinh doanh và công tác kế toán tại công ty TNHH Việt Anh

2.2.1.1 Đặc điểm tình hình kinh doanh của công ty TNHH Việt Anh- Giới thiệu tổng quan nhất công ty- Đặc điểm hàng hóa kinh doanh- Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng

2.2.1.2. Đặc điểm công tác kế toán của công ty TNHH Việt Anh- Bộ máy kế toán- Chính sách kế toán

2.2.2. Thực trạng kế toán bán hàng gạch lát tại công ty TNHH Việt Anh

 1. Chứng từ sử dụng (đưa ra các mẫu chứng từ liên quan)
 2. Tài khoản sử dụng (các TK được sử dụng và cách sử dụng)
 3. Trình tự hạch toán các nghiệp vụ kế toán bán hàng gạch lát tại công ty TNHH Việt Anh (giới hạn các nghiệp vụ phát sinh tập trung trong 1 tháng tại công ty)
 4. Sổ kế toán (đưa ra đầy đủ các mẫu sổ)

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI KẾ TOÁN BÁN HÀNG GẠCH LÁT TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT ANH

3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu

3.1.1. Những kết quả đạt được

3.1.2. Những phát hiện mới sau quá trình nghiên cứu

3.2. Các đề xuất đối với kế toán hàng gạch lát

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Để hỗ trợ bạn đọc tối đa trong việc thực hiện bài luận văn của mình, Luận văn 24 có nhận làm luận văn kế toán cho bạn đọc tham khảo và nhận được hỗ trợ ngay khi cần. Hãy tham khảo và nhận sự giúp đỡ ngay bạn nhé!

Bài viết đã chia sẻ cách thực hiện đề cương luận văn thạc sĩ kế toán theo từng phần kèm một mẫu đề cương cụ thể và 20 đề tài chọn lọc để bạn đọc có thể lựa chọn. Hy vọng những kiến thức trên đã hỗ trợ cho bạn phần nào đó trong quá trình thực hiện bài luận văn của mình.

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan