[CHI TIẾT] 6 mẫu đề cương luận văn thạc sĩ đại học thương mại

4/5 - (1 bình chọn)

Nếu như bạn đang băn khoăn chưa biết cách viết một bài đề cương luận văn thạc sĩ cho trường đại học thương mại, bài viết này chính là dành cho bạn. Luận văn 24 sẽ cung cấp đến bạn kho đề tài và mẫu đề cương luận văn thạc sĩ đại học thương mại, kèm theo hướng dẫn cách trình bày nội dung và link tải miễn phí. Theo dõi ngay tại đây.

1. Mẫu đề cương thạc sĩ đại học thương mại ngành quản trị kinh doanh

Mẫu-đề-cương-thạc-sĩ-đại-học-thương-mại-ngành-quản-trị-kinh-doanh
Mẫu-đề-cương-thạc-sĩ-đại-học-thương-mại-ngành-quản-trị-kinh-doanh

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài
 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Kết cấu luận văn

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 • Khái niệm, các cơ sở học thuyết về vấn đề lựa chọn nghiên cứu liên quan đến đề tài quản trị kinh doanh
 • Phân định nội dung và đề xuất mô hình nghiên cứu phù hợp

Tiểu kết/tóm tắt chương 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 • Khái quát và phân tích thực trạng chung của vấn đề nghiên cứu theo đề tài đã chọn lựa
 • Đưa ra các đánh giá liên quan đến kiến thức quản trị kinh doanh đã chọn dựa trên thực trạng nghiên cứu

Tiểu kết/tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 • Mục tiêu và quan điểm liên quan đến vấn đề nghiên cứu
 • Đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề theo hướng quản trị kinh doanh đã học

Tiểu kết/tóm tắt chương 3

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục (nếu có)

XEM CHI TIẾT TẠI: LINK THAM KHẢO

2. Mẫu đề cương chi tiết ngành quản lý kinh tế

Mẫu đề cương ngành quản lý kinh tế
Mẫu đề cương ngành quản lý kinh tế

Mẫu đề cương thạc sĩ đại học thương mại ngành quản lý kinh tế:

PHẦN MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn
 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan
 3. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
 7. Kết cấu luận văn:

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 • Những lý luận cơ sở về kiến thức quản lý kinh tế
 • Các nguyên lý, nội dung giải quyết về vấn đề nghiên cứu
 • Bài học kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến vấn đề nghiên cứu về kiến thức quản lý kinh tế

Chương 2. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 • Khái quát về tình hình và các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu
 • Phân tích thực trạng và đánh giá chung về vấn đề nghiên cứu có lồng ghép kiến thức quản lý kinh tế

Chương 3. CÁC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CHO VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 • Quan niệm hoặc định hướng giải quyết vấn đề nghiên cứu về kiến thức quản lý kinh tế
 • Đề xuất giải pháp, kiến nghị cho các vấn đề nghiên cứu

KẾT LUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC (nếu có)

XEM CHI TIẾT TẠI: LINK THAM KHẢO

Không chỉ cung cấp đến bạn các mẫu đề cương luận văn thạc sĩ đại học thương mại, Luận văn 24 với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề cùng đội ngũ làm việc chất lượng đã chọn lọc và tiếp tục gửi đến bạn đọc miễn phí bộ đề cương luận văn thạc sĩ luật. Tham khảo ngày để không bỏ lỡ những kiến thức hay.

3. Mẫu đề cương ngành quản trị nhân lực

MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Đóng góp của đề tài nghiên cứu (về phương diện: khoa học, thực tiễn)
 6. Kết cấu luận văn
Mẫu đề cương thạc sĩ đại học thương mại ngành quản trị nhân lực
Mẫu đề cương thạc sĩ đại học thương mại ngành quản trị nhân lực

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 • Tổng quan các kiến thức nghiên cứu liên quan trong đề tài về quản trị nhân lực
 • Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu về chủ động nghiên cứu

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẾ

 • Giới thiệu chung và phân tích thực trạng tại đơn vị thực tế khảo sát
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến chủ đề nghiên cứu tại đơn vị thực tế khảo sát
 • Đánh giá chung về thực trạng chủ đề nghiên cứu tại đơn vị thực tế khảo sát

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẾ 

 • Mục tiêu chiến lược và phương hướng thực hiện mục tiêu nghiên cứu tại đơn vị thực tế khảo sát
 • Đề xuất giải pháp chủ yếu đối với chủ đề nghiên cứu tại đơn vị thực tế khảo sát

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC (nếu có)

XEM CHI TIẾT TẠI: LINK THAM KHẢO

4. Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ tài chính – ngân hàng

Mẫu đề cương luận văn tài chính - ngân hàng
Mẫu đề cương luận văn tài chính – ngân hàng

Mẫu đề cương thạc sĩ đại học thương mại ngành tài chính ngân hàng:

Phần mở đầu

 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu (Lý do chọn đề tài)
 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
 3. Mục tiêu nghiên cứu
 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Kết cấu luận văn

Chương 1: Cơ sở lý thuyết và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu

 • Một số khái niệm và lý thuyết liên quan đến tài chính – ngân hàng
 • Kinh nghiệm thực tế liên quan đến vấn đề nghiên cứu về tài chính – ngân hàng

Chương 2: Thực trạng vấn đề nghiên cứu

 • Phân tích thực trạng và đánh giá về vấn đề nghiên cứu
 • Kết luận về các phát hiện có giá trị qua nghiên cứu

Chương 3: Các giải pháp/ đề xuất nhằm giải quyết mục tiêu/ nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra

 • Định hướng phát triển của đơn vị nghiên cứu liên quan
 • Các giải pháp/ đề xuất nhằm giải quyết vấn đề thông qua bài nghiên cứu

Kết luận

 • Kết quả nghiên cứu đã đạt được so với mục tiêu nghiên cứu đặt ra
 • Hạn chế của nghiên cứu và gợi ý cho các nghiên cứu tiếp theo

Danh mục tài liệu tham khảo

Phụ lục (nếu có)

XEM CHI TIẾT TẠI: LINK THAM KHẢO

5. Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ kinh tế đại học ngoại thương

Mẫu đề cương thạc sĩ đại học thương mại ngành kinh tế:
Mẫu đề cương thạc sĩ đại học thương mại ngành kinh tế:

PHẦN MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết/lý do chọn đề tài
 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu và khoảng trống nghiên cứu (thuộc chủ đề

hoặc lĩnh vực của luận văn)

 1. Mục tiêu nghiên cứu
 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 3. Câu hỏi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Đóng góp của đề tài (Ý nghĩa của đề tài)
 6. Kết cấu luận văn

CHƯƠNG 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 • Những lý thuyết chung về vấn đề nghiên cứu về kiến thức kinh tế
 • Nội dung lý luận về vấn đề nghiên cứu

CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 • Trình bày nghiên cứu về đối tượng/khách thể khảo sát liên quan đến vấn đề nghiên cứu kiến thức kinh tế
 • Nhận xét đánh giá về kết quả khảo sát thực trạng nghiên cứu

CHƯƠNG 3 – HÀM Ý (GIẢI PHÁP) HOÀN THIỆN ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 • Định hướng phát triển và yêu cầu vấn đề nghiên cứu
 • Giải pháp để hoàn thiện vấn đề nghiên cứu

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

XEM CHI TIẾT TẠI: LINK THAM KHẢO

Không chỉ là các mẫu đề cương, bạn đọc cũng có thể tham khảo hoàn toàn miễn phí bộ tài liệu luận văn thạc sĩ đại học ngoại thương từ đội ngũ giàu kiến thức và kinh nghiệm Luận văn 24 – đơn vị đi đầu chuyên hỗ trợ bạn hoàn thành tốt các bài luận văn.

6. Mẫu đề cương ngành kinh doanh thương mại

Mẫu đề cương thạc sĩ đại học thương mại ngành kinh doanh thương mại:
Mẫu đề cương thạc sĩ đại học thương mại ngành kinh doanh thương mại:

Phần mở đầu và tổng quan nghiên cứu đề tài

 1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài và tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài ở Việt Nam và thế giới
 2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài (Dựa trên khoảng trống đã nêu để  đưa ra vấn đề sẽ giải quyết trong đề tài)
 3. Các mục tiêu nghiên cứu
 4. Các câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu (Các vấn đề cần giải quyết nhằm thực hiện mục tiêu nghiên cứu của đề tài được nêu dưới dạng các câu hỏi)
 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 6. Phương pháp nghiên cứu (hoặc tách ra một chương riêng) phải đảm bảo các nội dung sau
 7. Điểm mới của nghiên cứu (điểm có thể đến từ các khía cạnh sau)
 8. Kết cấu luận văn thạc sĩ

Chương 1. Một số vấn đề lý luận về chủ đề nghiên cứu

 • Một số lý thuyết về chủ đề nghiên cứu
 • Mô hình và các nội dung của chủ đề nghiên cứu về kiến thức kinh doanh thương mại

Chương 2. Phân tích thực trạng về chủ đề nghiên cứu

 • Đánh giá tổng quan tình hình doanh nghiệp lựa chọn nghiên cứu
 • Ảnh hưởng nhân tố môi trường, thị trường đến các vấn đề nghiên cứu
 • Phân tích thực trạng các nội dung của các vấn đề nghiên cứu

Chương 3. Đề xuất với về chủ đề nghiên cứu

 • Các thay đổi của môi trường, thị trường liên quan đến chủ đề nghiên cứu
 • Các định hướng, mục tiêu và thay đổi của doanh nghiệp nghiên cứu
 • Đề xuất các giải pháp với chủ đề nghiên cứu

KẾT LUẬN

 • Kết luận các nội dung đã thực hiện
 • Những hạn chế nghiên cứu và vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu

Tài liệu tham khảo

Các phụ lục

XEM CHI TIẾT TẠI: LINK THAM KHẢO

Việc chuyển hóa ý tưởng từ đề cương ban đầu đến khi thành một bài luận văn hoàn chỉnh cuối cùng đôi khi cũng đòi hỏi từ người làm sự nỗ lực lớn. Nếu như bạn muốn lựa chọn phương án đơn giản hơn, tham khảo dịch vụ thuê viết luận văn từ đơn vị uy tín – chất lượng nhiều năm trong nghề – Luận văn 24.

Như vậy, thông qua bài viết trên đây từ Luận văn 24 chia sẻ đến bạn đọc top 6 mẫu đề cương luận văn thạc sĩ đại học thương mại, hy vọng bạn đọc đã có thêm cho mình một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích. Bên cạnh đó, đội ngũ Luận văn 24 cũng rất mong nhận được nhiều đóng góp từ phía độc giả để hoàn thiện hơn bộ tài liệu này, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần. 

 

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan