TẢI NGAY 5 mẫu đề cương luận văn giáo dục HOT NHẤT 2023!

4.7/5 - (3 bình chọn)

Đề cương là một nội dung quan trọng và bắt buộc khi làm luận văn nói chung và luận văn giáo dục nói riêng. Thấu hiểu điều đó, trong bài viết dưới đây, Luanvan24  sẽ chia sẻ cho bạn đọc 5 mẫu đề cương luận văn giáo dục HOT nhất 2022 giúp bạn có một cái nhìn tổng quan về những mẫu luận văn xuất sắc nhất để đưa vào bài của mình. Xem ngay kẻo lỡ!

TẢI NGAY 5 mẫu đề cương luận văn giáo dục HOT NHẤT 2022
TẢI NGAY 5 mẫu đề cương luận văn giáo dục HOT NHẤT 2022

1. Đề cương luận văn giáo dục học chi tiết nhất

1.1. Đề cương sơ bộ 

Một bài luận văn giáo dục học được đánh giá cao khi đề cương của bài luận văn đó phải đảm bảo đầy đủ về bố cục, nội dung ,… và hình thức chuẩn. Do đó,  một mẫu đề cương giáo dục chuẩn bao gồm 4 nội dung dưới đây:

a) Phần mở đầu:  Trong phần mở đầu, bạn cần nêu đầy đủ các yếu tố cái gì, vì sao hay bằng cách nào. Cụ thể, bạn cần phải giải quyết được 4 vấn đề sau bao gồm:

 • Lý do chọn đề tài
 • Đối tượng nghiên cứu
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu

b) Cơ sở lý thuyết: 

Trong phần này, bạn cần xác định được các khái niệm chính. Đồng thời đánh giá và kết hợp các lý thuyết và mô hình có liên quangiải thích các giả định và kỳ vọng định hướng cho bài luận của tác giả.

c) Danh mục tham khảo: 

 • Việc sử dụng tài liệu của người khác mà không trích nguồn thì báo cáo luận văn sẽ không được duyệt. Do đó, việc trích dẫn danh mục tham khảo là vô cùng cần thiết và dưới đây là  cách trích dẫn 4 loại danh mục tài liệu tham khảo phổ biến: 
 • Cách trích dẫn tài liệu tham khảo là sách

Tên tác giả (năm xuất bản). Tên sách. Nhà xuất bản, Nơi xuất bản.

Ví dụ: Nguyễn Ngọc Bảo, Ngô Hiệu (1995), Tổ chức hoạt động dạy học ở trường Trung học. NXB GD, Hà nội.

 • Cách trích dẫn tài liệu tham khảo là luận văn/ luận án/ khóa luận

Tên tác giả (năm xuất bản). Tên đề tài luận văn/ luận án/ khóa luận. Luận văn (học vị), Khoa chuyên ngành, tên Trường Đại học.

Ví dụ: Nguyễn Văn Cường, Bernd Meier (2010), Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường Trung học phổ thông, Bộ giáo dục và đào tạo, Dự án phát triển THPT

 • Trích dẫn tài liệu tham khảo từ nguồn online.

Tên tác giả (năm). Tên tài liệu [online], ngày tháng năm truy cập nguồn thông tin, từ <đường dẫn để tiếp cận tài liệu đó>.

Ví dụ: Lê Hiệp (2020). Toàn cảnh dịch Covid-19 tới 30.3: Lây nhiễm trong cộng đồng sẽ tăng lên, 31/03/2020, từ <https://thanhnien.vn/thoi-su/toan-canh-dich-covid-19-toi-303-lay-nhiem-trong-cong-dong-se-tang-len-1203365.html>

 • Trích dẫn tài liệu tham khảo từ nguồn báo in hàng ngày

Tên tác giả (năm xuất bản). Tên bài báo, tên báo, chuyên mục, ngày xuất bản.

Ví dụ: Đào Tam (2007), “Rèn luyện cho học sinh phổ thông một số thành tố của năng lực kiến tạo kiến thức trong dạy học toán”, Tạp chí giáo dục số 165 (kì 2 – 6/2007), tr.26-28.

1.2. Đề cương chi tiết

Đề cương luận văn giáo dục học chi tiết nhất
Đề cương luận văn giáo dục học chi tiết nhất

a) Đề tài

Quản lý hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ ở trường mầm non Tân Triều theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

b) Mẫu đề cương

 • Lý do chọn đề tài

Giáo dục mầm non – bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân đó là nền tảng đầu tiên của ngành giáo dục đào tạo. Chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt có tác động khá lớn đến chất lượng giáo dục ở các cấp học tiếp theo…

 • Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ ở trường mầm non Tân Triều.
 • Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài nói trên tập trung nghiên cứu 3 vấn đề chính:

Tổng quan cơ sở lý thuyết và thực tiễn hoạt động giá sự phát triển của trẻ ở trường mầm non.

Thực trạng triển khai và áp dụng Bộ tiêu chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi trong công tác đánh giá trẻ ở Trường mầm non Tân Triều.

Đề xuất các giải pháp quản lý các hoạt động đánh giá và nâng cao chất lượng giáo dục – chăm sóc trẻ em 5 tuổi tại Trường mầm non Tân Triều.

 •  Phương pháp nghiên cứu: Bài luận sử dụng 3 phương pháp nghiên cứu chính bao gồm: 

Nghiên cứu cơ sở lý luận

Nghiên cứu cơ sở thực tiễn

Suy luận, thống kê toán học, xử lý số liệu.

 •  Cơ sở lý thuyết: Áp dụng kết quả nghiên cứu cho việc thực hiện quản lý hoạt động và đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 • Nội dung dự kiến : Nội dung dự kiến của mẫu đề cương luận văn được chia làm 3 chương lớn:

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động và đánh giá sự phát triển của trẻ.

CHƯƠNG 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ tại trường mầm non Tân Triều dựa trên Bộ tiêu chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

CHƯƠNG 3: Biện pháp trong quản lý hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ tại  trường mầm non Tân Triều theo Bộ tiêu chuẩn phát triển của trẻ em 5 tuổi.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

 • Danh mục tham khảo 

Bộ GD-ĐT (1997), chiến lược GDMN từ nay đến năm 2020 (Lưu hành nội bộ), TP-Hà Nội .

Bộ Giáo dục và đào tạo, Quyết định số 05/VBHN-BGDĐT, ngày 13/02/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, Điều lệ trường mầm non.

Bộ GD –ĐT (2009) Chương trình chăm sóc và giáo dục mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam.

c) Link tải: Mẫu đề cương luận văn giáo dục học chi tiết.docx

Sau khi đã chuẩn bị xong đề cương luận văn giáo dục thì bạn cần bắt tay vào hoàn thiện bài luận văn của mình. Luận Văn 24 đã tổng hợp cho bạn CHỌN LỌC 25+ MẪU LUẬN VĂN GIÁO DỤC XUẤT SẮC NHẤT THEO CÁC NGÀNH 2023!

 

2. Đề cương luận văn giáo dục nghề nghiệp 

Đề cương luận văn giáo dục nghề nghiệp
Đề cương luận văn giáo dục nghề nghiệp

a) Đề tài

Giải quyết việc làm cho lao động nữ tại tỉnh Quảng Bình

b) Tổng quan/Mẫu đề cương

 • Lý do chọn đề tài

Quảng Bình là một tỉnh thuần nông, số lượng lao động nữ chiếm gần 50% dân số toàn tỉnh. Nhu cầu tạo việc làm và việc làm bền vững cho lao động nữ thất nghiệp ngay tại địa phương trở nên vô cùng cần thiết……

 • Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là vấn đề giải quyết việc làm lao động nữ tỉnh Quảng Bình.
 • Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu của luận văn gồm 3 vấn đề chính:

Hệ thống hóa về mặt cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác giải quyết việc làm nói chung và giải quyết việc làm lao động nữ nói riêng.

Đánh giá thực trạng trong công tác giải quyết việc làm cho lao động nữ tại tỉnh Quảng Bình trong 5 năm gần đây.

Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc giải quyết việc làm cho lao động nữ tại  Quảng Bình đến năm 2020.

 • Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng chính trong luận văn là phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích và so sánh để đưa ra các đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần giải quyết việc làm cho lao động nữ trong thời gian tiếp theo.

 • Nội dung dự kiến : Nội dung dự kiến luận văn gồm có 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về việc giải quyết việc làm cho người lao động.

Chương 2: Thực trạng vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nữ ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn từ 2008 – 2012.

Chương 3: Các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nữ ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2020.

c) Link tải: Mẫu đề cương luận văn giáo dục nghề nghiệp.pdf

Ngoài các mẫu về luận văn giáo dục nói chung, Luận Văn 24 còn chia sẻ tới bạn kho mẫu về luận văn giáo dục an ninh! Tham khảo ngay để có cho mình những tư liệu tổng quan về ngành giáo dục nhé!

 

3. Đề cương luận văn giáo dục kỹ năng sống

Đề cương luận văn giáo dục kỹ năng sống
Đề cương luận văn giáo dục kỹ năng sống

a) Đề tài

Thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em mẫu giáo 3 – 4 tuổi ở trường mầm non Lạng Phong – Nho Quan – Ninh Bình

b) Tổng quan/Mẫu đề cương

 • Lý do chọn đề tài 

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ có thể diễn ra trong tất cả các hoạt động giáo dục hàng ngày như vui chơi, học tập, chăm sóc sức khỏe, …mỗi hoạt động có lợi ích riêng trong việc dạy những kỹ năng sống cần thiết với cuộc sống của trẻ.

 • Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng trong công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi ở trường mầm non Lạng Phong – Nho Quan – Ninh Bình.
 • Phương pháp nghiên cứu: Bài luận văn sử dụng 3 phương pháp nghiên cứu bao gồm: 

Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Phương pháp thống kê toán học

 • Nội dung dự kiến 

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 3 – 4 TUỔI

Chương 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 3 – 4 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON LẠNG PHONG – NHO QUAN – NINH BÌNH

 • Danh mục tham khảo 

c) Link tải: Mẫu đề cương luận văn giáo dục kỹ năng sống.docx

Ngoài luận văn giáo dục về nghề nghiệp thì mẫu luận văn về giáo dục đạo đức cũng là một trong những đề tài được lựa chọn nhiều nhất hiện nay. Do đó bạn có thể tham khảo thêm mẫu luận văn giáo dục đạo đức cho thanh niên để hiểu rõ hơn về đề tài luận văn này nhé. 

 

4. Đề cương luận văn giáo dục đại học Vinh hay

Đề cương luận văn giáo dục đại học Vinh hay
Đề cương luận văn giáo dục đại học Vinh hay

a) Đề tài

Dạy học chủ đề dãy số ở trường trung học phổ thông theo quan điểm kiến tạo

b) Tổng quan/Mẫu đề cương

 • Lý do chọn đề tài: 

Dạy học về chủ đề dãy số ở trường trung học phổ thông theo quan điểm kiến tạo dựa trên cơ sở của lý thuyết kiến tạo. Cụ thể lý thuyết kiến tạo cho rằng quá trình nhận thức của người học theo bản chất là quá trình người học tự xây dựng kiến thức cho bản thân. Từ đó, thông qua quan điểm dạy học kiến tạo người học là “chủ sở hữu” thực sự có tri thức.

 • Đối tượng nghiên cứu: Dạy học chủ đề dãy số ở trường trung học phổ thông.
 • Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết kiến tạo và vận dụng thuyết kiến tạo vào dạy học chủ đề dãy số ở trường phổ thông nhằm nâng cao chất lượng dạ học để phát triển năng lực toán học của học sinh.
 • Phương pháp nghiên cứu: Bài luận văn sử dụng 3 phương pháp nghiên cứu bao gồm: 

Các phương pháp nghiên cứu lý luận

Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Phương pháp xử lý thông tin

 • Nội dung dự kiến : Luận văn gồm 4 chương:  

Chương 1. Nghiên cứu lý luận 

Chương 2. Nghiên cứu thực tiễn 

Chương 3. Một số đề xuất trong việc dạy học chủ đề dãy số ở trường phổ thông theo quan điểm kiến tạo 

Chương 4. Thực nghiệm sư phạm

 • Danh mục tham khảo 

c) Link tải: Đề cương luận văn giáo dục Đại học Vinh hay.docx

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc hoàn thiện bài luận văn của mình thì Luận văn 24 – một đơn vị chuyên về viết thuê luận văn cao học chất lượng, giá cả hợp lý và đặc biệt là đảm bảo tốc độ cùng sự bảo mật tốt nhất. Bạn có thể yên tâm và tin tưởng chúng tôi. Hãy liên hệ hotline 0988 55 2424 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

5. Đề cương luận văn quản lý giáo dục xuất xắc

Đề cương luận văn quản lý giáo dục xuất xắc
Đề cương luận văn quản lý giáo dục xuất xắc

a) Đề tài

Biện pháp trong công tác GDPL cho sinh viên Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

b) Tổng quan/Mẫu đề cương

 • Lý do chọn đề tài

Công tác giáo dục – đào tạo nói chung và công tác quản lý giáo dục pháp luật nói riêng trong nhà trường luôn được quan tâm nghiên cứu dưới nhiều cấp độ khác nhau, tuy nhiên, cho đến nay tại ĐHĐN chưa có đề tài nghiên cứu khoa học nào về giải pháp quản lý công tác GDPL trong SV ĐHĐN. Đây là lần đầu tiên vấn đề này chọn nghiên cứu làm đề tài luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dụ

 • Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý công tác giáo dục pháp luật trong sinh viên ở ĐHĐN.
 • Mục tiêu nghiên cứu

Xây dựng cơ sở lý luận trong quản lý công tác giáo dục pháp luật cho SV ĐHĐN 

Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng trong công tác quản lý GDPL cho SV ở ĐHĐN

Đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý công tác GDPL cho SV ở ĐHĐN

 • Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu phân tích các tài liệu, nhằm xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài.

Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Kết hợp điều tra, khảo sát (thông qua phiếu trưng cầu ý kiến) và một số biện pháp phân tích, tổng hợp, chuyên gia, phỏng vấn.

Phương pháp toán học: Sử dụng các phép toán thống kê để xử lý số liệu, khảo sát.

 • Nội dung dự kiến 

Chương 1: Cơ sở lý luận trong quản lý công tác GDPL cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng

Chương 2: Thực trạng trong công tác quản lý GDPL cho sinh viên ĐHĐN trong giai đoạn hiện nay.

Chương 3: Các biện pháp tăng cường quản lý công tác GDPL cho SV ở ĐHĐN

 • Danh mục tham khảo

c) Link tải

Mẫu đề cương luận văn quản lý giáo dục xuất xắc. docx

Hy vọng bài viết mà Luận Văn 24 đã chia sẻ ở trên về 5 mẫu đề cương luận văn giáo dục HOT NHẤT 2022 sẽ giúp cho các bạn có thêm thông tin và lựa chọn thật chính xác cho bài luận văn của mình. Luận văn 24 chúc các bạn hoàn thành bài luận văn của mình thật xuất sắc và đạt được kết quả như mong muốn. 

 

4/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan