Top 10 Mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập + Link tải Full mẫu

4.6/5 - (16 bình chọn)

Xây dựng đề cương chi tiết báo cáo thực tập là một trong những bước quan trọng để sinh viên có thể hoàn thành một báo cáo thực tập xuất sắc. Cùng tìm hiểu một số mẫu đề cương báo cáo thực tập và cách làm đề cương chuẩn qua bài viết dưới đây cùng Luận văn 24!  

1. Mẫu đề cương sơ bộ báo cáo thực tập

Đề cương sơ bộ là đề cương được xây dựng trước khi hoàn thiện đề cương chi tiết và tiến hành hoàn thành báo cáo thực tập. Trong đề cương sơ bộ sẽ bao gồm các luận điểm chính được triển khai trong bài. 

Mời bạn cùng tham khảo mẫu đề cương sơ bộ báo cáo thực tập dưới đây:

 • Đề tài: Thực trạng hoạt động báo chí tại tòa soạn báo Dân Trí

Mở đầu

Chương 1: Giới thiệu về tòa soạn báo Dân Trí

Chương 2: Thực trạng hoạt động báo chí tại tòa soạn báo Dân Trí 

Chương 3: Một số đề xuất, kiến nghị nhằm phát triển hoạt động báo chí tại báo Dân Trí. 

Kết luận

Ngoài ra, cần xác định những phần nội dung được yêu cầu khác như lời cảm ơn và lời cam đoan trong báo cáo thực tập. 

2. Mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập 

Để bạn có những sự tham khảo chi tiết và cụ thể hơn, dưới đây là mẫu 8 đề cương chi tiết báo cáo thực tập. Bạn có thể căn cứ vào những mẫu đề cương báo cáo tốt nghiệp này để hoàn thiện đề cương cho riêng mình. 

Mau-de-cuong-chi-tiet-bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep
Mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp

2.1. Mẫu đề cương chi tiết chung 

Đề tài: Thực trạng hoạt động báo chí tại tòa soạn báo Dân Trí

Mở đầu

Chương 1: Giới thiệu về tòa soạn báo Dân Trí

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của tòa soạn

1.2 Cơ cấu tổ chức của tòa soạn báo Dân Trí

1.3 Hoạt động báo chí tại báo Dân Trí và các thành tích gần đây

Chương 2: Thực trạng hoạt động báo chí tại tòa soạn báo Dân Trí 

2.1 Hoạt động báo mạng điện tử tại tòa soạn báo Dân Trí

2.2 Quy trình sản xuất tin, bài tại báo Dân Trí

2.3 Các tiêu đề được thực hiện tại báo Dân Trí

2.4 Các yếu tố đa phương tiện được ứng dụng trên báo Dân Trí. 

Chương 3: Một số đề xuất, kiến nghị nhằm phát triển hoạt động báo chí tại báo Dân Trí. 

3.1 Nhược điểm của hoạt động báo chí tại cơ quan thực tập

3.2 Một số giải pháp áp dụng nhằm phát triển hoạt động báo chí tại báo Dân Trí 

3.2.1 Áp dụng kỹ thuật SEO trong viết bài

3.2.2 Tích cực ứng dụng các yếu tố đa phương tiện trong thể hiện bài viết

Kết luận. 

2.2. Mẫu đề cương Ngành luật

Mau-de-cuong-chi-tiet-bao-cao-tot-nghiep-nganh-luat
Mẫu đề cương chi tiết báo cáo tốt nghiệp ngành luật

Mẫu đề cương chi tiết báo cáo tốt nghiệp ngành luật

Link xem chi tiết: 2.2. Mẫu đề cương báo cáo thực tập Ngành luật.doc

2.3. Ngành quản trị kinh doanh

Mau-de-cuong-bao-cao-tot-nghiep-nganh-quan-tri-kinh-doanh
Mẫu đề cương báo cáo tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh

Link xem toàn mẫu: 2.3. bctt Ngành quản trị kinh doanh.docx

Có thể bạn cũng quan tâm đến: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành ngôn ngữ anh

2.4. Ngành quản trị nhân sự

Mau-de-cuong-chi-tiet-bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-nganh-quan-tri-nhan-su
Mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị nhân sự

Mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị nhân sự

Link tải mẫu: 2.4. Báo cáo thực tập Ngành quản trị nhân sự.docx

2.5. Mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập marketing

Đề tài: Thực trạng hoạt động marketing tại công ty A

Mở đầu

Chương 1: Giới thiệu về công ty A

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty A

1.1.1 Tên, quy mô và địa chỉ của công ty A

1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty A

1.2 Chức năng, nhiệm vụ chính, quyền hạn

1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ chính của công ty A

1.2.2 Quyền hạn của công ty A 

1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty A

1.3.1 Cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty A

1.3.2 Cơ cấu quản lý của công ty A

1.4 Cơ cấu tổ chức sản xuất của công ty A 

1.4.1 Hệ thống các hoạt động marketing của công ty A

1.4.2 Quy trình sản xuất các ấn phẩm truyền thông của công ty A

1.5 Đặc điểm thị trường và đối tượng công chúng

1.6 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty A hiện nay. 

Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing tại công ty A

2.1 Hoạt động marketing online

2.1.1 Hoạt động marketing trên mạng xã hội facebook

2.1.2 Hoạt động marketing trên youtube

2.2 Hoạt động marketing offline

2.2.1 Sự kiện quảng bá sản phẩm B

2.2.2 Workshop chia sẻ về sản phẩm B 

Chương 3: Một số giải pháp cải thiện hoạt động marketing tại công ty A

3.1 Nhược điểm trong hoạt động marketing của công ty A

3.2 Một số đề xuất phát triển hoạt động marketing của công ty A

3.2.1 Kết hợp với các KOLS phát triển truyền thông trên nền tảng tik tok

3.2.2 Tăng độ nhận diện thương hiệu qua các ấn phẩm truyền thông

Kết luận

2.6. Ngành xuất nhập khẩu

Mau-de-cuong-chi-tiet-bao-cao-tot-nghiep-nganh-xuat-nhap-khau
Mẫu đề cương chi tiết báo cáo tốt nghiệp ngành xuất nhập khẩu

Mẫu đề cương chi tiết báo cáo tốt nghiệp ngành xuất nhập khẩu

Link mẫu: 2.6. Báo cáo thực tập Ngành xuất nhập khẩu.docx

2.7. Ngành Ngân hàng 

Mau-de-cuong-chi-tiet-bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-nganh-ngan-hang
Mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành ngân hàng

Mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành ngân hàng

Link tải mẫu free: 2.7. báo cáo thực tập Ngành Ngân hàng.docx

2.8. Ngành nhà hàng

Mau-de-cuong-chi-tiet-bao-cao-thuc-tap-nganh-nha-hang
Mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập ngành nhà hàng

Mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập ngành nhà hàng

Link xem chi tiết: 2.8. Mẫu bctt Ngành nhà hàng.docx

3. Hướng dẫn cách làm đề cương chi tiết báo cáo thực tập

Huong-dan-cach-lam-de-cuong-chi-tiet-bao-cao-thuc-tap
Hướng dẫn cách làm đề cương chi tiết báo cáo thực tập

Hướng dẫn cách làm đề cương chi tiết được Luanvan24 chia sẻ dưới đây sẽ gồm có 4 bước. Cùng xem ngay: 

Bước 1: Biết cấu trúc chuẩn của 1 bài báo cáo thực tập

Đầu tiên, trước khi làm đề cương chi tiết báo cáo thực tập bạn cần nắm được cấu trúc tiêu chuẩn của 1 bài báo cáo thực tập. Tùy theo từng đơn vị, mỗi báo cáo thực tập sẽ được quy định gồm những phần chi tiết, cụ thể. 

Thông thường, một báo cáo thực tập bao gồm 3 phần chính:

 • Mở đầu
 • Thân bài
 • Kết thúc

Mỗi phần nội dung đều có quy định cụ thể về cách trình bày và nội dung trong đó. Tìm hiểu cụ thể hơn cách trình bày báo cáo thực tập để nắm rõ phần này. 

Bước 2: Phân tích đề bài 

 • Sau khi đã nắm được các phần nội dung cần thiết, bạn cần phân tích thật kỹ đề bài để có thể xác định các nội dung, các ý chính bao gồm trong đề tài mà mình sẽ thực hiện. 
 • Cần xác định được điểm mấu chốt của câu hỏi trong đề bài là gì? Từ đó xây dựng khung nội dung cùng những luận điểm chính sẽ triển khai trong bài sao cho phù hợp. 
 • Dựa vào những điều đó, xây dựng cách viết báo cáo thực tập phù hợp và hoàn thành đề cương chi tiết báo cáo thực tập. 

Bước 3: Xác định trọng tâm, liệt kê luận điểm 

Khi đã hiểu đề bài và cấu trúc của báo cáo thực tập, bạn có thể bắt đầu tiến hành xây dựng đề cương sơ bộ báo cáo thực tập. Nói cách khác chính là liệt kê ra những nội dung trọng tâm, luật điểm chính được triển khai trong bài. 

a) Phần mở đầu 

Phần mở đầu của báo cáo thực tập được sử dụng nhằm giới thiệu vấn đề và đưa ra những thông tin, kiến thức chung được sử dụng trong đề tài. Phần mở đầu cần được viết ngắn gọn, xúc tích và được trình bày trong một trang riêng

Phần mở đầu của báo cáo thực tập cần được trả lời cho các câu hỏi:

 • Đề tài nói về vấn đề gì?
 • Lý do lựa chọn đề tài là gì?
 • Thời gian và địa điểm thực hiện đề tài? 

Bạn có thể tham khảo một số lời mở đầu báo cáo thực tập cũng như cách viết lời mở đầu báo cáo thực tập để có thể hoàn thiện một phần mở đầu thật ấn tượng. 

Đây được coi là một trong những phần quan trọng, thu hút và tạo dựng những ấn tượng đầu tiên của báo cáo thực tập với giám khảo. 

b) Phần nội dung

Phần 1: Giới thiệu chung về doanh nghiệp, cơ sở tham gia thực tập
Phan-1
Phần 1: Giới thiệu chung về doanh nghiệp, cơ sở tham gia thực tậpPhần 1: Giới thiệu chung về doanh nghiệp, cơ sở tham gia thực tập

1. Quá trình hình thành và phát triển

 • Giới thiệu chung về doanh nghiệp: tên, ngày tháng năm thành lập, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, email, website, sứ mệnh, tầm nhìn của doanh nghiệp
 • Sự hình thành và phát triển: Nêu hành trình phát triển của doanh nghiệp từ ngày thành lập đến nay. Chỉ nêu những mốc thời gian quan trọng, tránh lan man.
 • Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp

2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

 • Cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý: Vẽ sơ đồ và trình bày công việc chính của các cấp quản lý trụ cột trong doanh nghiệp.
 • Cơ cấu tổ chức của phòng thực tập: Mỗi ngành khác nhau bạn sẽ thực tập tại một phòng riêng như hành chính nhân sự, phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng marketing, phòng thương hiệu,… Tìm hiểu và vẽ lại cơ cấu tổ chức của văn phòng mà bạn đã thực tập. Đồng thời nêu các công việc mà bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp.

3. Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh chủ yếu

4. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong 3-5 năm gần nhất

Vẽ bảng số liệu và trình bày nguyên nhân biến động của các số liệu kinh doanh. Chỉ cần nêu một cách ngắn gọn những nguyên nhân chủ yếu. Việc phân tích sẽ để ở phần tiếp theo.

Trong quá trình hoàn thành báo cáo thực tập, nếu có bất cứ khó khăn gì, hãy để đội ngũ chuyên môn cao của Dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn 24 được đồng hành và giúp đỡ bạn.

Phần 2: Trình bày tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

Phần này sẽ có sự khác biệt rõ rệt giữa các khoa. Nếu bạn học về kỹ thuật bạn sẽ cần trình bày về tình hình sản xuất, nghiên cứu, vận hàng các hoạt động liên quan đến kỹ thuật. Còn với khối ngành kinh tế thì bạn sẽ trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến lĩnh vực nghiên cứu của mình trong công ty, sự phát triển của nó tại doanh nghiệp.

Để giúp các bạn dễ hiệu, Luận Văn 24 sẽ lấy cho các bạn một ví dụ cụ thể tại ngành marketing. Trong phần 2 này, các bạn sẽ cần các ý chính sau:

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường ngành và vĩ mô đến doanh nghiệp

Môi trường vĩ mô gồm yếu tố kinh tế, yếu tố chính trị, yếu tố văn hóa – xã hội, điều kiện tự nhiên và công nghệ.Môi trường ngành gồm yếu tố nhân lực, đối thủ cạnh tranh (đối thủ cạnh tranh trực tiếp và đối thủ cạnh tranh gián tiếp), nhà cung cấp, khách hàng (hệ thống phân phối, khách hàng cuối cùng) và công nghệ.

(Yếu tố công nghệ của môi trường vĩ mô là sự phát triển công nghệ chung của toàn ngành, còn công nghệ của môi trường ngành là công nghệ mà doanh nghiệp sử dụng).

 • Thực trạng hoạt động marketing tại doanh nghiệp

Phân tích các nhân tố về thị trường, khách hàng và các yếu tố nội bộ trong doanh nghiệp như tài chính, nghiên cứu và phát triển, quản lý nhân lực,..

 • Thực trạng của hoạt động nghiên cứu và phát triển marketing

Phân tích dựa trên 4P là sản phẩm, giá cả, xúc tiến và địa điểm kinh doanh.

Hinh-anh-de-cuong-chi-tiet-bao-cao-thuc-tap-3
 • Thực trạng của hoạt động quản trị marketing và quản trị thương hiệu của doanh nghiệp
 • Thực trạng của hoạt động quản trị chất lượng tại doanh nghiệp
 • Thực trạng của hoạt động quản trị logistic tại doanh nghiệp
Phần 3: Một số vấn đề cấp thiết của doanh nghiệp và đề xuất hướng giải quyết

Tiếp tục với ví dụ trên, phần này bạn cần:

 • Một số thành tựu nổi bật của doanh nghiệp
 • Phân tích ưu điểm của công tác marketing
 • Nhược điểm của công tác marketing
 • Nguyên nhân của những nhược điểm
 • Đề xuất một số giải pháp khắc phục hiệu quả
Đề xuất đề tài làm khóa luận tốt nghiệp

Dựa vào những ưu và nhược điểm đã phân tích để đề xuất những đề tài hay cho bài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp của mình. Thường các trường sẽ yêu cầu bạn đề xuất từ 3-5 đề tài để thầy cô đánh giá và lựa chọn cho bạn đề tài cuối cùng. Đồng thời, trong chương 3, sinh viên cũng cần đưa ra một số bài học kinh nghiệm rút ra sau khi thực tập.

c) Phần kết luận 

Cuối cùng, sau khi đã trình bày xong các nội dung trong phần 2, tại phần kết luận, cần tổng kết lại những nội dung chính được thể hiện trong báo cáo thực tập. Các nội dung chính thường xoay quanh các câu hỏi:

 • Báo cáo thực tập nói về vấn đề gì?
 • Những luận điểm chính trong báo cáo thực tập?

Trong quá trình xây dựng đề cương chi tiết báo cáo thực tập, sinh viên có thể đưa ra một số luận điểm cụ thể. Tuy nhiên, khi viết cần tránh liệt kê khiến kết luận nhạt nhòa, không có chiều sâu. 

Bước 4: Kiểm tra lại 

Cuối cùng, sau khi đã hoàn thành các bước trên và có được một đề cương chi tiết báo cáo thực tập, sinh viên cần tiến hành kiểm tra lại, bổ sung những luận điểm còn thiếu sót

Sinh viên cần kiểm tra lại các ý sẽ triển khai cũng như mạch logic được thể hiện trong bài. Dựa theo các câu hỏi dưới đây, bạn có thể kiểm tra lại chắc chắn đề cương chi tiết báo cáo thực tập của mình. 

 • Đã có phần lời cảm ơn trong báo cáo chưa? 
 • Báo cáo thực tập đã đủ ý chưa?
 • Các lý luận được thể hiện trong báo cáo thực tập đã logic chưa?
 • Các nội dung đã thống nhất với nhau chưa?
 • Bố cục các phần đã hợp lý chưa? 

Ngoài ra trong báo cáo thực tập còn cần một số giấy tờ khác như nhận xét của đơn vị thực tập, lời cam đoan,…. sinh viên cũng cần xác định và bổ sung trong bước này để tránh thiếu sót. 

Trên đây là những kiến thức về đề cương chi tiết báo cáo thực tập mà Luận văn 24 muốn chia sẻ với bạn. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc viết đề cương hay hoàn thành luận văn tốt nghiệp, bạn nên tham khảo dịch vụ viết tiểu luận trọn gói của Luận văn 24 – Thương hiệu với hơn 17 năm tiên phong uy tín chất lượng trong ngành Để được tư vấn chi tiết và cụ thể và nhanh nhất, bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 0988 552 424 hoặc qua địa chỉ email: luanvan24@gmail.com !

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan