Cấu trúc một bài tiểu luận hoàn chỉnh nhất định phải có kèm 8 Mẫu chi tiết

4.6/5 - (5 bình chọn)

Viết bài luận là một thành phần quan trọng để thành công học tập ở mọi cấp độ. Đó là, về cơ bản, cách mà những người trong cộng đồng học thuật giao tiếp với nhau. Do đó, phần cấu trúc bài tiểu luận sẽ giúp hoàn thiện đầy đủ các bước chính thức để bạn có thể truyền đạt những gì thông điệp truyền tải. Tại đây, luận văn 24 đã biên soạn cho bạn cụ thể 7 phần của cấu trúc một bài tiểu luận hoàn chỉnh. Xem ngay

Mục lục ẩn
7 phần của cấu trúc bài tiểu luận hoàn chỉnh
7 phần của cấu trúc một bài tiểu luận hoàn chỉnh

Cấu trúc một bài tiểu luận hoàn chỉnh sẽ gồm có 7 phần là

 1. Phần bìa
 2. Phần mở đầu
 3. Phần mục lục
 4. Phần nội dung chính
 5. Phần kết luận, kiến nghị và đề xuất
 6. Phần danh mục tài liệu tham khảo
 7. Phần phụ lục

1. Phần bìa 

Phần bìa tiểu luận
Phần bìa tiểu luận

1.1. Bìa cứng 

Phần bìa cứng hay còn gọi là bìa chính là trang bìa đầu tiên của trang sách tiểu luận, được thiết kế đẹp mắt, in màu, với hình ảnh minh họa, logo, tên trường, tên đề tài, sinh viên người thực hiện, giáo viên hướng dẫn, và khoảng thời gian hoàn thành bài tiểu luận. 

1.2. Trang bìa 

 • Trang bìa hay còn gọi là bìa phụ, nó được đặt ngày sau bìa chính, được xem là bản photocopy của bìa chính, với thiết kế như nhau. Chỉ khác là được in đen trắng, giấy A4 thường. 
 • Tuy nhiên phần bìa phụ cũng quan trọng tương tự bìa chính vì vậy các bạn sinh viên thực hiện không nên bỏ qua, sẽ mất điểm với hội đồng chấm thi. 
 • Bạn có thể tham khảo thêm các mẫu bìa tiểu luận đẹp để gây ấn tượng đầu cho hội đồng chấm thi nhé. 

2. Phần mở đầu 

2.1. Lời chào/Lời mở đầu 

 • Lời mở đầu là đoạn đầu tiên của một bài luận. 
 • Mục đích của nó là giới thiệu một người đọc về chủ đề của bài luận và trình bày điểm cụ thể của bài luận. 
 • Trong cấu trúc 1 bài tiểu luận, phần mở đầu có thể có nhiều hơn một đoạn văn, nhưng đối với hầu hết các khóa học làm tiểu luận của bạn khi hoạt động, phần mở đầu sẽ là một đoạn dài.

Lời cam đoan và lời cảm ơn cũng là một phần quan trọng trong bài luận:

2.2. Lý do chọn đề tài 

Có 2 lý do lớn nhất để chọn đề tài. Đó là 

Lý do lí luận: 

 • Lý do lý luận luận là quá trình để làm rõ làm thế nào bằng chứng của bạn hỗ trợ yêu cầu của bạn. 
 • Trong lập luận khoa học, lý luận rõ ràng bao gồm sử dụng các ý tưởng hoặc nguyên tắc khoa học để thực hiện các kết nối logic để cho thấy cách các bằng chứng hỗ trợ yêu cầu bồi thường.

Lý do thực tiễn: 

 • Lý do thực tế là khoa tinh thần cho phép các đại lý có chủ ý về những gì họ nên làm và hành động trên cơ sở sự cân nhắc như vậy.
 •  Phần lớn cuộc điều tra triết học về lý do thực tế và các giới hạn của nó đã được thực hiện trong ba truyền thống lịch sử, có nguồn gốc từ Aristotle, Hume và Kant.

2.2. Mục tiêu nghiên cứu 

 • Lưu ý rằng mục tiêu nghiên cứu đề tài tiểu luận là một tuyên bố tích cực về cách nghiên cứu sẽ trả lời câu hỏi nghiên cứu cụ thể. 
 • Mục tiêu có thể (và thường làm) trạng thái chính xác mà các biện pháp kết quả sẽ được sử dụng trong các tuyên bố của họ.

2.3. Đối tượng nghiên cứu 

 • Một đối tượng nghiên cứu là một cá nhân tham gia nghiên cứu. Thông tin hoặc dữ liệu được thu thập về cá nhân để giúp trả lời câu hỏi đề tài. 
 • Đôi khi các đối tượng nghiên cứu được gọi là môn học, người tham gia nghiên cứu hoặc tình nguyện học.

2.4. Phạm vi nghiên cứu 

 • Phạm vi của một nghiên cứu giải thích mức độ mà khu vực nghiên cứu sẽ được khám phá trong công việc và chỉ định các thông số trong nghiên cứu sẽ hoạt động. 
 • Về cơ bản, điều này có nghĩa là bạn sẽ phải xác định những gì nghiên cứu sẽ bao gồm và những gì nó đang tập trung vào.

2.5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 • Một tuyên bố nhiệm vụ nghiên cứu tốt nên giải thích chính xác tại sao tổ chức của bạn tồn tại và những gì hy vọng sẽ đạt được trong tương lai gần.

2.6. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu bài tiểu luận
Phương pháp nghiên cứu bài tiểu luận
 • Một phương pháp nghiên cứu là một chiến lược được sử dụng để thực hiện kế hoạch đó. 
 • Nó phụ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu của bạn. Nó phụ thuộc vào những môn học bạn muốn học. 

Các phương pháp được sử dụng thường xuyên nhất bao gồm:

 1. Quan sát người tham gia.
 2. Khảo sát.
 3. Phỏng vấn.
 4. Nhóm tập trung.
 5. Thí nghiệm.
 6. Phân tích dữ liệu thứ cấp/Nghiên cứu lưu trữ.
 7. Phương pháp hỗn hợp (kết hợp một số ở trên)

2.7. Tóm lược nội dung chính 

 • Một bản tóm tắt là một diễn giải ngắn gọn của tất cả các ý tưởng chính trong một bài luận. 
 • Một bản tóm tắt được viết bằng lời nói của riêng bạn. 
 • Một bản tóm tắt chỉ chứa các ý tưởng của văn bản gốc. 
 • Không chèn bất kỳ ý kiến, giải thích, các khoản khấu trừ hoặc bình luận của riêng bạn thành một bản tóm tắt. 
 • Xác định theo thứ tự các yêu cầu phụ đáng kể tác giả sử dụng để bảo vệ điểm chính.

Để có một phần mở đầu ấn tượng hơn nữa thì bạn nhất định phải tham khảo chi tiết bài viết phần mở đầu bài tiểu luận do Luận Văn 24 chia sẻ về cách làm/ cấu trúc và chọn lọc những mẫu hay nhất 2023!

3. Phần mục lục 

 • Mục lục (TOC) là lộ trình cho từng phần của văn bản của bạn. 
 • Mục lục sẽ cho phép người đọc xác định vị trí thông tin cụ thể hoặc xem lại các phần yêu thích của họ trong văn bản.

4. Phần nội dung chính 

Phần nội dung chính bài tiểu luận
Phần nội dung chính bài tiểu luận
 • Đoạn nội dung chính là những gì tạo nên hầu hết các bài luận.
 • Một bài luận có thể có ba đoạn thân bài hoặc có thể có mười đoạn thân bài. 
 • Số lượng đoạn thân bài phụ thuộc vào mục đích và độ dài yêu cầu của mỗi nhiệm vụ đề tài đã chọn.

Chương 1: Lý thuyết chung/ Cơ sở lý luận 

 • Cơ sở lý thuyết được bắt nguồn từ lý thuyết liên quan đến chủ đề. Nếu cơ sở lý thuyết cho chủ đề không thể tìm thấy, thì nền tảng một lý thuyết của chủ đề nên được mô tả theo công thức. 
 • Nội dung và phạm vi của nó phụ thuộc vào cách tiếp cận được sử dụng và trong phạm vi mà hiện tượng đã được nghiên cứu.

Chương 2: Thực trạng 

 • Thực trạng của một bài luận tập trung vào một tình huống cụ thể, nhưng bạn có thể quan sát và giải thích bất kỳ tình huống nào theo nhiều cách khác nhau. 
 • Bằng cách phân tích các yếu tố cốt lõi của một bài luận tình huống, bạn sẽ hiểu rõ về cách viết một cách thích hợp.

Chương 3: Giải pháp

 • Khi viết một bài luận vấn đề, để đề xuất một giải pháp, bạn hãy nghĩ về một vấn đề mà bạn đã trải nghiệm và cách nó có thể được sửa. 
 • Bài tiểu luận này có thể mô tả nhiều giải pháp hoặc một giải pháp “lý tưởng” cho vấn đề bạn mô tả.

Làm thế nào để bạn viết một giải pháp trong một bài luận?

 1. Nói rõ vấn đề mà người đọc bạn quan tâm.
 2. Thuyết phục với người đọc của bạn rằng vấn đề là quan trọng và cần phải được giải quyết.
 3. Giải thích các giải pháp của bạn rõ ràng.
 4. Thuyết phục người đọc rằng giải pháp của bạn có hiệu quả và khả thi.
 5. Thuyết phục người đọc của bạn rằng giải pháp của bạn tốt hơn các giải pháp khác.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu( nếu có) 

 • Phần kết quả của bài nghiên cứu là nơi bạn báo cáo các phát hiện về nghiên cứu của mình dựa trên thông tin được thu thập là kết quả của phương pháp [hoặc phương pháp] bạn đã áp dụng.
 •  Phần kết quả chỉ nên nêu các phát hiện, không có sai lệch hoặc giải thích và được sắp xếp theo trình tự logic.

5. Phần kết luận, kiến nghị, đề xuất 

 • Phần kết luận là đoạn cuối tổng hợp, tóm tắt toàn bộ bài tiểu luận. 
 • Đây là nơi bạn kết thúc bài tiểu luận bằng cách các ý tưởng của bài luận và hoàn thành với một điểm cuối cùng. 
 • Giống như với những lời mở đầu, ngay cả những bài tập ngắn và bài viết thảo luận được hưởng lợi từ việc có kết luận ở cuối.
 • Để nhận định dễ hơn phần kết luận bài tiểu luận, bạn có đọc thêm các mẫu được luận văn 24 biên soạn nhé. 

6. Phần Danh mục tài liệu tham khảo 

 • Khi kết thúc bài luận, bạn nên bao gồm một danh sách các tài liệu tham khảo
 • Một danh sách các tài liệu tham khảo như vậy cung cấp nhiều chi tiết hơn chỉ là tên của tác giả và năm xuất bản. 
 • Đó là danh sách này cho phép xác định công việc được trích dẫn. 
 • Mỗi công việc bạn trích dẫn trong bài luận được trích dẫn một lần và được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.

7. Phần Phụ lục 

Phần phụ lục chứa vật liệu bổ sung không phải là một phần thiết yếu của văn bản nhưng có thể hữu ích trong việc cung cấp một sự hiểu biết toàn diện hơn về vấn đề nghiên cứu hoặc đó là thông tin quá cồng kềnh để được đưa vào cơ thể của bài báo.

8. Các yêu cầu về định dạng văn bản trong trình bày cấu trúc 1 bài tiểu luận

STT

Cấu trúc 1 bài tiểu luận

Yêu cầu định dạng văn bản

1 Khổ giấy Trên giấy A4 (210 x 297 mm). Portrait với Page Setup: Top: 2.0 cm; Bottom: 2.0 cm; Left: 3.0 cm; Right: 2.0 cm; Gutter: 0 cm. Header: 1.0 cm; Footer: 1.0 cm.
2 Kiểu chữ, cỡ chữ Bảng mã tiếng Việt: Bộ mã Unicode

Font sử dụng: Times New Roman

Font size: 13 và size khác tương ứng ở các trang bìa, phụ chương v.v.

3 Dòng Line: 1,5 lines 
4 Giãn dòng Trên (before): 3 pt; dưới (after): 3 pt
5 Mật độ Sử dụng chữ bình thường, không nén lại hoặc kéo giãn các khoảng cách của từng chữ.
6 Căn lề Cần căn lề đều cho bài tiểu luận, lề trái: 3,5 cm; lề trên: 2,5 cm; lề dưới: 3cm và lề phải: 2cm.

 

Nếu như bạn đang gặp phải những vấn đề như Giảng viên giao cho đề tiểu luận quá khó không thể hoàn thành, thời hạn làm bài luận quá ngắn,…khiến bạn không thể hoàn thành bài luận được. Hãy để Luận Văn 24 nhận làm bài tiểu luận, đơn vị sẽ giúp bạn hoàn thành bài luận đúng thời hạn và đạt kết quả cao nhất! Liên hệ ngay qua Hotline 0988 55 2424 hoặc nhắn tin trực tiếp để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất.

 

9. Top 8 Mẫu Cấu trúc một bài tiểu luận hoàn chỉnh nhất

Top 9 Mẫu Cấu trúc một bài tiểu luận hoàn chỉnh nhất
Top 8 Mẫu Cấu trúc một bài tiểu luận hoàn chỉnh nhất

9.1. Mẫu Cấu trúc bài tiểu luận triết học 

a) Tổng quan 

 • Nó không phải là một báo cáo về những gì các học giả khác nhau đã nói về một chủ đề cụ thể. 
 • Nó không trình bày những phát hiện mới nhất của các thử nghiệm hoặc thí nghiệm. 
 • Và nó không trình bày cảm xúc hoặc ấn tượng cá nhân của bạn. 
 • Trên tất cả, điều đó có nghĩa là phải có một điểm cụ thể mà bạn đang cố gắng thiết lập – một cái gì đó mà bạn đang cố gắng thuyết phục người đọc chấp nhận – cùng với căn cứ hoặc biện minh cho sự chấp nhận của nó.
 • Đề tài: tiểu luận Triết học Vận dụng quy luật lượng – chất vào thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

b) Trích cấu trúc 

Mục lục.

Bảng phản công làm việc nhóm.

Bảng làm việc nhóm chi tiết.

Phần mở đầu. 

Phần nội dung

Phần 1: Những vấn để lý luận của quy luật tử những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại của phép biện chứng duy vật. 

1.1. Các khái niệm liên quan 6

1.2. Tóm tắt nội dung quy luật.

1.3. Ý nghĩa phương pháp luận

Phần 2: Vận dụng quy luật lượng – chất vào thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2.1. Tính tất yếu khách quan của kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

2.2. Những thành tựu đạt được sau 15 năm đối mới. 

Phần kết luận. 

Tài liệu tham khảo 

c) Link tải: 9.1. Mẫu Cấu trúc bài tiểu luận triết học.docx

9.2. Mẫu cấu trúc bài tiểu luận văn học 

a) Tổng quan 

 • Một bài luận phân tích văn học là một nhiệm vụ học tập kiểm tra và đánh giá một tác phẩm văn học hoặc một khía cạnh nhất định của một tác phẩm văn học cụ thể. Nó kể về ý tưởng lớn hoặc chủ đề của một cuốn sách bạn đã đọc. Bài luận văn học có thể là về bất kỳ cuốn sách hoặc bất kỳ chủ đề văn học có thể tưởng tượng.
 • Đề tài: Tiểu luận Văn học Việt Nam trung đại II: Triết lý triết thân trong văn học trung đại Việt Nam qua một số tác phẩm tiêu biểu (Nửa cuối thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX).

b) Trích cấu trúc 

9.2. Mẫu cấu trúc bài tiểu luận văn học (1)
9.2. Mẫu cấu trúc bài tiểu luận văn học

c) Link tải: 9.2. Mẫu cấu trúc bài tiểu luận văn học.docx

9.3. Mẫu cấu trúc 1 bài tiểu luận tiếng anh

a) Tổng quan 

Bài tiểu luận tiếng Anh nói chung là một phần viết về bất kỳ chủ đề nào, vấn đề, chủ đề thể hiện suy nghĩ của tác giả đối với chủ đề đó. 

Một bài luận lý tưởng phải chứa ý nghĩa hoặc định nghĩa về chủ đề, vấn đề, chủ đề và sự cần thiết, tầm quan trọng và hiện tại mức độ liên quan của đối tượng.

b) Trích cấu trúc 

 1. Mở đầu.
 2. Khái niệm.
 3. Kết quả và thảo luận.

c) Link tải : 9.3. Mẫu cấu trúc 1 bài tiểu luận tiếng anh.docx

9.4. Mẫu cấu trúc bài tiểu luận kinh tế vĩ mô 

a) Tổng quan 

 • Kinh tế vĩ mô là một nhánh kinh tế kinh doanh hiệu suất, cấu trúc, hành vi và ra quyết định của một nền kinh tế toàn bộ, thay vì các thị trường cá nhân. Điều này bao gồm các nền kinh tế quốc gia, khu vực và toàn cầu. Với kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô là một trong hai lĩnh vực chung nhất trong kinh tế.
 • Đề tài: Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Chính sách tiền tệ ở Việt Nam.

b) Trích cấu trúc 

9.4. Mẫu cấu trúc bài tiểu luận kinh tế vĩ mô (1)
9.4. Mẫu cấu trúc bài tiểu luận kinh tế vĩ mô

c) Link tải : 9.4. Mẫu cấu trúc bài tiểu luận kinh tế vĩ mô.docx

9.5. Mẫu cấu trúc bài tiểu luận tâm lý học 

a) Tổng quan 

 • Tâm lý học liên quan đến nhiều vấn đề của cuộc sống hàng ngày. Tâm lý học giúp chúng ta hiểu hành vi của những người xung quanh, để tìm hiểu lý do tại sao họ cư xử khác nhau và lực lượng nào chịu trách nhiệm khiến họ trở nên khác biệt so với những người khác.
 • Đề tài: Tiểu luận Tâm lý học xã hội: Thành kiến/ Định kiến và phân biệt đối xử. Prejudice and Discrimination.

b) Trích cấu trúc 

 1. Thành kiến/ Định kiến.

I/ Phân biệt đối xử là gì?

II/ Nguồn gốc của Thành kiến/ Định kiến.

III/ Nguyên nhân dẫn đến việc Phân biệt đối xử.

IV/ Ảnh hưởng của việc Phân biệt đối xử với xã hội.

 1. Danh mục tài liệu tham khảo .
 2. Lời cảm ơn.

c) Link tải : 9.5. Mẫu cấu trúc bài tiểu luận tâm lý học.doc

9.6. Mẫu cấu trúc tiểu luận lịch sử đảng 

a) Tổng quan 

 • Tiểu luận Lịch sử Đảng thể hiện một quá trình đường lối cách mạng chính trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khởi nghĩa phong trào đấu tranh giành tự do độc lập dân tộc nước ta. 
 • Đề tài: Tiểu luận môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Nhận thức của đảng về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ( 1991) và cương lĩnh bổ sung phát triển 2011.

b) Trích cấu trúc 

9.6. Mẫu cấu trúc tiểu luận lịch sử đảng (1)
9.6. Mẫu cấu trúc tiểu luận lịch sử đảng

c) Link tải : 9.6. Mẫu cấu trúc tiểu luận lịch sử đảng.docx

9.7. Mẫu cấu trúc bài tiểu luận luật 

a) Tổng quan 

 • Luật được nêu như các nguyên tắc và quy định của cơ quan quản lý, và có các lực lượng pháp lý ràng buộc. Nó phải được chứng thực và tuân theo công dân, chịu áp lực hoặc hậu quả pháp lý.
 • Đề tài: Tiểu luận luật kinh doanh: Ban kiểm soát công ty cổ phần.

b) Trích cấu trúc 

9.7. Mẫu cấu trúc bài tiểu luận luật (1)
9.7. Mẫu cấu trúc bài tiểu luận luật

c) Link tải : 9.7. Mẫu cấu trúc bài tiểu luận luật.docx

9.8. Mẫu cấu trúc bài tiểu luận pháp luật đại cương

a) Tổng quan 

 • Một luật không bị hạn chế về thời gian, được áp dụng trong toàn bộ lãnh thổ theo sức mạnh của cơ quan lập pháp ban hành và áp dụng cho tất cả những người trong cùng một lớp. 
 • Đề tài: Tiểu luận Pháp luật đại cương: Các giai đoạn phạm tội.

b) Trích cấu trúc 

9.8. Mẫu cấu trúc bài tiểu luận pháp luật đại cương (1)
9.8. Mẫu cấu trúc bài tiểu luận pháp luật đại cương

c) Link tải: 9.8. Mẫu cấu trúc bài tiểu luận pháp luật đại cương.doc

Trên đây là bài viết chuyên dụng được luận văn 24 biên soạn kỹ càng về cấu trúc một bài tiểu luận hoàn chỉnh. Hy vọng các thông tin trên sẽ đem đến nhiều thông tin hữu ích, giúp bạn hoàn thành tốt với đạt điểm tối đa nhé.  

4.5/5 (2 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan