Hướng dẫn cách viết Problem and solution essay đạt điểm 10 trong 9 bước!

4.5/5 - (8 bình chọn)

Problem and solution essay là một trong những dạng bài luận thường gặp trong task 2 của các kỳ thi lớn như IELTS, VSTEP,… và các bài thi trong chương trình tiếng Anh đại học. Tuy vậy, không ít bạn, dù đã tiếp xúc nhiều với dạng bài nhưng hãy còn khá hoang mang trong việc hoàn thiện các bài Problem and solution essay. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu hơn về dạng bài và cách viết problem and solution essay đạt điểm 10 trong 9 bước! 

1-Cach-viet-Problem-and-solution-essay-dat-diem-10-trong-9-buoc
Cách viết Problem and solution essay đạt điểm 10 trong 9 bước!

 

Trước khi tìm hiểu cách viết problem and solution essay, ta cần biết đây là dạng essay như thế nào.

1. Định nghĩa dạng bài Problem and solution essay

Problem and solution essay là dạng essay yêu cầu người viết nêu lên các vấn đề hoặc các nguyên nhân dẫn đến vấn đề của một hiện tượng được đề cập trong đề bài, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những vấn đề hoặc nguyên nhân dẫn đến vấn đề đó.

2. Cách nhận biết bài problem and solution essay

 • Nhận biết một đề bài thuộc dạng problem and solution essay sẽ giúp bạn không bao giờ đi lạc đề và đáp ứng chính xác những gì đề bài yêu cầu.
 • Mặc dù dạng đề problem and solution hầu như không có một kiểu câu hỏi được lặp đi lặp lại nguyên văn, nhưng nhìn chung các câu hỏi trong đề sẽ đề cập trực tiếp đến việc chỉ ra nguyên nhân hoặc vấn đề của hiện tượng đã được nêu lên trước đó, và yêu cầu bạn tìm ra giải pháp để khắc phục những nguyên nhân hoặc vấn đề đó.

Hướng dẫn cách viết problem and solution essay, Luanvan24 đưa ra sẽ bao gồm 9 bước làm nhanh chóng và thông minh dưới đây:

Bước 1: Nhận biết bài thuộc dạng Problem and solution essay

Bước 2: Nắm được cấu trúc của bài 

Bước 3: Phân tích đề tài 

Bước 4: Tìm ý tưởng cho bài 

Bước 5: Lập dàn bài  

Bước 6: Tiến hành viết bài phần Introduction

Bước 7: Viết phần Body paragraphs

Bước 8: Viết phần Conclusion paragraph

Bước 9: Kiểm tra và hoàn chỉnh lại bài 

Bên cạnh dạng bài Problem and solution essay, người viết có thể tham khảo thêm cách viết essay advantages and disadvantages,cách viết opinion essayCách viết cause and effect essay tại Luận văn 24.

3. Cách viết Problem and solution essay Hiệu quả trong 9 bước! 

Bước 1. Nhận biết bài thuộc dạng Problem and solution essay

2-Nhan-biet-bai-thuoc-dang-Problem-and-solution-essay
Nhận biết bài thuộc dạng Problem and solution essay

a) Trả lời các câu hỏi 

Để xác định được dạng đề Problem and solution essay, người viết cần trả lời câu hỏi sau liên quan đến đề bài: 

Đề bài có gồm các câu hỏi như: 

 • Identify the problem and tackle these…
 • What are the negative impacts of…. and what can be done to minimize the bad effects?
 • What are the most serious problems and what solutions can you suggest?

b) Ví dụ

Tham khảo 3 đề bài essay dạng Problem and solution và các câu hỏi nhận diện dạng bài.

Đề 1: The internet has transformed the way information is shared and consumed, but it has also created problems that did not exist before. What are the most serious problems associated with the internet and what solutions can you suggest?

Đề 2: One problem faced by almost every large city is traffic congestion. What do you think the causes are? What solutions can you suggest?

Đề 3: Since the beginning of the 20th century, the number of endangered species has increased significantly and we have witnessed more mass extinctions in this period than in any other period of time. State some reasons for this and provide possible solutions.

Bước 2: Nắm được cấu trúc của bài 

3-Nam-duoc-cau-truc-cua-bai
Nắm được cấu trúc của bài

a) Lý do

Trong cách cách viết problem and solution essay, việc nắm được cấu trúc của bài sẽ giúp người viết triển khai bài một cách hợp lý, đảm bảo bố cục bài.

b) Cấu trúc

Người viết có thể tham khảo hai cấu trúc Problem and solution essay thường gặp sau:

Cấu trúc 1:

 • Introduction
 • Body:

Paragraph 1: Gồm Problem 1, Explanation 1, Effect 1

Paragraph 2: Gồm Problem 2, Explanation 2, Effect 2

Paragraph 3: Gồm Problem 3, Explanation 3, Effect 3

 • Conclusion

Cấu trúc 2:

 • Introduction
 • Body:

Paragraph 1: Gồm Problem 1, Problem 2, Problem 3

Paragraph 2: Gồm Effect 1, Effect 2, Effect 3

 • Conclusion

Bước 3: Phân tích đề tài 

4-Phan-tich-de-tai
Phân tích đề tài

a) Lý do nên phân tích

Đây là bước quan trọng đầu tiên mà bạn cần làm để đảm bảo rằng mình không đi sai hướng và sẽ bám sát những sự việc hiện tượng mà đề bài đề cập cũng như câu hỏi của đề bài. Bạn phải chắc chắn được rằng đây chính xác là dạng bài problem và solution essay. 

b) Cách làm 

Cách phân tích đề bài cũng rất đơn giản. Bạn cần xác định được đâu là từ khóa nêu lên hiện tượng của đề bài (Keyword), đâu là từ khóa nói về vấn đề cần làm rõ (Micro-keyword), và đâu là yêu cầu của đề bài (Action words).

c) Ví dụ 

Topic: Nowadays many people have access to computers on a wide basis and a large number of children play computer games. What are the negative impacts of playing computer games and what can be done to minimize the bad effects? 

Với topic này, bạn sẽ phân tích đề bài như sau:

 • Keyword: Computer access
 • Micro-keywords: Children, computer games
 • Action words: negative impacts, measures

Như vậy, đây là một vấn đề về việc sử dụng máy tính, yêu cầu bạn viết về các ảnh hưởng xấu và đưa ra giải pháp khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực đó, xoay quanh thực trạng chơi game trên máy tính của trẻ em.

Sau khi xác định được yêu cầu đề bài, bạn cần bám sát vấn đề “trẻ em bị ảnh hưởng tiêu cực khi chơi game trên máy tính” chứ không viết lan man sang các thực trạng khác như “máy tính có web độc chứa virus hay các bộ phim có nội dung không lành mạnh…” nhé.  

Bước 4: Tìm ý tưởng cho bài 

5-Tim-y-tuong-cho-bai
Tìm ý tưởng cho bài

Việc lên ý tưởng cho bài viết sẽ gạch đầu dòng các ý, quan điểm, luận điểm, luận cứ bạn cho rằng có liên quan và sẽ làm bài viết trở nên sinh động, logic và đủ sức thuyết phục nhất.

a) Cách làm 

Bạn hãy lấy một tờ giấy nháp và viết mọi ý tưởng ra. Để tư duy một cách logic nhất, bạn nên lần lượt viết ra các ý tưởng, quan điểm, luận điểm lớn, rồi mới tới các luận cứ, ví dụ. Sẽ hiệu quả hơn nếu bạn có thể vẽ một cái mindmap (sơ đồ tư duy)

b) Ví dụ

Topic: The internet has transformed the way information is shared and consumed, but it has also created problems that did not exist before. What are the most serious problems associated with the internet and what solutions can you suggest?

Problem 1: Children can access potentially dangerous and reactionary websites

 • Explanation 1: Pornography sites, reactionary website
 • Effect 1: Affects thought & development – negative for children & society

Problem 2: Growth of online fraud and hacking

 • Explanation 2: Evident from the constant new stories
 • Effect 2: Criminals get sensitive information

Problem 3: Become addicted to the game

 • Explanation 3: Spend too much time on games
 • Effect 3: Health effects, hallucinogenic effects, learning effects

Bước 5: Lập dàn bài 

6-Lap-dan-bai
Lập dàn bài

a) Cách làm chung

 • Từ mindmap và các ý chính được lên từ bước 4, người viết tiến hành lập dàn bài chi tiết, bao gồm cả ba phần: mở bài, thân bài, kết bài. 
 • Với thân bài: Người viết nên lập dàn ý theo các đoạn văn với luận điểm lớn của từng đoạn; luận cứ chứng minh và các ví dụ.

b) Ví dụ 

Topic: Nowadays many people have access to computers on a wide basis and a large number of children play computer games. What are the negative impacts of playing computer games and what can be done to minimize the bad effects? 

– Introduction:

 • Paraphrase về việc children play computer games.
 • Thesis statement hoặc outline sentence chung chung như: “This essay will figure out some negative effects of this matter and give some solutions to surmount them”. Hoặc bạn có thể giới thiệu cụ thể và ngắn gọn những ảnh hưởng xấu và cách khắc phục bạn đưa ra là gì.

– Body paragraphs:

Paragraph 1: Negative effects

 • Take form the inactive lifestyle of children
 • Increase the rate of near-sighted children

Paragraph 2: Solutions

 • Let children join in the positive activity clubs: music club, kung fu club, academic clubs, sport clubs…
 • Schedule children’s computer game playing scientifically; Keep the reasonable distance between children’s eyes with the computer screen.

– Conclusion paragraph:

 • Dẫn lại thesis statement và tóm tắt ý chính trong bài:

In sum, if children spend much time playing computer games, they negatively will be inactive and near-sighted. Thus, participating in the activity clubs and setting up the computer using regulations for children are the measures to limit these bad effects. 

 • Dự đoán/ đề xuất: Adults need create more and more children clubs, parents should remind children following the regulations of computer using.  

Bước 6: Tiến hành viết bài phần Introduction

7-Tien-hanh-viet-phan-introduction
Tiến hành viết bài phần Introduction

a) Cách làm

Phần Introduction (mở bài) thường gồm 2 câu:

 • Sentence 1: Paraphrase the question ( Viết lại câu hỏi của đề theo cách khác.)
 • Sentence 2: Thesis Statement ( Câu chủ đề nêu rõ luận điểm, quan điểm trong bài viết một cách ngắn gọn)

Ngoài ra, người viết có thể tham khảo thêm cách viết mở bài essay chung cho các dạng đề phổ biến của task 2 trong bài thi viết. 

b) Ví dụ

Cùng tham khảo ví dụ sau:

Topic: Global warming is one of the biggest threats humans face in the 21st Century and sea levels are continuing at alarming rates. What problems are associated with this and what are some possible solutions.

Với topic trên, người viết có thể triển khai phần mở bài như sau:

Paraphrased: Climate change is among the principal dangers facing people this century and ocean levels are increasing dramatically.

Thesis Statement: This essay will first suggest that the biggest problem caused by this phenomenon is the flooding of homes and then submit building flood protection as the most viable solution. 

( Tham khảo tại IELTS cấp tốc)

c) Lưu ý cho phần mở đầu 

Để phần mở bài được hoàn thiện tốt nhất, người viết cần lưu ý:

 • Cần paraphrase ( Viết lại) câu topic 
 • Thesis Statement cần nêu rõ được quan điểm, luận điểm bài viết sẽ đề cập
 • Các từ vựng khó, ngữ pháp bị động thường nên được ưu tiên trong toàn bài viết nói chung và mở bài nói riêng để tạo ấn tượng cho người chấm.

Bước 7: Viết phần Body paragraphs

8-Viet-phan-body-paragraphs
Viết phần Body paragraphs

a) Cách làm

Như đã đề cập ở phần trên, thân bài của dạng bài Problems & Solutions essay có thể triển khai theo 2 cách, trong đó cách 1 thường được ứng dụng nhiều hơn và được đánh giá cao hơn.

Paragraph 1: Problems- Vấn đề

 • Sentence 3: State problem
 • Sentence 4: Explain what problem is
 • Sentence 5: What is the result of this problem
 • Sentence 6: Example

Paragraph 2: Solutions – Giải pháp

 • Sentence 7: State solution
 • Sentence 8: Explain how the solution will solve the problem
 • Sentence 9: Example

b) Ví dụ 

Với Topic đã đề cập trong mục 6, chúng ta có thể triển khai bài viết như sau:

Paragraph 1: Problems- Vấn đề

 • State problem: The foremost problem caused by climbing sea levels is the flooding of peoples’ residences.
 • Explain: Millions of people all over the world live in coastal areas and if the sea rises by even a few feet, they will be inundated with water and lose their property.
 • Result: Shelter is one of the most basic of human needs and widespread flooding would cause millions of people to become homeless, not to mention losing all of their possessions.
 • Example: The devastation brought about by widespread flooding was clear for all to see during the 2011 Tsunami in Japan, in which millions of people were displaced.

Paragraph 2: Solutions – Giải pháp

 • State solution: A possible solution to this problem would be to build flood barriers.
 • Explain solution: Flood defenses, such as dikes, dams, and floodgates, could be built along coasts and waterways, thereby stopping the water from reaching populated areas.
 • Example: The Netherlands is one of the most populated areas in the world and also one of the most vulnerable to flooding and they have successfully employed various flood defense systems.

( Tham khảo IELTS cấp tốc)

Bước 8: Viết phần Conclusion paragraph

9-Viet-phan-Conclusion-paragraph
Viết phần Conclusion paragraph

a) Cách viết 

Trong phần Conclusion ( kết bài) thường có 2 câu, bao gồm:

 • Sentence 1: Summary of main points in paragraphs 2 and 3
 • Sentence 2: Prediction or recommendation

b) Ví dụ 

Với topic trên, người viết có thể triển khai theo cách sau:

 • Conclusion: To conclude, stemming the rising tides caused by increasing global temperatures is one of the foremost challenges we face and it will ultimately lead to many of the worlds’ cities being left underwater, but a possible solution could be to utilize flood prevention techniques already used by countries like Holland.
 • Prediction: It is predicted that more and more countries will be forced to take such measures to avoid a watery catastrophe.

( Tham khảo IELTS cấp tốc)

Bước 9: Kiểm tra và hoàn chỉnh lại bài 

10-Kiem-tra-hoan-chinh-bai
Kiểm tra và hoàn chỉnh lại bài 

Đây là bước vô cùng quan trọng khi tìm hiểu cách viết problem and solution essay, việc kiểm tra bài essay sau khi viết sẽ giúp người viết đảm bảo được các yếu tố sau:

 • Chính tả
 • Ngữ pháp
 • Sự logic giữa các đoạn, luận điểm
 • Ví dụ chính xác, sinh động

Nếu các yếu tố trên chưa đảm bảo, người viết cần điều chỉnh, sửa chữa để tối ưu bài essay.

4. Bài problem and solution essay mẫu

Topic: There is growing evidence that man-made activities are making global temperatures higher. What might be the man-made causes of temperatures rising? How should we deal with this problem?

11-Bai-mau-problem-and-solution-essay
Bài mẫu problem-and-solution-essay

It is true that there is an increasing number of human-related activities posing grave harm upon the worldwide temperature. As far as I am concerned, this phenomenon can result in serious problems, which can be tackled using appropriate measures.

It is possibly said that this issue may be caused by some main factors. One of the prominent reasons concerning this problem is constructing a large number of factories. This is because the authority has the propensity for cutting down hundred hectares of forest to make place for building manufacturing facilities, which led to the fact that the flora and fauna’s habitat was destroyed. Henceforth, deforestation is considered as the chief culprit behind the deterioration in the biodiversity’s quality.  Another factor leading to this situation is the proliferation in population. This means the acceleration in using private vehicles. The transportation’s exhaust emission exerts detrimental impacts upon the air and people’s health, resulting in the alarming rate of respiratory-related diseases.

In truth, some imperative measures ought to/ should be taken to resolve these prospective issues. Restricting the building of factories or manufacturing facilities is highly recommended. This is proven to reap greater benefits in preserving the majority of primitive forests as well as exotic and rare breeds of animals and plants, which prevent them from utter extinction and help to restore the natural balance.  It is the government’s responsibility to encourage individuals to use mass transits. Therefore, the air contamination  will be decreased and its quality will also be enhanced. In addition, the citizens are encouraged to turn to using renewable- energy vehicles as the alternative to 

the fuel ones to protect the environment and their health status. 

In conclusion, there are indeed various repercussions regarding human-activities’ detrimental impacts upon the environment, yet, they can be solved once according measures are enlisted imperatively. 

(Nguồn tham khảo: Ielts vietop)

Trên đây là bài viết chia sẻ cho bạn đọc Cách viết Problem and solution essay đạt điểm 10 trong 9 bước hiệu quả nhất. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào hay đang quan tâm tới việc tìm Dịch vụ viết thuê assignment uy tín, chất lượng hàng đầu trên thị trường, bạn nên liên hệ tới Luận văn 24 qua hotline 0988 55 2424 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. 

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan