Hướng dẫn Cách viết compare and contrast essay HIỆU QUẢ NHẤT!

4.7/5 - (8 bình chọn)

Bạn được giao nhiệm vụ viết compare and contrast essay nhưng vẫn chưa hiểu nó là gì và phải bắt đầu từ đâu? Những hướng dẫn dưới đây của Luận Văn 24 sẽ nói rõ hơn về dạng essay này và cách viết compare and contrast essay.

hinh-anh-cach-viet-compare-and-contrast-essay-1
Cách viết Compare and Contrast Essay

Kiểu bài essay này nói nôm na là một dạng bài nêu ra những điểm giống nhau và khác nhau của các sự vật hiện tượng được thảo luận trong bài. Bên cạnh đó, dạng bài này có cấu trúc riêng của nó và bạn cần viết bám sát theo những yêu cầu này để có một bài compare and contrast essay đúng hướng.

1. Định nghĩa compare and contrast essay

 • Compare and contrast essay là dạng bài luận so sánh đối chiếu – một dạng essay học thuật dùng để tìm ra những điểm giống nhau và khác nhau của các sự vật hiện tượng.
 • Trọng tâm của dạng essay này là khám phá ra một điều mới mẻ nào đó, cho thấy liệu rằng sự vật hiện tượng này có gì vượt trội hơn so với sự vật hiện tượng khác, tranh luận về một điều đó hoặc làm sáng tỏ những hiểu lầm sai lệch.

Bài compare and contrast essay thông thường có 2 dạng cấu trúc tương ứng với 2 cách tiếp cận vấn đề của người viết, đó là: 

 • Dạng phân tích theo từng điểm (point by point)
 • Dạng phân tích theo cấu trúc khối (block)

Phần dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ từng dạng cấu trúc, cũng như cách viết compare and contrast essay như thế nào.

2. 2 dạng cấu trúc của compare and contrast essay

2.1 Dạng phân tích theo từng điểm (Point by point organization)

Dạng phân tích theo từng điểm sẽ thích hợp với các sự vật hiện tượng cùng thể loại. Ví dụ: So sánh giữa trường công lập và trường tư thục, so sánh 2 quyển sách tiểu thuyết tình cảm khác nhau,…  

Theo cấu trúc này, ở phần thân bài, bạn sẽ đưa ra ít nhất 3 đặc điểm để so sánh giữa 2 sự vật hiện tượng. Các lập luận sẽ được thể hiện lần lượt theo từng đặc điểm để so sánh sự giống nhau và khác nhau của 2 sự vật hiện tượng đã nêu.

hinh-anh-cach-viet-compare-and-contrast-essay-2
Lựa chọn ra các đặc điểm để so sánh 2 đối tượng

Ví dụ: Khi so sánh chương trình giáo dục giữa trường công lập và trường tư thục, chúng ta sẽ so sánh sự giống nhau và khác nhau qua 3 đặc điểm sau: chi phí, chất lượng đào tạo, khối lượng công việc của giáo viên.

Chi tiết như sau:

1. Chi phí

Trường tư có giá cao hơn nhưng liệt kê rõ ràng các khoản chi phí.

Trường công có giá thấp hơn nhưng giá này chỉ là mức giá chung chung, khi học thì học sinh sẽ còn phải đóng thêm các khoản phí khác chưa được liệt kê rõ. 

2. Chất lượng đào tạo

Trường tư có chất lượng đào tạo cao hơn với sĩ số học sinh mỗi lớp ít hơn, sự tương tác giữa giáo viên và học sinh cao hơn, có nguồn tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ việc học tốt và phong phú hơn.

Trường công trong một số trường hợp thì có chất lượng đào tạo thấp hơn, chỉ đáp ứng yêu cầu tối thiểu của việc học.

3. Khối lượng công việc của giáo viên

Ở trường công, giáo viên phải làm việc nhiều hơn, giáo viên có khi phải dạy kèm cho học sinh. Vì vậy, học sinh sẽ có ít thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

Khối lượng công việc của giáo viên có thể nhẹ hơn ở các trường tư.

2.2. Dạng phân tích theo cấu trúc khối (Block organization)

Dạng phân tích theo cấu trúc khối cho phép sinh viên so sánh 2 sự vật hiện tượng hoàn toàn khác nhau (Ví dụ: So sánh chó với mèo) dựa trên một số tiêu chí cụ thể. Lợi ích của dạng này nằm ở cấu trúc và trình độ tổng hợp thông tin của người viết đối với từng sự vật hiện tượng.

Ví dụ: So sánh giữa chó và mèo, trong thân bài bạn có thể viết như sau:

Paragraph 1: Chó

 • Cần chủ dắt đi dạo
 • Cần chủ tắm cho chứ không tự tắm được
 • Cần được huấn luyện nhiều và thường xuyên để giữa được các thói quen.

Paragraph 2: Mèo

 • Không cần chủ dắt, có thể tự đi dạo được
 • Tự làm vệ sinh thân thể được
 • Không cần phải huấn luyện nhiều

3. Hướng dẫn cách viết compare and contrast essay hiệu quả

hinh-anh-cach-viet-compare-and-contrast-essay-3
Hướng dẫn cách viết Compare and contrast essay

Cách viết compare and contrast essay cũng khá đơn giản, không hề phức tạp như nhiều bạn thường nghĩ.

Và ở đây, Luận Văn 24 chia sẻ Cách viết compare and contrast essay gồm có 6 bước

 • Bước 1: Xác định đối tượng so sánh cho bài 
 • Bước 2: Phân tích đối tượng, tìm điểm giống và khác nhau 
 • Bước 3: Chọn cấu trúc để tiến hành viết bài 
 • Bước 4: Lập dàn ý 
 • Bước 5: Tiến hành viết bài 
 • Bước 6: Soát lại và chỉnh sửa hoàn thiện. 

Và sau đây, Hãy cùng đi vào chi tiết từng bước 1. 

Bước 1: Xác định đối tượng so sánh

Compare and Contrast essay là dạng bài luận so sánh đối chiếu, để tìm ra được những điểm giống nhau và khác nhau của các sự vật, hiện tượng.

Nên điều đầu tiên khi làm dạng này chính là cần xác định chính xác tối thiểu 2 đối tượng cần phải so sánh trong bài luận. Khi lựa chọn đối tượng cần so sánh này thì bạn cần chú ý đến 2 yếu tố:

 • 2 đối tượng so sánh nên có sự khác biệt lớn nhưng phải cùng trong 1 chủ đề, một phạm trù cùng đề tài để thực hiện phép so sánh
 • Chủ đề lựa chọn cần phải đem lại được nhiều thông tin ý nghĩa, thú vị và hay cho độc giả.

3 cách thường thấy khi lựa chọn đối tượng cho dạng bài Compare and Contrast essay

 • Đối tượng so sánh cùng lĩnh vực hoặc danh mục hoạt động: Ví dụ cùng là nhạc: nhạc rap hoặc nhạc ballad
 • Đối tượng so sánh có sự khác biệt lớn nhưng vẫn có điểm tương đồng. Ví dụ
 • Đối tượng so sánh mang cảm giác giống nhau, nhưng lại có điểm khác biệt. Ví dụ cùng là tác phẩm Sherlock Holmes bản tiểu thuyết kinh điểm và bản được chuyển thể phim

Bước 2: Phân tích đối tượng tìm điểm giống và khác

Giống như mục đích của dạng bài này, sau khi xác định đối tượng, bạn cần tiến hành phân tích đối tượng rồi tạo lập các danh sách về điểm tương đồng cũng như khác biệt.

Có 2 cách đơn giản ở đây để thực hiện tìm ra điểm giống và khác

 • Chia đôi tờ giấy thành 2 cột : giống nhau – khác nhau
 • Hoặc sử dụng sơ đồ Venn: là 2 vòng tròn chồng lên nhau. Điểm trùng nhau là điểm giống, 2 bên là điểm khác.

Bước 3: Chọn cấu trúc để viết bài

Ở dạng bài compare and contrast essay, thường sẽ có 2 cấu trúc chính khi viết:

Point by point organization – Phân tích theo từng điểm một.

Ví dụ: Đề tài bạn chọn là nhạc rap và nhạc ballad và có 3 luận điểm để phân tích sự khác nhau và giống nhau trong bài là Người nghe, giai điệu. Bài luận sẽ được trình bày kiểu:

Đoạn 1: Người nghe

 • Nhạc rap
 • Nhạc ballad

Đoạn 2: Giai điệu

 • Nhạc rap
 • Nhạc ballad

Block organization – Phân tích theo khối

Vẫn là đề bài trên. Phần trình bày sẽ là:

Đoạn 1: Nhạc rap

 • Người nghe
 • Giai điệu

Đoạn 2: Nhạc ballad

 • Người nghe
 • Giai điệu

Bước 4: Lập dàn ý

 • Sau khi xác định được đối tượng, luận điểm và cấu trúc của bài, chúng ta sẽ bắt đầu lên dàn ý cho bài
 • Cũng như các bài essay khác, compare and contrast essay bao gồm 3 phần là mở bài (Introduction), thân bài (Body paragraphs) và kết luận (Conclusion paragraph). 
 • Tuy nhiên phần thân bài của compare and contrast essay sẽ xoay quanh ít nhất 3 ý chính tương đương với 3 đoạn văn. Nhìn chung, một bài compare and contrast essay sẽ đi theo một dàn bài như sau:

3.1 Mở bài (Introduction)

 • Câu gây chú ý, khơi gợi vấn đề
 • Các câu khai triển vấn đề
 • Câu nêu ý chính của bài (thesis statement)

3.2 Thân bài (Body paragraphs)

Paragraph 1

 • Câu nêu lên chủ đề đoạn 1
 • Đưa dẫn chứng để lập luận và chứng minh cho luận điểm 1
 • Rút ra kết luận cho chủ đề đoạn 1

Paragraph 2

 • Câu nêu lên chủ đề đoạn 2
 • Đưa dẫn chứng để lập luận và chứng minh cho luận điểm 2
 • Rút ra kết luận cho chủ đề đoạn 2

Paragraph 3

 • Câu nêu lên chủ đề đoạn 3
 • Đưa dẫn chứng để lập luận và chứng minh cho chủ đề đoạn 3
 • Rút ra kết luận cho chủ đề đoạn 3

3.3 Kết luận (Conclusion paragraph)

 • Nhắc lại ý của câu thesis statement.
 • Nhắc lại vắn tắt các minh chứng của các lập luận.
 • Đưa ra câu hỏi mở rộng/ những điều cần tìm hiểu thêm/ kêu gọi hành động (call-to-action).

Ngoài ra chúng mình cũng có cả bài viết hướng dẫn cách làm bài assignment đạt điểm cao cho bạn tham khảo

Bước 5: Tiến hành viết bài

Khi đã xác định được hết các ý trong bài vào trong dàn bài, bạn chỉ cần viết theo dàn bài đã có.

Một số lưu ý chính cho bạn khi viết bài đó là:

 • Sử dụng các từ, cụm từ thường dùng trong dạng bài này để tăng độ tin cậy, tính liên kết, mạch lạc, trôi chảy cho bài ( tham khảo mục 4)
 • Nên có các dãn chứng cụ thể để bài viết có tính thuyết phục cao hơn
 • Tránh sử dụng các đại từ ngôi thứ nhất là I và You mà nên sử dụng các đại từ ở ngôi 3 để bài mang tính khách quan hơn.

Bước 6: Soát lại và chỉnh sửa

Khi viết bài xong, hãy đọc lại bài để soát lại các lỗi về chính tả, ngữ pháp, … để bài viết đạt kết quả cao hơn.

4. Các từ/ cụm từ thường sử dụng trong cách viết compare and contrast essay

hinh-anh-cach-viet-compare-and-contrast-essay-4
Các từ cụm từ thường sử dụng trong dạng bài essay này khi viết luận văn bằng tiếng anh

4.1 Trong luận điểm so sánh (Comparison words)

 • Not only…but also
 • Just as
 • Similarly
 • Likewise
 • Also
 • Too
 • And
 • Just like
 • In the same way
 • Alike
 • Similar to
 • Equal
 • Both
 • Moreover
 • In like manner
 • In parallel
 • Additionally

4.2 Trong luận điểm đối chiếu (Contrast word)

 • Although
 • Nevertheless
 • However
 • Yet
 • Unlike
 • On the other hand
 • Nonetheless
 • Even though
 • Even so
 • On the contrary
 • Meanwhile
 • Despite that
 • Conversely
Có thể bạn cũng quan tâm đến: Cách viết problem and solution essay đơn giản

5. 2 mẹo để có bài compare and contrast essay hay hơn

5.1 Hãy chọn các chủ đề có liên quan

 • Nói 1 cách đơn giản, thì khi chọn các chủ đề có liên uqan tới nhau, thì bài viết của bạn sẽ có nhiều điểm chung hơn. Nó giúp bài viết có thêm nhiều sự so sánh và tương phản. Vì các chủ thể trong bài viết compare and contrast essay thường sẽ có mối liên hệ chặt chẽ. Ví dụ như 2 người trong cùng 1 ngành nghề hay lĩnh vực nào đó.
 • Nếu không có được 1 chủ thể thống nhất nào đó, người đọc sẽ tự hỏi “So sánh 2 điều này để làm gì?” Nó khiến khán giả của bạn trở nên bối rối, khó hiểu. Và bạn sẽ phải bận rộn hơn để đưa ra được những luận điểm đắt giá phân tích cho điều này.
 • Vì vậy hãy cố gắng giải quyết vấn đề này ngay từ đầu, để tiết kiệm thời gian, công sức.

5.2 Viết thật rõ ràng

 • Các bài luận khi mà cùng 1 chủ đề cũng có thể khiến khán giả trở nên khó hiểu. (Và đó là lý do chúng tôi không khuyến khích bạn chọn 2 hoặc nhiều hơn chủ đề khác để làm)
 • Vì chúng tôi biết, trở ngại lớn nhất với các bài viết compare and contrast essay là bài viết cần phải rõ ràng, để người đọc hiểu được hết những điểm mà bạn phân tích trong bài.
 • Nhưng mà chúng tôi hiểu, khi đang trong luồng thì thật khó để tách nó ra. Vậy nên khi viết xong hết bài. Bạn hãy dứt nó ra khỏi đầu, và tiến hành đọc lại nó sau 1 ngày trở ra. Để có thể chắt lọc và chỉnh sửa nó rõ ràng ý hơn với người đọc nhé.

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về cách viết compare and contrast essay hay cần chúng tôi hỗ trợ dịch vụ viết essay, vui lòng liên hệ với Luận Văn 24 qua email: luanvan24@gmail.com hoặc số hotline: 0988.55.24.24 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Nguồn: Luanvan24.com

4.5/5 (2 Reviews)

Một suy nghĩ về “Hướng dẫn Cách viết compare and contrast essay HIỆU QUẢ NHẤT!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan