Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuẩn nhất hiện nay

Bạn lo lắng vì không biết phải viết báo cáo thực tập như thế nào? Bạn chưa bao giờ viết báo cáo tốt nghiệp nên chưa có kinh nghiệm? Hãy tham khảo bài viết dưới đây mà Luận Văn 24 chia sẻ để bạn hiểu rõ hơn về cách viết báo cáo thực tập và hoàn thành tốt bài báo cáo của mình nhé.

Hướng dẫn thực tập và viết báo cáo thực tập mới nhất

Hướng dẫn thực tập và viết báo cáo thực tập mới nhất

1. Tại sao sinh viên cần thực tập?

Trước khi ra trường muốn tìm việc nhanh sinh viên nên đi thực tập và luôn được khuyến khích, tạo điều kiện thực tập tại các công ty, doanh nghiệp, đây là cơ hội tốt để sinh viên làm quen với môi trường công việc, áp dụng những kiến thức đã học để xử lý các công việc.

Các bạn sinh viên trong quá trình thực tập cần cố gắng học hỏi, trau dồi các kỹ năng cần thiết, tiếp xúc với những người đã có kinh nghiệm là cơ hội để học thêm nhiều điều, chủ động hỏi về những thắc mắc, khó khăn để được hỗ trợ.

Việc không thể thiếu sau khi kết thúc thực tập là làm báo cáo tổng kết lại quá trình và kết quả đi thực tập với xác nhận của doanh nghiệp, người hướng dẫn, để hoàn thiện các điều kiện để xét tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng yêu cầu cần có giấy xác nhận thực tập, bài viết này giới thiệu các mẫu báo cáo thực tậpcách viết báo cáo thực tập chuẩn nhất.

2. Nội dung, quy trình thực tập

Nội dung thực tập: Khi thực tập tại các đơn vị, sinh viên cần tìm hiểu và thực hiện những công việc sau đây:

2.1. Tìm hiểu về đơn vị thực tập

Bao gồm tổ chức chung về sản xuất kinh doanh như:

 • Tổ chức và các lĩnh vực hoạt động của đơn vị
 • Tổ chức quản lý sử dụng các nguồn lực của đơn vị
 • Các nội dung có liên quan đến đề tài, ví dụ: các loại quy chế, quy định, vv…

Và tổ chức hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng như:

 • Tổ chức bộ máy kế toán
 • Tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
 • Kết quả sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo tài chính.
 • ……….

2.2. Nghiên cứu tài liệu

Sinh viên tiến hành thu thập tài liệu và nghiên cứu các nội dung sau:

 • Nghiên cứu về lý thuyết đã học hoặc thu thập thông qua các văn bản pháp lý, sách giáo khoa, tạp chí, internet, …
 • Tìm hiểu thực trạng về phương pháp thực hiện hay giải quyết vấn đề của đơn vị, thông qua tài liệu thu thập.

2.3. Tiếp cận công việc thực tế

Sau khi đã có hiểu biết nhất định về quy trình, phương pháp thực hiện tại đơn vị thực tập thông qua việc nghiên cứu tài liệu, tiếp cận thực tế sẽ giúp sinh viên hiểu được và trực tiếp làm quen với quy trình và những nội dung công việc thực tế, giúp sinh viên làm quen dần với kỹ năng nghề nghiệp, làm sáng tỏ và có thể giải thích những vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu tài liệu và thực tập tại đơn vị.

3. Nội dung, quy trình viết báo cáo thực tập thực tế

Cuối đợt thực tập, thu hoạch của toàn bộ quá trình thực tập này sẽ được sinh viên trình bày trong báo cáo thực tập.

Trong quá trình thực tập, sinh viên sẽ viết báo cáo thực tập để đánh giá kiến thức và kỹ năng sinh viên thu thập được qua quá trình thực tập. báo cáo thực tập là sản phẩm khoa học của sinh viên sau quá trình thực tập dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên hướng dẫn.

3.1. Yêu cầu đối với báo cáo thực tập

 • Hiểu và nẵm vững những kiến thức liên quan đến chuyên ngành mình theo học
 • Tìm hiểu thực tiễn về nội dung đã học và vấn đề có liên quan
 • Sinh viên phải gắn kết được lý luận với thực tế tại đơn vị thực tập
 • Sinh viên chấp hành qui định của đơn vị thực tập, qui định của nhà trường và giáo viên hướng hướng dẫn.

3.2. Nội dung báo cáo thực tập

Nội dung cần bao gồm 2 phần:

Phần 1: Tình hình thực tế tìm hiểu ở doanh nghiệp theo chủ đề nghiên cứu đã chọn, gồm:

 • Tình hình chung về tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tình hình tổ chức và thực trạng có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng …. phù hợp với chủ đề nghiên cứu đã chọn.

Phần 2: Nhận xét, đánh giá. Có thể trình bày thêm kiến nghị các giải pháp (nếu có).

Riêng đối với sinh viên chọn chủ đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực kế toán, trước 2 nội dung nêu trên, cần trình bày thêm các quy định về hệ thống kế toán Việt Nam có liên quan.

3.3. Lựa chọn chủ đề nghiên cứu và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

 • Đề tài sinh viên lựa chọn và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp có thể liên quan đến một hay một số nội dung gắn liền với công việc thực tế tại đơn vị thực tập hoặc có thể lựa chọn đề tài có nội dung liên quan đến các vấn đề đặt ra cần giải quyết của ngành chứ không chỉ gói gọn tại đơn vị thực tập.
 • Đề tài sinh viên lựa chọn và viết báo cáo tốt nghiệp phải gắn với chuyên ngành đào tạo: kế toán, tài chính hoặc ngân hàng.

3.4. Phương pháp tìm hiểu, thu thập tài liệu

Sinh viên thực tập tốt nghiệp cần chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin tại đơn vị liên quan đến công việc thực tập của mình. Đồng thời cần thường xuyên tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn để có phương pháp thu thập thông tin thích hợp. Sau đây là một số cách thức thu thập thông tin cần thiết:

 • Tìm hiểu, tham khảo các văn bản, tài liệu … liên quan đến đơn vị, đến nội dung đề tài đề cập đến.
 • Phỏng vấn trực tiếp người liên quan (Nên chuẩn bị sẵn trước các câu hỏi ở nhà, có thể ghi ra giấy để tiết kiệm thời gian).
 • Tham gia trực tiếp vào các quá trình công việc.
 • Thu thập các tài liệu, các mẫu biểu liên quan đến đề tài.

3.5. Hướng dẫn cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

Bước 1: Lựa chọn đề tài: sinh viên được tự chọn đề tài và nên chọn lĩnh vực mà mình am tường nhất, nhưng phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn. Nếu thấy hội đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp theo quy định, và có nguyện vọng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, sinh viên cần đăng ký với khoa, và làm việc với giáo viên để được hướng dẫn ngay từ đầu quá trình thực tập… nhằm mục đích số liệu, tư liệu của báo cáo thực tập sẽ phục vụ tốt nhất cho khóa luận tốt nghiệp.

Bước 2: Viết đề cương sơ bộ khoảng 02 trang và viết trên 01 mặt giấy (không viết 2 mặt). Bước này cần hoàn thành trong khoảng 01 tuần đầu tiên của đợt thực tập để gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý và duyệt đề cương.

Bước 3: Viết đề cương chi tiết khoảng 04-05 trang để gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý, duyệt và gửi lại. Công việc này cần hoàn thành trong khoảng 2 -3 tuần. Sinh viên phải thực hiện theo đề cương đã được giáo viên hướng dẫn sửa. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.

Bước 4: Viết bản thảo của báo cáo tốt nghiệp. Trước khi hết hạn thực tập ít nhất 15 ngày, bản thảo phải hoàn tất và gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý và chỉnh sửa.

Bước 5: Viết, in báo cáo tốt nghiệp, gửi đơn vị thực tập để nhận xét, đóng dấu và nộp bản hoàn chỉnh cho giáo viên hướng dẫn nhận xét và ký tên. Sau đó sinh viên nộp quyển hoàn chỉnh theo lịch chi tiết thông báo của khoa.

3.6. Kết cấu và hình thức trình bày một báo cáo thực tập tốt nghiệp

3.6.1. Nội dung của báo cáo thực tập

Tổng quan về cơ sở thực tập

Tên, địa chỉ đầy đủ, lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động, lĩnh vực kinh doanh.

Giới thiệu chung về đơn vị công tác, các đặc điểm và yêu cầu công việc.

Nội dung nghiên cứu

Trong mẫu báo cáo thực tập cần mô tả công việc được giao, phương thức làm việc, quy trình thực hiện, kết quả đạt được

Kết luận và kiến nghị

 • Tóm tắt những nội dung đã thực hiện được trong quá trình thực tập
 • Nêu tóm tắt điểm mạnh và hạn chế của vấn đề thực tập tại công ty
 • Ý kiến bản thân sau khi hoàn thành mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp
 • SV học hỏi được gì sau khi hoàn thành chương trình thực tập tốt nghiệp?
 • Nguyện vọng của bản thân sau quá trình thực tập.

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

Trình bày những biểu mẫu, số liệu thô, biểu, bảng, các tài liệu… phục vụ việc làm báo cáo.

Trang nhận xét, đánh giá thực trạng

3.6.2. Quy định chung về hình thức và nội dung của báo cáo thực tập

 • Báo cáo tối thiểu độ dài từ 25-30 trang (không kể phần phụ lục), tùy theo yêu cầu của nhà trường, được đóng thành quyển có trang bìa đầy đủ.
 • Báo cáo cần được trình bày đầy đủ các nội dung theo thứ tự: trang bìa, lời cảm ơn, lời mở đầu, các chương, các phần, kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo và cuối cùng là phụ lục.
 • Cách trình bày cần sạch sẽ, ngắn gọn, rõ ràng, khoa học và mạch lạc, không được tẩy xóa. Nội in trên 1 mặt giấy trắng khổ a4, đóng bìa cứng và viết tiếng việt có dấu đầy đủ.

3.6.3. Trình tự sắp xếp trong bài báo cáo thực tập tốt nghiệp

Mẫu báo cáo thực tập cần trình bày đủ các nội dung theo yêu cầu:

 • Tên cơ quan chủ quản, tên trường, tên khoa
 • Tên báo cáo
 • Chuyên ngành
 • Tên đơn vị thực tập
 • Người hướng dẫn
 • Sinh viên thực hiện
 • Thời gian hoàn thành thực tập
 • Lời cảm ơn
 • Nhận xét của người hướng dẫn
 • Mục lục, danh mục các viết tắt, bảng biểu

3.6.4. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

Trích dẫn trực tiếp

Ghi tên tác giả và năm xuất bản trước đoạn trích dẫn:

Ông A (1992) cho rằng: “Tổ chức, sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả”

Nếu nhiều tác giả:

Ông A, ông B và ông C (1992) cho rằng: “Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước”

Trích dẫn trực tiếp từ báo cáo, sách… không có tác giả cụ thể

“Du lịch là ngành công nghiệp không khói” (Tổng quan du lịch, 2000, nhà xuất bản, trang)

Trích dẫn gián tiếp

Tóm tắt, diễn giải nội dung trích dẫn trước, sau đó ghi tên tác giả và năm xuất bản trong ngoặc đơn.

“Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước” (Nguyễn Văn A, 2000)

Hoặc nếu nhiều tác giả thì xếp theo thứ tự ABC

“Du lịch là ngành công nghiệp không khói” (Nguyễn Văn A, Trần Thị B, Tôn Thị F, 2002)

Quy định về trích dẫn

Khi trích dẫn cần:

 • Trích có chọn lọc.
 • Không trích (chép) liên tục và tất cả.
 • Không tập trung vào một tài liệu.
 • Trước và sau khi trích phải có chính kiến của mình.

Yêu cầu:

 • Các nội dung trích dẫn phải tuyệt đối chính xác
 • Câu trích, đọan trích để trong ngoặc kép và “in nghiêng”
 • Qua dòng, hai chấm (:), trích thơ, không cần “…”
 • Tất cả trích dẫn đều có CHÚ THÍCH chính xác đến số trang

Chú thích các trích dẫn từ văn bản: để trong ngoặc vuông, ví dụ [15, 177] nghĩa là: trích dẫn từ trang 177 của tài liệu số 15 trong thư mục tài liệu tham khảo của báo cáo thực Chú thích các trích dẫn phi văn bản, không có trong thư mục tài liệu tham khảo, đánh số 1, 2, 3 và chú thích ngay dưới trang (kiểu Footnote)

Lời chú thích có dung lượng lớn: đánh số 1, 2, 3 và đưa xuống cuối báo cáo tốt nghiệp sau KẾT LUẬN.

Ví dụ về trích dẫn và chú thích trích dẫn:

Du lịch được định nghĩa như là “việc mọi người đi ra nước ngoài trong khoảng thời gian trên 24 giờ”[23; 63]

Van Sliepen đã định nghĩa du lịch chữa bệnh như sau: (1) ở xa nhà; (2) động cơ quan trọng nhất là sức khoẻ và (3) thực hiện trong một môi trường thư thái.[14; 151]

4. Những mẫu báo cáo thực tập thực tế hay 

4.1. Mẫu 1 

Mẫu báo cáo thực tập cho chuyên ngành kế toán

Trước tiên với tình cảm sâu sắc và chân thành nhất, cho phép em được bày tỏ lòng biết ơn  đến tất cả các cá nhân và tổ chức đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài này. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô và bạn bè.

Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô ở Khoa Kế toán – Trường Đại học ……. đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Nhờ có những lời hướng dẫn, dạy bảo của các thầy cô nên đề tài nghiên cứu của em mới có thể hoàn thiện tốt đẹp.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy/cô –  người đã trực tiếp giúp đỡ, quan tâm, hướng dẫn em hoàn thành tốt bài báo cáo này trong thời gian qua.

Bài báo cáo thực tập thực hiện trong khoảng thời gian gần 3 tuần. Bước đầu đi vào thực tế của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ nên không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý Thầy Cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn đồng thời có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!

4.2. Mẫu 2

Mẫu báo cáo thực tập dành cho đề tài nhà hàng –  khách sạn

Để hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập này trước tiên em xin gửi đến các quý thầy, cô giáo trường Đại học ……………….. lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.

Đặc biệt, em xin gởi đến cô ………. – người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập này lời cảm ơn sâu sắc nhất.

Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và các anh chị cán bộ, nhân viên bộ phận Housekeeping của khách sạn ……. đã tạo điều kiện thuận lợi cho em được tìm hiểu thực tiễn trong suốt quá trình thực tập tại công ty. Cuối cùng em xin cảm ơn các anh chị phòng kinh doanh của khách sạn ……. đã giúp đỡ, cung cấp những số liệu thực tế để em hoàn thành tốt chuyên đề thực tập tốt nghiệp này.

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến ban lãnh đạo của Trường Đại học ,…….. và các Khoa Phòng ban chức năng đã tạo cho em có cơ hội được thực tập nơi mà em yêu thích, cho em bước ra đời sống thực tế để áp dụng những kiến thức mà các thầy cô giáo đã giảng dạy. Qua công việc thực tập này em nhận ra nhiều điều mới mẻ và bổ ích trong việc kinh doanh để giúp ích cho công việc sau này của bản thân.

Vì kiến thức bản thân còn nhiều hạn chế, trong quá trình thực tập, hoàn thiện chuyên đề này em không tránh khỏi những sai sót, kính mong nhận được những ý kiến đóng góp từ cô cũng như quý công ty.

Em xin chân thành cảm ơn!

4.3. Mẫu 3

Mẫu dành cho đề tài về nghiên cứu khoa học

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập ở giảng đường đại học đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè.

Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô ở Khoa Khoa Học Máy Tính – Trường Đại Học ……. đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặc biệt, trong học kỳ này, Khoa đã tổ chức cho chúng em được tiếp cận với môn học mà theo em là rất hữu ích đối với sinh viên ngành Khoa Học Máy Tính cũng như tất cả các sinh viên thuộc các chuyên ngành Khoa Học Kĩ Thuật khác. Đó là môn học “Các Phương Pháp Luận Sáng Tạo Trong Nghiên Cứu Khoa Học”.

Em xin chân thành cảm ơn GS. TSKH. ….. đã tận tâm hướng dẫn chúng em qua từng buổi học trên lớp cũng như những buổi nói chuyện, thảo luận về lĩnh vực sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo của thầy thì em nghĩ bài thu hoạch này của em rất khó có thể hoàn thiện được. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy.

Bài báo cáo được thực hiện trong khoảng thời gian gần 3 tuần. Bước đầu đi vào thực tế, tìm hiểu về lĩnh vực sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, kiến thức của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý Thầy Cô và các bạn học cùng lớp để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

4.4. Mẫu 4

Mẫu báo cáo dành cho đề tài về sư phạm mầm non

Trong thời gian 3 tuần thực tập sư phạm tại Trường ………………….., tuy không dài nhưng em đã có cơ hội vận dụng những kiến thức đã được học trong nhà trường kết hợp với những kiến thức thu nhận được dưới sự chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn để đứng trên bục giảng với vai trò là một người thầy, người truyền đạt lại kiến thức cho học sinh. Quá trình thực tập đã giúp em có được những kinh nghiệm quý báu cho bản thân trong hiện tại và trong tương lai khi trở thành một nhà giáo. Chân thành cảm ơn thầy Th.s ……………………………….. phó hiệu trưởng trường ………………………….., người đã có nhiều góp ý trong cách xây dựng giáo án và soạn đề cương giảng dạy trong thời gian tham gia thực tập tại trường …………………………….

Lời cảm ơn sâu sắc em gửi đến thầy Th.s …………………….. – Giảng viên môn thực tập sư phạm mầm non, trường……………………… Thầy cô đã sắp xếp thời gian quý báu để hướng dẫn, chỉ dạy tận tình để em có thể hoàn thành tốt quá trình thực tập. Chân thành cảm ơn Ban giám hiệu – Trường…………………………., Khoa sư phạm mầm non và tập thể quý thầy cô của trường, đặt biệt là thầy cô đã tham gia giảng dạy lớp sư phạm mầm non khóa ……… tại trường đã ân cần giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm. Chính những kiến thức quý báu mà thầy cô đã truyền đạt là nguồn tư liệu quý báu để em hoàn thành tốt quá trình thực tập này. Và là nguồn nhiệt huyết để trở thành giáo viên mầm non của em. Sau cùng em xin cảm ơn đến tất cả các bạn giáo sinh lớp sư phạm mầm non – đã góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm trong suốt quá trình thực tập.

Em xin chân thành cảm ơn!

4.5. Mẫu 5

Mẫu báo cáo thực tập dành cho đề tài về dược

Qua thời gian thực tập gần 1 tháng tại bệnh viện ………………………………………….., địa chỉ: ……………………………………. Tuy thời gian không nhiều nhưng em đã rút ra được nhiều kinh nghiệm thực tế mà khi ngồi trên ghế nhà trường em chưa được biết. Để có kiến thức và kinh nghiệm thực tế ngày hôm nay, em xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô bộ môn khoa Dược trường ………………………. Đã giảng dạy và trang bị cho em những kiến thức cơ bản vững chắc, đồng thời cũng đã tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt đợt thực tập tại Bệnh viện vừa quan. Em cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của toàn thể Dược sĩ trong khoa …………………………………. của Bệnh viện ………………………… đã nhiệt tình hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong thời gian thực tập. Do thời gian đi thực tập có giới hạn; trình độ còn nhiều hạn chế và lần đầu đi thực tế còn gặp nhiều bỡ ngỡ nên bài thu hoạch của em còn nhiều sai sót. Em rất mong được sự chỉ dẫn, góp ý của Thầy Cô và các Dược sĩ trong ngành Dược.

Em xin chân thành cảm ơn!

Bài viết trên Luận Văn 24 đã tổng hợp và chia sẻ đến bạn cách viết báo cáo thực tập cũng như các mẫu báo cáo thực tập phổ biến nhất hiện nay. Nếu ban gặp khó khăn trong quá trình hoàn thành bài báo cáo của mình, hãy tham tham khảo Dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập – Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề của bạn nhanh chóng và hiệu quả nhất. Mọi thắc mắcvui lòng liên hệ hotline 0988 55 2424 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Nguồn: Luanvan24.com

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
25/11/2019 14:41

bạn có bài báo cáo mẫu nào về ” nâng cao chất lượng nhân lực tại công ty xây dựng ” không?

Ngọc Chung
Ngọc Chung
22/07/2019 15:15

E là SV năm cuối trường ĐHKT Huế, chuyên ngành Kinh Tế Tài Nguyên Và Môi Trường. Đang chuẩn bị đi thực tập tại Sở TN & MT tuy nhiên đang băn khoăn không biết nên chọn đề tài thực tập gì. Anh chị tv giúp e với. Mail của e là ninhmhk41ktmt@gmail.com

Chat Zalo
Zalo: 0988.55.2424