[A-Z] Hướng dẫn cách trích dẫn tài liệu tham khảo chi tiết nhất!

4.5/5 - (15 bình chọn)

Tài liệu tham khảo là những nguồn có thể nói về kinh nghiệm làm việc, thói quen làm việc, nhân vật và kỹ năng đặc biệt. Bài viết đây, luận văn sẽ cùng bạn tìm hiểu cách trình bày tài liệu tham khảo một cách cẩn thận.

Mục lục ẩn

1. Các hình thức trích dẫn tài liệu tham khảo

Các hình thức trích dẫn tài liệu tham khả
Các hình thức trích dẫn tài liệu tham khảo

1.1. Trích dẫn tài liệu tham khảo trực tiếp

 • Trích dẫn tài liệu tham khảo trực tiếp (còn được gọi là referentialism hoặc referential realism hoặc direct quotation) là các câu từ chính xác được lấy từ một nguồn gốc và được sử dụng trong một bài viết thứ hai.
 • Nếu bạn đã trích dẫn trực tiếp các câu từ một nguồn (trong dấu phẩy đảo ngược hoặc trong một đoạn văn thụt lề), hãy cung cấp cho tác giả, năm và số trang cụ thể cho trích dẫn đó. (Đối với tài liệu không có số trang, hãy đưa số đoạn văn.)
 • Bao gồm tác giả, năm và số trang cụ thể cho báo giá đó. 
 • Đối với tài liệu không có số trang, hãy cung cấp số đoạn hoặc dấu thời gian. 
 • Bao gồm một tham chiếu đầy đủ trong danh sách tham khảo.

VD minh họa 

 • Smith (2003) đã lập luận rằng “……” (trang 105) 
 • Như Brown (1999) được tìm thấy “……” (trang 49-50)

1.2. Trích dẫn tài liệu tham khảo gián tiếp

 • Trích dẫn tài liệu tham khảo gián tiếp (hoặc indirect quotation) là ý tưởng hoặc thực tế được lấy từ một nguồn bên ngoài và được sử dụng trong một bài viết thứ hai. 
 • Cách trích dẫn: Một trích dẫn gián tiếp là khi bạn trích dẫn một nguồn được trích dẫn và dẫn chứng trong một nguồn khác. Ví dụ: nếu bạn đang đọc bài viết này của Michelle Kane nhưng muốn sử dụng muốn sử dụng câu trích dẫn của Amy Saltzman sẽ là một ví dụ về câu trích dẫn gián tiếp.

VD minh họa: 

 • A common definition is “mindfulness is paying attention to your life, here and now, with kindness and curiosity”  (Saltzman, 2014, p.1, as cited in Kane, 2020, p. 117).
 • “Hội thảo nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ xã phú nham giai đoạn 1948-2023”, (Quang Thái – TTVHTTDL & TT, Phú Nham, 2022, trang 123)

1.3. Trích dẫn tài liệu tham khảo thứ cấp

 • Trích dẫn tài liệu tham khảo thứ cấp – Secondary source (indirect citation) là khi các ý tưởng của một tác giả được xuất bản trong văn bản của tác giả khác nhưng bạn chưa đọc hoặc truy cập vào tác phẩm của tác giả gốc. Bao gồm cả tác giả ban đầu và năm và tác giả và năm của tác phẩm nơi trích dẫn/ý tưởng được tìm thấy trong tài liệu tham khảo văn bản.
 • Cách trích dẫn: Các tài liệu tham khảo thứ cấp là các công trình phân tích, đánh giá hoặc giải thích một sự kiện lịch sử, thời đại hoặc hiện tượng, thường sử dụng các nguồn chính để làm như vậy. Các nguồn thứ cấp thường cung cấp một đánh giá hoặc một phê bình. Nguồn thứ cấp có thể bao gồm sách, bài báo, bài phát biểu, đánh giá, báo cáo nghiên cứu, v.v.

VD minh họa: 

 • Jonson, S. (2019). On the origin of sin. Penguin Books.
 • Lương Ninh – Đinh Ngọc Bảo – Đặng Quang Minh – Nguyễn Gia Phu – Nghiêm Đình Vỳ (2002), Lịch sử thế giới cổ đại, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội.

Sự phát triển hiện tại của Luận văn 24 là một trong những hình thức Viết luận văn thuê cho các bạn có nhu cầu hoặc thời gian bận rộn. Vì thế, hãy yên tâm với chất lượng, giá cả và độ uy tín bảo mật tốt. Vui lòng liên hệ hotline 0988 55 2424 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

2. Nguyên tắc khi trích dẫn tài liệu tham khảo

Nguyên tắc khi trích dẫn tài liệu tham khảo
Nguyên tắc khi trích dẫn tài liệu tham khảo

Nguyên tắc trích dẫn là thừa nhận nguồn thông tin trong nội dung nghiên cứu bằng văn bản. Nó cung cấp thông tin cho người đọc xác định vị trí nguồn trong danh sách tham khảo.

 • Đặt tên của tác giả, theo sau là năm xuất bản.
 • Không nên tên viết tắt của tác giả trong trích dẫn.
 • Khi trích dẫn hai tác giả bên trong ngoặc, hãy sử dụng một ký hiệu “&” ở giữa 2 tên tác giả, ví dụ: (Levitt & Bamberg, 2017). 
 • Nếu đề cập đến tiêu đề của một cuốn sách, ấn phẩm chính thức, album nhạc, phim trong văn bản của bạn, hãy sử dụng chữ nghiêng và chữ in hoa cho mỗi từ quan trọng, ví dụ: Harry Potter và the Philosopher’s Stone.

2.1. Nguyên tắc 1: Bao gồm các trích dẫn có liên quan

Một tài liệu tham khảo cho biết nguồn gốc của các ý tưởng và lời khuyên nên trích dẫn điều gì hiệu quả, cho phép người đọc văn bản của bạn xem xét chúng kỹ hơn và đánh giá xem việc  sử dụng chúng có phù hợp hay không.

2.2. Nguyên tắc 2: Đọc các ấn phẩm bạn trích dẫn

Trích dẫn không phải là một nhiệm vụ hành chính. Đầu tiên, một bài báo duy nhất có thể được trích dẫn vì nhiều lý do, từ dữ liệu được báo cáo đến phương pháp và có thể được trích dẫn cả tích cực và tiêu cực trong tài liệu. Cách duy nhất để xác định xem nội dung của nó có liên quan như là hỗ trợ cho yêu cầu của bạn là đọc đầy đủ.

2.3. Nguyên tắc 3: Trích dẫn theo nội dung

Nếu tại một thời điểm nào đó trong nghiên cứu của mình, bạn đã quyết định rằng một phần nghiên cứu cụ thể đáng được trích dẫn, bạn nên hỏi cụ thể cách thức và vị trí trích dẫn nó. Chỉ chia sẻ là không đủ. Các nguồn xứng đáng nhận được tín dụng (niềm tin) cụ thể cho sự đóng góp của họ, không phải nói chung. Điều này có thể có nghĩa là bạn phải tham khảo nguồn nhiều lần trong lập luận của mình, bao gồm cả giải thích hoặc lý do.

2.4. Nguyên tắc 4: trích dẫn một cách minh bạch, không trung lập

 • Một trích dẫn, ngay cả về nội dung, cần có ngữ cảnh. Điều này đặc biệt quan trọng nếu nó là một phần của lập luận của bài báo. Không phải tất cả các trích dẫn là một phần của lập luận của bài báo. 
 • Trích dẫn thông tin, tài nguyên, tài liệu và các phương pháp đã được thiết lập đòi hỏi rất ít ngữ cảnh, nếu có. Nhưng việc thêm một tham chiếu như một phần của đối số, ngay cả khi nó ở đúng chỗ, không cho bạn biết giá trị của tham chiếu và do đó, lý do để thêm nó.
 • Thay vào đó, các trích dẫn nên đề cập đến các đánh giá về giá trị, mức độ phù hợp hoặc ý nghĩa liên quan đến việc liệu các phát hiện có hỗ trợ hay mâu thuẫn với dữ liệu hoặc kết luận được trình bày hay không.

2.5. Nguyên tắc 5: Trích dẫn bản thân khi được yêu cầu

Do các cuộc tranh luận lớn hơn về trích dẫn và đánh giá các chỉ số trích dẫn, việc tự trích dẫn gần như trở thành điều cấm kỵ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng tự tham chiếu có một chức năng quan trọng, bởi vì nó cho thấy tiến trình lặp đi lặp lại trong công việc của bạn.

2.6. Nguyên tắc 6: Ưu tiên các trích dẫn bạn bao gồm

 • Nhiều tạp chí giới hạn số lượng tài liệu tham khảo mà tác giả có thể đưa vào. 
 • Con số chính xác thay đổi tùy theo nhà xuất bản, tạp chí và loại bài báo, và có thể lên đến ba (đối với một mục tương ứng ngoài tự nhiên). 

2.7. Nguyên tắc 7: Đánh giá các trích dẫn là những lựa chọn của chúng ta

 • Các tài liệu nghiên cứu không chỉ là các dữ liệu hoặc phương tiện khám phá. Chúng truyền đạt một câu chuyện giải thích lý do tại sao các câu hỏi đáng để hỏi, câu trả lời của họ có nghĩa là gì, những câu trả lời này đã đạt được như thế nào, tại sao chúng phải được tin tưởng, và nhiều hơn nữa. 
 • Họ cũng có một mục đích theo nghĩa là họ sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho các nghiên cứu khác sắp tới. Mỗi yếu tố của câu chuyện của họ được hỗ trợ bởi các liên kết đến các nghiên cứu khác và mỗi liên kết đó là kết quả của sự lựa chọn tích cực của tác giả trong bối cảnh mục tiêu họ muốn đạt được bằng cách đưa vào.

2.8. Nguyên tắc 8: Đánh giá các trích dẫn trong bối cảnh tu từ của chúng

 • Các chiến lược tu từ giúp thuyết phục người đọc, khán giả. Một câu chuyện chỉ là một trong những công cụ có thể được sử dụng để thuyết phục khán giả. Phép ẩn dụ, con số và liên tưởng đều là những công cụ để thuyết phục người đọc trong các bài nghiên cứu của chúng ta. 
 • Trích dẫn là một phần của kết cấu xã hội của khoa học theo nghĩa là bằng cách trích dẫn một số nguồn nhất định, các tác giả thể hiện sự trung thành của họ với các trường học, cộng đồng hoặc bối cảnh xung đột khoa học mà họ coi là một phần của mô hình.

2.9. Nguyên tắc 9: Đánh giá các trích dẫn là giao tiếp đóng khung

 • Nhà văn sử dụng từ ngữ để hoàn thành mọi việc và phục vụ những mục đích đó, xác định tác phẩm của chính họ và tác phẩm của người khác. Họ đã trình bày rất cụ thể công việc trước đó và hỗ trợ các lập luận được trình bày.
 • Các vị trí X, Y và Z là quy tắc hoặc ngoại lệ, như thể hiện trong Nguyên tắc 8, đây là một ví dụ về định khung. Điều quan trọng là phải nhận ra cách đóng khung như vậy và X, Y và Z có được ý nghĩa trong văn bản do kết quả của việc đóng khung. 
 • Tất cả các thông điệp và văn bản đều chứa đựng và yêu cầu một cấu trúc gồm các định nghĩa và giả định đóng khung giúp tổ chức sự gắn kết, kết nối và cuối cùng là nhận thức thực tế.

2.10. Nguyên tắc 10: Chấp nhận rằng các nền văn hóa trích dẫn khác nhau giữa các ranh giới

 • Bất chấp những lời chỉ trích về hệ thống, khoa học được tổ chức theo cách sao cho các trích dẫn tiếp tục hoạt động như một loại tiền tệ được thể hiện phổ quát. Tuy nhiên, hãy thực hành trích dẫn trong hầu hết các hoạt động tại địa phương, dù là trong phòng thí nghiệm hay khoa hay hoạt động kỷ luật địa phương. 
 • Số lượng trích dẫn trung bình trên mỗi bài luận văn khác nhau tùy theo ngành học, cũng như cách trình bày các trích dẫn trong văn bản và giá trị của các trích dẫn thay đổi hoàn toàn 
 • Khi đọc một bài viết trong một phân ngành, hãy tuân theo các quy tắc và quy ước khác nhau của nó để trích dẫn có trách nhiệm và trích dẫn thích hợp. Nếu bạn được trích dẫn bởi một học giả từ các ngành khác nhau, hãy đánh giá cao rằng tác phẩm tồn tại trong một nền văn hóa trích dẫn khác.

3. Phương pháp trích dẫn tài liệu tham khảo

3.1. Thư viện

 • Thư viện là nguồn tư liệu tham khảo phong phú nhất mà bạn không thể bỏ qua. Vì thư viện là nơi chứa nhiều thông tin theo mọi nhu cầu, tại đây có hàng vạn bách khoa danh tiếng được biết đến, chất lượng cao và đánh giá của mọi giá trị. 
 • Các loại tài liệu  thư viện bao gồm các tài liệu cốt lõi như sách, tạp chí, tài liệu nghe nhìn, tài liệu chính phủ, luận án, luận án, v.v., được sắp xếp và phân loại theo một cách.

3.2. Các trung tâm tư liệu

 • Các trung tâm tư liệu là các tổ chức cung cấp hỗ trợ cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt và những người có nhu cầu đặc biệt, giáo viên nói chung, phụ huynh, học sinh, sinh viên, mọi cộng đồng, v.v., sự hỗ trợ được cung cấp có thể ở dạng thông tin, đào tạo nghề, vận động, đánh giá, nghiên cứu và phát triển.
 • Nơi đây cung cấp thông tin, thiết bị và hỗ trợ, giúp bạn tìm kiếm nguồn tài liệu cần thiết nhất.

3.3. Các tủ sách chuyên ngành

Các tủ sách chuyên ngành là những nguồn không thể đọc hết, nhưng được sử dụng để lấy thông tin quan trọng về một chủ đề (hãy nghĩ đến từ điển hoặc niên giám). Những tài liệu này không phải để lưu hành (phải được sử dụng trong thư viện) để mọi người có thể sử dụng tài liệu.

3.4. Các cơ sở dữ liệu tóm tắt

Các cơ sở dữ liệu tóm tắt là cơ sở dữ liệu được cấu trúc để tạo điều kiện lưu trữ, truy xuất, sửa đổi và xóa dữ liệu kết hợp với các hoạt động xử lý dữ liệu khác nhau. Một cơ sở dữ liệu bao gồm một tệp hoặc tập hợp các tệp có thể được chia thành các bản ghi, mỗi tệp bao gồm một hoặc nhiều trường.

3.5. Các danh bạ mạng và bộ máy tìm kiếm trên Internet

Công cụ tìm kiếm là phần mềm giúp mọi người tìm thấy thông tin họ đang tìm kiếm trên web bằng cách sử dụng các từ khóa hoặc cụm từ. Các công cụ tìm kiếm có thể nhanh chóng trả lại kết quả cho hàng triệu trang web  bằng cách  liên tục tìm kiếm trên Internet và lập chỉ mục mọi trang mà nó tìm thấy.

4. Cách trình bày trích dẫn tài liệu tham khảo với từng phương pháp

Trình bày trích dẫn tài liệu tham khảo với từng văn bản
Trình bày trích dẫn tài liệu tham khảo với từng văn bản

4.1. Báo chí 

 • Tên tác giả (các tác giả). (Ngày tháng năm xuất bản). Tên bài báo. Tên tờ báo in nghiêng, trang số. 
 • Author(s) of article. (Year of publication, month day). Title of article. Title of newspaper – italicized, page number(s).

4.2. Sách 

 • Tên tác giả (các tác giả). (Năm xuất bản). Tên sách in nghiêng. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản. 
 • Author(s) of book. (Year of publication). Title of book. Place of publication: Publisher.

4.3. Luận án, luận văn 

 • Tên tác giả. (Năm in luận văn/luận án). Tiêu đề luận văn/luận án in nghiêng (Luận án tiến sĩ/Luận văn thạc sĩ, Cơ sở đào tạo, Địa điểm). 
 • Author. (Year of preparation of thesis). Title of thesis – italicized (Doctoral dissertation or master’s thesis, Institution, Location)

4.4. Giáo trình giảng dạy 

 • [STT] Tên tác giả (các tác giả). (Ngày tháng năm xuất bản). Tên giáo trình/bài giảng in nghiêng. Nhà xuất bản. 
 • [STT] Name of the author (authors). (Date of publication). Textbook/lecture title in italics. Publishing company.

4.5. Internet

4.6. Hội nghị, hội thảo

Những điều cơ bản của một mục nhập Danh sách tài liệu tham khảo cho thủ tục hội nghị:

 • Tác giả hoặc tác giả của bài báo. Họ theo sau bởi chữ cái đầu tiên.
 • Năm.
 • Tiêu đề của bài báo (bằng dấu phẩy đảo ngược).
 • Biên tập kỷ yếu hội thảo.
 • Tên kỷ yếu hội thảo (in nghiêng).
 • Vị trí của hội nghị.
 • Ngày họp (nếu có)

Ví dụ: 

 • Hay, B 2016, ‘Drone tourism: a study of the current and potential use of drones in hospitality and tourism’, CAUTHE 2016: the changing landscape of tourism and hospitality: the impact of emerging markets and emerging destinations, Blue Mountains, Sydney, 8-11 February.
 • Hà Văn, 2023, ‘Hội nghị Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023’, chinhphu.vn, tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 , Hà Nội, 03/01/2023

5. Tầm quan trọng của việc trích dẫn tài liệu tham khảo 

Tầm quan trọng của việc trích dẫn tài liệu tham khả
Tầm quan trọng của việc trích dẫn tài liệu tham khả
 • Tài liệu tham khảo cho phép bạn thừa nhận những đóng góp của các tác giả và nhà nghiên cứu khác cho công việc của bạn. Tất cả các bài tập đại học dựa trên ý tưởng, từ ngữ hoặc nghiên cứu của các nhà văn khác phải bao gồm các trích dẫn. Tài liệu tham khảo cũng là một cách để công nhận tác giả mà bạn đã mượn từ ngữ và ý tưởng.
 • Trích dẫn tài liệu tham khảo là một cách cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cho các tuyên bố và lập luận của bài tập của riêng bạn. Bằng cách đề cập đến các chuyên gia trong lĩnh vực của bạn, bạn báo hiệu rằng bạn biết lĩnh vực mà bạn hoạt động. Thành tích của bạn phản ánh tình trạng nghề nghiệp của bạn và cho phép bạn định hướng lĩnh vực nghiên cứu đã chọn giống như những thủy thủ được các vì sao dẫn đường.

Kết luận

Bài Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo đây, giúp bạn cập nhật toàn bộ kiến thức về các hình thức trích dẫn, 10 nguyên tắc, 5 phương thức và cách trình bày trích dẫn tài liệu tham khảo của từng phương thức. Mong rằng, tại bài viết này, bạn sẽ tạo sự ấn tượng xuất sắc đến với giảng viên chấm thi trong bài luận văn nhé.

5/5 (3 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan