Hướng dẫn chi tiết các cách trích dẫn tài liệu tham khảo phổ biến

Trong bài viết này, Luận Văn 24 xin giới thiệu đến bạn một số cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn và tiểu luận phổ biến cùng những hướng dẫn chi tiết nhất. Nếu bạn đang trong quá trình làm luận văn, luận án hãy cùng tham khảo ngay dưới đây.

hinh-anh-cach-trich-dan-tai-lieu-tham-khao-3

1. Tài liệu tham khảo là gì?

– Tài liệu tham khảo bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập trong luận văn, luận án, khóa luận, bài báo…

– Trích dẫn tài liệu tham khảo có ý nghĩa quan trọng đối với

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học: làm tăng giá trị đề tài nghiên cứu nhờ có đối chiếu, tham khảo, so sánh,… với các nguồn tài liệu từ bên ngoài, thể hiện rõ nguồn gốc các thông tin thu thập được.
 • Người viết báo cáo: phát triển năng lực nghiên cứu: nhờ quá trình tìm kiếm và chọn lọc những thông tin có chất lượng, giúp làm tăng khả năng tự học, tự tìm kiếm thông tin và khai thác thông tin; bồi dưỡng ý thức đạo đức nghề nghiệp, tránh hành động đạo văn…

– Có hai cách trích dẫn tài liệu tham khảo luận văn phổ biến nhất là trích dẫn theo “tên tác giả – năm” (hệ thống Havard) và trích dẫn theo chữ số (hệ thống Vancouver) là cách hiện đang được Bộ Giáo dục và  Đào tạo Việt Nam lựa chọn.

– Nguồn trích dẫn phải được ghi nhận ngay khi thông tin được sử dụng. Nguồn trích dẫn có thể được đặt ở đầu, giữa hoặc cuối một câu, cuối một đoạn văn hay cuối một trích dẫn trực tiếp (ví dụ hình vẽ, sơ đồ, công thức, một đoạn nguyên văn).hinh-anh-cach-trich-dan-tai-lieu-tham-khao-1.jpg

2. Các cách trích dẫn tài liệu tham khảo phổ biến trong NCKH

2.1. Cách ghi tài liệu tham khảo MLA

MLA (Modern Language Association) hiện được cho là cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong tiểu luận nghiên cứu khoa học được sử dụng nhiều nhất trong nghiên cứu, đặc biệt là lĩnh vực nhân văn và nghệ thuật. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản hình thức trích dẫn này trong phiên bản mới nhất của MLA Handbook (xuất bản lần thứ 8).

Cấu trúc cơ bản của kiểu trích dẫn MLA

Họ tác giả, tên tác giả. Tên tác phẩm. Tên tác phẩm bao hàm, các đồng tác giả, lần tái bản/phiên bản, số thứ tự trong chuỗi tác phẩm, nhà phát hành, năm phát hành, địa điểm. 

Ví dụ: Mitchell, James A. A Guide to Citation. 2nd ed, My London Publisher, 2017. 

Danh mục tham khảo theo kiểu MLA phải đáp ứng các yêu cầu:

 • Bắt đầu trên trang mới, nằm ở cuối bài nghiên cứu.   
 • Sắp xếp theo thứ tự tác giả, nếu không rõ tác giả thì lấy theo tên tác phẩm. Nếu tác giả có nhiều tác phẩm thì xếp theo năm phát hành, nếu cùng năm phát hành thì xếp theo thứ tự ABC của tên tác phẩm.
 • Các mục phải cách nhau một dòng trắng.
 • Các dòng thứ hai trở về sau của cùng một mục phải được lùi đầu dòng 0.5 inch so với lề.
 • Nếu một tác giả có nhiều tác phẩm, tham chiếu đầu tiên phải ghi tên đầy đủ, các tham chiếu sau thay tên bằng “—”.
 • Chứa danh sách đầy đủ tất cả các tham chiếu đã được dùng trong bài nghiên cứu (in-text).

Cách viết tài liệu tham khảo MLA ngay trong bài viết

Trích dẫn ngay trong bài viết (in-text) thường được dùng với các câu trích dẫn trực tiếp hoặc tóm tắt ý của tác giả trong tác phẩm gốc. Các trích dẫn này phải:

 • Khớp với trích dẫn đầy đủ trong phần danh mục tham khảo.
 • Chứa từ đầu tiên trong phần danh mục tham khảo, thường là học tác giả, số trang hoặc khoảng trang.
 • Nằm ngay câu trích dẫn hoặc đoạn tóm tắt ý.   

Ví dụ: Mitchell nói rằng “…” (189) hoặc (Mitchell 189)

Một số trường hợp khác ghi tài liệu tham khảo khác 

 • Tác phẩm có 2-3 tác giả: liệt kê tất cả tên cùng số trang.
 • Từ 3 tác giả trở lên: chỉ ghi tên tác giả đầu tiên, theo sau bằng “et al”.
 • Không rõ tác giả: ghi đầy đủ tên tác phẩm in nghiêng, tên viết gọn nằm trong ngoặc kép hoặc tên bài/trang web trong ngoặc kép thay thế tên tác giả. Ví dụ:

– A Guide to Citation nói rằng “…” (189) hoặc (A Guide to Citation 189).  

– “MLA Citation Guide”  nói rằng “…” (189) hoặc (“MLA Citation Guide” 189).

 • Tác giả có nhiều tác phẩm: ghi thêm tên tác phẩm, ví dụ (Mitchell, A Guide to Citation 189).
 • Tác giả có cùng họ, ghi thêm chữ cái đầu của tên, ví dụ: (J. Mitchell 74) và (M. Mitchell 35-37).

hinh-anh-cach-trich-dan-tai-lieu-tham-khao-4

2.2. Trích dẫn tài liệu tham khảo APA

APA (American Psychological Association) là một trong những cách trích dẫn tài liệu tham khảo luận văn ra đời năm 1929 bởi một nhóm các nhà tâm lý học, nhân chủng học và quản lý kinh doanh, kiểu trích dẫn này nhấn mạnh vào tên tác giả và thời gian công bố tác phẩm.

Cấu trúc cơ bản của kiểu trích dẫn tài liệu tham khảo APA

Họ tác giả, chữ cái đầu tên tác giả. (Năm phát hành). Tên tác phẩm. Địa điểm phát hành: Đơn vị phát hành. Nguồn URL

Ví dụ: Baxter, C. (1997). Race equality in health care and education. Philadelphia: Ballière Tindall.

Danh mục tham khảo theo kiểu APA phải đáp ứng các yêu cầu:

 • Nằm chính giữa, cuối cùng của bài báo.
 • Sắp xếp theo thứ tự ABC tên của tác giả (hoặc tên tác phẩm nếu không rõ tác giả, trong trường này các mạo từ “a, an, the” được bỏ qua. Nếu trích dẫn nhiều tác phẩm của cùng tác giả, sắp xếp theo năm phát hành. Nếu phát hành cùng năm, sắp xếp theo thứ tự ABC của tên tác phẩm.
 • Chứa danh sách đầy đủ tất cả các tham chiếu đã được dùng trong bài nghiên cứu (in-text).

Cách trích dẫn danh mục tham khảo theo kiểu APA ngay trong bài viết 

Trích dẫn ngay trong bài viết (in-text) thường được dùng với các câu trích dẫn trực tiếp hoặc tóm tắt ý của tác giả trong tác phẩm gốc. Các trích dẫn này phải khớp với trích dẫn đầy đủ trong phần danh mục tham khảo, gồm họ tác giả cùng năm phát hành tác phẩm. Ví dụ: Mitchell (2017) nói rằng…

Cấu trúc kiểu trích dẫn này còn phụ thuộc vào việc câu trích dẫn là trực tiếp hay được tóm tắt ý.

– Trích dẫn trực tiếp phải gồm câu trích dẫn và số trang của câu đó trong tác phẩm gốc. Ví dụ: (Mitchell, 2017, p.105)

– Trích dẫn tóm tắt ý không cần đưa số trang. Ví dụ (Mitchell, 2017)

 • Các trường hợp nhiều tác giả
 • Hai tác giả: Dùng “và” hoặc “hoặc” giữa tên tác giả. Ví dụ: Mitchell và Smith (2017) hoặc (Mitchell & Smith, 2017)
 • Ba, bốn hoặc năm tác giả: Lần đầu trích dẫn ghi tên đầy đủ các tác giả theo cách trên, từ các lần sau chỉ cần ghi tên tác giả đầu tiên là thêm “et al”. Ví dụ: Michell et all (2017)
 • Từ sáu tác giả trở lên: Chỉ ghi tên tác giả đầu tiên, theo sau bằng “et al” như ví dụ trên.
 • Không rõ tác giả: Thêm tên tác phẩm. Ví dụ: (A guide to citation, 2017). Nếu là tên bài báo trên mạng, trang web… có thể ghi tên bài, ví dụ “APA Citation”, 2017).

hinh-anh-cach-trich-dan-tai-lieu-tham-khao-2

 

2.3. Trích dẫn tài liệu tham khảo Chicago và Turabian

Chicago và Turabian là kiểu trích dẫn được Chicago University Press phát hành từ năm 1906. Hình thức trích dẫn này có 2 loại cơ bản là (1) kiểu dùng cho danh mục tham khảo (thường dùng trong các ngành nhân văn) và (2) kiểu dùng cho trích dẫn trong văn bản, sau đó trích dẫn trong danh mục (thường dùng trong các ngành khoa học xã hội, vật lý, tự nhiên).

Ví dụ kiểu trích dẫn (1): Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York: Penguin, 2006), 99–100.

Ví dụ kiểu trích dẫn (2): trích dẫn trong văn bản (Pollan 2006, 99-100) và trích dẫn trong danh mục Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin.

2.4. Cách ghi tài liệu tham khảo Havard

Havard là hình thức trích dẫn khá giống với APA, thường được dùng trong các ngành nhân vân. Ví dụ:

Brick, J 2006, Academic culture: a student’s guide to studying at university, National Centre for English Language Teaching and Research, Sydney.

Bài viết trên đây đã chia sẻ đến bạn một số cách trích dẫn tài liệu tham khảo phổ biến nhất. Hi vọng rằng bạn đọc có thể tham khảo và hoàn thiện tốt bài luận văn của mình.

Trong quá trình làm bài luận văn, nếu bạn gặp phải bất kì khó khăn gì cần giúp đỡ thì đừng ngần ngại liên hệ qua hotline 0988 55 2424 để dịch vụ hỗ trợ làm luận văn của chúng tôi giúp bạn hoàn thành bài luận văn của mình một cách tốt nhất.

Nguồn: Luanvan24.com

0/5 (0 Reviews)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo
0988 55 2424