Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu: Tổng hợp mẫu và đề cương

4.7/5 - (4 bình chọn)

Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu là báo cáo hết sức cần thiết và quan trọng đối với mỗi sinh viên kế toán đi thực tập tại đơn vị. Cho nên bài viết này, Luận văn 24 sẽ tổng hợp 6 mẫu báo cáo kế toán nguyên vật liệu miễn phí đa dạng đề tài và đề cương chi tiết nhất dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán. Tải xuống ngay!

1. Top 6 mẫu báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu đa ngành nghề 

Mẫu báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu
Mẫu báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu

1.1. 2 mẫu báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ

 1. a) Mẫu 1
 • Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ của Công ty Cổ phần A.
 • Tóm tắt nội dung: 

Phân tích thực trạng về vấn đề hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần A. 

Qua đó đánh giá những điểm mạnh và hạn chế còn tồn đọng để đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

 • Link download mẫu báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ: 1.1. Mẫu 1.docx
 1. b) Mẫu 2
 • Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại CTCP B.
 • Tóm tắt nội dung: Báo cáo tập trung chủ yếu vào ba nội dung chính.

Khái quát cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần. 

Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần B đồng thời phân tích thực trạng kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại Công ty. 

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần B. 

 • Link download báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu: 1.1. Mẫu 2.doc

Ngoài những mẫu báo cáo kế toán nguyên vật liệu, còn có những mẫu báo cáo thực tập kế toán xác định kết quả kinh doanh được cung cấp bởi Luận Văn 24 chia sẻ 5 mẫu báo cáo chọn lọc về kế toán xác định kết quả kinh doanh. Hãy tham khảo ngay để có thêm nhiều kiến thức về ngành kế toán nhé!

1.2. 2 báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công ty sản xuất

Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công ty sản xuất
Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công ty sản xuất
 1. a) Mẫu 1
 • Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Công nghệ A.
 • Tóm tắt nội dung: 

Báo cáo tập trung vào phân tích thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Công nghệ A. 

Trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần A trong giai đoạn tiếp theo.

 • Link download báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công ty sản xuất: 1.2. Mẫu 1.docx
 1. b) Mẫu 2
 • Đề tài: Hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại Công ty May B.
 • Tóm tắt nội dung: 

Đề tài làm rõ cơ sở lý luận và tình hình thực tiễn liên quan đến công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại Công ty May B

Từ đó, đề xuất kiến nghị một số giải pháp giúp công tác hạch toán nguyên vật liệu được hoàn thiện nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty May B trên thị trường.

 • Link download báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công ty sản xuất: Tải xuống

1.3. 2 báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựng

 1. a) Mẫu 1
  • Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại Công ty Xây dựng B.
 • Tóm tắt nội dung: Báo cáo tập trung chủ yếu vào ba nội dung chính. 

Giới thiệu tổng quan về tình hình và quá trình phát triển của doanh nghiệp. Khái quát hóa về cơ sở lý luận chung về nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp xây dựng. 

Thực trạng về công tác hạch toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại Công ty Xây dựng B. Đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ để Công ty Xây dựng B nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình. 

 • Link download báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựng:1.3. Mẫu 1.doc
 1. b) Mẫu 2
 • Đề tài: Thực trạng công tác hạch toán nguyên liệu vật liệu tại Doanh nghiệp tư nhân C 
 • Tóm tắt nội dung: 

Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố không thể không có được và nó trở thành xương sống, bảo đảm cho sự tồn tại cũng như phát triển của ngành. Nếu như không có nguyên vật liệu thì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không thể diễn ra một cách bình thường. Thấy được tầm quan trọng của nguyên vật liệu, đề tài “Thực trạng công tác hạch toán nguyên liệu vật liệu tại Doanh nghiệp tư nhân C” là một đề tài hết sức cần thiết.

Báo cáo thực tập này chia thành 3 phần chính:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận chung về hạch toán kế toán nguyên vật liệu.
 • Chương 2: Thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Doanh nghiệp tư nhân C.
 • Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Doanh nghiệp tư nhân C.
 • Link download báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựng: Tải xuống

Nếu những mẫu báo cáo trên chưa giúp bạn có một bài tham khảo ưng ý thì hãy tham khảo ngay bài viết Báo cáo thực tập kế toán bán hàng của Luận Văn 24 chia sẻ hơn 10 mẫu báo cáo kèm đề cương chi tiết cho bạn lựa chọn. Xem ngay kẻo lỡ!

2. Đề cương báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu chi tiết nhất

Mẫu đề cương báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu
Mẫu đề cương báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu

Đề cương sẽ phác thảo những điểm chính cần phải có trong một bài báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu. Nhờ vậy, bạn sẽ biết bản thân nên thu thập những dữ liệu hay thông tin nào để bài báo cáo của mình được hoàn chỉnh nhất.

Sau đây Luận văn 24 xin chia sẻ đến bạn mẫu đề cương báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu chi tiết. Các bạn có thể tham khảo mẫu này để vận dụng vào bài báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu của mình.

2.1. Lời mở đầu

Lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu sẽ bao gồm những phần dưới đây:

 • Tầm quan trọng của đề tài.
 • Mục đích nghiên cứu.
 • Nhiệm vụ nghiên cứu
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Bố cục của báo cáo

2.2. Chương 1: Cơ sở lý luận

2.2.1. Khái niệm – đặc điểm – yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ

2.2.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu – công cụ, dụng cụ

2.2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu – công cụ, dụng cụ

2.2.4. Kế toán tổng hợp nhập xuất kho nguyên vật liệu – công cụ, dụng cụ

2.3. Chương 2: Thực trạng

2.3.1. Khái quát sơ lược về đơn vị thực tập

 • Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị như: Tên, mã số thuế, ngày thành lập, tầm nhìn, sứ mệnh, lĩnh vực kinh doanh và các mốc thời gian quan trọng của đơn vị
 • Cơ cấu tổ chức: Quy mô của đơn vị và nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức của đơn vị cũng như nhiệm vụ chính của mỗi phòng ban và trình bày công việc bản thân đảm nhận khi đi thực tập
 • Một số thông tin khác như: Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị….

2.3.2. Thực trạng kế toán nguyên vật liệu – công cụ, dụng cụ tại công ty và vấn đề quản lý

2.4. Chương 3: Hoàn thiện

2.4.1. Biện pháp khắc phục hoạt động đang nghiên cứu

2.4.2 Kết luận và kiến nghị

Tiếp theo, Luận văn 24 chia sẻ đến bạn mẫu đề cương của bài báo cáo thực tập đạt điểm cao, bạn có thể dựa vào đây để xây dựng cho bản thân một đề cương khoa học và hợp lý

3. 2 lưu ý khi làm báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu

Lưu ý khi làm báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu
Lưu ý khi làm báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu

3.1. Những lưu ý khi thực hiện báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu

 • Để bài báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu đạt kết quả tốt nhất, bạn cần hiểu rõ được những khái niệm sau:
 • Thế nào là nguyên vật liệu?
 • Vai trò và đặc điểm của nguyên vật liệu
 • Nguyên vật liệu có mấy loại?
 • Với những định hướng bên trên, bạn có thể bắt đầu tự mình lên ý tưởng của báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu cho bản thân. Đồng thời hãy vận dụng thật tốt những kiến thức đã được học tại trường cũng như các nhiệm vụ được giao tại đơn vị thực tập để bài báo cáo trở nên hoàn thiện hơn. 

3.2. Những lưu ý khi nộp báo cáo thực tập kế toán

Những lưu ý khi nộp báo cáo thực tập kế toán
Những lưu ý khi nộp báo cáo thực tập kế toán

Để sở hữu bài báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu chất lượng, bạn cần lưu ý những điều mà Luận văn 24 tổng hợp dưới đây:

1. Xác nhận doanh nghiệp

Trong bài báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu bắt buộc phải có giấy xác nhận của đơn vị mà bạn được tập  đóng dấu đỏ của đơn vị). Nếu thiếu tờ giấy đóm báo cáo của bạn sẽ không được trường chấp nhận và có thể kỳ thực tập đó sẽ rất uổng phí.

2. Trình bày báo cáo theo đúng quy định

Cần phải trình bày báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu theo đúng quy định mà khoa và trường yêu cầu. Nếu bạn trình bày không đúng theo mẫu có khả năng sẽ phải làm lại từ đầu hoặc bị trừ điểm.

3. Kiểm tra sau khi hoàn thành

Sau khi đã hoàn thành báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu, bận cần phải kiểm tra kỹ càng một lần nữa để xem có bị sai chính tả, bố cục hay nội dung không nhé.

4. Nộp báo cáo đúng hạn

Nhiều sinh viên nộp bài không đúng hạn đã bị trừ điểm, thậm chí là báo cáo ấy không được nhận. Chính vì vậy, bạn cần nhớ lịch nộp báo cáo để nộp cho đúng hạn.

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm về cách viết lời cam đoan trong báo cáo thực tập có một lời cam đoan ấn tượng nhất khi làm báo cáo nhé!

Trên đây là toàn bộ kiến thức liên quan đến báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu mà Luận văn 24 đã tổng hợp được. Mong rằng qua bài viết này, bạn sẽ có được một bài báo cáo hoàn chỉnh và đạt kết quả tốt nhất.

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan