Top 10 mẫu báo cáo thực tập kế toán bán hàng xuất sắc và 2 mẫu đề cương chi tiết nhất 2021

4.2/5 - (8 bình chọn)

Báo cáo thực tập kế toán bán hàng là bài báo cáo sau khi kết thúc thời gian thực tập mà các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán phải thực hiện. Khoa kế toán sẽ có nhiều dạng báo cáo thực tập khác nhau tùy thuộc vào chuyên ngành học của bạn, kế toán bán hàng là một trong số đó.

Mục lục ẩn

Bài viết dưới đây, Luận văn 24 sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng đề cương báo cáo thực tập kế toán bán hàng một cách chi tiết cùng một số mẫu đề cương và mẫu hoàn thiện hay để bạn tham khảo và vận dụng.

Top-10-mau-bao-cao-thuc-tap-ke-toan-ban-hang-dat-diem-cao-2021
10 mẫu báo cáo thực tập kế toán bán hàng xuất sắc

1. Mẫu Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

1.1. Đề tài 

Đề tài báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp X18 

1.2. Tổng quan giới thiệu

 • Tổng quan: để các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển được,thì yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp là phải cạnh tranh với nhau và cuộc cạnh tranh này càng trở nên gay gắt và khốc liệt khi nền kinh tế càng phát triển. 
 • Mục tiêu: khảo sát tình hình thực tế công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại xí nghiệp X18 và thông qua đó giúp em hoàn thiện hơn về kiến thức mình đã học về kế toán chi phí sản xuất.
 • Cấu trúc:

Phần I: lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Phần II: thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại xí nghiệp X18.

Phần III: một số ý kiến nhằm hoàn thiện về công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại xí nghiệp X18. 

Mau-Bao-cao-thuc-tap-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh
Mẫu Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

1.3. Link tải 

Mẫu Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.docx

2. Mẫu Báo cáo thực tập kế toán mua bán hàng hóa

2.1. Đề tài 

Đề tài báo cáo thực tập kế toán mua bán hàng hóa: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Đại Đoàn Gia.

2.2. Tổng quan 

 • Tổng quan: trong nền kinh tế hàng hóa, thu lao lao động được biểu hiện bằng thước đo giá trị, được gọi là tiền lương. Việc quản lý, phân phối quỹ tiền lương đó sao cho công bằng, hợp lý.
 • Mục tiêu: tìm được phương thức quản lý, hạch toán tiền lương phù hợp,tuân thủ quy định của nhà nước về chính sách đãi ngộ,nhưng cũng phải có những ứng dụng sáng tạo căn cứ vào thực tế kinh doanh tại công ty.
 • Cấu trúc:

Chương I: Khái quát về CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐOÀN GIA

Chương II: thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty

Chương III: một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương tại công ty TNHH ĐẠI ĐOÀN GIA

2.3. Link tải 

Mẫu Báo cáo thực tập kế toán mua bán hàng hóa.doc

3. Mẫu Báo cáo thực tập kế toán doanh thu bán hàng

3.1. Đề tài 

Đề tài báo cáo thực tập kế toán doanh thu bán hàng: Báo cáo thực tập kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ công ty TNHH Thương mại Chấn Hưng.

3.2. Tổng quan 

 • Tổng quan: mục tiêu số một của các doanh nghiệp. Song, đạt lợi nhuận cao không chỉ tái sản xuất mở rộng mà còn góp phần vào tăng trưởng nền kinh tế của đất nước.
 • Mục tiêu: kiểm soát các khoản doanh thu, các khoản chi phí và xác định tính toán kết quả của các hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính một cách chính xác.
 • Cấu trúc:

Phần I: cơ sở lý luận chung về Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Phần II: tình hình tổ chức Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ở: Công ty TNHH Thương mại Chấn Hưng.

Phần III: các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Kế toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

3.3. Link tải 

3. Mẫu Báo cáo thực tập kế toán doanh thu bán hàng.doc

4. Mẫu Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

4.1. Đề tài 

Đề tài báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.

4.2. Tổng quan 

 • Tổng quan: các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của kinh doanh nghiệp, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.
 • Mục tiêu: giúp các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của kinh doanh nghiệp, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.
 • Cấu trúc:

Chương I: các vấn đề chung về kế toán bán hàng.

Chương II: thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.

Chương III: nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.

 
Mau-Bao-cao-thuc-tap-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang
Mẫu Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

4.3. Link tải 

báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.pdf

5. Mẫu Báo cáo thực tập kế toán công ty thương mại

5.1. Đề tài 

Đề tài báo cáo thực tập kế toán công ty thương mại: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Cổ phần Rodis Việt Nam

5.2. Tổng quan giới thiệu

 • Tổng quan: doanh nghiệp phải nắm bắt và đáp ứng được tâm lý, nhu cầu của người tiêu dùng với sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại. 
 • Mục tiêu:  giám sát tất cả các quy trình từ khâu mua hàng đến khâu tiêu thụ hàng hoá để đảm bảo việc bảo toàn và tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, giữ uy tín với bạn hàng.
 • Cấu trúc:

Chương 1: lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong Doanh nghiệp Thương mại.

Chương 2: thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả ở công ty.

Chương 3: một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả ở công ty.

5.3. Link tải 

báo cáo thực tập kế toán công ty thương mại.doc

6. Mẫu Báo cáo thực tập kế toán doanh nghiệp

6.1. Đề tài 

Đề tài báo cáo thực tập kế toán doanh nghiệp: Báo cáo thực tập kế toán tại Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Hưng Hà.

6.2. Tổng quan giới thiệu

 • Tổng quan: quản lý một cách có hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hay sản xuất dịch vụ của một doanh nghiệp nói riêng, một nền kinh tế quốc dân của một nước nói chung.
 • Mục tiêu: kế toán trở thành công cụ quan trọng, đắc lực trong quản lý, điều hành các hoạt động, tính toán và kiểm tra việc bảo vệ, sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn.
 • Cấu trúc:

Phần 1: khái quát về công ty TNHH Sản xuất –Thương Mại Hưng Hà.

Phần  2:  tình hình thực tế công tác kế toán tại công ty TNHH  Sản xuất –Thương mại Hưng Hà. 

Phần 3: thu hoạch và nhận xét.

 
Mau-Bao-cao-thuc-tap-ke-toan-doanh-nghiep
Mẫu Báo cáo thực tập kế toán doanh nghiệp

6.3. Link tải 

Mẫu Báo cáo thực tập kế toán doanh nghiệp.doc

7. Mẫu Báo cáo thực tập kế toán mua hàng

7.1. Đề tài 

Đề tài báo cáo thực tập kế toán mua hàng: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty quy chế Từ Sơn

7.2. Tổng quan giới thiệu

 • Tổng quan: hạch toán kinh tế độc lập tự chủ, trong mọi hoạt động sản xuất các doanh nghiệp có thể tỏa hết tiềm năng cũng như công suất của mình trong việc quản lý và sản xuất.
 • Mục tiêu: tổ chức kế toán đúng hợp lý và chính xác chi phí sản xuất và tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm thì doanh nghiệp mới có thể đứng vững trên thương trường.
 • Cấu trúc:

Phần 1: những vấn đề lý luận chung về tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành.

Phần 2: thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.       

Phần 3: một số ý kiến nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.

7.3. Link tải 

Mẫu Báo cáo thực tập kế toán mua hàng.docx

8. Mẫu Báo cáo thực tập kế toán doanh thu

8.1. Đề tài 

Đề tài báo cáo thực tập kế toán doanh thu: Kế toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tín Nghĩa

8.2. Tổng quan giới thiệu

 • Tổng quan: đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, doanh nghiệp đã điều động đội ngũ nhân viên thị trường đưa các loại sản phẩm sang các tỉnh lân cận góp phần ổn định thị hiếu của khách hàng.
 • Mục tiêu: hình thức kinh doanh khoán bộ bao gồm các đại lý, quầy hàng kinh doanh mà cửa hàng không quản lý do đó các đại lý, quầy hàng có nghĩa vụ nộp thuế thẳng vào cơ quan thuế.
 • Cấu trúc:

Chương 1: tổng quan về công ty Chính Nghĩa.

Chương 2: cơ sở lý luận về công tác doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.

Chương 3: thực trạng kế toán tại công ty.

8.3. Link tải 

8.Mẫu Báo cáo thực tập kế toán doanh thu.doc

9. Mẫu Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và công nợ phải thu

9.1. Đề tài 

Đề tài báo cáo thực tập kế toán bán hàng và công nợ phải thu: Kế toán công nợ tại công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang

9.2. Tổng quan giới thiệu

 • Tổng quan: với nền kinh tế đang trong thời kỳ phát triển rất mạnh và bất ổn  như hiện nay thì đối với doanh nghiệp công tác kế toán công nợ cũng rất quan trọng vì một doanh nghiệp.
 • Mục tiêu: trở thành doanh nghiệp hàng đầu về xây dựng, thi công nhiều dự án lớn, công ty đang ngày càng có uy tín trên thị trường, đóng góp một phần không nhỏ vào ngân sách nhà nước.  
 • Cấu trúc:

Phần 1: tổng quan về CTCP xây dựng Sơn Trang.

Phần 2: thực Trạng Công Tác“kế toán công nợ”Công ty Cổ Phần  xây dựng Sơn Trang

Phần 3: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác“Kế Toán Công nợ“.

9.3. Link tải 

Mẫu Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và công nợ phải thu.doc

10. Mẫu Báo cáo thực tập về kế toán bán hàng

10.1. Đề tài 

Đề tài báo cáo về thực tập kế toán bán hàng: Kế toán tiền mặt và kế toán hàng hóa của công ty TNHH thương mại quảng cáo Xuân Duy.

10.2. Tổng quan giới thiệu

 • Tổng quan: các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới mình cũng như mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất.
 • Mục tiêu: phân tích và đánh giá được tình hình sử dụng vốn, lao động, và các nguồn lực đầu vào của doanh nghiệp, sử dụng hợp lý hơn nguồn lực, mà vẫn nâng cao được chất lượng sản phẩm, gia tăng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Cấu trúc:

Phần 1: Giới thiệu khái quát về Công Ty TNHH TM & QC Xuân Duy.          

Phần 2: Thực hành về ghi sổ kế toán.

Phần 3: Một số ý kiến nhận xét về hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp và các hình thức kế toán còn lại.

 
Mau-Bao-cao-thuc-tap-ve-ke-toan-ban-hang
Mẫu Báo cáo thực tập về kế toán bán hàng

10.3. Link tải 

Mẫu Báo cáo thực tập về kế toán bán hàng.doc

11. Link download báo cáo thực tập kế toán bán hàng [full 10 mẫu]

Dưới đây là link tải về full 10 mẫu báo cáo thực tập mà chúng mình nêu ở bên trên. Nếu như tải xuống gặp trục trặc, hãy để lại cmt hoặc chat với Luanvan24, để được chúng mình tư vấn và hỗ trợ gửi tài liệu lại ngay cho bạn.

Link Download full 10 mẫu 

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo và tải về 6 loại mẫu báo cáo thực tập của các chuyên ngành khác như: 

12. Mẫu đề cương báo cáo thực tập kế toán bán hàng

Cùng tham khảo các mẫu đề cương: Báo cáo thực tập kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần điện máy hóa chất Thanh Hóa

Mau-de-cuong-so-bo-bao-cao-thuc-tap-ke-toan-ban-hang
Mẫu đề cương sơ bộ báo cáo thực tập kế toán bán hàng

12.1. Mẫu đề cương sơ bộ 

MỤC LỤC 

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

DANH MỤC VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY HÓA CHẤT THANH HÓA  

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY HÓA CHẤT THANH HÓA 

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY HÓA CHẤT THANH HÓA                    

12.2. Mẫu đề cương chi tiết

Mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập kế toán bán hàng cho bạn đọc tham khảo:

MỤC LỤC 

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

DANH MỤC VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY HÓA CHẤT THANH HÓA  

1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty

1.1.1. Danh mục hàng bán (hoặc dịch vụ) của Công ty

1.1.2. Thị trường của Công ty

1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty

1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty

1.2.1 Bộ máy quản lý của công ty

1.2.2 Bộ máy kế toán của công ty

1.2.3. Các phòng ban liên quan đến hoạt động bán hàng

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY HÓA CHẤT THANH HÓA           

2.1. Kế toán doanh thu

2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu

2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu

2.2. Kế toán giá vốn hàng bán

2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán

2.2.3. Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán

2.3. Kế toán chi phí bán hàng

2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.3.2. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng

2.3.3. Kế toán tổng hợp về chi phí bán hàng

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY HÓA CHẤT THANH HÓA          

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2- Nhược điểm

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty

3.2.1- Về công tác quản lý bán hàng

3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán

3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ

3.2.4. Tin học hoá công tác kế toán

3.2.5. Điều kiện thực hiện giải pháp

KẾT  LUẬN

12.3. Link tải 2 mẫu đề cương

Link tải đề cương

Trên đây là link tải đầy đủ 2 mẫu đề cương mà Luanvan24 đã tổng hợp ở trên, nếu bạn gặp trục trặc trong quá trình tải. Hãy để lại cmt hoặc chat với Luận Văn 24, chúng tôi sẽ gửi lại tài liệu ngay cho bạn. 

13. 5 lưu ý quan trọng để bài báo cáo hoàn hảo hơn! 

5-luu-y-khi-lam-bao-cao-thuc-tap-ke-toan-ban-hang
5 lưu ý

13.1. Tìm hiểu đầy đủ yêu cầu đối với một bài báo cáo thực tập mà nhà trường và khoa quy định. 

 • Điều này rất quan trọng bởi một bài báo cáo muốn đạt điểm giỏi, bạn cần trình bày đầy đủ các yêu cầu.
 •  Chỉ cần thiếu bất kỳ một phần nhỏ nào, cơ hội được điểm giỏi của bạn cũng sẽ bay qua cửa sổ.

13.2. Lựa chọn cơ sở thực tập có hệ thống tổ chức kế toán tốt. 

 • Bởi một hệ thống kế toán mà không tốt về cơ bản sẽ không thể đáp ứng được đầy đủ các thông tin và yêu cầu nghiên cứu của nhà trường. Các doanh nghiệp lớn thường có hệ thống kế toán tốt hơn so với doanh nghiệp nhỏ. 
 • Do đó, lời khuyên của chúng tôi cho các bạn là nên chuẩn bị kiến thức thật tốt để có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp lớn một chút, bạn vừa có thể có đầy đủ thông tin làm báo cáo vừa được học hỏi cách làm việc chuyên nghiệp.

13.3. Cố gắng hoàn thành tốt nhất khoảng thời gian thực tập. 

 • Thời gian thực tập bạn sẽ gặp không ít khó khăn do phải làm quen với môi trường mới và những áp lực từ công việc, từ cấp trên,.. nhưng hãy chăm chỉ và cố gắng hết mình. Họ sẽ thấy và đánh giá tốt cho bạn vào giấy xác nhận thực tập. 
 • Tờ giấy này sẽ là một trong những yếu tố cấu thành nên điểm số của báo cáo.

13.4. Tham gia đầy đủ các buổi hướng dẫn của thầy cô ở trường. 

 • Trong quá trình thực hiện báo cáo, các bạn sẽ có những buổi gặp mặt với giảng viên hướng dẫn để giải đáp thắc mắc và nghe hướng dẫn của thầy cô về cách làm báo cáo cũng như yêu cầu riêng của từng thầy cô.
 • Việc tham gia vừa giúp bạn nắm vững cách làm bài hơn, vừa giúp bạn được cộng thêm điểm ý thức, giúp bài báo cáo có kết quả tốt hơn.

13.5. Trình bày báo cáo khoa học theo tiêu chuẩn. 

 • Mỗi trường sẽ có yêu cầu về cách trình bày khác nhau đối với bài báo cáo thực tập kế toán bán hàng.
 • Nếu bạn thực hiện sai, bạn sẽ phải làm lại bài và bị trừ điểm. Nên hãy thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn này.
 • Bạn có thể tham khảo cách trình bày qua bài viết: Bí quyết cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp đạt điểm cao

Trên đây là 10 mẫu và cách làm đề cương báo cáo thực tập kế toán bán hàng  mà chúng tôi muốn gửi tới bạn. Hãy làm theo hướng dẫn của chúng tôi để bài báo cáo của mình đạt điểm số cao nhất nhé. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ với Luận Văn 24 – đơn vị chuyên hỗ trợ luận văn, báo cáo thực tập uy tín trên thị trường qua số điện thoại 0988 55 2424 hoặc qua email luanvan24@gmail.com để được tư vấn và hỗ trợ.

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan