Cấu trúc và mẫu bài báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất

3.7/5 - (7 bình chọn)

Báo cáo nghiên cứu khoa học có mục tiêu truyền đạt thông tin liên quan tới vấn đề khoa học, phương pháp hay cách tiếp cận nhằm giải quyết vấn đề. Vậy cấu trúc của một bài báo cáo khoa học hoàn chỉnh bao gồm những gì? Để có câu trả lời hãy cùng Luận Văn 24 theo dõi bài viết sau.

hinh-anh-bao-cao-nghien-cuu-khoa-hoc-1

1. Cấu trúc bài báo cáo nghiên cứu khoa học

Một bài báo cáo nghiên cứu khoa học của sinh viên cần phải được trình bày theo một cấu trúc chặt chẽ, đảm bảo được những nội dung chính bao gồm phần mở đầu, nội dung, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục.

1.1. Phần mở đầu

Ở phần này người viết cần trình bày được những ý như sau:

 • Tên đề tài nghiên cứu.
 • Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu.
 • Mục đích nghiên cứu.
 • Đối tượng nghiên cứu.
 • Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu.
 • Cơ sở và lý luận nghiên cứu.

1.2. Phần nội dung

Đây là phần trọng tâm và cơ bản nhất của bài báo cáo nghiên cứu khoa học. Tại phần nội dung thường được chia thành các chương mục khác nhau. Về cơ bản, một bài nghiên cứu khoa học thường được chia làm 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận và vấn đề thực tiễn. 

Trình bày vấn đề có liên quan tới lịch sử của vấn đề nghiên cứu, những khái niệm cơ bản. Đồng thời chỉ ra được đặc điểm cơ bản của đối tượng và khách thể nghiên cứu.

Chương 2: Nội dung và kết quả nghiên cứu.

Chương 2 chủ yếu phân tích về thực trạng, nguyên nhân chủ quan và khách quan của các thực trạng nghiên cứu. Đồng thời tiến hành thực nghiệm, so sánh kết quả thực nghiệm và đưa ra những nhận định đánh giá phù hợp.

Chương 3: Đề xuất giải pháp và khuyến nghị

Ở chương 3, khi nêu giải pháp, khuyến nghị bạn cần phải dựa vào kết quả của bài nghiên cứu. Sao cho nó đảm bảo phù hợp, có tính khả thi. Đồng thời đề xuất được những vấn đề mang tính bức xúc và triển vọng trong thực tế.

1.3. Phần kết luận

Ở phần này người viết sẽ kết luận về toàn bộ công trình nghiên cứu khoa học. Tại đây bạn cần tổng hợp lại kết quả nghiên cứu, nêu ra những vấn đề nào đã được giải quyết và những vấn đề chưa được giải quyết. Sau đó khuyến nghị và đề xuất một số hướng phát triển về đề tài nghiên cứu.

Đối với phần kết luận cần được trình bày sao cho ngắn gọn, đảm bảo tính cô đọng, súc tích và không thêm bất kỳ luận điểm nào.

hinh-anh-bao-cao-nghien-cuu-khoa-hoc-2

1.4. Tài liệu tham khảo

Thông thường sẽ có những cách ghi tài liệu tham khảo khác nhau trong bài báo cáo nghiên cứu khoa học. Chẳng hạn như ghi ở cuối trang, ghi cuối chương hoặc cuối sách. Nếu bạn ghi tài liệu tham khảo ở cuối sách cần phải trình bày nó theo một mẫu thống nhất và cần sắp xếp danh mục tài liệu tham khảo theo đúng quy định của nhà xuất bản.

Khi ghi danh mục tài liệu tham khảo cần trình bày đầy đủ về những thông số cơ bản theo thứ tự cụ thể như: số thứ tự, họ và tên tác giả, tên tài liệu, nguồn: Tên tạp chí, tập số, năm, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang…

Cần lưu ý về trình tự sắp xếp danh mục các tài liệu tham khảo như sau:

 • Sắp xếp dựa theo thứ tự sách rồi đến các văn kiện và cuối cùng là tác phẩm của cá nhân.
 • Cần sắp xếp tài liệu tham khảo theo từng khối tiếng khác nhau và sắp xếp dựa trên nguyên tắc ABC của họ và tên tác giả.
 • Đối với tác giả là người Việt Nam sẽ sắp xếp theo thứ tự ABC theo đúng tên của tác giả và không đảo lộn về trật tự của họ và tên.
 • Đối với tác giả là người nước ngoài sắp xếp theo họ của tác giả.
 • Những tài liệu không có tên tác giả được sắp xếp theo thứ tự ABC của tên tài liệu.

Về trích dẫn thì những tài liệu nào được trích dẫn vào các công trình nghiên cứu, luận văn hay sách thì đánh số theo thứ tự danh mục của tài liệu tham khảo và đặt nó trong dấu ngoặc vuông.

1.5. Phụ lục (nếu có)

Đây là phần không bắt buộc trong bài báo cáo nghiên cứu khoa học. Phần phụ lục sẽ để các câu hỏi liên quan tới điều tra, bảng hướng dẫn, chỉ dẫn, bảng biểu, số liệu, biểu đồ, đồ thị, tra cứu theo đề mục hoặc tên tác giả….

1.6. Mục lục

Phần mục lục trình bày về những đề mục chính cùng với số trang tương ứng. Nó được ghi đúng như trình tự trình bày của bài báo cáo nghiên cứu khoa học. Mục lục phần lớn được đặt tại phần phía đầu và ghi ở trang tiếp bìa phụ để người đọc có cái nhìn tổng quát nhất về bài báo cáo của bạn trước khi đi vào tìm hiểu chi tiết.

Bạn đang hoàn thành đề tài Nghiên cứu khoa học của mình? Bạn gặp khó khăn với việc tìm kiếm tài liệu, dữ liệu, phân tích dữ liệu? Quỹ thời gian của bạn không đủ cho việc hoàn thành chỉn chu bài luận của mình, Hãy để Dịch vụ hỗ trợ luận văn của Luận Văn 24 giúp bạn nhé!

2. Mẫu báo cáo nghiên cứu khoa học

Mẫu 1

Đề cương báo cáo nghiên cứu khoa học: Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên các trang web mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM

hinh-anh-bao-cao-nghien-cuu-khoa-hoc-3

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1.Tính cấp thiết của đề tài

1.2.Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1.Mục tiêu nghiên cứu tổng quát

1.2.2.Mục tiêu nghiên cứu cụ thể

1.3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1.Đối tượng nghiên cứu

1.3.2.Phạm vi nghiên cứu

1.4.Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.4.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu nước ngoài

1.4.2.Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1.Thông tin nghiên cứu

4.2.Mô hình

4.3.Kiểm định các giả thiết của mô hình

4.3.1.Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến

4.3.2.Kiểm định hiện tượng phương sai không đổi

4.3.3.Kiểm định hiện tượng tựtương quan

4.4. Kiểm định mô hình hồi quy

4.5.Kiểm định các giả thuyết

CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT

5.1. Kết luận

5.2. Kiến nghị giải pháp

5.2.1. Tăng cường lợi ích tiêu dùng cho khách hàng

5.2.2. Giảm thiểu rủi ro cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ mua sắm trực tuyến

5.2.3. Nâng cao tính dễ sử dụng cho các website mua sắm trực tuyến

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mẫu 2

Đề cương báo cáo nghiên cứu khoa học: Đánh giá nhận thức của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề sống thử.

hinh-anh-bao-cao-nghien-cuu-khoa-hoc-4

Mục lục

Mở đầu

1.Lý do chọn đề tài

2.Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

3.Khách thể và đối tượng nghiên cứu

4.Giả thuyết nghiên cứu

5.Phương pháp nghiên cứu

6.Dàn ý của nội dung công trình nghiên cứu

Nội dung

Chương I: Cơ sở lý luận

1.Tổng quan nghiên cứu về sống thử

1.1. Nghiên cứu trên thế giới

1.2. Các nghiên cứu trong nước về sống thử

2.Một số khái niệm

2.1. Khái niệm

2.2. Quan niệm về sống thử trong xã hội

Chương II: Những yếu tố tác động đến nhận thức của sinh viên  về sống thử và xu hướng sống thử

1. Những yếu tố tác động đến nhận thức của sinh viên về sống thử

1.1. Yếu tố cá nhân

1.2. Yếu tố xã hội

1.3. Yếu tố gia đình

2. Xu hướng sống thử của sinh viên thông qua nhận thức của họ về sống thử

Chương III: Thực trạng và nguyên nhân sống thử của sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh

1. Giới thiệu vài nét vềđịa bàn nghiên cứu

2. Đặc điểm và khách thể nghiên cứu

3. Quan niệm của sinh viên  về vấn đề sống thử

4. Các nguyên nhân dẫn đến sống thử

5. Đánh giá về lợi ích và bất lợi của sống thử

Kết luận và khuyến nghị

1. Kết luận

2. Khuyến nghị

Tài liệu tham khảo và phụ lục

1. Tài liệu tham khảo

2. Phụ lục

Ngoài hai mẫu đề cương chi tiết bài báo cáo nghiên cứu khoa học trên, bạn có thể Download MIỄN PHÍ các bài mẫu báo cáo hoàn thiện mà Luận Văn 24 đã tổng hợp tại link dưới đây:

Download

Trên đây là cấu trúc và báo cáo nghiên cứu khoa học mẫu mà Luận Văn 24 muốn chia sẻ đến với các bạn. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hữu ích để hoàn thiện bài báo cáo nghiên cứu khoa học được tốt nhất. 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hay bạn muốn được hỗ trợ viết báo cáo nghiên cứu khoa học, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua SĐT: 098 855 2424 hoặc email: luanvan24@gmail.com. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi bài viết này của chúng tôi.

Nguồn: Luanvan24.com

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan