Bancassurance là gì? Khái quát chung về Bancassurance

Trong bài viết này, Luận Văn 24 chuyên giá viết luận văn thuê xin chia sẻ đến bạn khái niệm Bancassurance là gì? Các mô hình Bancassurance, ưu nhược điểm của từng mô hình cùng các sản phẩm của nó và kênh phân phối.

Bancassurance là gì? Khái quát chung về Bancassurance
Bancassurance là gì? Khái quát chung về Bancassurance

1. Bancassurance là gì?

Bancassurance (banca + assurance) là một thuật ngữ tiếng Pháp dùng để chỉ việc bán sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng cho cùng một cơ sở khách hàng. Đây là một khái niệm dùng để gọi chung cho các hình thức hợp tác của các doanh nghiệp bảo hiểm và các ngân hàng, trong đó các ngân hàng có vai trò thực hiện việc phân phối các sản phẩm cho các doanh nghiệp bảo hiểm tuỳ thuộc theo mức độ thoả thuận hợp tác của hai bên và hưởng phí hoa hồng như các đại lý bán bảo hiểm [14]. 

Một cách tổng quát, Bancassurance có thể được hiểu một cách giản đơn nhất là việc các ngân hàng tham gia cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng của mình. Chẳng hạn, ngân hàng bán sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho những người vay tiền để mua ôtô. Sự tham gia của ngân hàng có thể ở nhiều cấp độ khác nhau tuỳ theo mô hình Bancassurance. 

Ở đây, cần phân biệt việc ngân hàng phân phối các sản phẩm bảo hiểm với việc các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp và phân phối các dịch vụ tài chính, ngân hàng (assurbanking).

Bên cạnh kênh phân phối truyền thống (các đại lý, môi giới bảo hiểm) và kênh phân phối trực tiếp (qua internet, điện thoại…), Bancassurance là một kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm mới. Khách hàng của Bancassurance có thể là những khách hàng cũ của doanh nghiệp bảo hiểm trước đây mua bảo hiểm qua các kênh truyền thống, có thể là những khách hàng đã có mối quan hệ với ngân hàng, cũng có thể là những khách hàng mới hoàn toàn. Bằng kênh phân phối Bancassurance, cơ sở khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm được mở rộng một cách tối đa, mang lại nhiều lợi ích cho cả phía ngân hàng, phía khách hàng và bản thân doanh nghiệp bảo hiểm.

2. Các mô hình Bancassurance

Dựa trên mức độ quan hệ hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm (từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp), việc liên kết bảo hiểm – ngân hàng được thực hiện theo các mô hình cơ bản là: mô hình thỏa thuận phân phối (còn gọi là mô hình hợp tác kinh doanh), mô hình chiến lược liên kết, mô hình liên doanh và mô hình tập đoàn dịch vụ tài chính (còn gọi là mô hình độc quyền). Trong đó, thỏa thuận phân phối là mô hình phổ biến nhất.

Bancassurance là gì (1)
Bancassurance là gì (1)

2.1. Mô hình thỏa thuận phân phối

Mô hình thoả thuận phân phối được phân chia làm hai cấp độ. 

Ở cấp độ đơn giản, việc ký thoả thuận hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm được thực hiện giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm có mối quan hệ hoàn toàn độc lập với nhau, theo đó ngân hàng đóng vai trò là một kênh phân phối của doanh nghiệp bảo hiểm. Một ngân hàng có thể liên kết với nhiều doanh nghiệp bảo hiểm, và ngược lại, một doanh nghiệp bảo hiểm cũng có thể liên kết với nhiều ngân hàng.

Bancassurance là gì (2)
Bancassurance là gì (2)

Trong kênh phân phối này, ngân hàng đóng vai trò như một đại lý, hoặc người môi giới của doanh nghiệp bảo hiểm. 

Trong vai trò là một đại lý của doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng trực tiếp phân phối các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng. Các sản phẩm bảo hiểm có thể được bán riêng rẽ hoặc bán cùng các sản phẩm của ngân hàng.

Bancassurance là gì (3)
Bancassurance là gì (3)

Trong vai trò là người môi giới cho doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng sẽ cho doanh nghiệp bảo hiểm mượn chỗ để bố trí nhân viên hoạt động thường trực tại ngân hàng.

Bancassurance là gì (4)
Bancassurance là gì (4)

Ở cấp độ đơn giản, hai bên không cần hoặc chỉ chia sẻ một ít cơ sở dữ liệu khách hàng và không cần phải đầu tư nhiều về cơ sở vật chất cho quan hệ hợp tác này. 

Ở cấp độ phức tạp hơn, thỏa thuận hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm được thực hiện giữa ngân hàng và Doanh nghiệp bảo hiểm nắm giữ cổ phần của nhau. Mô hình thỏa thuận phân phối ở cấp độ này còn được gọi là mô hình chiến lược liên kết. 

Mô hình này gần tương tự như mô hình thỏa thuận phân phối. Tuy nhiên, điểm khác nhau là, ở mô hình này ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm nắm giữ cổ phần của nhau, ngân hàng sẽ phân phối sản phẩm bảo hiểm với tư cách là đồng minh chiến lược của doanh nghiệp bảo hiểm.

Bancassurance là gì (5)
Bancassurance là gì (5)

Vì nắm giữ cổ phần của nhau, nên ở hình thức này, hai bên có mức độ kết hợp cao hơn trong việc cung cấp sản phẩm và quản lý kênh phân phối, có thể có sự chia sẻ cơ sở dữ liệu khách hàng và đòi hỏi phải đầu tư đúng mức vào công nghệ thông tin và nhân sự bán hàng.

2.2. Mô hình liên doanh

Theo mô hình này, ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm liên kết thành lập một pháp nhân thứ 3 để triển khai cung cấp sản phẩm bảo hiểm. Pháp nhân này chính là một doanh nghiệp bảo hiểm và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm.

Bancassurance là gì (6)
Bancassurance là gì (6)

Theo mô hình này, việc thiết kế sản phẩm và cung cấp sản phẩm hoàn toàn là do pháp nhân thứ 3 thực hiện. Sản phẩm do doanh nghiệp liên doanh này cung cấp sẽ phối hợp sản phẩm của cả hai bên. Ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm tham gia góp vốn thành lập pháp nhân này sẽ được hưởng lợi nhuận từ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm này. Như vậy, ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm cùng sở hữu về sản phẩm và khách hàng, cùng chia sẻ cơ sở dữ liệu khách hàng. Cấp độ này đòi hỏi phải có sự cam kết mạnh mẽ và dài hạn từ hai phía về chiến lược phân phối sản phẩm, về cơ sở vật chất, cần phải có sự tin tưởng và trung thực tuyệt đối, lâu dài.

2.3. Mô hình tập đoàn dịch vụ tài chính

Mô hình này bao gồm hai hình thức liên kết sau: 

Ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm cùng nằm trong một tập đoàn tài chính 

Ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm sở hữu lẫn nhau: Ngân hàng có thể sở hữu một phần hoặc toàn bộ một doanh nghiệp bảo hiểm thông qua việc mua toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp bảo hiểm hoặc thành lập một doanh nghiệp bảo hiểm mới của riêng mình, hoặc ngược lại, doanh nghiệp bảo hiểm cũng có thể sở hữu một phần hoặc toàn bộ ngân hàng. Việc sở hữu lẫn nhau này sẽ là tiền đề để hình thành nên một tập đoàn dịch vụ tài chính ngân hàng trong tương lai.

Bancassurance là gì (7)
Bancassurance là gì (7)

cấp độ này, các hoạt động và hệ thống phân phối được kết hợp hoàn toàn, có khả năng tác động mạnh tới các khách hàng hiện có và các dịch vụ khác, có khả năng tạo ra những sản phẩm liên kết mới. Quản lý theo tập đoàn sẽ thực hiện được cam kết hợp tác mạnh mẽ để tạo ra lợi nhuận chung cho cả tập đoàn. 

Mô hình này buộc các ngân hàng và các doanh nghiệp bảo hiểm phải thỏa thuận việc lựa chọn kênh bán hàng, người sẽ sở hữu các thông tin về khách hàng, những sản phẩm nào sẽ được đưa ra và sẽ phân phối như thế nào, và ai sẽ là người quản lý các đơn bảo hiểm…

Hiện tại, Luận Văn 24 đang cung cấp làm báo cáo tốt nghiệp thuê , dịch vụ làm assignment, xử lý số liệu spss , làm tiểu luận thuê chuyên nghiệp nhất thị trường. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ từ A-Z.

3. Ưu nhược điểm của các mô hình Bancassurance

Mỗi mô hình Bancassurance đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng, tùy thuộc vào mức độ liên kết, đặc điểm liên kết trong mô hình. Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng mức độ liên kết càng sâu rộng thì điểm lợi là chi phí kinh doanh càng giảm, từ đó giúp việc kinh doanh trở nên hiệu quả hơn, tính phức tạp của việc liên kết sẽ được bù lại bằng các khoản lợi nhuận; Bancassurance sẽ càng tận dụng được ưu thế về lượng cơ sở khách hàng trung thành của ngân hàng và khả năng bán hàng của mạng lưới chi nhánh ngân hàng rộng khắp.

Ngược lại, mức độ liên kết càng sâu rộng thì các ngân hàng và các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ càng phải thỏa thuận chi tiết hơn về việc lựa chọn kênh bán hàng, người sở hữu các thông tin về khách hàng, những sản phẩm sẽ được phân phối, cách thức phân phối, người quản lý các đơn bảo hiểm…. 

ưu điểm, nhược điểm của từng mô hình Bancassurance cụ thể như sau: 

Mô hình thỏa thuận phân phối: 

Ưu điểm: 

Thỏa thuận phân phối là mô hình Bancassurance đơn giản nhất, sự liên kết giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm ở mức thấp nhất, nhờ đó, mô hình này rất phù hợp đối với các sản phẩm bảo hiểm đơn giản – các sản phẩm bảo hiểm phổ thông. 

Việc kinh doanh có thể được bắt đầu một cách nhanh chóng, không cần sự đầu tư nhiều về vốn (chi phí thấp). 

Khi hoạt động theo mô hình thỏa thuận phân phối, các ngân hàng sẽ không cần thiết phải liên kết với một doanh nghiệp bảo hiểm nào cố định. Họ có thể lựa chọn các doanh nghiệp bảo hiểm tốt nhất cho mình đối với từng loại sản phẩm cụ thể và trong một số trường hợp đó là các sản phẩm đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của người tiêu dùng. Sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc hình thành quan hệ liên kết ngân hàng – bảo hiểm sẽ cho phép các ngân hàng có được những sản phẩm cạnh tranh và/hoặc có được mức hoa hồng hợp lý. 

Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm đang cố tìm kiếm sự đa dạng hóa các chiến lược phân phối của mình thì mô hình kinh doanh này cho phép họ có cơ hội gây dựng các sản phẩm có tính năng đặc biệt để thiết lập quan hệ phân phối với các ngân hàng. 

Nhược điểm: 

Do mức độ liên kết giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm chưa cao nên điểm hạn chế của mô hình này là khối lượng kinh doanh thấp. Trong mô hình thỏa thuận phân phối, chi phí bán hàng có giảm so với mô hình kinh doanh truyền thống nhưng chi phí quản lý ở mức tương đương, thậm chí còn cao hơn một chút so với mô hình kinh doanh truyền thống. 

Thiếu sự linh hoạt trong việc cho ra đời sản phẩm mới. Có sự khác biệt về văn hóa kinh doanh.

Mô hình liên doanh:

Ưu điểm: 

– Cùng một văn hóa doanh nghiệp 

– Tận dụng triệt để cơ sở dữ liệu khách hàng, kinh nghiệm cũng như hệ thống phân phối sẵn có của các bên liên doanh 

Nhược điểm: 

Cần có sự đầu tư lớn về nhân lực cũng như nguồn vốn. 

Mô hình tập đoàn dịch vụ tài chính (mô hình độc quyền):

Ưu điểm: 

Ở mô hình này, với mức độ liên kết cao nhất, Bancassurance sẽ có thể tiết kiệm chi phí tối đa, mang lại lợi nhuận cũng như hiệu quả kinh doanh cao. Cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều giảm một cách đáng kể so với mô hình kinh doanh truyền thống. 

Ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm cam kết hợp tác rất chặt chẽ về cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Cả hai sử dụng dịch vụ của nhau trên tinh thần hợp tác phát triển. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể tận dụng được lượng cơ sở khách hàng của ngân hàng với mạng lưới rộng. Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm còn sử dụng hệ thống ngân hàng để chi trả tiền bồi thường cho khách hàng. 

Các ngân hàng và các doanh nghiệp bảo hiểm được lợi do sử dụng uy tín, thương hiệu và nguồn lực của cả hai bên vào việc cung cấp các dịch vụ bảo hiểm, tăng cường các dịch vụ ngân hàng. Ngoài ra, ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm còn nhận được sự hậu thuẫn của tập đoàn (nếu thuộc cùng một tập đoàn), có chiến lược phát triển rõ ràng. 

Nhược điểm: 

Đòi hỏi phải có vốn lớn, mạnh, trình độ quản lý cao, danh mục đầu tư rõ ràng, hợp lý. Các ngân hàng và các doanh nghiệp bảo hiểm cần phải quyết định đúng về kênh bán hàng, người sở hữu các thông tin về khách hàng, những sản phẩm sẽ được phân phối, cách thức phân phối…. 

Sẽ có tác động không tốt nếu một trong hai bên có vấn đề như về thương hiệu, uy tín, quản lý yếu kém của công ty mẹ sẽ là vấn đề với công ty con và ngược lại. Nếu trên thị trường xảy ra những biến động như: doanh nghiệp bảo hiểm làm ăn kém hiệu quả, gian dối, khách hàng không hài lòng…sẽ ảnh hưởng nhất định đến tâm lý của khách hàng và sự tín nhiệm của khách hàng đối với thương hiệu của ngân hàng. Nếu như các doanh nghiệp bảo hiểm không có một kế hoạch hợp lý để tiếp xúc với khách hàng của ngân hàng hoặc đội ngũ nhân viên của các doanh nghiệp bảo hiểm không chuyên nghiệp, giao tiếp với khách hàng vụng về… sẽ ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu, hiệu quả hoạt động của ngân hàng. 

Trong mô hình này (đặc biệt là trường hợp ngân hàng thành lập Doanh nghiệp bảo hiểm trực thuộc), việc bán hàng sẽ phụ thuộc nhiều vào mục tiêu của ngân hàng mà không quan tâm nhiều tới việc phân tích các nhu cầu khách hàng. Cơ hội bán hàng cho các khách hàng cá nhân rộng lớn dễ bị bỏ lỡ do ngân hàng chỉ chú trọng tới khách hàng doanh nghiệp. Bởi vậy, mô hình này không thích hợp với việc bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hay sản phẩm bảo hiểm hưu trí.

4. Các sản phẩm Bancassurance

Các ngân hàng thường hợp tác với các doanh nghiệp bảo hiểm để thực hiện một số các hoạt động như: 

Đối với khách hàng là doanh nghiệp, ngân hàng có thể tư vấn cho họ về việc mua bảo hiểm tổn thất lợi nhuận, bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm trách nhiệm của chủ hàng, bảo hiểm trách nhiệm công cộng hoặc bảo hiểm nhân thọ. Những hợp đồng này có thể dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay tín dụng ngân hàng. 

Đối với khách hàng là cá nhân, hoạt động Bancassurance cung cấp cho họ khả năng sử dụng chính các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ làm đảm bảo cho việc vay vốn tại các ngân hàng. Khi họ mất khả năng thanh toán hoặc qua đời thì khoản nợ họ vay ngân hàng sẽ được trả hết bằng tiền bảo hiểm. 

Ngoài ra, đối với mô hình kinh doanh ngân hàng – bảo hiểm, các ngân hàng có thể bán bảo hiểm lữ hành về séc, thẻ, ngoại tệ. 

Như vậy, các sản phẩm bảo hiểm của ngành bảo hiểm có thể được các ngân hàng thương mại sử dụng rộng rãi như là tài sản thế chấp nhằm giảm rủi ro cho mình. Ngược lại, thông qua liên kết ngân hàng – bảo hiểm, ngành bảo hiểm cũng có thể sử dụng các tiện ích của ngân hàng về thanh toán, mở và quản lý tài khoản trong giao dịch một cửa, tư vấn…để nhận và thanh toán phí bảo hiểm thông suốt giữa khách hàng – tư vấn bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. 

Khác với các sản phẩm bảo hiểm truyền thống, Bancassurance phát triển các sản phẩm bảo hiểm đặc biệt để đáp ứng một nhu cầu nào đó bắt nguồn từ giao dịch ngân hàng, hoặc để cải thiện các sản phẩm hiện có nhằm thu hút khách hàng hoặc khiến chúng trở nên hữu ích hơn đối với khách hàng.

Có thể phân chia sản phẩm Bancassurance ra thành 3 nhóm là: 

  • Các sản phẩm bảo hiểm tài chính và hoàn trả (Finance and repayment products) 
  • Các sản phẩm bảo hiểm cho người gửi tiền (Depositors’ products)
  • Các  sản phẩm  bảo hiểm trọn  gói tiêu chuẩn đơn  giản (Simple standardized package products)

5. Các kênh phân phối sản phẩm Bancassurance

Hiện nay sản phẩm bảo hiểm được phân phối qua ba kênh phân phối lớn là kênh phân phối truyền thống, kênh phân phối trực tiếp và kênh phân phối mới.

Bancassurance là gì (8)
Bancassurance là gì (8)

Trong đó, kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm phổ biến nhất vẫn là kênh phân phối truyền thống. Đối với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, kênh phân phối trực tiếp qua điện thoại, qua thư tín, Internet, qua các nhà tuyển dụng…được sử dụng tối đa. Kênh phân phối mới trong đó có Bancassurance là kênh phân phối ra đời sau cùng nhưng có vai trò ngày càng lớn trong hệ thống phân phối sản phẩm bảo hiểm. 

Mô hình Bancassurance cũng sử dụng các kênh phân phối như mô hình bảo hiểm truyền thống là: bán hàng trực tiếp qua điện thoại (đối với các sản phẩm đơn giản), qua thư tín, Internet….Ngoài ra, sản phẩm Bancassurance còn có các kênh phân phối khác là: Các đại lý chuyên nghiệp (Career Agents); các đại lý được trả lương (Salaried agents); Các nhà tư vấn đặc biệt (Special advisers); Các nhân viên của ngân hàng (Bank employees); Thành lập hoặc mua lại các đại lý hoặc các công ty môi giới (Corporate agencies and brokerage firms).

Bài viết liên quan:

– Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng cán bộ công chức

So sánh cổ phiếu và trái phiếu

– Khái niệm cạnh tranh và phân loại cạnh tranh

– Tất tần tật về phương pháp phân tích hòa vốn

Nguồn: luanvan24.com

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

0988 55 2424
Chat Zalo
Zalo: 0988.55.2424