Bản chất, vai trò và phân loại các loại dịch vụ thương mại

Dịch vụ thương mại là gì, nó có vai trò như thế nào đối với con người cũng như nền kinh tế. Trong bài viết này, Luận Văn 24 sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết nhất về khái niệm, vai trò của dịch vụ thương mại cũng như các loại dịch vụ thương mại một cách rõ ràng nhất.

Hinh-anh-cac-loai-dich-vu-thuong-mai-1
Phân loại các loại dịch vụ thương mại

1. Khái niệm và vai trò dịch vụ thương mại

1.1. Khái niệm dịch vụ thương mại là gì?

Dịch vụ thương mại là hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy quá trình mua bán sản phẩm trên thị trường. Đây là hoạt động kinh tế cung cấp hoặc bán dịch vụ của các chủ thể khác nhau trên thị trường nhưng gắn liền với hoạt động thương mại khác. Các dịch vụ có thể hỗ trợ thúc đẩy khâu mua, khâu bán, có thể phục vụ bua bán. 

Dịch vụ thương mại là các hoạt động gắn liền với hàng hoá và thương mại dịch vụ… Dịch vụ thương mại có thể do tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thực hiện trên thị trường nội địa và nước ngoài. Có thể do chính phủ cung cấp, hay bản thân thực hiện. 

Ở khía cạnh vĩ mô thì dịch vụ thương mại là kiểu hoạt động phục vụ cho tổng thể mua bán ở phần vi mô các doanh nghiệp là dịch vụ mang tính động cơ kinh doanh và lợi nhuận do các doanh nghiệp thực hiện. 

Như vậy, thực chất dịch vụ thương mại là hoạt động bổ trợ, trợ giúp do hoạt động mua bán của các doanh nghiệp trên thị trường. Dịch vụ thương mại là “phần mềm” làm tăng tính hấp dẫn hay là hiệu quả của các hoạt động chính là mua bán các hàng hoá. Dịch vụ thương mại rất cần thiết và không tách rời hoạt động mua bán. Nó xuất hiện cả trước, trong và sau quá trình mua, bán hàng hoá của các doanh nghiệp.

1.2. Phân biệt dịch vụ thương mại và thương mại dịch vụ

Thương mại dịch vụ là hoạt động trao đổi mua bán hay cung cấp các dịch vụ (sản phẩm vô hình) trên thị trường. Dịch vụ chính là đối tượng của trao đổi mua bán. Các chủ thể tham gia trao đổi đa dạng bao gồm các tổ chức cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong phạm vi một quốc gia hoặc giữa các bộ phận quốc gia với nhau. 

Dịch vụ thương mại đó là hoạt động hỗ trợ cho quá trình trao đổi mua bán nói chung bao gồm cả sản phẩm hữu hình và vô hình. Dịch vụ được coi là phương tiện công cụ cho hoạt động mua bán chứ không phải là đối tượng trao đổi. 

Phạm trù dịch vụ thương mại phản ánh hai hoạt động kinh tế gắn liền nhau trong đó, thương mại cũng là một hình thức là một loại dịch vụ. Do vậy dịch vụ thương mại chính là hoạt động của dịch vụ với dịch vụ.

1.3. Vai trò của dịch vụ thương mại 

Dịch vụ thương mại của doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và kết quả cung ứng các yếu tố đầu vào hiệu quả tiêu thụ hay bán sản phẩm đầu ra. Từ đó ảnh hưởng đến chiến lược và hiệu quả kinh doanh của toàn doanh nghiệp. Nó được coi là công cụ cạnh tranh hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp trong môi trường thương mại hiện nay.

Hinh-anh-cac-loai-dich-vu-thuong-mai-2
Vai trò của dịch vụ thương mại

Dịch vụ thương mại còn có tác động tích cực tới các đối tượng được cung cấp và sử dụng chúng như các đối tác của doanh nghiệp những người tiêu dùng cá nhân, chính phủ… Nhờ đó, các đơn vị bạn hàng, khách hàng cũng như người tiêu dùng có thêm nhiều lợi ích và sự thoả nhãn nhằm thúc đẩy tái sản xuất mở rộng. 

Dịch vụ thương mại còn có vai trò thương mại trong phạm vi kinh tế quốc dân. Nó phục vụ hỗ trợ cho các hoạt động thương mại trong toàn bộ nền kinh tế, thúc đẩy cả khu vực sản xuất và dịch vụ phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước…

2. Đặc điểm của dịch vụ thương mại 

 • Dịch vụ thương mại gắn liền với quá trình mua và bán hàng hoá. 

Các dịch vụ thương mại xuất hiện trong quá trình lưu thông không tách rời qua quá trình mua bán. Hoạt động thương mại là sự phát triển của nó tiền đề quyết định sự ra đời và phát triển dịch vụ thương mại. Khác với dịch vụ thương mại trong nền kinh tế gồm có rất nhiều loại dịch vụ không gắn liền và phục vụ hoạt động mua bán chẳng hạn một số dịch vụ sản xuất.

 • Dịch vụ thương mại vừa có tính chất sản xuất, vừa có tính chất phi sản xuất (dịch vụ thuần tuý). 

Các dịch vụ có tính chất sản xuất gắn liền với hoạt động có tính chất sản xuất nhưng lại xuất hiện quá trình mua bán. Dịch vụ thương mại góp phần gia tăng giá trị hàng hoá do các ngành sản xuất tạo ra và làm tăng thu nhập quốc dân.

Các dịch vụ không có tính chất sản xuất như giao tiếp với khách hàng, giới thiệu hàng hoá đối với khách hàng, tư vấn tiêu dùng khi bán hàng… các dịch vụ không làm tăng giá trị hàng hoá do các ngành sản xuất tạo ra nhưng lại góp phần gia tăng GDP của khu vực dịch vụ góp phần làm gia tăng GDP trong nền kinh tế quốc dân. 

 • Dịch vụ thương mại là một loại dịch vụ thị trường 

Dịch vụ thương mại một mặt gắn liền với quá trình trao đổi mua bán của các chủ thể tham gia thị trường được hình thành thông qua quan hệ cung cầu và bị chi phối sự vận động tự nhiên của thị trường. Dịch vụ thương mại do thành phần kinh tế, chủ thể kinh doanh các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia thực hiện trên thị trường. 

Bên cạnh đó, một số dịch vụ thương mại của doanh nghiệp được chính phủ hỗ trợ ban đầu như tìm kiếm thị trường xúc tiến xuất khẩu, tổ chức đoàn đi khảo sát thị trường nước ngoài… và các hiệp hội nghề nghiệp tổ chức phi chính phủ trợ giúp thông tin, hội nghị, hội thảo…

Hinh-anh-cac-loai-dich-vu-thuong-mai-3
Dịch vụ thương mại gắn liền với quá trình trao đổi mua bán

3. Phân loại dịch vụ thương mại 

3.1. Phân loại theo tính chất của dịch vụ 

Dịch vụ có tính chất sản xuất: Loại dịch vụ này làm tăng giá trị hàng hoá, trực tiếp tham gia góp phần vào thu nhập quốc dân. 

 • Vận chuyển hàng hoá cho khách
 • Chuẩn bị hàng trước khi bán (như phân loại bao gói, chỉnh lý, pha cắt, chia nhỏ, pha chế, lắp ráp, sản phẩm…)
 • Dịch vụ kỹ thuật lắp ráp, bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa khi sử dụng hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
 • Dịch vụ cho thuê thiết bị, phương tiện (nếu có)

Dịch vụ không có tính sản xuất 

Doanh nghiệp giới thiệu hàng hoá để bán trực tiếp hàng hoá đó cho khách hàng thông tin về sản phẩm, về tổ chức sản xuất về phân phối cũng như năng lực loại dịch vụ này có ý nghĩa rất quan trọng. 

Kỹ thuật và nghệ thuật truyền thông bằng các phương tiện khác nhau trong không gian theo thời gian hàng hoá về dịch vụ về tổ chức quản lý và các nguồn lực cho khách hàng. Các phương tiện quảng cáo rất đa dạng và phong phú (như báo, Cataloge, các ấn phẩm đài, vô tuyến, Internet, áp phích…) hình thức thể hiện quảng cáo lời viết chữ, nói, âm thanh, ánh sắc hình ảnh màu sắc… 

Triển lãm hội chợ thương mại: vừa giới thiệu quảng cáo, vừa bán hàng và nghiên cứu thị trường, tổ chức hội nghị, hội thảo ký kết các hợp đồng các dịch vụ thuộc loại này không trực tiếp tạo ra thu nhập quốc dân nhưng lại góp phần gia tăng thu nhập quốc dân trong sản xuất 

3.2. Phân loại dịch vụ thương mại trong giai đoạn

Dịch vụ trong giai đoạn mua

Thực chất đây là dịch vụ trong khâu cung ứng các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp. Tuỳ từng loại “đầu vào” khác nhau của sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có thể và cần thiết nghiên cứu lựa chọn các dịch vụ thương mại sau đây. 

Dịch vụ thông tin về nhà cung cấp. Các giao dịch đàm phán mua hàng dịch vụ pháp lý về đơn hàng, dịch vụ kiểm định hàng hoá, dịch vụ hải quan, bảo hiểm, vận tải, kho hàng, thanh toán, hội nghị cung ứng… 

Dịch vụ trong giai đoạn bán

Chuẩn bị hàng để bán, chuyên chở hàng hoá đến khu vực bán hàng trưng bày, quảng cáo hàng hoá tại nơi bán, các dịch vụ hải quan giám định chất lượng và xuất xứ hàng hoá… 

Giới thiệu hàng hoá cho khách và hướng dẫn chọn mua, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển bốc dỡ hàng hoá theo yêu cầu của khách trả lời các yêu cầu của khách hàng, kiểm tra vận tải và dịch vụ vận chuyển giao nhận… 

Lắp đặt bảo hành, bảo dưỡng thay thế, sửa chữa, thông tin và đáp ứng các khuyến nghị từ khách hàng, tổ chức các hội nghị của khách hàng, các dịch vụ thanh toán. 

Hinh-anh-cac-loai-dich-vu-thuong-mai-4
Dịch vụ giao hàng, vận chuyển trong giai đoạn bán

3.3. Phân loại dịch vụ theo hành vi thương mại 

Dịch vụ thương mại bao gồm một số loại cơ bản sau đây: 

 • Môi giới thương mại 

Đó là dịch vụ thông qua người trung gian, người môi giới để thực hiện mua bán sản phẩm. Người môi giới là thương nhân, một mặt làm trung gian cho các bên trao đổi mua bán hàng hoá. Dịch vụ này có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng, mở rộng kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động. Quyền và nghĩa vụ của người giới thiệu thực hiện theo quy định trong luật thương mại.

 • Dịch vụ giao nhận hàng hoá

Dịch vụ người làm công việc giao nhận hàng hoá nhận hàng từ người gửi, tổ chức vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm các thủ tục giấy tờ và các dịch vụ khác có liên quan phạm vi các dịch vụ giao nhận hàng hoá, người giao nhận hàng hoá là thay mặt người gửi hàng làm nảy sinh dịch vụ trong quá trình chuyên chở hàng hoá … 

 • Dịch vụ giám định hàng hoá

Là dịch vụ do một tổ chức giám định độc lập thực hiện để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá theo yêu cầu của cá nhân cơ quan tổ chức và doanh nghiệp. Giám định về số lượng, chất lượng quy cách bao bì, giá trị hàng hoá các tổn thất, sự an toàn, vệ sinh các yêu cầu khác. 

Hoạt động giám định phải đảm bảo các nguyên tắc hoạt động khách quan khoa học và chính xác. Kết quả giám định là chứng thư giám định văn bản pháp lý để đảm bảo lợi ích các bên tham gia hợp đồng và giải quyết các tranh chấp xảy ra

 • Quảng cáo thương mại 

Là dịch vụ nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng về chủng loại hàng hoá, quy cách chất lượng, giá cả phương thức bán các dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp. Cung cấp thông tin đầy đủ đồng bộ ngắn gọn, hấp dẫn khách hàng trung thực không làm tổn hại lợi ích doanh nghiệp khác và môi trường lựa chọn hình thức, phương tiện thích hợp và đảm bảo hiệu quả. 

 • Hỗ trợ triển lãm thương mại.

Đây là hoạt động xúc tiến của thương mại tập trung trong một thời gian địa điểm nhất định. Có nhiều loại hội chợ, triển lãm thương mại khác nhau như hội chợ triển lãm tổng hợp, chuyên ngành, quy mô vùng, quốc gia quốc tế.

Hinh-anh-cac-loai-dich-vu-thuong-mai-5
Xúc tiến thương mại thông qua hội trợ triển lãm

Hiện tại, Luận Văn 24 đang cung cấp dịch vụ viết tiểu luận thuê, luận văn ngành kinh tế, tài chính. Nếu bạn bận rộn không có thời gian để hoàn thành hay gặp bất cứ khó khăn nào trong việc hoàn thành bài luận, hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn giải quyết mọi vấn đề. Với kinh nghiệm và đội ngũ trình độ cao, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi ích nhất.

4. Các loại dịch vụ thương mại chủ yếu ở Việt Nam

 • Dịch vụ thông tin, nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại

Dịch vụ này cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết về thị trường đầu vào đầu ra cho các doanh nghiệp các nhà kinh doanh thông tin và các đối tác kinh doanh. Tư vấn, nghiên cứu các yếu tố liên quan đến cơ cấu và hướng phát triển thị trường, chiến lược thị trường và hội nhập

Thông tin cho khách hàng biết về doanh nghiệp và sản phẩm cũng như công bố tài liệu, thông tin cần thiết, trong các cuộc hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm. Các loại dịch vụ trên được thực hiện thông qua các cơ quan chuyên ngành của chính phủ của bộ, ngành hoặc qua tổ chức phi chính phủ. 

Xu hướng: Các dịch vụ thông tin, tiếp thị và xúc tiến thương mại phát triển nhanh và đa dạng do yêu cầu cạnh tranh và hội nhập ngày càng cao. Được hỗ trợ kỹ thuật máy tính và mạng Internet đảm bảo yêu cầu về dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện chính xác và có hệ thống. Đây là loại dịch vụ thuộc mối quan tâm hàng đầu của cả doanh nghiệp và chính phủ.

 • Dịch vụ tài chính và bảo hiểm

Dịch vụ tài chính và bảo hiểm là các loại dịch vụ giúp cho thực hiện các giao dịch tài chính trợ giúp vốn, thanh toán trong nước và quốc tế cũng như tài trợ rủi ro cho hoạt động thương mại của các doanh nghiệp cung cấp các nguồn tài trợ tài chính ngắn và dài hạn phương thức tín dụng và chuyển tiền cho doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ thanh toán thuận tiện, hiệu quả cung cấp dịch vụ bảo hiểm về hàng hoá về phương tiện vận tải trách nhiệm các dịch vụ trên chủ yếu do doanh nghiệp thực hiện. 

Xu hướng: Các dịch vụ tài chính, tài trợ cho hoạt động đầu tư bảo hiểm có xu hướng phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế thương mại, đẩy mạnh tốc độ để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phát triển theo hướng tạo thuận lợi, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm và có thời hạn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt các hàng hoá xuất nhập khẩu góp phần nâng cao các khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp của ngành quốc gia.

 • Dịch vụ kiểm định và chứng nhận hàng hóa

Là loại dịch vụ mang tính chất kiểm tra của các cơ quan Nhà nước và các tổ chức giám định độc lập, nhằm cấp giấy chứng nhận hàng hoá và xuất xứ hàng hoá cho các chủ thể sản xuất kinh doanh. Giám định nhằm cung cấp các báo cáo, biên bản giám định theo yêu cầu của các bên mua, bên bán về phẩm chất, số lượng, khối lượng chất lượng bao bì tổn thất hàng hoá và hình thức giám định khác.

Hoạt động bao bì tổn thất hàng hoá và hình thức giám định khác. hoạt động giám định có thể do cơ quan chính phủ tổ chức giám định độc lập trong nước hoặc quốc tế thực hiện. Nó có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp, người tiêu dùng và cả phạm vi quốc gia đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Hinh-anh-cac-loai-dich-vu-thuong-mai-6
Dịch vụ kiểm định và chứng nhận hàng hóa
 • Dịch vụ kho vận và giao nhận hàng hoá 

Vận tải hàng hoá, lưu kho lưu, lưu bãi và giao nhận hàng hoá các loại hàng hoá này thuộc đối tượng giao nhận, vận chuyển hàng thương mại (hàng hoá lưu thông trên thị trường nội địa, hàng hoá xuất nhập khẩu, hàng thông thường, hàng triển lãm).

Giao nhận vận chuyển có phân biệt đối với thương mại nội địa và quốc tế có thể thực hiện trực tiếp bởi các Công ty kho vận và giao nhận hàng hoá hoặc thông qua đại lý giao nhận. Đóng gói, bốc xếp, bảo quản, lưu kho, gom hàng của tổ chức giao nhận cũng thuộc loại dịch vụ giao nhận và kho vận. Ngoài ra người cung cấp dịch vụ này còn thay mặt chủ hàng làm các thủ tục khác liên quan đến giao nhận hàng hoá 

Xu hướng: Các dịch vụ giao nhận, kho vận ngoại thương sẽ phát triển và cạnh tranh gay gắt theo chiến lược phát triển thương mại hướng về xuất khẩu vì các điều kiện giao hàng trong thương mại quốc tế trở nên thành các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp về lâu dài sẽ chuyển sang phương thức mua FOB bán CIF và nâng cao năng lực cạnh tranh trong vận tải hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam. 

 • Dịch vụ đào tạo và tư vấn pháp lý và quản lý 

Dịch vụ đào tạo và cung cấp các kiến thức, nâng cao kỹ năng kinh doanh và quản lý hoạt động thương mại, đặc biệt trong thương mại quốc tế. Nó bao gồm các hình thức đào tạo đa dạng, tập trung, tại chỗ, tại chức, từ xa, bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo dài hạn… Doanh nghiệp có thể tự làm hoặc đi thuê.

Tư vấn pháp luật về thuế, ngân hàng tài chính bảo hiểm hải quan sở hữu, trí tuệ mua bán… cho các doanh nghiệp. Tư vấn pháp luật pháp lý của doanh nghiệp trước toà án, trọng tài kinh tế … Tư vấn quản lý như lập kế hoạch kinh doanh, chính sách mô hình tổ chức và sử dụng nguồn nhân lực, công tác kế toán, trợ giúp kỹ năng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và quản trị tác nghiệp ở các bộ phận chức năng trong tổ chức doanh nghiệp. 

Xu hướng:  Dịch vụ đào tạo sẽ phát triển và mang tính cạnh tranh quốc tế, dịch vụ tư vấn pháp lý đặc biệt cần thiết đối với các doanh nghiệp khi thâm nhập và mở rộng thị trường nước ngoài. Dịch vụ tư vấn về quản lý đang trở thành mối quan tâm của nhiều doanh nghiệp, khi điều kiện thu nhập hay kinh phí cho dịch vụ của Công ty ngày càng tăng lên.

Trên đây là bài viết tham khảo cung cấp kiến thức đầy đủ để bạn hiểu được thêm về các loại dịch vụ thương mại, đặc điểm và phân loại. Ngoài ra còn có nội dung các dịch vụ thương mại phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Trong quá trình tìm hiểu, nếu có bất kì ý kiến thắc mắc xin liên hệ qua hotline 0988 55 2424 của Luận Văn 24 để được đội ngũ chuyên gia tư vấn giúp đỡ.

Nguồn: Luanvan24.com

0/5 (0 Reviews)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo
0988 55 2424