• Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

  Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Chất lượng và sự sẵn sàng của các yếu tố đầu vào Các nhân tố đầu vào bao gồm nhân lực, nguyên liệu, phụ  liệu, công nghệ, thông tin, các yếu tố này phải sẵn sàng, nghĩa là: – Phải dự trữ […]

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế

  Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế 1.Khái niệm tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu nhập hay sản lượng được tính cho toàn bộ nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm). Tăng trưởng kinh tế có thể biểu thị […]

 • Tổng quan về chiến lược marketing 4P

  Tổng quan về chiến lược marketing 4P 1.Chiến lược marketing 4p là gì? Marketing là quá trình tìm hiểu, phát hiện tạo ra nhu cầu của khách hàng, đồng thời tìm cách thỏa mãn nhu cầu đó nhằm đạt được mục đích của công ty hoặc tổ chức. Mô hình Marketing Hỗn hợp (marketing mix, […]

 • Chi phí sản xuất là gì? Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh

  Chi phí sản xuất là gì? Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 1.Chi phí sản xuất là gì? Một doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải có đủ ba yếu tố cơ bản đó là tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Quá […]

 • Khái niệm xuất khẩu, vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế

  Khái niệm xuất khẩu, vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế Khái niệm xuất khẩu Xuất khẩu là hoạt động kinh doanh thu doanh lợi bằng cách bán sản phẩm hoặc dịch vụ ra thị trường nước ngoài và sản phẩm hay dịch vụ ấy phải di chuyển ra khỏi biên giới […]

 • Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại

  Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại 1.Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp là gì? Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp là việc đưa ra nhận định về mức độ tín nhiệm đối với trách nhiệm tài chính; hoặc đánh giá mức độ rủi ro tín dụng phụ thuộc các yếu […]